makedonska istorija
makedonska istorija
slasa [img]c:\bild\Aleksandar_III_Makedonija.jpg[/img] [img]c:\bild\Goce_Delcev-Velikanot.jpg[/img] [img]c:\bild\Makedonsko_zname.gif[/img] Edited by - slasa on September 13 2002 02:32:30 Edited by - slasa on September 13 2002 11:07:11 [url]E:\SLAVE\The Macedonian Organization VMRO-MNM.htm[/url] Edited by - slasa on September 13 2002 11:17:40
Whitebaby Ah...ignoriraj tatarksi volovi, ne se vredni za vnimanie Whitebaby
slasa go cekam samo da dojdi . pa da vidit togas lele majko ke go kolime i peceme na debarski nacin
slasa posetetea ovaa strana http://www.1stmuse.com/frames/
HanAvitohol i sled Ilinden idva Preobragenie, nali?! Da ne propusnete tozi skromen fakt. Bulgari sa umirali za svobodata si v Ilindansko-Preobragenskoto vastanie! I Goce Delchev, poklon pred svqtata mu pamet, e sazdal BMOPO - za neprosvetenite prevegdam - Vatreshna Makedono-Odrinska Revolucionna Organizaciq. Kakto i vsichki oceleli vastannici sa izbqgali v Bulgariq, a ne v Garciq ili Syrbiq...
HanAvitohol Znaete li koj e Albanec, Alexander Makedonski proizhogda ot Ilirijsko pleme, ot takova proizhogdat i dneshnite skiptari. Te sa potomcite na Alexander, ne vie, "makedoncite" sa Slavjani!!!
thunder
quote:
Originally posted by HanAvitohol
Znaete li koj e Albanec, Alexander Makedonski proizhogda ot Ilirijsko pleme, ot takova proizhogdat i dneshnite skiptari. Te sa potomcite na Alexander, ne vie, "makedoncite" sa Slavjani!!!
e sega i ti sho kazha HanAvithol ilircite vo toa vreme HanAvithol bea vo Uzbekistan ili Tagistinan nekade kade shto im e mestoto Alexandar se boreshe za Makedonija a ne za albanija ili grcija i makedoncite ne sme slavjani nego tuka si bevne nie koga dojdoja slavjanite vo 7 ili 8 vek sho ti znam tamu sho veli [b]slasa[b/] dane gi izede volkot makedoncite :)) shto bea tuka pred da dojdat slavjanite
HanAvitohol da, taka e, no Slavjanite sa asimilirali celiq Balkanski poluostrov, pretopili sa Traki, Iliri i Makedonci, kakto i dosta Garci. Sled 5-6 vek na Balkanite ima SAMO Slavjanski plemena, Pra-Bulgari i Garci. Ima danni samo za tezi narodi i za takiva kato Madgari (Ungarci), Avari, Tatari, Kumani i drugi nasjestvenici prez vekovete. Za "makeodnci" kato naslednici na Alexander njama nikakvi dokazatelstva. Osven che vie se mislite za takiva, a govorite na Slavjanski ezik... I Car Samuil e Bulgarin, Sofia, Pernik, Vidin i Nish sa bili edni ot naj-silnite mu kreposti...Zastitavani ot Bulagrskoto im naselenie, kakto i Bitolq, Ohrid, Belgrad i dr. Car Ivan Vladislav (poslednija Bulgarski Car predi Vizantijskoto robstvo) e napisal na edna ot krapostite v Makedonia: "Az, Car Ivan Vladislav, [...] postroich tazi krapost [...] za zastitata na Bulgarite" Istinata e nqkyde tam, a ne predi 25 veka i Alexander Veliki...nagovoto pleme otdavna e umrjalo, kato ezik, kultura i samosaznanie.. Pozdravi!
slasa [url]E:\SLAVE\Tekst16_d.htm[/url] Edited by - slasa on September 16 2002 14:22:33
DJ_SHEMA The description of this forum in the main page is "Discuss the Macedonian history, do not insult it! Macedonian or English language ONLY, NO exceptions!" Buljash, which part you didn't understand?
slasa Dokumenti ! SVETSKI MAKEDONSKI KONGRES IMETO NA MAKEDONIJA - USLOV ZA TRAEN DOGOVOR ZA MIR I STABILNOST VO REGIONOT I ZA DOBROSOSEDSKI ODNOSI SO GRCIJA 13 septemvri 2002 godina, Skopje, Makedonija - Denes vo hotel “Aleksandar Palas” se odr`a pres-konferencija na Svetskiot Makedonski Kongres vo vrska so sedumgodi{ninata od Vremenata soglasnost pome|u Makedonija i Grcija i imeto na Makedonija. Vo soop{tenieto preku sredstvata za javno informirawe se veli: Na 8 april 1993 godina, sprotivno na odredbite na Povelbata na Obedinetite Nacii, a po predlog na Sovetot za bezbednost na Obedinetite Nacii so rezolucijata 817 od 7 april 1993 godina, Makedonija be{e primena vo ~lenstvo na Obedinetite Nacii, so privremenata referenca za site celi vo ramkite na Obedinetite Nacii kako “porane{na Jugoslovenska Republika Makedonija” poradi razlikata okolu nejzinoto ime so ju`niot sosed Republika Grcija, so preporaka do Makedonija i Grcija da ja prodol`at sorabotkata so kopretsedava~ot na Upravniot Komitet na Me|unarodnata konferencija za porane{na Jugoslavija, a vo vrska so postignuvawe brz dogovor za taa razlika. Na 18 juni 1993 godina Sovetot za bezbednost na Obedinetite Nacii u{te edna{ so Rezolucijata 845 povtorno gi povika Makedonija i Grcija da ja prodol`at sorabotkata so kopretesedava~ot na Upravniot Komitet na Me|unarodnata konferencija za porane{na Jugoslavija, a vo vrska so postignuvawe brz dogovor za taa razlika. Na dene{en den, 13 septemvri, to~no pred sedum godini, vo 1995 godina, vo Wujork, vo soglasnost so Rezolucijata 845 od 1993 godina, od ministrite za nadvore{ni raboti na Republika Grcija i Republika Makedonija, Karolos Papuqas i Stevo