Славеjко Арсов - битолски и ресенски воjвода
Славеjко Арсов - битолски и ресенски воjвода
Marko Нешто и за Славеjко Арсов,за секoj коj се интересира.

Славеjко/Славчо/ Арсов Кикиридков е роден 1878г. во Штип.Ученик во Штип,Скопje и Софиja,учител во Кичевско.1901г е четник при Марко Лерински/Георги Иванов/,а после 1902г - воjвода во Битолско и Ресенско.
Учесник во Илинден'03,на 26 октомври 1903г. бега со четата во Ќустендил.Четата е фотографирана од Анастас Новев,ќустендилски фотограф.
26 јуни 1904 Арсов поново со чета доаѓа во Македониja.На 09 јули 1904г. Славеjко Арсов е тешко ранен од турски аскер и се убива сам до селото Гигљанци,Кратовско.
Бог да го прости и овоj син на Македониja!Четата на Арсов,26.10.1903г.,Кjустендилско.Сликата е публикувана за прв пат во "Илjустрации Илинден",кн.5,1929г. Софиja