MAKEDONSKOTO POTEKLO NA NEKOI OD
MAKEDONSKOTO POTEKLO NA NEKOI OD
Homer MakeDonski MAKEDONSKOTO POTEKLO NA NEKOI OD AMERIKANSKITE PRETSEDATELI Note:ZA DA GO PRO^ITATE OVA, VE MOLIME DA GO PREFRLITE VO NEKOJ MAKEDONSKI FONT) Ve povikuvame da u~estvuvate vo objavuvaweto na najnovata istoriska kniga na angliski jazik od avtorot Aleksandar Donski pod naslov: MAKEDONSKOTO POTEKLO NA NEKOI OD AMERIKANSKITE PRETSEDATELI Knigata donesuva neverojatni podatoci i dokazi deka duri edinaeset amerikanski pretsedateli imaat delumno makedonsko poteklo! Vo knigata pedantno se prezentirani rodninskite vrski na edinaeset amerikanski pretsedateli so anti~ko-makedonskata dinastija na Perdika, Filip Vtori, Ptolemej... Vo knigata se navedeni dokazi i za rodniskata vrska na ovie amerikanski pretsedateli so semejstvoto na car Samuil, kako i so pripadnicite na Makedonskata dinastija koja vladeela so Vizantija. Pro~itajte podatoci za delumnoto makedonsko poteklo na: Xorx Va{ington, Tomas Xeferson, Xejms Monro, Viliem Taft, Grover Klivlend, Voren Harding, Frenklin Ruzvelt, Ri~ard Nikson, Herbert Huver i Xorx Bu{ (tatkoto i sinot). Pro~itajte kakva e rodninskata vrska pome|u sega{niot pretsedatel na SAD Xorx Voker Bu{ i slavniot makedonski car Filip Vtori Makedonski. Mnozina Makedonci postojano se `alat deka na{ite negatori imale svoe "lobi" vo SAD ili vo drugi zapadni zemji ili deka ovoj ili onoj amerikanski senator ili kongresmen imal "gr~ko" ili ne znam kakvo poteklo, poradi {to nie sme "nemale {ansi". Ovaa kniga mo`e od koren da ja izmeni vakvata sostojba! Ovde se nudat dokazi deka najmo}nite lu|e vo svetot imale i imaat delumno MAKEDONSKO poteklo! Se {to treba e knigata da se prevede na angliski i da se isprati do {iri srede soodvetnite subjekti vo SAD i vo svetot. Knigata e rezultat na dolgovremenata istra`uva~ka rabota na avtorot A. Donski niz milionite podatoci od rodoslovnite tabeli. Del od knigata e pi{uvan i vo konsultacija so sovremeniot britanski geneolog Kris Benet. Knigata na angliski }e ima pome|u 280 - 300 stranici (A5 format) i desetici ilustracii na pripadnicite na generaciite, po~nuvaj}i od makedonskite vladea~ki dinastii, pa se do nivnite potomci - amerikanskite pretsedateli! Vo knigata }e bide objaven i specijalen del so istorijata na Makedonija i Makedoncite, kako i del so dokazi za vrskite pome|u anti~kite i dene{nite Makedonci! Smetame deka na toj na~in amerikanskite ~itateli, preku poka`aniot interes za novi dokazi za potekloto na svoite pretsedateli, }e dobijat mo`nost da se zapoznaat i so istorijata na Makedonija i Makedoncite! Knigata se o~ekuva nabrgu da bide objavena na makedonski (so celosna finansiska pomo{ od poznatiot makedonski biznismen Petar [imov od Dojran) i za istata ve}e postoi golem interes vo makedonskata javnost. Gi povikuvame site makedonski patrioti da se vklu~at vo nejzinoto objavuvawe na angliski jazik! Da i poka`eme na amerikanskata (no i na svetskata) javnost deka nivnite najza~ajni pretsedateli bile krvno povrzani so Makedonija i Makedoncite! Ovaa kniga mo`e da donese zna~ajni poeni pred amerikanskata javnost, a istata nesomneno }e predizvika defetizam kaj na{ite negatori (isto kako {to predizvikuva i kaj nas koga doznavame deka nekoj amerikanski politi~ar imal "gr~ko" poteklo i sl.). Knigata }e pretstavuva i podarok od Makedoncite vo SAD na pretsedatelot Xorx Bu{ za priznavaweto na ustavnoto ime na Makedonija i na amerikanskiot narod voop{to. Otkako }e bide objavena na angliski, planirano e knigata da se isprati ne samo na pretsedatelot Xorx Bu{ i na negoviot tatko, tuku i na drugi relevantni faktori vo SAD (univerzitetski profesori, kongresmeni, senatori i drugi politi~ari i intelektualci, ~ij spisok se podgotvuva; potoa vo Stejt departmentot, vo CIA i vo drugi institucii). Sekako deka primeroci bi se ispratile i na drugi adresi (me|u koi i na gr~kite iseleni~ki organizacii, gr~kata vlada, novinari i sl.). Kako mo`ete da pomognete vo objavuvaweto na ova kniga? Ednostavno treba da se vklu~ite vo predvremeniot otkup na knigata. Sekoj {to }e vlo`i najmalku 100 amerikanski dolari, imeto }e mu bide spomnato vo knigata (zaedno so kakvi saka podatoci za sebe, za svoeto semejstvo i sl, a mo`e i eventualna reklama za negoviot biznis). No, toa ne e se! Za vlo`enite 100 USD predvremeniot otkupuva~ }e dobie i deset primeroci od knigata. Potencirame deka vo ovaa cena e vklu~ena i po{tarinata na knigite od Makedonija vo SAD ili vo koja bilo druga dr`ava vo svetot! Imaj}i go predvid interesot za ovaa kniga {to }e se javi kaj makedonskite iselenici od angliskoto govorno podra~je i imaj}i predvid deka taa podocna }e se prodava pome|u najmalku 15 USD za primerok, sekoj predvremen otkupuva~, porano ili podocna, }e mo`e da gi prodade svoite primeroci, so {to parite }e mu se vratat, a negovoto ime }e ostane ovekove~eno vo knigata, koja }e se ~ita od relevantni makedonski i amerikanski faktori. Kolku pogolema suma se vlo`uva, tolku pove}e primeroci od knigata }e se dobijat i tolku pogolema reklama }e dobie predvremeniot otkupuva~. Za pove}e detaqi okolu sodr`inata na knigata ili okolu izvedbata na celiot proekt, kontaktirajte so dostavuva~ot na ovaa poraka ili direktno so avtorot na knigata Aleksandar Donski na negovata e-mail adresa: [email protected] ili na tel. + 389 32 393 175. Makedonci! Nikoj nema otstrana da dojde i da ja propagira na{ata istorija i kultura pred svetot! NIE SAMITE treba toa da go pravime - sekade i na sekoe mesto! SAD se najmo}na dr`ava vo svetot i tamu denes se kroi svetskata politika! Iznesuvaweto dokazi za krvnata povrzanost na amerikanskite pretsedateli so Makedonija mo`e da pomogne, ne samo vo doka`uvaweto na na{ata istoriska vistina, tuku mo`e da pomogne i na na{ata dr`ava. Ve molime da go ispra}ate ovoj letok na site makedonski iseleni~ki organizacii i poedinci {to gi poznavate!
