Димитар Талев
Димитар Талев
jingibi „Македонија има свои интереси и своја политика. Кој работи на присоединување на Македонија кон Грција, Бугарија и Србија, може да биде добар Грк, Бугарин или Србин, но никогаш не може да биде добар Македонец!“ Това са слова на Гоце Делчев из книгата на Димитар Талев "Железниот светилник".Зошто тоа коj беше ВМРО - вец и пишуваше така, бугарските комунисти го фрлиа во концлагер под обвинение дека ширел великобугарски шовинизам? Негови романи се: "Железниот светилник" (1952), "Илинден" (1953), "Преспанските камбани" (1954), "Самуил" (1958) и "Гласовите ви ги слушам" (1966). Обаче оригиналниот текст е друг: "Македония има свои интереси и своя политика, тя принадлежи на всеки македонец. Който копнее, който работи да я присъедини към България или Гърция, той може да се мисли за добър българин или добър грък, но не е добър македонец. Такъв българин или грък поддържа и вечния раздор между балканските народи, които трябва да живеят в братска дружба, за да бъдат по-щастливи. Македония принадлежи на всички македонци без разлика на религии, нации и езици, в утрешна свободна Македония и чрез нея ще се сдружат всички балкански народи"... Стр.324 - Д. Талев - "Илинден", София 1961г. Издателство "Български писател".
dejan 1961 PLZZ
jingibi "Железниот светилник" е еден од трите Талеви романи преведени на македонски. За оваа книга не знаат оние што се занимаваат со пишување, а не е ни заведена во книжевни каталози зашто и самата нема лични податоци: ниту кој е преведувач, која е издавачката куќа или уредник... Единствените податоци кои ги содржи оваа фантом-книга се: тираж две илјади примероци и годината на отпечатувањето, април 1964. Дали е отпечатениот тираж лага со две нули или пак никогаш не е пуштен во продажба, не можам да одговорам...