Crvenkovski, so svedo{tvo na specijalniot pretstavnik na Generalniot sekretar na Obedinetite Nacii, Sajrus Vens, sklu~ena e Vremena soglasnost za ureduvawe na makedonsko-gr~kite bilateralni odnosi, kako osnova za postignuvawe traen dogovor me|u dvete samostojni i suvereni dr`avi. Vo stavot 2 na ~lenot 23 od ovaa Soglasnost e utvrdeno deka “Ovaa Soglasnost ostanuva vo sila s# dodeka ne se zameni so definitiven dogovor, so toa {to po sedum godini, sekoja od Stranite mo`e da se povle~e od ovaa vremena Soglasnost so pismen ukaz, {to }e vleze vo sila dvanaeset meseci po negovo dostavuvawe do drugata strana.” So makedonsko-gr~kata Vremena soglasnost, Makedonija: (1) go promeni znameto na dr`avata, (2) ja potvrdi postojnata zaedni~ka granica kako trajna i nepromenliva, (3) prezede obvrska da go po~ituva suverenitetot, teritorijalniot integritet i politi~kata nezavisnost na Grcija, (4) prifati vozdr`uvawe od zakana ili upotreba na sila naso~ena kon povreda na postojnata makedonsko-gr~ka granica, (5) go suspendira ~lenot 49 od nejziniot Ustav so unilateralna izjava deka “ni{to od nejziniot Ustav i osobeno dopolnetiot ~len 49 ne mo`e i ne treba da se tolkuva deka pretstavuva ili nekoga{ }e pretstavuva osnova za me{awe na Vtorata strana, odnosno Makedonija, vo vnatre{nite raboti na druga dr`ava so cel da gi za{titi statusot i pravata na koi bilo lica vo drugi dr`avi koi ne se dr`avjani na Vtorata strana” i deka ova “tolkuvawe na ~lenot 49, nema da se zameni so poinakvi tolkuvawa na nejziniot Ustav, (6) prifati imenuvawe Vtora strana, nasproti Grcija kako Prva strana, i (7) suspendira re~isi edna tretina od odredbite na nejziniot Ustav. Imaj}i predvid deka i po sedum godini od sklu~uvaweto na makedonsko-gr~kata Vremena soglasnost, ne e postignat dogovor za razlikata okolu imeto na Makedonija me|u Makedonija i Grcija, i deka Makedonija s# u{te vo Obedinetite Nacii i vo mnogu drugi me|unarodni organizacii, kako i vo bilateralni odnosi so drugi dr`avi i me|unarodni organizacii e oslovuvana so privremenata referenca “porane{na Jugoslovenska Republika Makedonija”, Svetskiot Makedonski Kongres od Vladata i pretsedatelot na Republika Makedonija bara, so nota preku ministerot za nadvore{ni raboti na Makedonija vedna{ da go izvestat generalniot sekretar na Obedinetite Nacii deka procedurata za imeto na dr`avata Makedonija vo Obedinetite Nacii i vo site me|unarodni organi, organizacii i zaednici, definitivno i bezuslovno e zavr{ena pod nejzinoto edinstveno i mnoguvekovno ime Makedonija, so mo`nost za upotreba na ustavnata referenca “Republika” i pravoto na Grcija da prodol`i da go upotrebuva imeto “Makedonija” za nejzinata severna provincija. Svetskiot Makedonski Kongres od Vladata i Pretsedatelot na Republika Makedonija istovremeno bara da povedat itna postapka za sklu~uvawe na makedonsko-gr~ki Dogovor za traen mir i dobrososedstvo, {to }e ja zameni makedonsko-gr~kata Vremena soglasnost sklu~ena vo Wujork na 13 septemvri 1995 godina, a }e bide ratifikuvan od parlamentite na dvete zemji. Vo Dogovorot za traen mir i dobrososedstvo, me|u drugoto, se predlaga utvrduvawe na odredbi so koi Republika Makedonija i Republika Grcija }e gi prezemat slednite obvrski: (1) Republika Grcija: (1.1) go priznava pravoto na makedonskiot narod na sopstvena samostojna i suverena dr`ava vo postojnite geo-politi~ki granici, (1.2) ja priznava Republika Makedonija pod nejzinoto istorisko ime so ustavnata referenca, so {to zavr{uvaat makedonsko-gr~kite pregovori pod pokrovitelstvo na Generalniot sekretar na Obedinetite nacii, spored Rezolucijata 845 (1993) na Sovetot za bezbednost, so namera da se postigne dogovor za razlikata za imeto navedeni vo taa Rezolucija i vo Rezolucijata 817 (1993) na Sovetot za bezbednost, (1.3) go poddr`uva i }e go pomaga polnopravnoto ~lenstvo na Republika Makedonija vo Evropskata Unija i NATO-Alijansata, (1.4) izrazuva javno izvinuvawe na Makedoncite po poteklo za site dosega storeni op{testveni i istoriski nepravdi, (1.5) }e gi po~ituva osnovnite ~ovekovi prava i slobodi i dostoinstvo na Makedoncite po poteklo koi se gr~ki dr`avjani ili rodeni na teritorijata na Republika Grcija, vo soglasnost so Povelbata na Obedinetite nacii, Univerzalnata deklaracija za ~ovekovi prava, Evropskata konvencija za za{tita na ~ovekovite prava i osnovni slobodi, Me|unarodnata konvencija za eliminacija na site formi na rasna diskriminacija, Konvencijata za pravata na decata, Finalniot helsin{ki dokument, Dokumentot od kopenhagenskata sredba na Konferencijata za ~ovekovata dimenzija na Konferencijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa, Pariskata povelba za nova Evropa i Evropskata ramkovna konvencija za malcinski prava, (1.6) }e gi izmeni ili anulira site instrumenti i pre~ki vo pravniot re`im zaradi sloboden pristap na Makedoncite po poteklo rodeni na teritorijata