Музеи
Музеи
angel Скопскиот „ГРАДСКИ МУЗЕЈ„ [img]http://www.unet.com.mk/museums/grad_vo_zivo.gif[/img] Muzejot na grad Skopje e kompleksen muzej i e formiran vo 1949 godina. Smesten e vo zgradata na starata zeleznicka stanica koja bese razurnata od katastrofalniot zemjotres vo Skopje 1963 godina, a samo tretina od objektot e zacuvan i adaptiran za potrebite na Muzejot.Raspolaga so 4500m2 od koi 2000m2 se izlozben prostor prostor. Muzejot dosega realiziral poveke tematski izlozbi i sekoja godina organizira poveke aktivnosti, megzu koi e i tradicionalnata svetska izlozba na karikaturi. Od postojanite izlozbi vo 1974 godina ja realizira izlozbata "Skopje vo izgradba", koja postojano se dopolnuva so novi eksponenti i novi pokazateli vo razni oblasti od razvitokot na Skopje.Vo 1979 godina e realizirana izlozbata "Skopje vo N.O.V. i Narodnata revolucija 1941-1944" koja, isto taka, povremeno se dopolnuva so novootkrieni dokumenti ili so drug vid eksponati.Vo salata za povremeni izlozbi koga nema drugi tematski izlozbi, izlozeni se sporedbeni fotografii na Skopje nekogas i sega. Impozantniot objekt na starata zeleznicka stanica e eden od najvpedatlivite objekti vo strogiot centar na gradot.Toj objekt prestavuva simbol na zemjotresot od 1963 godina ,a zaedno so kameniot most simbol na glavniot grad na Makedonija.
angel „Мизеј на современа уметност„ во Скопје [img]http://www.unet.com.mk/museums/sov11.gif[/img] Idejata za sozdavanje na "Muzejot na sovremena umetnost" datira uste pred zemjotresot. No do nejzinoto realiziranje doaka po 1963 godina. Osobeno vlijanie prestavuvase solidarnosta na umetnicite od celiot svet posle veke spomenatata katastrofa. So toa ovaa ustanova stanuva ne samo spomenik na edna blagodarna manifestacija, cuvar na dobienite vrednosti, tuku i ustanova sto e mesto na sredba na site sovremeni dvizenja. Proektot za izgradba na "Muzejot na sovremena umetnost" e podarok na polskata vlada do gradot Skopje, i e delo na trojca polski arhitekti. Cetiri godini po zemjotresot muzejot gi otvara svoite vrati.Vo prostoriite na muzejot se izlozeni okulu 3 000 likovni dela podareni od iljada umetnici od okulu cetiriesetina zemji na svetot. Osobeno vnimanie privlekuvaat delata na umetnicite kako: Pikaso, Hartung, Kaldler, Divie, Baj, Sula`, Kemeni, Lubarda, Martinovski, Velickovi} ,Kondovski, i drugi.
angel Уметничка галетија „Даут-Пашин Амам„ во Скопје [img]http://www.unet.com.mk/museums/pasin_vo_zivo.gif[/img] Daut-Pasiniot Amam e eden od najmonumentalnite spomenici na islamskata profana arhitektura. Podignat e vo vtorata polovina na XV vek od strana na Daut-pasa. Osnovata e pravoagolnik so prosiruvanje na severnata i juznata strana.Denes amamot ima tri vleza: istocen zapaden i juzen. Po restavracijata od 1948 godiana. Severniot vlez e zazidan.Zidovite se masivni, od krupen kamen i tuli soedineti so malter.Vo vnatresnosta amamot sodrzi 15 razlicni po golemina prostorii, site zasvodeni so kupoli, poveketo od niv se so zvezdesti otvori preku koi prodira difuzno svetlo vo vnatresnosta na gradbata. So adaptacijata na amamot, umetnickata galerija dobi prigoden prostor za svojata postojana izlozba, prethodno osposobuvajki se so muzejskite normi. Objektot e adaptiran za potrebite na galerijata vo 1948 godina i egzistira do denes so ista namena. Vo 1980 godina e izvrseno uste edno renoviranje na vnatresnosta na galerijata. Denes, umetnickata galerija ima oddel za srednovekovni ikoni, so povremena prezentacija kopii na freski i maketi na srednovekovnite manastiri od okolinata na Skopje. Permanentnata prezentacija na sovremenata makedonska likovna umetnost, dadena hronoloski, zapocnuva so pocetocite na makedonskoto slikarstvo od krajot na XIX vek pa se do denes. Galerijata e organizator na mnogubrojni likovni manifestacii vo tekot na celata godina. Vo poslednive dve-tri godini, galerijata ja prosiri svojata aktivnost i na drugi kulturni dejnosti: koncerti teatarski prestavi (so kameren karakter) promocii na knigi i drugo. Umetnickata galerija "Daut-Pazin Amam" prestavuva eden isklucitelen vid na gradba, karakteristicen za naseto minato, istovremeno ovaa gradba prestavuva edna od gordostite na gradot koja ne navraka na negovoto minato.
