Kiril Prlichev, originalni zapisi
Kiril Prlichev, originalni zapisi
Makedon Конечно, откриени се оригиналните спомени на Кирил Прличев, син на Глигор Прличев. Оригиналните спомени на Кирил Прличев ги криела 50 години неговата ќерка, игуменијата Меланија на манастирот “Дрвеница” Софијско и ги открива на македонскиот неделен весник “Фокус”. Прличев не спомнува никакви македонски бугари, како што објавуваше МНИ, ами само Македонци и своето дело на крај го завршува со следнава реченица: “Македонско движење ќе има, а македонското прашање ќе остане ќе остане отворено додека постојат причините за национално-политичко и социјал-економско незадоволство на Македонците” (Фокус, бр, 555, 17.02.2006, стр. 39)