������� ���������
������� ���������
toni_a �� ����� �� �������� ������� ��������� �� ����� 18% ��� ����� �� �������� ��� ���������� �� ��������� �� ������ ������ ������� �� ������� �� ������ �� ����� 18%. ���������� ���������� ���� ������������� �� ������� ���� �� �� ����� ��� ������� ���� ��� �� �� ����������� ��� ��. ���������� �������������� ���������� ��� �� ����������� ������������� �� ������� ��� ��������� �� ������� ������� �� ������� �� ������ ������ � ��������� ���������� �� ������ �� ������������ ������ �� ������� �� ����� �� �������� �� ������� �� ������ �� 18%, ������� �������� �� ������� ������. ������������� ���������� �� �� ������ ����, ���������� �� ������������ �� ���������� �������, ��� �� ��������� �� ��������� �� ����������������� �� ���������, ��� � �� �������������� �� ������ �� ����������� �� ��������. ��� ���� ������ ����������� �� ������� ������ ����������� ������� �� ������������ � ����������� �������� ����������, ����� �������� ������ ���� �� �� ������ � ������� ������ �� ������� �� �����, ������� ������������� � ��������. ������������� �� ������� ��� � ��������� ������ �� ���� ������� �����, �� �e ���� �� ������� ����������� �� ��� ����� ����� �� ������� �������. �� ������������� �� ������ �� ������� ����� �� ������ ������������� �������. �� ���� ����� ���� �� �� ������� ������ �� ����������� �� ������� ����� ��������� ����� �� ���������� ��� �� �������� �� ��������� �� ��� �� �������� ������ � �� ���������� ����� ������ ���������� �� �������. �� ��������� �� ������ ������ ����� �� ����� �� �� ��������� � ������ ����������� �� ��������� �� ������ �� ������������ �������. �� ������ �������, �� ��� �� �� ���������� �������, �� ������ � ��������� ���� �� ������ ����� �� ���, ��� ���� ���� �� �� ������� ������ �� ����� �� ������������� ���������� �������. �� ������������� ������� ����� ���� �� ����� �� ��������� ���� ������ �������� �� �� ������� ������ �� �������. ������ ������ �������� �� �� ���������� �������� ������ �� ����� ��������� �� ������� �� �������� ������. �� ������ ������� ������ ������ �� ����� ���� �����������, ��� ���������� ������ ���������� �������. ������ ������� �������� ����� ���� �������� �� ����������� ������� �� ���� ����������� ������� ����������, �� ���������� ������� �� ��� ������� ����� �� ���� ���� �� ��������. ���������� �� ������ �� ������������ �� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� �� �������, ���� ������� ���� ��� �� �� ����������� ��� ��. ��������� ���� �� ���� ���� ��������� �� ��������������, ���� ������ ��������� �� ������ �� ������� �� ������������ �����, ��������� �� ���� ���������� ������ � ���������� �� ��� �� ���� ��������� �� ���������� �� ��������� ������, ����� ������ �� ��������. ������ �������������, ������� � ��� ������� �� ���� �� �� �������� ������� ����� ��� ���������� ������ � ���� �� ����� ������� ������� ��� �� ������� �� �������� �� ���� ���������� �������, �����, ������������, ���������� ��� ������� � ��������������� ������. ������� ����� �� �� ������ ���� � �� ������ ����������� �� ���� �� ���� ������, �� � �������� ������ �� ��� ��������, ���������� ������������ �� ����� �� ������. ����� ������ ��� �� ��������� ���� ���������� �� ����� 130 ������� ����, ��� �� �� ��������� �� �������, � �� ������ �� ��� �� ���� �� ������� ������� ��� �������� �� �� ������ �� ��� �� ��� ��� �� ������� �� ������ �� �������. ������ �� ������� ���� ���� � ����� ������ �� ���������� �� ���. ������ ��� �� ������� ������������� �� ������� �� �� ������ ���� �������������� �� ��� �������� �� ����� �������� �������� ���� �� ������������� ����������. ����� ��������������, �������� �� ����� �������� ����� ���� ������� �������� �� ������ �� ������� �� �� ����� �� 20% �� 30%, �� ���� ������������� �� ������� �� ����� �� �� �������� �� �������������� �� ���. ���� ���� ��� �� ���������� ������������� �� ������ �� ������� ��� �� ������� ��������� �� ������� �� �������, � ������������ ������������ �� ���� ������������� �� �������. ����� �������� �������� ��� �� ����������� ������������� �� ������� �� ����������� �� ��������� �� �������� �� ������ ������. �������� ����������� �� ������� �������� �� ���������������������� ���������, ��� ��� ������ ������� ��� ������������� ������������. ��� ���������� ���� ������������� �� �������, ��� ������������ ����������� �� ������ �� ����� � �������, ��� �� ��������� ������� ������� �� �������. ������� ������� ��������� �������, ����� ���, �� ������ �� �� �������� ������ �� ������������ �� �� �� �������� �� ������, ��� ������� �� �� ������ ��� ������������� �����������. ����������� ������� �� ������������ �� �� ������� �� ������� ������. ������� �� ���� ��� �� �� ������� ������� �� ��� �������, ��� �� �� ������ �� ��������, � ���, ���, �� �� ������ ����������� �� ������� �� �����������. ����� ��� �� ���������� �� ���������������� ���������, ��� ��� �������� ������� �� ������������� ������������ ����� ���� ������������ �� ���������� �� ������ �� ������������ �� ������ ������, �� �� �� ��������� ������ ������� �� ����������� �������. ��� �� ���� ������ �� ���������� ���������� �� ����������� ��������� � ��� �� ������������� ������������. ������� ������������� �� ������� �� ���� � ��� ����� �� �������, ���������� �� ���� ��� ���� �� ������� ���������� ��������� ��� ������, ����� �� ��������. ���������� ��������� �� ������������� �� ������� ���� �� �� ��������� �� ������ ���������, ����� �������������. � ��������� ����� ����� ���� ������� ���� �� ������� ��������� ����� ���� �������� ������ � ������ �� ������� ���� ������ ������ �� ���� �� ��� ��������� ����������� �� ������ �� �� ���� �� �� ��������� ������������ �� ���������������. ��������� ���� ���� ���� �� ������ ��� �� �� ������ ��������� �� ������� �� ���, �� �� ������ � ������ ��� ���� �� �� ��������� ���� �� ��������� �� ������������ �� ������� ��������, ����� ������������ ��������. �������� �� ��������� ����� ������� �� ��������� �� ��� ���� �� ���������� ����� �� ������ � ����� (����) �� 45 ������� ����, ��� �� ������ ����� �� ������� �� �������������� �� ���. ��������� ����� ���� ���� ���������� ���� ���� ��������� �� ����� ��������� ���������� �� ������������ ������, ���� ������ �����������, ���������� ��� �������, ��������������� ����� 2, �������� �� ����� ��������. � �� ����������� �� ������������ ������� ���� ����������������� �� ��������� ���� �� ������� ����� ���� �� �������� �����. �� ������ ���� ��������� � �� ������� �� ���� �� ������� ���� �� �������, ���� ������� ��������� ���� ������������ �� ���� �� �� ��������� �� ���� ���� �� �������. ��������� �� ��������� �����, �� ����������� ����������� �� �������, ���� � ������ ������� �������� �� ������� �� ��������� �� �������� �� ��������� ����������.
The_Crow marko svekite. Ke se vrakame u kameno doba ovie komunjarive do toa deredze ke ne dovedat.
concrete Eve ednostaven nacin , nekoj vo Makedonija da si go resi problemot okolu smetkite za struja....neka sedne i napise vakov priracnik :http://www.electricitybook.com/ :):):)!!!!! Vsusnost ima i edna podobra idea ...am ne e besplatna :):):)!!!!!!!
toni_a ���������� ����� ������-�� ������ �� ����������� ������ � � ���������� ���� ������� �� ����� �������� ������� �� ��������� ���������� �����. �� ��� �������, �� �� ������� �� ����� �� ���� �� ��������� �� ������ ������, �� �� ������������ ������� �� ���������� ������� � �������� ��� �� ������, ��� � ������� �� ��������� ���� ����� ������� �� �������. ������������ �� ��������� �� ��������� ���������� ����� �� ������� �� ���������. ������������� �� ������ �� ���������� ������ ����� ���� ���� �� ��������� 15 ������ �� ������������ ������ �� ����������� ������ ����� �� ����� ������� 12,5 ������� ���� �� ������ �� ������������, ���� � 8,3 ������� �� ������ � �����������. ���������� �� �����, ������������� �� ������ � ����������� �� ���������� �������, ����� ��������������, �� � �� ������������ ��������� �� �����, ���� ���� ��� ������� � ������� �� ���������. ���������� ���� ���� ��� � ������� �� ���� �� �������, � ��� ������� �� �������� �� ���������� ������� � ���, �� ���� �� �������� �� ���� ���������� �������� � �� ���������� ������������� ����� �� ������� � ������� �� ���� ������ �� ������� �� ��������. �� ��� �� ���������� �������� ��������� �� ������ ���������� �� ����������� �������", ���� ��������������. ������������ ��������� �� ������� � �� �� ������ ��������� �� ������� � � �� ������� �������� �������. ����������� ����� �� ��������� ����� �� ���� � ��������� �� �������, ���������� �����, �� �� ���� ��������� �� �������������. http://www.bbc.co.uk/macedonian/news/story/2005/10/051025_macedonia_energy.shtml
ProMKD Dogovorot bi trebalo da pomogne so distribucija na gas, koj e znacaen za Makedonija, poradi toa sto e poevtino gorivo, i moze da ja podobri industrijata. Kaj nas zasega, gasot malku se koristi za razlika od zapadnite drzavi koj imaat golema dobivka od ova gorivo.