Ohridska Haiku poezija
Ohridska Haiku poezija
rina Средба Облечи ја најубата блуза те чекам кај Менувачница "Мали Змај" Јапанка 2 Полека мор полека не се правит шопска со катана Саке Бре саке клето ме истаде од кондури пак ќе глумам реума Стапој Не јај со вилушка и нож ногу ме возбудвиш ко јајш со то стапојне Втора разделба Кај ојш со то куферине мислиш во Пештани е поубо кај Шогун Славе Несреќен случај Шо ти требаше мор да влегвиш во вода со се кимононо Јапанка 3 Шо убаи сме со појасине, ти црни појас - седми дан ја волнен појас - ишијас
rina Јапанка Ти ја кладов на маса, Ја виде и праша "Икебана?" Ја ти реков не.Шопска. Разделба кај ојш мор, кај ојш со тија куферине, зар ти е лошо в Трпејца? Фатал Еррор Ми падна Икспено, од лош драјвер, требат рестарт. Фатал Еррор 2 Слабо врвит Интернетов ми велит сајт нот фоунд требат рестарт Фатал Еррор 3 Немат место ми велит, дали немат меморија или требат рестарт. Времено Не врвит времено, плус четереесе и пет е, кај ќе врвит? Шубав ден фрли-извади, фрли-извади, пастрмкана гризет, добар ден.плоден. Шубав ден 2 Од каде сиве овија жени на плажа се збрале, посакувам однос.орален. Пастрмка Пастрмкана се мрестит, Се слушат шклап-шклап од рибарскине кајчина Езеро Сино синило се распослало чиниш сиот свет е син Свети Наум Комарецон зуит, Ето го потака кај испари, на апаратон против комарци Небо дождон врнит, не престанвит, кај ојт водана. да знам. Свет Наум Се испреплетвит патон, како змија луда, е луда е, ами шо. Ми се јајт Ми се јајт пудинг малу овоштен ил чоколаден, само то ме мачит. Ме болит снагава ме болит главава од пијање не ми се ојт на работа пак ќе глумам реума Езероно езероно ме канит, идај ми велит побргу ќе се капеме везден.