Dali do Sofija e grad na MAKEDONCI?!
Dali do Sofija e grad na MAKEDONCI?!
Makedon Меѓу совремeниците на дон Педро Охмучевиќ ( р. ? - у. 1599) се Јаков Крајков „от пределех македонских“ и Јаков „от Македоние“. Првиот, на еден печатен псалтир запишал: „Аз Јаков от пределех македонских, од места зовом Софија, Крајков син... И аште кому која потреба, в’схоштет от светих книг, то вса сија сут принесена в места Скопје, у Кара Трифуна.“ Вториот, во 1566 г. поговор на печатен псалтир запишал: „Изидох от Македоние, отч’ства моего и в’нидих в западних странах близ Рим, в град Венетиа, и тамо обретох стари калапи Божидара... И аз убо, Јаков родом и от’чством бех иже в подкрили великие гори Осоговцеј, близ Коласискаго [Коласија е старото име на Ќустендил. - Забелешка на Скаловска.], от места нарицаема Камена Река“. (Радмила Угриновска - Скаловска, Записи и летописи. Скопје 1975. 87-88) Првиот познат македонски книжар е Кара Трифун. Тој во Скопје во втората половина на 16-ти век во неговата „словенска книжарница“ (така стои во старите книги) ги продавал венецијанските изданија на Јаков Крајков, на Ј.Загуровиќ и други црковни книги. Според Скаловска: „Јаков, Крајков син од Софија и Јаков од Камена Река, село под Осоговската планина се печатарски трудбеници кои работеле во една од најстарите јужнословенски печатници на Божидар Вуковиќ во втората половина на 16 век. [Но] Не е утврдено дали се работи за едно лице или за двајца луѓе.“ (Ibid.) Aко едно лице може да има две родни места, тогаш да ги сметаме за еден ист човек Јаков од Софија и Јаков од близната на Ќустендил. Во едно писмо (ако истото е автентично) на германскиот владетел Рудолф II од 1579 г. до папата, српскиот град Шабац е вброен во градовите на Македонија: „На најблажениот во Христа отец, господарот Грегориј XIII [Грегориј III, римски папа (1572-1585). Заб. од составувачите на зборникот. Во текстот на писмото стои: Грегориј XIII.]... ...дон Петар Црновиќ, инаку Ангел, дојде овде [т.е. кај Рудолф II] и покорно ми изложи дека тој води потекло од прастариот род на царот Константин [На кој цар Константин приредувачите на зборникот не дале појансување.], од татко Хелија-војвода од Sciabaiach [Шабац] роден во Salonae [Солун] и други делови на Македонија, и дека Турчинот.... го протерал од татковината... ја молиме Вашата Свтетост да го прифати споменатиот дон Петар“. (ИНИ, Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и за национална држава. Скопје 1981. I. 141)
Makedon НЕПОБИТНИ ДОКАЗИ Византискиот писател Георги Акрополит (13. век) наведува кои градови ги уништувал бугарскиот цар Калојан во 1206 - 1207 година. Тој пишува: "Серес во минатото бил многу голем град, но Бугаринот Јоан (Калојан, з.м.) го разрушил до темел" ("Бугарската воена уметност за време на феудализмот", 1958, стр. 414). Веќе во 14 век, поранешниот византиски император, Македонецот Јован Кантакузин, опишувајќи ги нападите на бугарскиот цар Михаил Шишман во 1323 година, пишува: "Овде била целата војска од запад - македонската и тракиската, сите тие кои биле во градовите на исток под власта на Ромеите" (исто, стр. 428). Многу често името на Македонија го спомнуваат и западните хроничари, но за да не го оптоваруваме текстот, овде ќе изложиме само некои од нив. Алберт Аквински (12 век) во делото "Историја", следејќи го патот на крстоносецот гроф Вилхем, од Алвон на Јадранското Море, пишува: "Откако се симнал на копното, тој отишол во градот Солун, кој се наоѓа во областа Македонија" (ГИБИ, т. 8., стр. 164). Од истиот период е и таканаречениот "Пегавски летопис", во кој бил опишана Третата крстоносна војна, на чело со Фридрих Барбароса. Откако неговите војски поминале преку Ниш и Софија, тие стигнале до "...