Како го казнувате вашето дете
Како го казнувате вашето дете
Mona Lisa Ако детето е непослушно, како го казнувате...? Кои казни ги применубате најчесто...во ходник, во својата соба, нема телевизија гледање, го подударате.. Тука е забрането децата да се тепаат но сепак некои родители ја применуваат и оваа казна..мегутоа не тепање или малтретирање туку тука го викаат...педагошки тик...мало подударање по газето...[:D]