f9 Gjorgija Grmushkata...ha,ha,ha...ne znam shto mu trebashe na Donski seva ovaa geneologija da ja publicizira.Poznato e deka Henri Kisindzher e Makedonec od pobliskoto minato po poteklo od Kostur.
Homer MakeDonski We are inviting you to participate in the production of the English version of the latest book by historian Aleksandar Donski, entitled: "THE MACEDONIAN ORIGINS OF SOME AMERICAN PRESIDENTS" The book uncovers indisputable evidence and offers proof that no fewer than eleven American presidents have been partially of Macedonian origin - George Washington, Thomas Jefferson, James Monroe, William Taft, Grover Cleveland, Warren Harding, Franklin Roosevelt, Richard Nixon, George Herbert Walker Bush, and the current president George Walker Bush. The book presents the genealogical ties of these eleven American presidents to the ancient Macedonian dynasties of King Perdicca, Philip II, Ptolemy, and others. In addition, the book offers proof of the genealogical ties of the American presidents with the family of the medieval Macedonian King Samuel, as well as with the members of a Macedonian dynasty that governed the Byzantine Empire. You will also read about the genealogical ties between the current American president George Walker Bush and the famous King Philip II of Macedon. Many Macedonians often despair that the negators of Macedonia's identity have powerful lobbies that influence affairs in the United States and other Western countries to our detriment. We often hear that certain members of Congress are of "Greek" origin, which reinforces the perception that "Macedonia does not have a chance." The new book can fundamentally change this situation! The book offers proof that some the most powerful people in the United States and the world were and are of a partial Macedonian origin! All that needs to be done is to translate the book into English and send copies to the appropriate people in the United States and in the world. The book is a result of painstaking research undertaken by Aleksandar Donski over a long time through the literally millions of data and genealogical information. The contemporary British genealogist Chris Bennett contributed to and consulted in the writing of the book. The book will have approximately 280 - 300 pages in its English translation on a 8 x 11, i.e. A5 format, including dozens of illustrations of various generations' members, beginning with the ruling ancient Macedonian dynasties all the way to their descendants - the American presidents! A special section of the book narrates the history of Macedonia and the Macedonians, including proof of the genealogical ties between the ancient and present-day Macedonians. We believe that, by reading about the origins of their presidents, Americans also will become acquainted with the rich history of Macedonia and the Macedonians! The book will recently be publish in the Macedonian language with full financial support from the Macedonian businessman Petar Shimov from the city of Dojran. The book is expected to excite tremendous interest among the Macedonian public. We are calling on all Macedonian patriots to participate in the book's publication in English! Let us show the American -- and the world's -- public that some of its most important leaders were related to Macedonia and the Macedonians. Let us also use this book as a means to thank President George Bush and the American people for their recognition of Macedonia's constitutional name. This book not only will score important points among the American public but also can cause defeatism among our negators such as we experience when we learn of some significant American politician being of "Greek" origin. Once published in English, the book will be sent to President Bush and his father and to other relevant parties in the United States - professors, congressmen, senators, and other politicians and intellectuals (the list is presently being created), to the State Department, the CIA, and other agencies and institutions. Certainly, the book will be sent to other recipients as well, including Greek #233;migr#233; organizations, the Greek government, Greek journalists, etc. How can you help in the publishing of this book? Simply participate in the pre-publishing purchase of the book. All those who invest 100 USD, will have their name mentioned in the book (including whatever brief description of themselves or their family they desire, even advertisement of their business). However, that is not all! For investing 100 USD in pre-purchasing the book, you will receive ten (10) copies of the book itself! This amount includes shipping and handling costs to send the book from Macedonia to the United States or any other country in the world! The more you invest now, the more copies you will receive, and the greater the advertising opportunity for you and your business. Bearing in mind the great anticipated interest in the book among Macedonian #233;migr#233;s in English-speaking countries, and knowing that the book will later sell for between $12 and $15 per copy, all who pre-purchase the book now can re-sell it later and recoup their investment. For more information about the content of the book and the book's marketing and presentation project, contact the sender of this message or the author Aleksandar Donski at his e-mail address at: [email protected] or via telephone at: (389-32) 393-175. Macedonians! No one will propagate for us our history and culture! We must do that ourselves - everywhere and at all times! The United States is the most powerful country in the world, and it is there where world politics is shaped. Bringing to light the genealogical ties of American presidents with Macedonia will not only help to propagate the historical truth but also to propagate our homeland Macedonia. Please send this letter to ALL Macedonian oganizations and individuals that you know in diaspora.
angel Znaev! Se poteknuva od Makedonija. Ako ne direktno barem vlece nekoja zicka. p.s.A aj da go podnamestam kabelov za ADSL-ov.
