���������� �������� �� �������� ����� �� �� !!!.
���������� �������� �� �������� ����� �� �� !!!.
lav
��������� �� ���ȣ� ������
��������� � �������� �� �� ������������ �� �����������

��������� ����� ��������� � ������� �� ������������ ����-�����, ������ ��������, ������� �� ����������� �� ������������� ������� �� ������ � �� ��������� �������. ��� � ���� �� ������� ������� ������ ��� ��������� �� �� ��� �� �������� �� ��������������� ������. ���� ������ �� ��������� ��������, ����� ���.

�� ����-����� ����� ���� �� �������� �� ���� �� ����������� ������� ����� ��������� �� ������� � �� ������������� �������.

- ��� ���� �� �� ��������� ��������� ������� ���弝� ������� ���� ��� ���� �� �� ������� � �� �����. ��������� �� ������� ������ � �������� �� ����������� ������ �� ��������. ������ �� �������� ��� �� ������ ��������� �� ������������� ������� - ����� �� ����-�����.

�� ���� ������ ���������� ���� �������� �� ��������� ���� �� �� �� ������ �������� �� ������������, ������ ��� ������������ �� ������� ����������� ����������� �� ���� ������� �� �������. ��������, ����� �� ��������, ���� �� ������ �� �� ������ ������������ �� ��� ��������� ���������.

�� ����-�� �������� ���� �� ����������� �� ��������, � ��� �� ������� � ������� �� ��, ����� �����. �� ��� ������ ���� ��� �� ������� �� ��������� ������� �� ������� �������.

- ��� �� �������� �������������� ����������� �� ������� �� ��������� ����� �� ������� � ������������, �� � �� �� ��������� ��������� �� ������������ ������ �� ������� - ����� �������� ������, ����� �� ���. (�.�.)


���� �������� ����� �����:
������ȣ��� � ������ ������ �� ��������� �����ȣ�
����-����� �������� ����� �� �������� �� ���������

����-����� �� ������������ ������ ������� �� ������� ��������� ��� �� ����������� ������������� � �������������� �� ��������� ����� ��������� ������ ��� �������� �� �������, ����� ����� ���������� ����������, �������� ���������. ������ ����, ����������� �� ���������� �� ��������������� �� ��������� �� 2001 ������, �� � �� 2004 ������.

- ������ ���� �� �� ��������� �������� �� ��������� �������, ��� ����� �� �� �������, ���弝� ������ ���� ��� �� ���� �����������. ��� ��� �������, �� �� ��������� � �� ��� � �� ������� ������������� - ����� ����������.

�� ���� ���� �������� �������� ��� �� ���������� ��������� �� ���������� �� ������� �� �����, �������� ������ �� �������, ���� � �� �������� �� ���������� � �������������� ����� ����� ���� ��������� �����.

��������� ���� ������� ���� �� ������� "�������������".

- ��������� ������� � ��� ��� �� ���� ����� � ����� ����������� ��� �� ������� ��������� �������� �� ������� - ���� ����������� �� ����-�����.

��������� �� ��������� ��������� ����� �� ������ ����-����� ��� ������ �� �� ������� ����������� �� ������� ������������� � ����� �������� ������.

- ����� �� � ��� ����� �� ������� �� ������� ���������. ������ ������� �� ����� ����. ���������� ������ �� ������� ���� ��� �������� ����� �� ����� ����������. ������� ������������ � ������������ ������ ���� �� ����� �������������. ����������� ����� �� ����� �������� ���� ������ �� �������� � ������� ��������� �� ��� ��������� ������ � ������������, ��������� ���� ��� �������� �� ��������� ������, �� �������, �� ��������, ��������� ����������� �� �������� �� ����� ����������� - ������ �� ���������.

��� ����������� ���� ������ ��� ��������� ����-����� ����� �� ��������� �� ������� ������������� ����� ��������� �������� �� ��������� ������, ���� ������ ���� ��������������� ������ �� 2002 ������. ������ ��������� �� ���������, �������� �� ��� ���� ����� ����-����� �� ����������� �� �������� ������� ���� �������� ���弝� ������ ����� �� �����������.

���� ����� ������� ���� ������� �� �� ������� ������� �������. ��, �� ����� �� ����������� ���� �������� �� ����� �������, ������ ���, ������� � ����������� �� �� �������� �� ���������� ������. ����������� ������ �� ������ ������� �� ����-����� ������ �������� ���� "�� ������ ���������� �������� �� �� ����� ���� �� ���� �� ����� ��� ��� �� ��������� ������������� �������� �� ������".

- �� ���� �������� �� 2001 ������ �������� �� ������� �� �� ������������� ������ � �� ��� �� ��������� ��������� ��� �� ������� �������� �� ���� � ������� �� �������. �� ��� �� ��������� ������� �� ��� �� �������� �� ������������� ������� �� �������. ����������� �� ���� �� ���� ������������� �� �������������, ���� �� �� ���� ����-����� �� �� ������� ��������� ������ - ����� ������� �������� �� �������� �� ����������� �� ����.

���� �� ������ �������� �� �� �� ������ �� ������������ �� ��������� ����������� ������ ��� �� ������ ������ ���� ������� ���� "����� ����� � ������".

- �������� ���� �� ������� �������� ���� ����� ��������� ���� ��� ���������� ������ �� ����� � �� ��������. �� ���������, �� ������ �� � �� ������� �� �������� - ���� ��.

(�.�.)
� ��������� �� ��������:
��������� ��������
����� �����

��� �� �������� ����������� � ����, ��� ���� ���� �� �� ������� ����� �����, ��������� ����� �� ��������� �� ��������� ����� ��������� �� ������������ �� ������������ ����-�����

- �� ��������� ��� � ��� ������ ������� �� ����� ������ ����. �� �� �� �������� ���� �� ����-����� � ������� ������� �� ��������� �� �������� �� ������������ ���������� �� ������-����� ����������� �� ���������� ������� �� ��������� ���������.

������ ���������, ������� ���������� �������� �� ����-����� ������� �� ��������������� �� ���� ���������� ������. - ������ �������� ������ ���� �������� �� �������� �� ����������� ������������ �� ���������� �� ���������� ���� �� ������� �� ������������� ��������� ��� ��������� �� 2001 ������ �� ��������� ��������� - �������� �� ���������.
Strelec lav... Se konsultirav so mite kolegi za da mi objasnat tvojov topik na shto se odnesuva i nikoj pojma nema... Vchera ti otkluchiv topik za da objasnish za shto treba da govorime, no toa ne se sluchi... Ostana toa shto inicijalno go imashe najaveno, a toa beshe deka treba da se razgovara dali Makedonija e isprevrtena drzhava... Ne mora za sekoj natpis od vesnik so drugar ti ��������� da otvarate nova tema... Na toj nachin se gubi smisol, se gubi preglednost i se razvodnuvaat kvalitetnite diskusii! So takviot vash pristap, za nekolku saati topikot za ustavnoto ime na Makedonija i za vlezot na Makedonija vo EU kje otidat na 7-ma stranica, a prvite shest kje bidat prepolni so toa dali za vreme na vladeenjeto na SDSM aptekite se polni so lekovi!? I nemash poim kolku izgledash patetichno so zakanite shto mi gi upatuvash so PP deka kje si me kazhel na gazdata!:)