ОД „АВТОБИОГРОФИЈАТА" НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 1885 Г.
ОД „АВТОБИОГРОФИЈАТА" НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 1885 Г.
mbepir ОД „АВТОБИОГРОФИЈАТА" НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ" 1885 Г. „После отидов кај Рангвис и му зајавив, дека jac сум сочинителот на „О Арматолос". Тој ме прими многу ласкаво и со весел глас ја повика госпоѓата и ме препорача. - Од каква сте народност? - Болгарин. - Не е можно Болгарин да има црни коси и црни очи. На тоа не одговорив..." „Во мај 1868г., ако добро помнам ги поканив првенците во мојот дом. - Сакате ли да воведеме Болгарски јазик во цркви и училишта? - Сакаме." „...Во почетокот на ноември 1868 се вратив од Цариград и незабавено воведов болгарски јазик во цркви и училишта. Тоа не му се допаѓаше никако на Милетиј. Какви тој интриги скова против мене, ќе покажат фактовете... „Не скоро се приготвивме и се обгрнавме со сите затвореници... - Јавно е дека вие сакате да затриете совршено две цели фамилии поради мојата ми вина, дека сум вовел во Охрид Бугарски јазик, кога сам Султанот ми дозволи да предавам. - Гробно молчање... - Остави Бугарскиот јазик, кажа кајмакаминот, и сега те ослободувам. - Подобро смрт
Makedon Koi se bolgarite za Prlichev..... Toa toj samiot si go razglobuva: Глигор Прличев во својата автобиографија пишува: „...бугарската азбука само на тројца им беше позната и се нарекуваше српска..“ (Григор Пърличев, Автобиография). За него и Србите се Бугари т.е. Словени; во тоа време, само Србите имаа реформирана и кодифицирана словенска азбука, па затоа и Прличев вели дека бугарската (словенската) азбука се нарекувала српска. Никола Попфилипов, македонски учител вели дека бугарскиот јазик е општ балкански јазик (вестник "Maкедонiя" Цариград, 6. Април, 1868 г.).
mnik
quote:
Originally posted by Makedon
Koi se bolgarite za Prlichev..... Toa toj samiot si go razglobuva: Глигор Прличев во својата автобиографија пишува: „...бугарската азбука само на тројца им беше позната и се нарекуваше српска..“ (Григор Пърличев, Автобиография). За него и Србите се Бугари т.е. Словени; во тоа време, само Србите имаа реформирана и кодифицирана словенска азбука, па затоа и Прличев вели дека бугарската (словенската) азбука се нарекувала српска. Никола Попфилипов, македонски учител вели дека бугарскиот јазик е општ балкански јазик (вестник "Maкедонiя" Цариград, 6. Април, 1868 г.).
tochno i armenecot, Lehaci vika deka cela Bosna zbori bolgarski [;)] i seushte ne svatija....... a najverojatno i nema da svanat.... ne sakaat, ne deka ne mozat........