Филипол, најголемиот град во Македонија" (исто, стр. 205). Да спомнеме и дека македонските писатели од тоа време, исто така, знаеле дека му припаѓаат на народ, кој е различен од соседните Бугари, Грци и Срби. Така, на пример, нашиот прв печатар, кој во 1560 година отпечатил Псалтир, за себе напишал: "Јас, Јаков од пределите на Македонија, од местото наречено Софија." (М. Дринов: "Сочиненија, т. 2, стр. 495). Македонецот Јаков не ја распространувал својата книга во Бугарија, туку само во Македонија и затоа во неговиот "Псалтир" од 1570 година, им се обратил на читателите со зборовите: "Ако некој посака од оваа света книга, сите се доставени кај Каратрифун во Скопје (исто, стр. 497). МАКЕДОНСКОТО САМОСОЗНАНИЕ ВО 19 ВЕК Македонското самосознание било на високо ниво и во 19 век. Ќе наведеме неколку примери за ова од првата половина на овој век. Во 1834 година мелничанецот Димитрија Калампасизи, во Букурешт на грчки јазик, објавил "Кратка практична аритметика", наменета за класните училишта во Македонија. Среде многуте претплатници бил запишан и "многу почитуваниот митрополит на Филипи и Драма и многу уважениот егзарх на Македонија, господин Герасим". За истата книга, еден од учениците во Асеновград се претплатил на истата книга под името "Димо Темистоклов, Македонец". Во 1844/1845 година, рускиот филолог Виктор Григорович ја обиколил цела Македонија со цел да пронајде македонски книжевни споменици од Средниот век, по што, однесол во Русија "два товара ракописни книги". За време на престојот во Битола преспал кај месниот митрополит. Таму Григорович видел дека тој митрополит ја носел титулата "Митрополит Пелагониски и егзарх на горна Македонија". Две години потоа, во 1847 година, Емануел Васкидович од Мелник, кој го отворил првото бугарско училиште во 1845 година,во Белград објавил книга за деца, под наслов "Мала енциклопедија". Предговорот на енциклопедијата тој го потпишал со: "Емануел Васкидович Македонски". А, колегата на Васкидович, кој бил роден во градот Дупница, но од родители со потекло од Кочани, своите книги ги потпишувал со "Христаки Павлович - Македонца". Уште во времето по 148 година п.н.е. кога Рим, со помош на Грците, ја завладеал Македонија и таа ја изгубила својата државна самостојност, на нашата татковина и биле ставани најразлични имиња со единствена идеја - името Македонија засекогаш да исчезне од историјата. Уште по нејзиното освојување, Римјаните ја разделиле на четири области, така што дури ги забраниле и меѓусебните бракови на Македонците од одделни области. Тоа било направено смислено и со цел - уништување на сите обиди за воскреснување на македонската држава. Кога се знае дека до тогаш поминале само два или три века од конечното зацртување на етничките граници на македонските племиња во една држава, илузиите нашето име да исчезне, на непријателите им изгледале можни. Уште повеќе, затоа што во средна Струма живеело сродното племе Меди, а на исток и југо-исток живееле племињата: Сатри, Беси, Бистони, Крестонци и други. Сето ова ги потхранувало надежите на непријателите дека со поделби и преименувања ќе можат да го погребат споменот на нашата прва државност и на нашите први владетели: Каран, Пердика, Архелај, Филип Втори, Александар Македонски...
dejan Imas link za ova sve??? Nekoj dokumenti. Interesno e...
Duhot na Vovata Do Varna e be, Makedonija. Tamo ima zgrada koja se veli "Makedonski Dom". Tamo vo osumdesete sum peval na rock koncert. Site vo varna se makedonci, barabar so ciganite i gagauzite. Makedonija na zapad so garancija se prostira chak do Ohio. Tamo sekoj mozhe da prochete na mapata grad Macedonia (blizu do Klivland). A koga vidime Dejan odkade gi sipe biserite (biser – prabugarski zbor) doagame do zakluchok deka Makedonija na jug e do Avstralia (na koja prosto i go izbrkali imeto - aborigenite ne mozali da proiznesat "Southern Macedonia"). Davajte se vo ovoj duh - celata planeta i pripaga na makedonija - bez Sofia (Serdika, Sredec).