na Republika Grcija i nivnite naslednici, do mati~nite knigi i datoteki i na proteranite i iseleni Makedonci po poteklo od Republika Grcija im go priznava pravoto na sopstvenost i nasledstvo na imotite, i (1.7) go priznava pravoto na more na Republika Makedonijavo soglasnost so Konvencijata na Obedinetite nacii za pravoto na more, za {to }e sklu~i poseben dogovor za slobodna zona za Republika Makedonija na pristani{teto vo Solun. (2) Republika Makedonija: (2.1) go priznava pravoto na gr~kiot narod na sopstvena samostojna i suverena dr`ava vo postojnite geo-politi~ki granici, (2.2) go priznava pravoto na imeto Makedonija za severnata provincija na Republika Grcija, (2.3) }e gi pottiknuva i ohrabruva procesite na integracija na Makedoncite po poteklo vo Republika Grcija vo gr~koto op{testvo, (2.4) se otka`uva od voeni reparacii, i (2.5) go po~ituva pravoto na Republika Grcija na vodite od Vardarskiot sliv, vo soglasnost so me|unarodnite konvencii za {to }e sklu~i poseben dogovor za re`imot na vodite od Vardarskiot sliv. (3) Republika Grcija i Republika Makedonija: (3.1) vospostavuvaat odnosi na ambasadorsko nivo, a kancelariite za vrski vo Skopje i Atina gi podigaat na nivo na ambasadi, (3.2) ja potvrduvaat postojnata zaedni~ka granica kako trajna, nepovredliva i nepromenliva me|unarodna granica, (3.3) }e gi po~ituvaat i nema da poddr`uvaat aktivnosti na treta strana naso~eni protiv suverenitetot, teritorijalniot integritet i politi~kata nezavisnost na ednata ili drugata strana, (3.4) vo soglasnost so celite i principite na Povelbata na Obedinetite nacii, }e se vozdr`at od zakana ili upotreba na sila vklu~uvaj}i i zakana ili upotreba na sila naso~ena kon povreda na me|usebnata postojna granica i se soglasuvaat deka nema da istaknuvaat nitu poddr`uvaat barawa za koj bilo del od nivnata teritorija, nitu barawa za promeni na postojnata granica, (3.5) }e gi pottiknuvaat kontaktite na site nivoa i }e gi ohrabruvaat sredbite pome|u nivnite dr`avjani vo soglasnost so me|unarodnoto pravo i obi~ai, (3.6) smetaat deka istoriskoto i kulturnoto nasledstvo na Makedonija treba da pridonesuva kon zaemno po~ituvawe i zbli`uvawe, nezavisno od razlikite vo pogledite i tolkuvawata, koi{to ne treba da pretstavuvaat pri~ina za naru{uvawe na dobrososedskite odnosi, (3.7) ja prifa}aat restitucijata na kulturno-istoriskite bogatstva na Makedonija i zaedni~kata gri`a za za{tita i afirmacija na kulturnoto i istoriskoto nasledstvo na Makedonija na celata etno-istoriska teritorija na Makedonija, (3.8) }e ja pottiknuvaat kulturnata sorabotka zaradi podobro me|usebno zapoznavawe i po~ituvawe, (3.9) }e ja prodlabo~uvaat sorabotkata za site pra{awa od zaedni~ki interes, (3.10) }e gi unapreduvaat me|usebnite odnosi vrz ramnopravna osnova i so zameno po~ituvawe i tolerancija, i (3.11) }e go liberaliziraat vizno-paso{kiot re`im zaradi sloboden protek na lu|e, idei i kapital, {to e od zaemna polza i traen interes za makedonskiot i gr~kiot narod i za gra|anite i ekonomiite na dvete zemji, s# do ukinuvawe na vizite. Svetskiot Makedonski Kongres ovaa svoja inicijativa ja podnese do site postojani misii na zemjite ~lenki na Obedinetite Nacii vo Wujork, do Generalniot sekretar, Sovetot za bezbednost i Generalnoto Sobranie na Obedinetite nacii, Evropskata Unija, OBSE, Sovetot na Evropa, Paktot za Jugo-isto~na Evropa i vladite, pretsedatelite i parlamentite na dr`avite Grcija i Makedonija. Svetskiot Makedonski Kongres smeta deka gorespomenatoto e osnoven preduslov za mir i stabilnost vo regionot, dobrososedski odnosi i istorisko makedonsko-gr~ko pomiruvawe i prijatelstvo. Vo sprotivno }e prodol`i so site legalni sredstva i preoceduri pred domicilnite vlasti, me|unarodnite organizacii i Evropskiot sud za ~ovekovi prava. Svetskiot Makedonski Kongres i ponatamu }e prodol`i da im dava celosna i aktivna poddr{ka pred vlastite i me|unarodnite organizacii na pripadnicite na makedonskiot narod vo sosednite zemji na Republika Makedonija. Svetskiot Makedonski Kongres go otfrla sekoj predlog za dvojna formula za re{avawe na pra{aweto za imeto na dr`avata Makedonija: edno ime vo Obedinetite nacii i me|unarodnata zaednica, a drugo ime vo odnosite so Grcija. Svetskiot Makedonski Kongres smeta deka do postignuvaweto traen dogovor me|u dvete samostojni i suvereni dr`avi, vo bilateralnite makedonsko-gr~ki odnosi treba da se zadr`i sega{nata vremena referenca - “Prva strana” za Republika Grcija, odnosno “Vtora strana” za Republika Makedonija. Vo presret na zadutre{nite parlamentarni izbori Svetskiot Makedonski Kongres upatuva apel do site politi~ki partii na semakedonsko pomiruvawe i obedinuvawe, me|usebno razbirawe i tolerancija, za fer i demokratski izbori bez nasilstvo, i politi~ka izolacija na onie koi bea glavni akteri vo paravoenite i teroristi~kite formacii na albanskiot terorizam od