Homer MakeDonski del od edno intervju so Donski za negovata najnova kniga , koe treba da bide objaveno, a vo koe na najkratok mozhen nachin, se dadeni najosnovnite objasnuvanja (koi sekako deka vo knigata se detalno prezentirani): ============== PRASHANJE: Kako ste dosle dokazite za makedonskoto poteklo na segasniot pretsedatel na SAD George Bush pa i za nekoj od drugite sto gi spomenuvate. ODGOVOR (A. DONSKI): Vo mojata kniga (chija makedonska verzija e vo pechat, a angliskata se podgotvuva), pishuvam za delumno (a ne za celosno) makedonsko poteklo na edinaeset amerikanski pretsedateli (megju niv i sinot i tatkoto Bush). Posochuvam na nivnata dalechna rodninska povrzanost so antichko-makedonskata dinastija i so dinastijata na car Samuil. Konkretno za pretsedatelot Bush se znae deka e rodninski povrzan so srednovekovnite i so podocheznhite evropski kralski i aristokratski semejstva. Za ova postojat brojni dokazi ponudeni od strana na negovite oficijalni biografi i geneolozi. Neodamna agencijata Rojters objavi izveshtaj so koi kralski semejstva rodninski e povzran Bush. Za evropskite kralski i artistokratski semejstva, pak, se znae deka delumno krvno bile povrzani so ermenskite dinastii na Bagratunite i Arsakidite (so koi se povrzuvale glavno vo periodot na Krstonosnite vojni). Vo dinastijata na Arsakidite (koja vladeela od 62 do 428 godina) se znae deka imalo i antichko-makedonska krv preku mazhenjeto na kjerkata na Antioh Prvi Teos so kralot Artavasdes Prvi. Taa, pak, poteknuvala od dinastijata na Ptolemeite (za shto postojat dokazi od antichkite izvori, koi jas pedantno gi posochuvam), a osnovachot na ovaa dinastija Ptolemej Prvi bil rodninski povrzani so antichko-makedonskata dinastija, chij zachetnik bil Temen (koj zniveel vo 9, a mozhebi i 10 vek pred Hrista). Seto ova e potkrepeno so pretstavuvanje na identitetot na site pripadnici na taa rodoslovna linija, vo konkretniov sluchaj, pochnuvajkji od Temen, pa se do pretsedatelot Bush so nivni kratki biografii i ilustracii (kade shto gi ima). PRASHANJE: No shto e so Samuilovata carska dinastija? ODGOVOR (A. DONSKI): Poznato e deka kjerkata na car Samuil Miroslava okolu 998 godina se omazhila za vizantiskiot blagorodnik Ashot Taronit. Toj poteknuva od poznatoto ermensko semejstvo Mamikonijan, koe pak bilo rodninski povrzano so ermenskata dinastija Bagratuni (za shto posochuvam detalni opisi od srednovenkovni i sovremeni ermenski istorichari). Za Bagratunite rekovme deka bile rodninski povrzani so antichko-makedonskata dinastija. Vsushnost, preku brakot na Miroslava i Ashot doshlo do spoj na potomci od Samuilovata i od antichko-makedonskata dinastija. Nivniot sin Gregor Taronit i negovoto potomstvo (koe e poznato) isto taka rodnisnki se povrzani so nekoi od amerikanskite pretsedateli (preku rodninskite vrski so evropskite srednovekovni i novovekovni kralski i aristokratski semejstva). Svesen sum deka ovie podatoci nekomu mozhebi mu zvuchat neverojano, no toa e zatoa shto geneologijata kaj nas voopshto ne e razviena. Megjutoa vo svetot ne e taka. Vprochem, se ona shto go pishuvam vo knigata e potkpreno so poznati podatoci koi vekje se objaveni, a koi jas samo uspeav uspeshno da gi spojam. Vo moite istrazhuvanja se konsultirav i so poznatiot britanski geneolog Kris Benet.