Makedon
quote:
Originally posted by dejan
Imas link za ova sve??? Nekoj dokumenti. Interesno e...
www.makedonskosonce.com/ broevis/2003/sonce455/Tekst42.htm - 18k - Supplemental Result - Cached - Similar pages
dejan Blagodaram! Makedonsko Sonce stalno ima nesto interesno!
Dilber Tanas To i moiot dedo beshe makedonec , baba mi trakiika ,a dvamata bea bugari:-) Nema kak da se fatish mama mu stara ;-)Makedonia v tie dokumenti e geografsko poniatie ,pokajuva oAtdeka idvaat lugeto, a ne nacionalnost . Stiga ste se sami lagali . Nashata mahala i vikat makedonskata oti sme deca na bejanci ot Makedonia , ama site si znaeme ushte ot dedovcite deka sme bugari ,imame si i stari dokumenti .....A i Filipopol e deneshniot bugarski grad Plovdiv - togava v tema (oblast)Makedonia , a deneshna Makedonia e bila v tema Bulgaria;-)
quote:
Originally posted by Makedon
НЕПОБИТНИ ДОКАЗИ Византискиот писател Георги Акрополит (13. век) наведува кои градови ги уништувал бугарскиот цар Калојан во 1206 - 1207 година. Тој пишува: "Серес во минатото бил многу голем град, но Бугаринот Јоан (Калојан, з.м.) го разрушил до темел" ("Бугарската воена уметност за време на феудализмот", 1958, стр. 414). Веќе во 14 век, поранешниот византиски император, Македонецот Јован Кантакузин, опишувајќи ги нападите на бугарскиот цар Михаил Шишман во 1323 година, пишува: "Овде била целата војска од запад - македонската и тракиската, сите тие кои биле во градовите на исток под власта на Ромеите" (исто, стр. 428). Многу често името на Македонија го спомнуваат и западните хроничари, но за да не го оптоваруваме текстот, овде ќе изложиме само некои од нив. Алберт Аквински (12 век) во делото "Историја", следејќи го патот на крстоносецот гроф Вилхем, од Алвон на Јадранското Море, пишува: "Откако се симнал на копното, тој отишол во градот Солун, кој се наоѓа во областа Македонија" (ГИБИ, т. 8., стр. 164). Од истиот период е и таканаречениот "Пегавски летопис", во кој бил опишана Третата крстоносна војна, на чело со Фридрих Барбароса. Откако неговите војски поминале преку Ниш и Софија, тие стигнале до "...Филипол, најголемиот град во Македонија" (исто, стр. 205). Да спомнеме и дека македонските писатели од тоа време, исто така, знаеле дека му припаѓаат на народ, кој е различен од соседните Бугари, Грци и Срби. Така, на пример, нашиот прв печатар, кој во 1560 година отпечатил Псалтир, за себе напишал: "Јас, Јаков од пределите на Македонија, од местото наречено Софија." (М. Дринов: "Сочиненија, т. 2, стр. 495). Македонецот Јаков не ја распространувал својата книга во Бугарија, туку само во Македонија и затоа во неговиот "Псалтир" од 1570 година, им се обратил на читателите со зборовите: "Ако некој посака од оваа света книга, сите се доставени кај Каратрифун во Скопје (исто, стр. 497). МАКЕДОНСКОТО САМОСОЗНАНИЕ ВО 19 ВЕК Македонското самосознание било на високо ниво и во 19 век. Ќе наведеме неколку примери за ова од првата половина