Rasnata higiena vo srceto na Evropa
Rasnata higiena vo srceto na Evropa
achtung_panzer I samiot poim "rasna higiena" go vleche so sebe kontekstot na kukasti krstovi, logori na smrtta i monstruozni eksperimenti vrz lugje; a sepak i vo 21-ot vek, vo srceto na Evropa, vo gordata Cheshka, praksata na prisilna kontrola na natalitetot na nepozhelnite (bi rekle i nizhite, kolku da ostaneme verni na kontekstot na rasnata higiena) etnikumi i ponatamu zhivee: [url]http://www.dnevnik.com.mk/?pBroj=3002&stID=74412[/url] "Dnevnik" ova go objavuva "inspiriran" od eden postar napis vo britanskiot Guardian od maj minatata godina: [url]http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,1489524,00.html[/url] Raka na srce, "inspiracijata" na Dnevnik mozhe komotno da e dojdena i od nekoja NVO vo Makedonija, onaka prigodno da se pomuabeti za chovekovite prava.
Der_Beste Повторно термините човекови права и слободи се погрешно разбрани. Овде имаме типичен пример на давање приоритет на правата на поединци или одредени групи, а на штета на мнозинското население.
quote:
Gypsy society values large families, and infertility is shameful for both women and men.
Ја ценат големината на фамилијата, но не ја ценат работата. Доколку некој може да ја издржува и прехранува сопствената фамилија, никој нема да има ништо против нејзината големина. Овде имаме спротивен случај. Одредени поединци или групи не ги планираат сопствените фамилии, неконтролирано ги продолжуваат своите гени, а последиците ги трпи целокупното општество. Бидејќи човекот, како и сите останати животински видови, има за цел продолжување на видот, лежи и во чеовековата природа да се има потомство. Доколку поединци или малцински групи имаат двоцифрени фамилии, а трошоците за нивното издржување ги сноси мнозинството, кое што пак од овие или оние причини не може да си дозволи повеќе по 2 или 3 деца по фамилија, се работи за фашизам и расизам. Плански се поткопува и уништува општеството-домаќин и неговото живо ткиво. Оттаму сметам дека чешката држава во овој случај постапила исправно. Се работи за чин на самоодбрана. Еве уште неколку цитати од текстот:
quote:
They haven't spoken about this to an outsider before. 'It was the day after I gave birth to my sixth child,' begins Kristina Bolvanova, in the sparse kitchen of her flat on an estate at the edge of the Czech city of Ostrava, near the Polish border. 'I was still bleeding and the doctors told me I had to have an operation, that I had already had too many babies. I can't read, but I signed the document he gave me. Only later did they ask if I understood what had been done.'
Дотичната госпожа имала веќе шест деца. Во текстот се вели дека таа и не знае да чита. Неписмени лица многу тешко наоѓаат работа, па може и да претпоставиме дека таа не работела. Се поставува како прашање како воопшто ги исхранувала нејзините 6 деца. Дали со стерилизацијата и се одземени некакви човекови права? НЕ! Таа веќе оставила доволно потомство. Со тоа што нема да има повеќе деца, останува средствата да се делат на 6 гладни усти, а не на 7, 8 или повеќе. Со ова ќе се подобрат и условите за живот на целата фамилија.