Oкупатори
Oкупатори
mit Macedonian or English please
J.R.
Топикот е затворен бидејќи нема никаква смисла и не му е местото во ниеден потфорум