ASP i ASP.NET
ASP i ASP.NET
ozonce Dali nekoj ima probano i kako se odnesuva nekoja baza na podatoci ako ja gledash preku asp.net stranici, a ja administrirash preku asp stranici?