slasa mora bush da e makedonec inace nemase da ne priznae
mnik
quote:
Originally posted by petrina-M
http://www.b-info.com/places/Macedonia/region/Miladinov/
I wont repeat my self what was the purpose of naming the book as that. Macedonian house in Prilep built in the 1750s, so you think what you want,Bulg. [img]http://img71.imageshack.us/img71/1286/sonce013bl.jpg[/img]
Homer MakeDonski za negovata zenska strana citav deka bila Makedonka po potelko od delot pod grcka okupacija. A ova go prenesuvam od MMM za Bushovi,spored pratenoto od avtorot na knigata -------- Kje napravam MNOGU KRATOK opis na direktnata rodoslovna linija (rodninska vrska) pomegju pretsedatelot George Walker Bush i Aron (bratot na car Samuil), t.e. negoviot tatko komitot Nikola. Iako geneologijata se sledi od zachetnikot, pa kon ponovite generacii (shto i jas go pravam vo mojata kniga), vo ovaa poraka, kje pojdeme vo "obratna" nasoka. Pradedoto na George Walker Bush (Samuel Prescott Bush, rod. 1863, pochinal 1948) od strana na svojata majka Harriet Fay (1829 - 1921) preku svoite predci od semejstvoto Fay (chii kratki biografii se poznati od amerikanskite arhivi i istite se javno obelodeneti), rodninski e povrzan so angliskiot blagorodnik Benjamin Wellington (1644 - 1709), koj e direkten predok na George Bush - vo knigata, sekako vrz osnova na amerikanski izvori, gi navedivam site generacii (kolena) od Benjamin do pretsedatelot. Odejki "nanazad" niz istorijata, poznati se predcite na Benjamin Wellington (sekako zachuvani vo rodoslovnite tabeli, megju koi Almanahot Gotta i drugi, koi isto taka gi posochuvam vo knigata - poznato e deka geneologijata, t.e. evidentiranjeto na potomcite, ima svoja tradicija ushte od antikata, a posebno bila razviena vo Sredniot vek srede aristokratskite semejstva). Znachi, odejki "nanazad" od rpedcite na Benjamin Wellington (po edinaeset generacii, t.e. direktni kolena i pripadnici na semejstvata: Winfield, Goushill, Glemham, Brandon i Plagrave) se doagja do Richard Fitzalan, koj bil sin na Eleanor Plantagenet (1318 - 1372). Taa bila kjerka na Grofot od Lejkester Henry Plantagenet (1281 - 1345). Odejki ushte tri pokolenija nanazad, se doagja do Maria von Hohenstaufen (rodena prababa na Grofot Henry Plantagenet). Taa, pak, po majchina strana, ima vizantisko poteklo. Nejzina majka e Irena Angelina (1180 - 1208), koja bila kjerka na vizantiskiot car Isak II Angel. Za nego se znae deka e roden vnuk na Teodora Komnena, koja pak e rodena vnuka na Marija (kjerkata na Jovan Vladislav, sinot na Aron - bratot na car Samuil). Taka ovde MNOGU NAKRATKO dadov povrshen opis na rodoslovnata linija koja pochnuva od Aron (komitot Nikola), a zavrshuva do George Bush. Vo knigata seto toa e detalno obraboteno (koj komu bil sin, kjerka, majka, tatko i sl.). Se razbira deka se dadeni i osnovni objasnuvanja za geneologijata, kako oblast koja e rechisi celosno nepoznata srede Makedoncite. Normalno deka Bush (kako i sekoj od nas) ima iljadnici rodoslovni linii, no izvesen broj od niv, vodat do MK dinastii i toa MOZHE DA SE DOKAZHE! Povtoruvam deka ne mozham site tie 240 stranici vo knigata da gi soberam vo edna poraka, no mozhebi sega sostojbata e pojasna.
Homer MakeDonski uste eden prodolzetok ------------ Davam kratok opis na ushte edna rodnisnka vrka na poznat amerikanski pretsedatel, ovojpat direktno so antichko-makedonskata dinastija na Temen. Potenciram deka site ovde izneseni podatoci se poznati i istite mozhat da se proverat niz dostapnata literatura i na Internet. Isto taka i ova e samo povrshen (skraten) pregled na ovaa rodoslovna linija. Spored edna od svoite iljadnici rodoslovni linii (no koja mozhe da se dokazhe) Franklin Delano Roosvelt e direkten potomok od 95-to koleno na Temen, kako i potomok od 36-to koleno na car Samuil. Eve go kratkiot pregled na ovaa rodoslovna linija. Za potomcite na Temen pishuvaat nekolku antichki avtori, megju koi posebno se istaknuva Eusebius. Od nivnite dela gledame deka od Temen do Perdika se pominati deset generacii (chii iminja se poznati i se navedeni vo knigata). Se znaat i potomcite na Perdika: sinot Argej, negoviot sin Filip Prvi, negoviot sin Aerop, negoviot sin Alketa, negoviot sin Aminta i negoviot sin Aleksandar Prvi. Od Aleksandar Prvi, se znaat potomcite do Filip II. (Toa se poznati podatoci, koi vo knigata se detalno prezentirani). Sin na Filip II (od negova ljubovnica) bil Ptolemej I. Ova e malku poznat podatok, no za istiot postojat antichki svedoshtva koi gi naveduvam (Pausanias, Quintus Curtius Rufus, Theoctirus i drugi). No, duri i da ne bilo taka, fakt e deka majkata na Ptolemej I (Arsinoja) bila potomok na Temen (preku nejziniot tatko Meleagar). Znachi potomcite na Ptolemej I (bilo po tatkova, bilo po majchina strana) sepak se krvno povrzani so Temen. Potoa se znae potomstvoto na Ptolemej I. Negov sin e Ptolemej II, negov sin e Ptolemej III, negov sin e Ptolemej IV, negov sin e