angel Природно научен музеј во Скопје [img]http://www.kultura.gov.mk/docs_pics/tn_128.jpg[/img] Природонаучниот музеј на Македонија е формиран во далечната 1926 година. Историјатот на музејот нераскинливо е поврзан со работата и животниот пат на неговиот основоположник Д-р Станко Караман. Музејот има за цел да го собира, да го чува, да го проучува и да го изложува природното богатство на Македонија овозможувајќи запознавање на пошироката јавност со дел од тоа богатство. Природонаучниот музеј на Македонија ги обавува следните основни дејности: Изложбена дејност (постојана и организирање тематски изложби), научноистражувачка дејност, колекционерска дејност, издавачка дејност, просветнопедагошка дејност, препараторска дејност како и библиотекарска дејност.
angel Уметничка галерија „Струмица„ [img]http://www.kultura.gov.mk/docs_pics/tn_137.jpg[/img] Уметничката галерија “Струмица”, произлезе од бившиот Центар за култура, во 1990 година. Организатор и реализатор е на Меѓународната струмичка ликовна колонија, која е формирана во 1964 година, годинава слави јубилеј до 40 години на постоење . Организира и реализира самостојни, групни изложби. Организатор е на групната изложба “Избор”, на кој се застапени, преку, селектор, најуспешните изложби од претходната година и доделува награда. Располага со фонд на дела, од скоро сите делови на светот, од 1554 експонати во сите техники, благодарејќи на Меѓународната струмичка ликовна колонија. Има организирано самостојни изложби на повеќе познати македонски сликари: Петар Мазев, Г.Чемерски, Илија Пенушлиски, Симон Шемов, Владо Георгиевски и др.
angel Народен музеј во Свети Николе Од 1981 година формиран како самостојна служба за заштита на културното богатство на Општина Свети Николе (како посебна единица при Домот на културата во Свети Николе). 1984 година, прераснува во самостојна РО “Музејска збирка”, а од 1994 година функционира како Народен музеј Свети Николе. Добива свои работни и изложбени простории кон крајот на 2002 година со реновирањето на музејскиот објект, инаку споменик на културата, заштитен со закон. Музеј со комплексна содржина во заштитата и презентацијата на музејскиот материјал: од археологијата, етнологијата, историјата на уметноста и историјата. Следствени активности во довршување, реновирање и адаптација на музејскиот простор и поставување на постојана комплексна музејска поставка.
angel Музеј галерија - Кавадарци [img]http://www.kultura.gov.mk/docs_pics/tn_86.jpg[/img] Музеј-галерија од Кавадарци е основана во 1974 година и е најмлада институција од културата во опШ. Кавадарци. Основна задача на Музеј-галерија е прибирање, заштита, обработка и рпезентирање на предмети и материјали од областа на историјата, археологијата, историјата на уметност, етнологија и ликовната уметност во опш. Кавадарци и општините: Конопиште и Росоман. Изготвува и организира историско-тематски, етнолошки и ликовни изложби по повод значајни настани, јубилеи и личности од историјата на нашиот крај и Република Македонија пошироко. Ја прати состојбата на спомениците на културата и врши заштитни интервенции во соработка со РЗЗСК Скопје.
angel Народен музеј „Д-рНикола Незлобински [img]http://www.kultura.gov.mk/docs_pics/tn_99.jpg[/img] Народниот музеј - Струга, е формиран 1928 год. со отварање на природонаучно одделение и постојана зоолошка поставка. Од 1961 год. формирано е историско археолошко одд., а во 1974 г. отворена е Галерија на Ванѓел Коџоман со стална поставка “Струга во минатото”. Народниот музеј преку своите дејности реализира, истражувања од областа на археологијата, историјата, етнологијата, зоологијата и ботаниката. Музејот врши редовно прибирање и заштита на музејски материјал од сите области. Музејот реализира најразлични тематски изложби од сите области, а во својата Уметничка галерија организира повеќе ликовни изложби на уметници од земјата и странство.
angel Народен музеј-Куманово [img]http://www.kultura.gov.mk/docs_pics/tn_160.jpg[/img] Народниот музеј “Куманово” од Куманово е основан на 21 декември 1964 година, под името Историски музеј. Во состав на Музејот, на 16 јуни 1967 година е отворена Уметничка галерија (Оддел за ликовна уметност), на ул.”11 Октомври”, во строгиот центар на градот, во непосредна близина на Музејот. На 4 јули 1979 година е отворена Куќа-музеј на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Со формирање на археолошкото и етнолошкото одделение, во 1978 година, Музејот добива комплексен карактер. Во 1989 година е формирано Одделението за евиденција, документација и заштита на музејскиот материјал. Денеска, во Музејот работат вкупно 17 лица, од кои 12 стручни лица-кустоси. работата на стручните лица се одвива преку теренски истражувања, откуп на музејски експонати и презентација на истите. Музејот располага со вкупно 4600 експонати од археолошка, историска, етнолошка и ликовна збирка.