Знамето со македонското сонце повторно се вее
Знамето со македонското сонце повторно се вее
трендафил
[img]http://www.smk.org.mk/UploadedImages/Simbol%20na%20opstina%20Pustec.jpg[/img]
Од вчера македонското знаме се вее во Пустец, Албанија. Жолто шеснаесет-зрачно сонце на црвена основа е симболот на општина Пустец, кој го одобри и албанското Министерство за правда. За прв пат во Албанија е дозволена и употребата на македонското писмо.