Documents
Documents
westgoti Кога после Хуриетот во 1908 година ВМРО се легализира противоречијата во Организацијата /особено после смртта на Даме Груев во 1906 година/ се изоструваат. Десните начело со Централниот комитет на ВМОРО создават Сојуз на Бугарските конституционни клубови, а левицата предимно деjците од Серски округ начело со Јане Сандански формираат Бугарска народна федаративна партија /покасно Народна федеративна партия - Бугарска секција/. [img]http://www.geocities.com/mac_truth/snimki/sandanisti.jpg[/img]