Denes Nad Makedonija...
Denes Nad Makedonija...
BorisVM Forumov e preimenuvan vo Denes Nad Makedonija... Diskusiite se za Makedonskite gradovi i ubavinite na Makedonija... Denes Nad Makedonija Denes nad Makedonija se ragja novo sonce na slobodata Makedoncite se borat za svoite pravdini! Makedoncite se borat za svoite pravdini! Odnovo sega znameto se vee na Krushevskata Republika Goce Delchev, Pitu Guli Dame Gruev, Sandanski! Goce Delchev, Pitu Guli Dame Gruev, Sandanski! Gorite Makedonski shumno peat novi pesni, novi vesnici Makedonija slobodna slobodna zhivee! Makedonija slobodna slobodna zhivee! Today Above Macedonia Today above Macedonia, is born the new sun of liberty The Macedonians fight for their own rights! The Macedonians fight for their own rights! Now again the flag flies (that) of the Krushevo Republic Goce Delchev, Pitu Guli Dame Gruev, Sandanski! Goce Delchev, Pitu Guli Dame Gruev, Sandanski! The Macedonian forests sing new songs and news Macedonia is liberated It lives in liberty! Macedonia is liberated It lives in liberty!