БЕРЛИНСКИОТ КОНГРЕС
БЕРЛИНСКИОТ КОНГРЕС
rosoro Територијата на Бугарија биде распарчена на пет части. Кнежество Бугарија ги опфаќа териториите на север од Балканот. Од Пловдивска Тракија се создаде автономна државна област - Источна Румелија (во 1885 година таа се обедини со Кнежеството и noкрај спротивувањето на Великите сили). Србија, за да го спречи Соединението започна Српско-Бугарска војна, но претрпе тежок пораз и беше принудена да ja признае волјата на Болгарите. Македонија и Одринска Тракија останаа после Берлинскиот конгрес во Турција. Северна Добруџа беше дадена на Романија (за компенсација на присоединетата от Русија Бесарабија), а Моравската облает со град Ниш ja доби Србија. Населението од Македонија и Одринска Тракија не се примири со волјата на Великите сили и ja продолжи борбата за ослободување и обединување со слободната Татковина. Веднаш после Берлинскиот конгрес во Разложко и Крененско се подига масово востание против распарчувањето на Бугарските земји. Востаниците создаваат во Пирин „Привремена Бугарска влада во Македонија". Таа издава повик во кое се кажува "...И така браќа настана веќе време да се покажеме себе си, дека сме народ достоен за слободата, дека во нашите жили не е престанала да тече крв од Крума и Симеона. Настана време да покажеме на Европа, дека да се раздели со црнило цел еден народ, не е шега..."