на овој век. Во 1834 година мелничанецот Димитрија Калампасизи, во Букурешт на грчки јазик, објавил "Кратка практична аритметика", наменета за класните училишта во Македонија. Среде многуте претплатници бил запишан и "многу почитуваниот митрополит на Филипи и Драма и многу уважениот егзарх на Македонија, господин Герасим". За истата книга, еден од учениците во Асеновград се претплатил на истата книга под името "Димо Темистоклов, Македонец". Во 1844/1845 година, рускиот филолог Виктор Григорович ја обиколил цела Македонија со цел да пронајде македонски книжевни споменици од Средниот век, по што, однесол во Русија "два товара ракописни книги". За време на престојот во Битола преспал кај месниот митрополит. Таму Григорович видел дека тој митрополит ја носел титулата "Митрополит Пелагониски и егзарх на горна Македонија". Две години потоа, во 1847 година, Емануел Васкидович од Мелник, кој го отворил првото бугарско училиште во 1845 година,во Белград објавил книга за деца, под наслов "Мала енциклопедија". Предговорот на енциклопедијата тој го потпишал со: "Емануел Васкидович Македонски". А, колегата на Васкидович, кој бил роден во градот Дупница, но од родители со потекло од Кочани, своите книги ги потпишувал со "Христаки Павлович - Македонца". Уште во времето по 148 година п.н.е. кога Рим, со помош на Грците, ја завладеал Македонија и таа ја изгубила својата државна самостојност, на нашата татковина и биле ставани најразлични имиња со единствена идеја - името Македонија засекогаш да исчезне од историјата. Уште по нејзиното освојување, Римјаните ја разделиле на четири области, така што дури ги забраниле и меѓусебните бракови на Македонците од одделни области. Тоа било направено смислено и со цел - уништување на сите обиди за воскреснување на македонската држава. Кога се знае дека до тогаш поминале само два или три века од конечното зацртување на етничките граници на македонските племиња во една држава, илузиите нашето име да исчезне, на непријателите им изгледале можни. Уште повеќе, затоа што во средна Струма живеело сродното племе Меди, а на исток и југо-исток живееле племињата: Сатри, Беси, Бистони, Крестонци и други. Сето ова ги потхранувало надежите на непријателите дека со поделби и преименувања ќе можат да го погребат споменот на нашата прва државност и на нашите први владетели: Каран, Пердика, Архелај, Филип Втори, Александар Македонски...
sunbery ama kakva sofija .jas chekam sega naj-novite nauchni dokazi deka celata galaktika e so makedonsko samosuznanie.
sunbery ama kakva sofija.jas chekam sega naj-novite nauchni dokazi deka celata galaktika e so makedonsko samosoznanie.
ProMKD Spored najnovite podatoci od arsenalot na ProMKD, celata zemja, sve vnatra vo zemjata, i sve sto ja drzi zemjata (sonceto, drugite planeti) sve e od cisto MAKEDONSKO poteklo. Sunbery, sega svati li? Ako ne si znael dosega, sega znaes, taka da povekje nemoj da prasuvas toa vo tvojte postovi.
