Гробовите на Хомер и на Самуил
Гробовите на Хомер и на Самуил
Inkognito Димитар Гелев На островот Свети Ахил се гробовите на Хомер и на Самуил Една од подобро чуваните тајни на "жителите" на брдото Јудино, наречено Водно, е постоењето на островот Свети Ахил во Преспанското Езеро. На тој остров се наоѓа гробот на Хомер, познатиот творец на "Илијада" и на "Одисеја", чие вистинско име е Илија. Таму, на островот Свети Ахил, се наоѓа и гробот на цар Самуил, како и гробот на пророкот кој на јавноста и е познат како Симеон Нови Богослов или Симеон Нови Теолог. За пророкот Илија или Хомер слушнале сите. Тој е пророк што е роден во градот Бар, денешна Црна Гора, под планината Румија. Токму затоа што живеел и работел во Македонија, (Македонија ја нарекувале Румелија или Рум по планината Румија, родното место на Хомер), а Византијците себеси се нарекувале Ромеи, што е идентично на одредницата "Елини" или "Хелени", збор што потекнува од името на пророкот Илија ("Илиини"). Хомер е познат по описите на Тројанската војна - настан што во најголем дел се одвивал во градот Троја, што се наоѓал на островот Тенедос, во близина на денешен Истанбул (Цариград). Изворно, гробот на Хомер се наоѓал во близината на Лерин. На островот Свети Ахил бил пренесен од Самуил. Токму затоа денес најчесто се споменува некое си "Житие на светиот Ахил", кој бил "поп во Лерин" , "за време на Константин Велики". Самата идеја за Хомер како поп во Лерин е фасцинантна. За островот Свети Ахил се врзани различни настани од бурната македонска историја. На пример, на островот Свети Ахил живеел и работел свети Димитрија. На овој остров тој ја превел Библијата и на тој остров бил и заробен пред да му биде отсечена главата на местото каде што денес се наоѓа познатото летувалиште Порто Карас. Според белосветските книги, свети Димитрија е шифриран како "Ориген", што значи "извор". Така и се печатат неговите дела. Островот или езерото се шифрирани како "Мери". Па ни се раскажува дека таму се собрале 70 учени луѓе да ја преведат Библијата. Но, вистината е сосема поинаква. Библијата ја превел еден и баш нему Грците му ја отсекле главата. Онака случајно, од побожност, скоро "партизански". А "Ориген" е секако основа на "католицизмот". Овде се наоѓа и гробот на Симеон Нови Богослов. Тоа е пророк што живеел во времето на Самуил и Василиј Втори. Автор е на многу дела. Во 1999 година, некојаси издавачка куќа од Охрид, "Мацедониа Прима" се појави со издание на "Тајната книга - Образложение за ереста на богомилите". Станува збор за интересна компилација на две сосема различни работи. Првиот дел на "Тајната книга" всушност е делумно фалсификувано пророштво на Симеон Нови Богослов, кој го прорекнал ослепувањето на 14.000 војници. Овде името на пророкот што ја пишува "Тајната книга" е наведено како "Јован" или "Јоан", што како пророк навистина постоел, но многу подоцна. Станува збор за пророкот Јован, поврзан со Димитрија ("Хоматијан", "Роман", па дури и "Кристофер"), внукот на Самуил и со историјатот на манастирот "Дечани". Неговиот гроб се наоѓа на еден остров во Скадарското Езеро. Можеби токму затоа во вториот дел на изданието е наведено некое "Образложение за ереста на богомилите" на некојси Евтимиј Зигабени, кое почнува со "итрината на императорот Алексеј Комнен". Во секој случај, станува збор за дело што ни оддалеку не било "Тајна книга" на богомилите. (Но, претставува добар пример за тоа дека вмровец не се станува "преку ноќ", што најдобро се гледа на примерот на "расчинетиот владика" Јован и "случајот што не знаеме како да го завршиме", затоа што очигледно "Русите не ни кажале се". Американците немаат ни намера да ни кажат, зашто се во "Бонд-стил", што е "едно непријатно". А манастирот Дечани го чувале Италијанци. Веројатно ги нашле некои "православни". Инаку, нема смисла "Свети Сава да биде на Врачару".) Инаку, овој пророк Симеон Нови Богослов е истата личност што по бугарските истории од понов датум се прикажува како "бугарскиот цар Симеон", што претставува посебна тема во овој неверојатен драмски заплет. Конечно, на островот Свети Ахил се наоѓа и гробот на Самуил. Но, зошто и покрај се, кај нас за овој остров не се знае речиси ништо? Одговорот е прилично едноставен. Пред педесет години, тогашните раководства на Југославија, Грција и на Бугарија се договориле дека овој остров не се вика Свети Ахил, туку дека така се викал некојси остров што се наоѓа на "грчката страна" од Преспанското Езеро. За нас останало името "Змиски остров", по змиите што пливаат таму или "Голем град". Така обично прават "сериозните луѓе за сериозни времиња, оти од историја не се живеит". Дури во 1960 година некои археолози, очигледно на нашата страна од езерото, вршеле некакви ископувања. Во тоа време слој по слој се вадени иконите од црквите на островот. Сето тоа е документирано на повеќе места, но обично како главна референција се наведува професорот Н. Муцопулос од Универзитетот "Аристотелус" од Солун, кој се шинал од издавање книги во врска со "наодите" од островот Свети Ахил. Станува збор за истиот универзитет од Солун кој нам ни е познат по одличните врски со некои наши факултети и "катедри" по војната. Првиот што воспоставил врска со него е и една личност што по војната има сосема истакната улога во познатите судења и ликвидации на вмровци по Македонија. Неговите "ученици", еве едно 15 години, го решаваат "прашањето со името", а во заднина крадат. Инаку, во наодите за археолошките ископувања на професорот Муцопулос, за гробот на Хомер се користи шифрата "гробот Г". Како таков е означуван и во претходните "истражувања" на вистинољубивите западни археолози и пробисвети. А за преспанската јудејска школа, за Цветко Узуновски-Абаз и за "славното Дебарца", во некоја друга пригода.