Да направите Enable на десен клик

Да направите Enable на десен клик
n/a
 
На некои страници ако ви треба да го видите "source" а на самиот сајт да ја нема таа опција односно ако добивате порака дека не е дозволена опцијата, направете вака:

Одете на Tools, Internet Opions, Security, Custum Level и направете Enable на Active Scripting, Ok, Ok...