sunbery Може ли некој да ги обедини, координира и насочи бројните активности за откривање и разобличување на антимакедонската пропаганда во светот? Може ли некој да ги тури под една капа сите македонски интернетски и класични пребарувачи на сајтови и други носачи на антимакедонска содржина, да ги поврзе сите вирусни одделенија за разорување на тие страници и содржини, да дефинира мал, но кадровски и технички добро опремен аналитички сектор за стратегија, методологија и форми на борбата и, секако, да организира едно информативно одделение кое со ударни дози на добро подготвена, илустрирана загрозеност и потценувачки однос кон идентитетот на непрегледен број регионални и светски негатори, ќе го држи народот во неопходната историска кондиција? Може ли некој да нў успокои во сигурноста дека не требиме дефекти на тацната на индивидуалниот интерес, туку дека ја покриваме комплетната територија на човековите активности и сите форми и жанрови на тие активности, дека имаме квалитетно дневно ажурирање на нашата информативна база и, конечно, дека се обезбедени капацитети за незабавена и енергична реакција која ќе ни гарантира дека од централната библиотека во Каракас, да речеме, ќе се елиминира картата на која не е обележана границата меѓу Македонија и Бугарија истиот момент кога тоа недело ќе се појави во богатите фондови на боливарската метропола? Може ли тоа да се направи без Министерство за одбрана на идентитетот
sunbery Ministerstvo za otbrana na indentitetot -e toa edna velikolepna idea.Jas gi videm veke kao lavovete praat desant vo karakas vo centralnata biblioteka i ja eleminirat taa karta.jas sekogash sum znal deka tie venecuelci sa bugarski agenti.celata genialna statia vo utrinski
ProMKD ako sakas da kazes deka bugarskata drzava raboti protiv Makedoncite...znaeme
Traiko Pulni divotii - Stava prashanie za geografskata oblast Makedonia , a Filipopol e deneshniot grad Povdiv vo Trakia - Bugaria. Interesen fakt e , deka sled nahluvaneto na slovenite naselenieto ot zemite na deneshna Makedonia se izselva po-blizu do Tzarigrad(Konstantinopol) , daje i vizantiicite kajuvat na oblasta Gorna Trakia - tema Makedonia (oblast) > A za samiot Vasilii Makedonec - dedoto na Vasilii Bulgaroubiec - kakto pishat samite vizantiici bil "makedonec ot odrinskite sela " -Odrin e v Trakia - deneshna Turcia .Fakt - Vasilii Bulgaroubiec ot Makedonskata dinastia , razbiva Samuil - tzar bulgarski i zatova e krusten bulgaroubiec
Imas link za ova sve??? Nekoj dokumenti. Interesno e... [/quote]
ProMKD пола те разбрав, пола не, ама сигурно не е ни нешто важно
toni_a Trale... "temite" na vremeto imaat druga zadnina,so toa koj gi pravel i kade!!!!
stan
quote:
Originally posted by Makedon Алберт Аквински (12 век) во делото "Историја", следејќи го патот на крстоносецот гроф Вилхем, од Алвон на Јадранското Море, пишува: "Откако се симнал на копното, тој отишол во градот Солун, кој се наоѓа во областа Македонија" (ГИБИ, т. 8., стр. 164).
This is well written "district/area Macedonia" - as geographic term
vignat КНИЖНИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА Името на јазикот, говорен од населението во Македонија, преку целиот историски развој, недвосмислено е посочено во документите: Теофилакт Охридски (крај на XI - почетокот на ХII в.) во „Пространото житие" го нарекува Климент "прв епископ на Болгарскиот јазик"; Димитар Хоматиан, охридски архиепископ (крај на XII - почетокот на XIII в.) се оплакува на србскиот крал Стефан Радослав, дека "на бугарски јазик не може да се толкува или говори"; Византискиот историчар Никифор Грегора през 1326 година одбележува, дека Бугарите по Струма, Струмица и Скопје го поздравили "на свој јазик добродушно и засмеано". Во време на турското робство во Македонија робовите, купувани од Венецијанските трговци, се именувани "на бугарски јазик". Србскиот патриарх Василиј Бркиќ, составил „Опис на провинциите во турската држава" во 1771 година, одбележува: "но така како Болгарите се многу повеќе од Турците, та по цела Македонија сите говорат бугарски јазик". Францускиот чиновник од конзулатот во Солун Кузинери 1777-1779, 1786-1793 г. подцртува, дека Воденската епархија на запад од Солун: "Целата е населена со Бугари" и затоа "нејните архиепископи, кои доаѓаат во Воден, макар и Грци по народност, се принудени да научат бугарски јазик". Германскиот научник Гризебах, патувал низ Македонија во 1839 година, одбележува, дека од "Солун на запад не се слуша веќе грчки јазик и одтаму чак до албанскте гранични линии живеат Бугари". Рускиот монах Партениј во 1839 година пишува, дека во Македонија "бугарскиот говор е поблизок до словенскиот одколку рускиот". Австријскиот конзул Хан, ја обиколил Македонија на два пати (1858 и 1863 г.), посочува, дека "Србско-Бугарската јазична граница минува по река Бугарска Морава, чак до Призрен во полињата на Шар планина."