minatogodi{nata vojna. Svetskiot Makedonski Kongres upatuva javen apel do site gra|ani na Republika Makedonija masovno i mirno da izlezat na glasaweto na 15 septemvri 2002 godina i po sopstveno uveruvawe da go ostvarat svoeto izbira~ko pravo, odnosno pravo na glas. Svetskiot Makedonski Kongres objavuva deka me|u Makedoncite vo svetot postoi golem interes za ovie parlamentarni izbori i prodol`uvawe na reformite vo Makedonija, a kaj onie so makedonsko dr`avjanstvo volja za ostvaruvawe na izbira~koto pravo na 15 septemvri godinava. Golem broj na Makedonci ve}e se pristignati vo Republikata i se o~ekuva da glasat. Svetskiot Makedonski Kongres izrazuva `alewe zaradi zakonskata pre~ka, makedonskite dr`avjani nadvor od granicite na Republikata da go ostvarat izbira~koto pravo vo diplomatsko-konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija. Svetskiot Makedonski Kongres izrazi blagodarnost do aviokompanijata MAT koja vo sorabotka so Svetskiot Makedonski Kongres ovozmo`i povlasteno i organizirano doa|awe na Makedoncite, dr`avjani na Republika Makedonija so letovi od Evropa za Makedonija. Na pra{aweto za postapkata okolu ostvaruvaweto na izbira~koto pravo na 3.245 izbira~i, Maekdonci po poteklo od Mala Prespa koi dobija adresa na ulica Dim~e Mir~ev bb vo Skopje, pretsedatelot na Svetskiot Makedonski Kongres odgovori: - Sakame da ja informirame javnosta deka na 2 septemvri godinava Svetskiot Makedonski Kongres povede inicijativa do Ustavniot sud za poveduvawe postapka za ocenuvawe na ustavnosta na stavot 1 na ~lenot 6 vo delot “koi imaat `iveali{te na teritorijata na Republika Makedonija”, stavot 2 na ~lenot 6 i stavot 1 na ~lenot 8 od Zakonot za izbira~kiot spisok (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija” broj 42/2002). Na ovoj na~in sakame da se ras~isti dilemata dali izbira~koto pravo na makedonskite dr`avjani e “vrzano” so `iveali{te vo Republika Makedonija. Svetskiot Makedonski Kongres po baraweto do Dr`avnata izborna komisija od 21 avgust 2002 godina za zapi{uvawe i dopolnuvawe na Izbira~kiot spisok so 3.245 Makedonci, na 26 avgust 2002 godina dobi odgovor deka Dr`avnata izborna komisia ne e nadle`na da odlu~uva po baraweto. Poradi toa, na 10 septemvri 2002 godina baraweto e podneseno do Ministerstvoto za Pravda - Podra~no oddelenie Centar Skopje. Na 12 septemvri Ministerstvoto za Pravda - Podra~no oddelenie Centar Skopje go odbi baraweto za zapi{uvawe i dopolnuvawe na Izbira~kiot spisok so obrazlo`enie deka ne e prilo`ena dokumentacija za sekoe lice poedine~no, iako e prilo`en spisok na site izbri{ani 3.245 makedonski dr`avjani od Izbira~kiot spisok na ulica Dim~e Mir~ev bb vo Skopje. Na 12 septemvri podnesena e `alba do Dr`avnata Izborna komisija koja vo rok od tri dena od priemot e dol`na da donese re{enie po `albata. Vo zavisnost od odlukata na DIK imame pravo na tu`ba za poveduvawe upraven spor do Vrhovniot sud na Makedonija vo rok od tri dena od priemot na re{enieto na DIK. Vrhovniot sud na Makedonija donesuva pravosilno i kone~no re{enie vo rok od tri dena od denot na priemot na tu`bata. Pravosilnoto re{enie na Vrhovniot sud na Makedonija doneseno po tu`bata e osnova za zapi{uvawe, promena i bri{ewe na podatocite vo Izbira~kiot spisok. Veruvame deka iscrpuvaweto na ovaa procedura }e bide osnova za eventualno postapuvawe na Javniot obvinitel na Makedonija po podnesenata krivi~na prijava od 21 avgust 2002 godina protiv ministerot za pravda Ixet Memeti, a vo vrska so deloto “povreda na izbira~koto pravo”, zatoa {to od Izbira~kiot spisok so re{enie izbri{al 3.245 makedonski dr`avjani, - zavr{i na krajot pretsedatelot na Svetskiot Makedonski Kongres, Todor Petrov. ________________________________________________________ PRIVREMENA SOGLASNOST Karolos Papuqas, {to ja pretstavuva Prvata strana (Prva strana) i Stevo Crvenkovski {to ja prestavuva Vtorata strana (Vtora strana) go IZJAVUVAAT i se SOGLASUVAAT na slednoto: Povikuvaj}i se na principite za nepovredlivost na granicite i teritorijalen integritet na dr`avite inkorporirani vo Finalniot dokument na Konferencijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa, potpi{an vo Helsinki. Imaj}i gi predvid odredbite na Povelbata na Obedinetite nacii i osobeno onie {to se odnesuvaat na obvrskite na dr`avite vo me|unarodnite odnosi da se vozdr`uvaat od zakani i upotreba na sila protiv teritorijalniot integritet ili politi~kata nezavisnost na koja bilo dr`ava. Vodeni od duhot i principite na demokratijata i osnovnite slobodi i po~ituvaweto na ~ovekovite prava i dostoinstvo, vo soglasnost so Povelbata na Obedinetite nacii, kako i Finalniot helsin{ki dokument, Pariskata povelba za nova Evropa i soodvetnite akti na Organizacija za bezbednost i sorabotka vo Evropa. So ogled na zaemniot interes za odr`uvawe na me|unarodniot mir i bezbednost, osobeno vo nivniot region. Vo `elbata da gi potvrdat postojnite me|usebni granici kako trajni me|unarodni granici. Povikuvaj}i se na obvrskata za neme{awe, pod kakov bilo izgovor i vo kakva bilo forma, vo vnatre{nite raboti na drugiot. So razbirawe deka ekonomskata sorabotka e va`en element za razvoj na zaemnite odnosi na stabilna i cvrsta osnova, kako i so `elba da razvivaat i da promoviraat idna sorabotka. So `elba da postignat odredena privremena soglasnost {to }e prestavuva osnova za dogovarawe trajna soglasnost. Se soglasija na slednovo: A. PRIJATELSKI ODNOSI I MERKI ZA IZGRADBA NA DOVERBA ^len 1 1. So vleguvaweto vo sila na ovaa privremena Soglasnost, Prvata strana }e ja priznae Vtorata strana kako nezavisna i suverena dr`ava pod privremenoto obra}awe nazna~eno so pismoto na Prvata strana od datumot na ovaa privremena Soglasnost, i po kratko vreme Stranite }e vospostavat diplomatski odnosi na dogovorenoto nivo, so kone~na cel: vospostavuvawe odnosi na ambasadorsko nivo. 2. Prvata strana vedna{ {tom e mo`no }e osnova Kancelarija za vrski vo Skopje, glavniot grad na Vtorata strana i Vtorata strana vedna{ {tom e mo`no }e osnova Kancelarija za vrski vo Atina, glavniot grad na Prvata strana. ^len 2 Stranite so ova ja potvrduvaat nivnata postojna zaedni~ka granica kako trajna i nepromenliva me|unarodna granica. ^len 3 Sekoja Strana prezema vrz sebe da gi po~ituva suverenitetot, teritorijalniot integritet i politi~kata nezavisnost na drugata Strana. Nitu edna od Stranite nema da poddr`uva aktivnosti na treta strana naso~eni protiv suverenitetot, teritorijalniot integritet i politi~kata nezavisnost na drugata Strana. ^len 4 Vo soglasnost so celite i principite na Povelbata na Obedinetite nacii, Stranite }e se vozdr`at od zakana ili upotreba na sila vklu~uvaj}i i zakana ili upotreba na sila naso~ena kon povreda na nivnata postojna granica i se soglasuvaat deka niedna od niv nema da istaknuva nitu poddr`uva barawa za koj bilo del od teritorijata na drugata Strana, nitu barawa za promeni na postojnata granica. ^len 5 1. Stranite se soglasuvaat da gi prodol`at pregovorite pod pokrovitelstvo na Generalniot sekretar na Obedinetite nacii, spored Rezolucijata 845 (1993) na Sovetot za bezbednost, so namera da se postigne dogovor za razlikite navedeni vo taa Rezolucija i vo Rezolucijata 817 (1993) na Sovetot za bezbednost. 2. Priznavaj}i ja razlikata {to postoi pome|u niv vo odnos na imeto na Vtorata strana, sekoja Strana gi zadr`uva site svoi prava koi se vo soglasnost so obvrskite prezemeni so ovaa privremena Soglasnost. Stranite }e sorabotuvaat so namera da gi ovozmo`at nivnite zaemni odnosi i pokraj nivnite soodvetni pozicii vo odnos na imeto na Vtorata strana. Vo toj kontekst, Stranite }e prezemat prakti~ni merki, vklu~itelno i vo vrska so pra{aweto na dokumentite, zaradi normalno izvr{uvawe na razmenata i trgovijata pome|u niv na na~in konzistenten so nivnite soodvetni pozcii vo vrska so imeto na Vtorata strana. Stranite }e prezemat prakti~ni merki razlikite okolu imeto na Vtorata strana da ne go popre~uvaat nitu da se me{aat vo normalnata razmena i trgovijata pome|u Vtorata strana i treti strani. ^len 6 1. Vtorata strana so ova sve~eno izjavuva deka ni{to od nejziniot Ustav, i posebno Preambulata i ^lenot 3 na Ustavot, ne mo`e i ne treba da se tolkuva deka pretstavuva, ili deka nekoga{ }e pretstavuva osnova za kakvo bilo barawe od Vtorata strana kon koja bilo teritorija {to ne e vo sostav na nejzinite postojni granici. 2. Vtorata strana so ova sve~eno izjavuva deka ni{to od nejziniot Ustav i osobeno dopolnetiot ^len 49 ne mo`e i ne treba da se tolkuva deka pretstavuva ili nekoga{ }e pretstavuva osnova za me{awe na Vtorata strana vo vnatre{nite raboti na druga dr`ava so cel da gi za{titi statusot i pravata na koi bilo lica vo drugi dr`avi koi ne se dr`avjani na Vtorata strana. 3. Ponatamu, Vtorata strana sve~eno izjavuva deka tolkuvawata dadeni vo Stavovite 1 i 2 na ovoj ^len, nema da se zamenat so poinakvi tolkuvawa na nejziniot Ustav. ^len 7 1. Sekoja Strana vedna{ }e prezeme efektivni merki za zabranuvawe na neprijatelskite aktivnosti ili propaganda od strana na agenciite pod dr`avna kontrola, i za obeshrabruvawe na aktivnosti od privatni subjekti za koi e verojatno da se smeta deka }e pottiknuvaat nasilstvo, omraza i neprijatelstvo pome|u niv. 2. Po vleguvaweto vo sila na ovaa privremena Soglasnost, Vtorata strana }e prestane na kakov bilo na~in da go koristi simbolot, vo site negovi formi, {to go istaknuva{e na nejzinoto zname pred takvoto vleguvawe vo sila. 3. Ako koja bilo od Stranite smeta deka eden ili pove}e simboli {to so~inuvaat del od nejzinoto istorisko i kulturno nasledstvo nesoodvetno se koristi od drugata Strna, vakvoto navodno koristewe }e i go predo~i na drugata Strana i drugata Strana }e prezeme soodvetni merki toa da se ispravi, ili }e uka`e zo{to ne