Ptolemej V, a negov sin e Ptolemej VIII. I ova se poznati podatoci. Kjerka na Ptolemej VIII bila Trifena (141 - 112 godina pred Hrista), koja se omazhila so kralot Antioh VIII od dinastijata na Selevkidite. Ponatamu go sledime potomstvoto na nivnata kjerka Laodika, za koe isto taka postojat podatoci. Taa se omazhila so kalot Mitridat I od drzhavata Komagene (otcepena teritorija od kralstvoto na Selevkidite). Nivni sin bil Antioh I Teos, edna mnogu interesna i malku poznata figura vo nashata istorija. Za negovata kjerka se znae deka se omazhila so kralot na Medija po ime Artavasdes I, a nivni vnuk (od sin) e kralot Artabanus II. Vekje navleguvame vo medisko-ermenskata dinastija na Arsakidite, koja preku kjerkata na Antioh I Teos imala i delumno antichko-makedonsko genetsko nasledstvo. Rodoslovnata linija na mediskite i ermenskite rani vladeteli isto taka e poznata i istata ja potkrepiv (rekonstruirav) i vrz osnova na delata na srednovekovnite ermenski istorichari (megju koi Jovan Mamikonijan, Pavstos Buzandak i drugi), potoa vrz osnova na obemnoto delo na sovremeniot ermenski istorichar Vahan k*rkijan, kako i vrz osnonva na enciklopedii (Vikipedia, Britanika i drugi). Znachi, tochno mozhe da se sledi potomstvoto na ovie vladeteli se do Sredniot vek (a sekako i potoa). Konkretno, na Artabanus II sin bil Vonones II, a nemu sin mu bil Mitridat, komu sin mu bil Vologases IV. (Se razbira deka site ovie vladeteli se pretstaveni vo mokjata kniga so kratki biografii i pretstavi na nivnite likovi od monetite shto gi kovele). Sin na Vologases IV bil Vologases III (vladeel so drzhavata Partija od 191 do 208 godina), a natamu isto taka e poznato negovoto direktno potomstvo: Vagharsak - Kosrov I - Trdat III (koj go proglasil hristijanstvoto za oficijalna religija vo Ermenija, so shto ovaa zemja stanala prvata hristijanska drzjhava vo svetot). Poznato e i negovoto poomstvo: sinot Kosrov II "Kotak" i negovata kjerka Bambish (za koja pishuva srednovekovniot ermenski istorichat Pavstos Buzandak). Taa bila majka na sveti Nesres Veliki (poznat ermenski svetitel), a toj pak bil tatko na sveti Isak. Kjerkata na sveti Isak po ime Sahakanush se mazhi vo semejstvoto Mamikonijan i nejzin sin e Hmajak Mamikonijan (zaginal vo 452 godina). Za site niv davam detalni biografii i ilustracii od nivnite likovi kade shto gi ima, a se razbira i izvori od kade se zemeni tie (poznati) podatoci. Hmajak Mamikonijan vekje e potomok od 45-to koleno na Temen. Potoa sleduvaat 9 generacii od semejstvoto Mamikonijan. Po niv sledi kjerkata na Samuel Mamikonijan, koja se mazhi za grofot Smbat VII Bagratuni (735 - 775 god.) i so toa antichko-makedonskata krv vleguva vo slednata ermenska dinastija na Bagratunite. Poznato e i potomstvoto na ovaa dinastija (shto jas detalno go prenesuvam vo knigata). Sin na Smbat e Ashot Msaker, a potoa sleduvaat generaciite: Bagrat - Tornik - Grigor I - Ashot III. Sin na Ashot III e Grigor Taronit (upravnikot na Solun) a negoviot sin (koj isto taka se viklal Ashot) se ozhenil so Miroslava (kjerkata na car Samuil). Tuka nastanal spojot pomegju potomci od antichko-makedonskata i Samuilovata dinastija. Nivniot sin Gregor Taronit vekje e pootomok od 62-ro koleno na Temen, a voedno i od treto koleno na car Samuil. Poznati se i potomcite na Gregor (koi detalno gi opishuvam). Negova pra-pravnuka e Marija Taronitisa, koja vo 1146 godina se mazhi za Jovan Komnen Duka. Nivna kjerka e Marija Komnena (1154 - 1217), koja se mazhi so francuskiot blagorodnik Almaric d' Anjou. Nim im se ragja kjerkata Izabela d'Anjou. Kjerka na Izabela e Filipa d' Shampanj (koja vekje e potomok od 69-to koleno na Temen i od 10-to koleno na car Samuil). Nejzina kjerka e Isabeu de Brien, a po 6 generacii (koi detlano gi naveduvam) se doagja do Marija de Burgonj. Nejzina kjerka e Katerina von Kleve, a nejzina kjerka e Marija d'Egmont (omazhena za kralot na Shkotska James II Stewart). Nivna kjerka e Mary Stewart, a nejzin sin e James Hamilton (1477 - 1529). I ova se poznati podatoci od britanskite arhivi i rodoslovni tabeli, koi odamna se objaveni. Sin na James, e John, a negova kjerka e Margaret Hamilton koja vekje e potomok od 83-to koleno na Temen i od 24-to koleno na car Samuil. Nejzina kjerka e Margaret Douglas (mazhena za Walter Scott), a nivniot sin isto taka se vikal Walter. Po 4 generacii (chii iminja isto taka se poznati) se doagja do Margaret Scott, koja bila mazhena za John Murray. Nivniot sin isto taka se vikal John, a negoviot sin se vikal James (1713 - 1781). I ova se poznati podatoci od amerikanskite arhivi, popisi i crkovna dokumentacija, koi pedantno se chuvaat ushte od doagjanjeto na prvite organizirani doselenici. Kjerka na James e Elisabeth, mazhena za Edward Robins. Nivna kjerka e Ana Robins, a nejzina kjerka e Katerina Lajmen (mazhena so Warren Delano). Kjerka od ovoj brak e Sara Delano (1854 - 1941), koja se mazhi so James Roosvelt. Nivniot sin e Franklin Delano Roosvelt, koj (spored rodoslovnata linija shto ja sledevme) e potomok od 95-to koleno na Temen i od 36-to koleno na car Samuil. Ovaa rodoslovna linija ovde samo povrshno ja objasniv, a po potreba mozham da ispratam povekje detalji za site nejzini pripadnici (kolena) shto ovde gi spomnav ili ne gi spomnav. -----------------------