smeta za potrebno toa da go stori. ^len 8 1. Stranite }e se vozdr`at od nametnuvawe kakvi bilo pre~ki vo dvi`eweto na lu|e i stoki pome|u nivnite teritorii ili niz teritoriite na koja bilo od Stranite do teritorijata na drugata Strana. Stranite }e sorabotuvaat zaradi ovozmo`uvawe na vakvite dvi`ewa vo soglasnost so me|unarodnoto pravo i obi~ai. 2. Stranite se soglasuvaat deka vo vrska so razvivaweto prakti~ni merki navedeni vo Stav 2 na ^len 5 mo`at da se pobaraat dobrite uslugi od Evropskata unija i Soedinetite Dr`avi, so {to bi im se pomognalo na Stranite vo sproveduvaweto na ^len 8. B. ^OVEKOVI I KULTURNI PRAVA ^len 9 1. Vo izvr{uvaweto na nivnite raboti, Stranite }e se vodat od duhot i principite na demokratijata, osnovnite slobodi, po~ituvaweto na ~ovekovite prava i dostoinstvo, i vladeeweto na pravoto, vo soglasnost so Povelbata na Obedinetite nacii, Univerzalnata deklaracija za ~ovekovi prava, Evropskata konvencija za za{tita na ~ovekovite prava i osnovni slobodi, Me|unarodnata konvencija za eliminacija na site formi na rasna diskriminacija, Konvencijata za pravata na decata, Finalniot helsin{ki dokument, dokumentot od kopenhagenskata sredba na Konferencijata za ~ovekovata dimenzija na Konferencijata za bezbednost i sorabotka vo Evropa i Pariskata povelba za nova Evropa. 2. Niedna odredba na mehanizmite navedeni vo Stav 1 nema da se tolkuva deka dava kakvo bilo pravo da se prezemaat aktivnosti sprotivni na celite i prinicpite na Povelbata na Obedinetite nacii ili Finalniot helsin{ki dokument, vklu~itelno i principot za teritorijalen integritet na dr`avite. ^len 10 Uvereni deka razvojot na me|u~ove~kite odnosi e potreben zaradi unapreduvawe na razbiraweto i dobrososedstvo pome|u nivnite dva naroda, Stranite }e gi pottiknuvaat kontaktite na site soodvetni nivoa i nema da gi obeshrabruvaat sredbite pome|u nivnite dr`avjani vo soglasnost so me|unarodnoto pravo i obi~ai. C. ME\UNARODNI, MULTILATERALNI I REGIONALNI INSTITUCII ^len 11 1. Po vleguvaweto vo sila na ovaa vremena Soglasnost, Prvata strana se soglasuva da ne prigovara na prijavata za ~lenstvo i na ~lenstvoto na Vtorata strana vo onie me|unarodni, multilateralni i regionalni institucii i organizacii vo koi Prvata strana e ~lenka. No, Prvata strana go zadr`uva pravoto da prigovara na sekoe gorenavedeno ~lenstvo ako i dokolku privremenoto obra}awe so koe na Vtorata strana treba da i se obra}aat vo takvite organizacii i institucii se razlikuva od ona navedeno vo Rezolucijata 817 (1993) na Sovetot za bezbednost na Obedinetite nacii. 2. Stranite se soglasuvaat deka postojniot ekonomski razvoj na Vtorata strana treba da se poddr`uva preku me|unarodna sorabotka i, kolku {to e toa mo`no, preku pobliski odnosi na Vtorata strana so Evropskata ekonomska zona i Evropskata unija. D. DOGOVORNI ODNOSI ^len 12 1. Po vleguvaweto vo sila na ovaa privremena Soglasnost Stranite vo nivnite me|usebni odnosi }e se rakovodat od odredbite na slednite bilateralni dogovori sklu~eni pome|u porane{na Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija i Prvata Strana, na 18 juni 1959 godina: (a) Konvencijata vo vrska so zaemnite pravni propisi, (b) Dogovorot vo vrska so recipro~noto priznavawe i sproveduvawe na sudskite odluki i (c) Dogovorot vo vrska so hidro-ekonomskite pra{awa. Stranite vedna{ }e se konsultiraat so namera da sklu~at novi dogovori, vo zna~ajna mera sli~ni na pogore navedenite. 2. Stranite me|usebno }e se konsultiraat so cel da gi identifikuvaat i drugite bilateralni dogovori sklu~eni pome|u porane{na Socijalisti~ka Federativna Republika Jugoslavija i Prvata strana, koi {to }e se smetaat za soodvetni za primena vo nivnite zaemni odnosi. 3. Stranite mo`at da sklu~uvaat dopolnitelni bilateralni dogovori vo oblastite od zaemen interes. ^len 13 Zemaj}i go predvid faktot deka Vtorata strana e zemja bez izlez na more, stranite vo nivnite odnosi }e se vodat po soodvetnite odredbi na Konvencijata na Obedinetite nacii za pravoto na more, kolku {to e toa prakti~no primenlivo i vo praktikata i pri sklu~uvaweto dogovori navedeni vo ^len 12. ^len 14 1. Stranite }e go pottiknuvaat razvojot na zaemnite prijatelski i dobrososedski odnosi i }e ja zajaknuvaat ekonomskata sorabotka vo site sektori, vklu~uvaj}i ja i upotrebata na vodite. Tie osobeno }e gi promoviraat, na recipro~na osnova, patnite, `elezni~kite, morskite i vozdu{nite transportni i komunikaciski vrski, koristej}i ja najdobrata tehnologija {to e na raspolagawe i }e go ovozmo`at me|usebniot tranzit na nivnite stoki niz nivnite teritorii i pristani{tata. Stranite }e gi po~ituvaat me|unarodnite pravila i propisi vo odnos na tranzitot, telekomunikaciite, oznakite i kodovite. 