Homer MakeDonski LONDON (Reuters) - If royal genes have anything to do with electoral success, then Republican U.S. presidential candidate George W. Bush will be the next man in the White House, Britain's blue blood bible said Tuesday. Burke's Peerage, a revered guide to the breeding of the aristocracy, said both Bush and his rival Al Gore are of royal descent, but investigations deep into their heritage show Bush has far more noble and royal connections. Bush is closely related to every European monarch on and off the throne and has kinship with every member of Britain's royal family, the House of Windsor. He is a 13th cousin of Britain's Queen Mother, and of her daughter Queen Elizabeth and is a 13th cousin once removed of the heir to the throne, Prince Charles. Bush's family tree can be documented as far back as the early 15th century. He has a direct descent from Henry III and from Henry VIII's sister Mary Tudor, who was also the wife of Louis XI of France. He is also descended from Charles II of England.<<<< Se shto napraviv jas e toa shto otidov podlaboko niz lavirintot na rodoslovnite tabeli, pa od britanskata aristokratija so koja rodninski e poivrzan George Bush, preku dokazhani rodninski vrski, uspeav da stignam do francuskata, vizantiskata, ermenskata i antichko-makedonskata dinastija (za shto podetlano napishav vo moite prethodni poraki), imajki predvid deka aristokratijata i kralskite semejstva vo Evropa megjusebno se mazhele i zhenele. Toa voopshto ne beshe lesno, zatoa shto niz toj lavirint od milioni podatoci, trebashe da se izvleche direktna rodoslovna linija (roditel=dete). No, na krajot uspeav da najdam takvi linii za edinaeset pretsedateli. Za drugite ne uspeav (iako sigurno deka ima). Megjutoa, postoi ogromna razlika pomegju tvrdenjeto deka amerikanskite pretsedateli bile Makedonci (takvo neshto ne smee ni da se pomisli !) i tvrdenjeto deka postoi nivna rodninska povrzanost so makedonskite dinastii (shto jas go dokazhuvam vo knigata). Vprochem, sekoj chovek vo sebe sodrzhi krv i geni od iljadnici pretci, pa taka treba da se gleda i na ova. Za da bide ova ushte pojasno, ovde go prenesuvam Predgovorot na mojata kniga (stavete vo nekoj MK font):
Homer MakeDonski PREDGOVOR Vo dosega{nive knigi posveteni na potomcite na makedonskite vladea~ki dinastii, uka`avme na postoeweto rodninski vrski pome|u anti~ko-makedonskata i Samuilovata carska dinastija so nekoi od pripadnicite na dene{nite evropski carski, kralski i blagorodni~ki semejstva. Ova go obrabotivme vo knigite: "Dene{nite potomci na Samuilovata carska dinastija" ([tip, 2004) i vo knigata za rodninskite vrski pome|u anti~ko-makedonskata dinastija i evropskite kralski/carski semejstva. Vo ovaa kniga prodol`uvame so prezentirawe na rodninskite vrski pome|u makedonskite vladea~ki dinastii, ovojpat so nekoi od pretsedatelite na Soedinetite Amerikanski Dr`avi. Bidej}i ova kniga, sepak, e posebna celina vo odnos na ostanatite, nekoi vovedni i drugi objasnuvawa {to tamu gi prezentiravme, }e morame da gi povtorime i ovde. Pred da pomineme na prezentirawe na glavnite podatoci za temata na ovaa kniga, }e treba i ovde pak da se potsetime na nekoi nu`ni dopolnitelni objasnuvawa. Geneologijata, kako nauka za istra`uvaweto na potekloto, t.e. rodoslovot na semejstvata, srede Makedoncite (pa i srede ostanatite balkanski narodi) e slabo razviena. Pri~inata za ova nesomneno le`i vo nemaweto tradicija na ova pole zaradi dolgovekovnoto ropstvo na Makedoncite (no i na ostanatite balkanski narodi). Empirikata zboruva deka geneologijata ima najpovolni uslovi za razvitok srede slobodnite narodi i dr`avi. Da ja zememe, na primer, antikata (a mo`e i koj bilo drug period). Vo antikata geneologijata bila najrazviena srede vladea~kite semejstva (dinastii). No, {tom dr`avata so koja vladeela doti~nata dinastija bila uni{tuvana, obi~no prestanuval interesot za natamo{noto sledewe na rodoslovot na, simnatata od vlast, dinastija. Vakov bil slu~ajot i so Makedonija, koja i samata bila edna od dr`avite so za~uvan rodoslov na svoite vladea~ki dinastii. Podocna, koga ovie dinastii bile simnuvani od vlast, bilo ote`nato i sledeweto na nivniot rodoslov, ednostavno zatoa {to ovie lu|e ve}e ne bile na vlast. Toga{ se sledel rodoslovot na rimskite (a podocna i na vizantiskite) vladea~ki dinastii. Sepak, seto ova ne zna~i deka denes ne postojat dokazi za postoewe direktni potomci na nekoi od balkanskite anti~ki i srednovekovni dinastii. Imalo pripadnici na porazenite balkanski anti~ki i srednovekovni vladea~ki dinastii koi svoevremeno, preku brak, se vku~ile vo nekoi drugi toga{ni vladea~ki dinastii i blagorodni~ki semejstva. Taka potomstvoto na ovie lu|e ostanalo (iako sega vo ramkite na nekoja tu|a dinastija) i ova potomstvo mo`e da se sledi zatoa {to vo zemjite koi ostanale slobodni, geneologijata si go prodol`ila svojot razvitok. Tokmu vrz osnova na ovie podatoci, vo ovaa kniga }e napravime osvrt na potomstvoto na makedonskite vladea~ki dinastii i nivnata rodninska vrska so nekoi od amerikanskite pretsedateli. Vo svetot denes postojat za~uvani iljadnici rodoslovni tabeli na poznati dinastii i blagorodni~ki semejstva, koi navleguvaat dlaboko vo istorijata. Ovie tabeli u{te od poodamna se sobiraat i se objavuvaat. Mo`ebi najpoznata kniga so evropskite rodoslovni tabeli e Almanahot Gota (Almanach de Gotha), koj kontinuirano se objavuva i se dopolnuva u{te od 1763 godina (poslednoto izdanie mu e vo 1998 godina). Vo ovoj Almanah se zastapeni rodoslovite na najpoznatite vladetelski i blagorodni~ni semejstva vo Evropa (vklu~uvaj}i go i Balkanot) i vo niv se spomnati desetici iljadi imiwa i kratki biografii. Ovde se i delata na izvesen broj poznati evropski geneolozi od razni dr`avi, ma|u koi }e gi izdvoime: Pol Terof (Paul Theroff), Enriko Manfredi (Enrico Manfredi) od Italija, Andrea Domini~i Bateli di Sasokorvaro (Andrea Dominici Batteli di Sassocorvaro) od Italija, Pantelis Micis (Pandelis Mitsis) od Grcija, Merdud Rinals (Maredudd Rheinalt) od Vels, Davide [ama (Davide Shamma) od Italija, Peterfalvi Ferenc (Peterfalvi Ferenc) od Avstralija, Paolo Bonato (Paolo Bonato) od Italija, Mariu{ Toma{evski (Mariusz Tomaszevski) od Polska, Vilijam Rajtvajsner (William Reitweisner) od SAD, Andrej Aleksandrovi~ Frizjuk (Andrey Alexandrovich Frizyuk) od Rusija, Kreg Isler (Craig Isler), Vlastimir Jirut (Vlastimir Jirout), Miroslav Marek (Miroslav Marek) od ^e{ka, Kris Benet (Chris Bennett), d-r Ronald Vels (Ronald Wells) od Avstralija so negovata interesna kniga "Anti~kite prethodnici i nivnite sovremeni naslednici" (Ancient Ancestors with Modern Descendants) i mo`ebi eden od najpoznatite sovremeni geneolozi francuskiot geneolog Karlo Setipani (Carlo Settipani) so svoite nekolku knigi objaveni od pred petnaesetina godini, pa navamu, vo koi, vrz osnova na pregledot na golem broj poznati i malku poznati istoriski hroniki, naveduva niza interesni podatoci za dene{nite naslednici na poznati li~nosti od antikata (me|u koi se nekoi od rimskite carevi, no i drugi anti~ki vladeteli i dinastii). Delata na nekoi od ovie geneolozi se dostapni i preku internet. Tokmu vakvite rodoslovni tabeli se glavniot izvor na podatoci, {to ovozmo`uva da se otkrijat del od potomcite na makedonskite vladea~ki dinastii, konkretno na onie nivni ~lenovi koi svoeto potomstvo (krv i geni) go vnele vo drugi vladea~ki semejstva ~ij rodoslov e za~uvan, bez razlika {to vo krvta na vakvite potomci ima samo mal procent od krvta na za~etnikot na dinastijata ({to vpro~em e i sosema normalno). Za da se sfati ova podobro, sekoj sam treba da pomisli od kolku li~nosti denes nosi krv i geni? Odgovorot e: od pove}e iljadi lu|e. Na primer, prvo ovde se Va{ite dvajca roditeli (majka i tatko). Potoa ovde se nivnite roditeli (vkupno ~etvorica), koi ja vnele svojata krv vo krvta na Va{ite roditeli (a preku niv i vo Vas). Potoa na sekoj od tie ~etvorica Va{i babi i dedovci, dodadete u{te po dvajca nivni roditeli, {to zna~i u{te osum lu|e koi ja vnele svojata krv i geni vo Vas. Pa na sekoj od tie osumina Va{i prababi i pradedovci dodadete u{te po dvajca nivni roditeli i se taka vo minatoto. Na vakov na~in }e presmetate deka dokolku se "vratite" samo do sedmoto koleno (generacija)na Va{ite pretci, }e sogledate deka Vie ja nosite krvta na vkupno 126 lu|e. A, presmetajte na kolku lu|e ja nosite krvta i genite ako se "spu{tite" do pretcite od Va{eto 50-to ili 100-to koleno. Ili da pojdeme vo obratna nasoka. Da pretpostavime deka imate dve deca. Da pretpostavime deka sekoe od niv }e dobie u{te po dve deca, a i tie u{te po dve... i s# taka vo dale~nata idnina. Pove}e od sigurno e deka so razgranuvaweto na Va{eto semejstvo, nekoi od Va{ite iljadnici potomci }e se preselat vo stranstvo, kade }e se oma`at ili o`enat za stranci, taka {to po nekolku vekovi, Vie }e dobiete dale~ni pra-pravnuci, koi nema da go zboruvaat Va{iot jazik (vpro~em ova se slu~uva i denes, duri i so tretite i ~etvrti generacii na iselenici od nekoja zemja). Na takvite Va{i dale~ni potomci celosno }e im bide tu|a Va{ata sega{na kultura. Tie }e prodol`at da se ma`at i `enat za pripadnici na narodot na dr`avata vo koja `iveat i so niv }e sozdavaat natamo{no potomstvo. No, sepak sekoj nivni potomok, preku edna nitka (direktna rodoslovna linija), }e vodi poteklo od Vas (kako eden od negovite mogubrojni pretci). Da go ka`eme i toa deka pod terminot "direktna rodoslovna linija" se podrazbira odnosot: majka #224; nejzin sin ili }erka, t. e. tatko #224; negov sin ili }erka.