2. Za ovaa cel Stranite se soglasuvaat vedna{ da stapat vo pregovori naso~eni kon brzo sproveduvawe na dogovorite za sorabotka vo gorenavedenite oblasti, vodej}i pritoa smetka za obvrskite na Prvata strana {to proizleguvaat od nejzinoto ~lenstvo vo Evropskata unija i drugi me|unarodni mehanizmi. Vakvite dogovori }e se odnesuvaat na vizite, rabotnite dozvoli, osiguruvaweto so "zeleni kartoni", vozdu{niot tranzit i ekonomskata sorabotka. E. EKONOMSKI, KOMERCIJALNI, EKOLO[KI I PRAVNI ODNOSI ^len 15 1. Stranite }e gi zajaknuvaat ekonomskite odnosi na site poliwa. 2. Stranite posebno }e go poddr`uvaat razvojot i sorabotkata vo poleto na vlo`uvawe kapital, kako i industriskata sorabotka pome|u pretprijatijata. Posebno vnimanie }e se posveti na sorabotkata pome|u malite i sredni kompanii i pretprijatija. ^len 16 1. Stranite }e ja razvivaat i podobruvaat nau~nata i tehni~kata sorabotka, kako i sorabotkata na poleto na obrazovanieto. 2. Stranite }e ja intenziviraat razmenata na informacii i na nau~nata i tehni~kata dokumentacija, i }e se stremat zaemno da go podobrat pristapot kon nau~nite i istra`uva~kite institucii, arhivi, biblioteki i sli~ni institucii. 3. Stranite }e gi poddr`uvaat inicijativite na nau~nite institucii i na poedinci naso~eni kon podobruvawe na nau~nata sorabotka. ^len 17 1. Stranite }e posvetat golema gri`a za izbegnuvawe na opasnostite po `ivotnata okolina i da gi za{tituvaat `ivotnite uslovi vo ezerata i rekite {to dvete Strani gi delat. 2. Stranite }e sorabotuvaat vo eliminiraweto na site vidovi zagaduvawe vo pograni~nite oblasti. 3. Stranite }e se stremat da razvivaat i usoglasuvaat strategii i programi za regionalna i me|unarodna sorabotka zaradi za{tita na `ivotnata sredina. ^len 18 Stranite }e sorabotuvaat vo otstranuvaweto na posledicite od nepogodi. ^len 19 1. Stranite }e sorabotuvaat vo podobruvaweto i promoviraweto na delovnite i turisti~kite patuvawa. 2. Vo soglasnost so obvrskite na Prvata strana {to proizleguvaat od nejzinoto ~lenstvo vo Evropskata unija i od drugi relevantni mehanizmi na Unijata, Stranite }e vlo`at zaedni~ki napori za podobruvawe i zabrzuvawe na carinskite i grani~nite formalnosti, vklu~itelno i poednostavuvawe na izdavaweto vizi za dr`avjanite od dvete dr`avi, zemaj}i go predvid ^len 5, Stav 2 na ovaa privremena Soglasnost. 3. Stranite }e se stremat da gi podobrat i da gi moderniziraat postojnite grani~ni premini spored potrebite na soobra}ajniot promet i spored potrebite da gradat novi grani~ni premini. ^len 20 Stranite }e sorabotuvaat vo borbata protiv organiziraniot kriminal, terorizmot, ekonomskiot kriminal, kriminalot so narkotici, nelegalnata trgovija so kulturni dobra, povredite vo civilniot aviotransport i falsifikuvaweto. F. ZAVR[NI KLAUZULI ^len 21 1. Stranite }e gi razre{uvaat site sporovi edinstveno so miroqubivi sredstva vo soglasnost so Povelbata na Obedinetite nacii. 2. Site razliki ili sporovi {to }e se javat pome|u Stranite vo vrska so tolkuvaweto ili sproveduvaweto na ovaa privremena Soglasnot mo`at da se podnesat od koja bilo strana do Me|unarodniot sud na pravdata, so isklu~ok na razlikata navedena vo ^len 5, Stav 1. ^len 22 Ovaa privremena Soglasnost ne e naso~ena protiv niedna druga dr`ava ili subjekt i ne gi povreduva pravata i obvrskite {to proizleguvaat od bilateralnite i multilateralnite dogovori {to se ve}e vo sila, a {to Stranite gi sklu~ile so drugi dr`avi ili me|unarodni organizacii. ^len 23 1. Ovaa privremena Soglasnot vleguva vo sila i stanuva polnopravna na triesettiot den od datumot na potpi{uvaweto od pretstavnicite na Stranite, spored dolu navedenoto. 2. Ovaa Soglasnost ostanuva vo sila s# dodeka ne se zameni so definitiven dogovor, so toa {to po sedum godini, sekoja od Stranite mo`e da se povle~e od ovaa vremena Soglasnost so pismen ukaz, {to }e vleze vo sila dvanaeset meseci po negovo dostavuvawe do drugata strana. So ova se posvedo~uva deka Stranite, preku nivnite ovlasteni pretstavnici potpi{aa tri kopii na ovaa privremena Soglasnost na angliski jazik {to }e se registrira vo sekretarijatot na Obedinetite nacii. Vo rok od dva meseca od datumot na potpi{uvaweto, Obedinetite nacii treba da podgotvat, vo konsultacija so Stranite, prevodi na jazikot na Prvata strana i na jazikot na Vtorata strana, {to }e pretstavuva sostaven del na ovaa Soglasnost. Karolos Papuqas, s.r. Pretstavnik na Prvata strana Stevo Crvenkovski, s.r. Pretstavnik na Vtorata strana POSVEDO^ENO, vo soglasnost so Rezolucijata 845 (1993) na Sovetot za bezbednost od: Sajrus Vens, s.r. Specijalen Pretstavnik na Generalniot Sekratar na Obedinetite nacii So~ineto vo Wujork na 13 septemvri 1995 godina
Mufla Grk = Grd choek ; Grci = Grdi ljuge ; (izvadok od rechnik na drevno Makedonski jazik) madness is the gift that has been given to me
n/a A pa kato ste vsichkite makedonci .... Post eddited by the Aministrator due to use of disallowed language and its insulting content. Future use of language other than Macedonian or English and/or insults will result in a ban.