Homer MakeDonski Koga zboruvame za "{ireweto" na semejstvoto vo idninata ili vo minatoto, treba da uka`eme na u{te eden va`en moment, a toa e dale~nata rodninskata povrzanost na dene{nite lu|e. Za da go objasnime ova podobro, da zememe kako primer, nekoj dene{en grad so okolu 50.000 `iteli. Dokolku sekoj od tie `iteli, vo svoeto sedmo koleno ima po 126 svoi pretci, ispa|a deka dene{nite 50.000 `iteli od toj grad, vo svoeto sedmo koleno, imale 6.300.000 svoi pretci. Dokolku, pak, se vratime u{te za nekolku desetici kolena (generacii) nanazad, se dobivaat astronomski brojki od nekolku milijardi lu|e kako "pretci" na ovie 50.000 `iteli. No, od druga strana se znae deka porano naselenieto na Zemjata bilo pomalubrojno. Taka, na primer, se smeta deka okolu 1000 godina po Hrista vo Evropa `iveele samo okolu 40 milioni `iteli. Pa, kako da se objasni ovaa razlika? Odgovorot e vo zaedni~kite pretci. Site `iteli od toj grad vo dale~noto minato bi imale isti pretci. Ova zna~i deka dlaboko vo istorijata (dokolku postojat to~ni rodoslovni tabeli za site lu|e vo Evropa), bez somnenie }e se utvrdi deka najgolemiot del od dene{nite evropjani se rodnini me|u sebe. Statisti~arot i matemati~ar Xozef ^ang od Univerzitetot vo Jeil (SAD) presmetal deka najgolemiot broj dene{ni `iteli na Evropa (so isklu~ok na doselenicite od Afrika i Azija), bi imale svoi zaedni~ki pretci nekade okolu 1200 godina po Hrista. Toj presmetal deka sekoj evropjanin, koj `iveel okolu 1000 godina po Hrista i koj ostavil svoe potomstvo do denes, prakti~no e eden od pretcite na site dene{ni `iteli na Evropa. [to se odnesuva do SAD, presmetano e deka bilo dovolno okolu 350 lu|e so evropsko blagorodni~ko poteklo, da se preselat vo ovaa zemja vo 18 vek, za da mo`e denes da se ka`e deka okolu 80% od `itelite na SAD se nivni delumni potomci. I navistina, blagodarenie na toa {to vo SAD se so~uvani brojni podatoci za rodoslovnite tabeli, kako i podatoci od dokumentite za ra|awe i umirawe na lu|eto, denes golem broj Amerikanci se vo sostojba da gi sledat svoite rodoslovni tabeli so vekovi nanazad. Se razbira deka ista e sostojbata i vo drugite dr`avi so sopstvena tradicija, kade denes geneologijata e prili~no razviena. Mark Hamfri, koj e stru~wak za rodoslovi od Univerzitetot vo Dablin (Irska), iznesuva u{te nekolku interesni podatoci. Toj presmetal deka dokolku se utvrdi deka nekoja li~nost, koja `iveela okolu 500 godina po Hrista doka`ano ima svoi direktni potomci denes, toga{ taa li~nost prakti~no e eden od pretcite na pove}eto lu|e koi denes `iveat vo svetot, iako se razbira deka od toj predok, kaj dene{nite lu|e e ostanato pomalo ili pogolemo genetsko nasledstvo (vo zavisnost od brojot na rodoslovnite linii {to vodat od doti~niot predok do negoviot dale~en potomok). Poradi toa {to najgolem del od lu|eto denes vo svetot se pobliski ili podale~ni rodnini, jasno e deka od sekoj eden doti~en predok, pa do sekoj eden dale~en potomok, ne vodi samo edna, tuku vodat pove}e direktni rodoslovni linii. Na primer, nekoj srednovekoven kral mo`e da bide predok od trieset i {esto koleno na nekoj dene{en blagorodnik, no istiot kral, voedno mo`e da bide predok i od trieset i sedmo, trieset i osmo ili nekoe drugo koleno na istiot toj blagorodnik. Ova zavisi od toa kolku direktni rodoslovni linii vodat od edniot do drugiot, {to prakti~no zna~i kolku nivni zaedni~ki dale~ni rodnini stapuvale vo me|useben brak ({to ~esto se slu~uvalo vo minatoto). Isto e i vo obratna nasoka. Sekoj dene{en `itel na svetot {to }e ostavi svoe neprekinato potomstvo, eden dale~en den vo idninata (po nekolku iljadi godini), }e stane direkten predok na site lu|e vo svetot. Imaj}i go seto ova predvid, ne treba da se pomisli deka amerikanskite pretsedateli imaat "~isto makedonsko poteklo". Ednostavno, postoi samo rodoslovna linija za koja postojat podatoci deka vodi od makedonskite vlade~ki dinastii do nekoi od amerikanskite pretsedateli, no takvi direktni rodoslovni linii od ovie dinastii gi ima so milioni i tie vodat do pogolem broj dene{ni lu|e od svetot. Problemot e vo toa {to najgolemiot broj od ovie rodoslovni linii ne postojat podatoci za da mo`at istite da se prezentiraat, dodeka za direktnite rodoslovni linii koi vodat do nekoi od amerikanskite pretsedateli postojat dokazi ili silni indicii. Vpro~em, site podatoci {to ovde se izneseni sekoj ~itatel mo`e lesno da gi proveri od poznatata istoriska literatura. Ovde ne nudime nikakvi "senzacionalni otkritija" na nekoi "novo otkrieni dokumenti" i sl., tuku ednostavno do rezultatite izneseni vo ovaa kniga se doa|a samo i samo preku trpeliva i vnimatelna analiza na brojnite dosega za~uvani rodoslovni tabeli, ~ii podatoci, }e povtoram, sekoj mo`e da gi proveri od poznatata i sekomu dostapna istoriska literatura. Za da mu se olesni na ~itatelot sledeweto na podatocite, vo najgolem del }e se zadr`ime samo na izvesen del od direktnite potomci, t.e. na onie poedinci koi u~estvuvale vo direktnite rodoslovni linii {to }e gi sledime, a ne i na nivnite bra}a, sestri i drugi rodnini. Pritoa, }e spomneme i del od aktivnostite na nekoi od ovie li~nosti.
dejan I sega kako BAS TIE LUGJE poteknuvat od nekoj si Vizantiski Makedonci??!! Kako ne najde nekoj obicen Makedonec da poteknuva od niv?!
vagabontin ȣ , , , : ( XI - II .) " " "; , ( XII - XIII .) , " "; 1326 , , " ". , , " ". , " 1771 , : " , ". 1777-1779, 1786-1793 . , : " " " , , , ". , 1839 , , " ". 1839 , " ". , (1858 1863 .), , "- , ."