BorisVM Karakachanov, this forum is NOT to be used for spreading "filth". If you have a problem with the Macedonian language, then I suggest you discuss that somewhere else, because frankly I am really tired of writing this post every single time somebody decides to tell me and the other visitors of this forum that our language is a dialect of [Insert Language], that we as Macedonians don't exist, etc. etc. etc.
DJ_SHEMA Future use of the word fyrom in your posts will give me the pleasure to ban you.
slasa da baram tatarski forumi pa komplet da odime tamu i da im ebiome mater
Deemer epa probaj da razbers nesto od ovde: www.historyofmacedonia.org samo tesko nesto od toa da ti vleze vo jamaklivata glava tvoja... zalce...
HanAvitohol oho, momcheta, az vi razbiram vsichko i ne sam doshyl tuk da se prosvetq, a da proverq kolko ste neobrazovani vie...i korenyt mi e Kozani, so what?! edno vreme, predi 1944 tam nqmalo nikakvi "makedonci"...
dimkoska
quote:
Originally posted by HanAvitohol
da, taka e, no Slavjanite sa asimilirali celiq Balkanski poluostrov, pretopili sa Traki, Iliri i Makedonci, kakto i dosta Garci. Sled 5-6 vek na Balkanite ima SAMO Slavjanski plemena, Pra-Bulgari i Garci. Ima danni samo za tezi narodi i za takiva kato Madgari (Ungarci), Avari, Tatari, Kumani i drugi nasjestvenici prez vekovete. Za "makeodnci" kato naslednici na Alexander njama nikakvi dokazatelstva. Osven che vie se mislite za takiva, a govorite na Slavjanski ezik... I Car Samuil e Bulgarin, Sofia, Pernik, Vidin i Nish sa bili edni ot naj-silnite mu kreposti...Zastitavani ot Bulagrskoto im naselenie, kakto i Bitolq, Ohrid, Belgrad i dr. Car Ivan Vladislav (poslednija Bulgarski Car predi Vizantijskoto robstvo) e napisal na edna ot krapostite v Makedonia: "Az, Car Ivan Vladislav, [...] postroich tazi krapost [...] za zastitata na Bulgarite" Istinata e nqkyde tam, a ne predi 25 veka i Alexander Veliki...nagovoto pleme otdavna e umrjalo, kato ezik, kultura i samosaznanie.. Pozdravi!
Mesas babi i zabi, ako razbiras sto znaci ova. Mnogu mi e zal za tebe. Se nadevam naskoro ke svatis vo kakva zabluda si. Citaj malku knigi od stranski avtori, ne samo bugarski. Pozdrav
buc a bre ke razbereme ali bugarinif nisto ne se razbira pola bugarski pola abanski ni pishi:)
Dieselsx hi does anyone one have good macedonian sites on ancient macedonian history such as new findings etc but not agean macedonia, macedonia proper,and no greek crap sites either. thanks
edlund Допреди един век сме били едно общо.
n/a Братя македонци... знаете ли какво македонец след баня? Той е чист българин... Това е лаф, който ми го разказа един македонец, който знаеше историята си добре и не търсеше причини за създаване на своя собствена изолирана от всички други нация, на която да приписва чужда слава. Разберете, че всички сме славяни, и българите и македонците. След като не сте славяни кой създаде тая азбука, която сърбите опитаха да променят на така наречен "македонски"? Ще се учудите ли ако ви кажа че цяла Югозападна България говори на вашия "език", но го нарича "македонски диалект"? Защо говорите за Александър Македонски, при положение че допреди 5-6 века сме били едно общо? Или може би сте били под "бугарско робство"? Македония е част от България, време е да го признаете, а дали ще живеем разделени от една граница , това е само политиката на двете страни... Аиде со здраве!!![^]
dimkoska
quote:
Originally posted by Dieselsx
hi does anyone one have good macedonian sites on ancient macedonian history such as new findings etc but not agean macedonia, macedonia proper,and no greek crap sites either. thanks
Read the book:"Macedonia and Greece, the Struggle to Define a New Balkan Nation" by John Shea
HanAvitohol Pozdrav, az ti vsichko rezumja, ti ako ne mi razumish, tova e problem na Srabskija ti uchitel v uchiliste. To vsichki zneam che Sarbin ti e prepodaval "makedonski" ezik!!!
slasa ej pederu Bugarski ke ti puknam ban da nemozes uste ednas da dojdes na forum
NARCIS` pukni mu shto ....
HanAvitohol Ajde pukni mi de...ot kolko vreme go vratim toja ban...Kato ne mogesh da se argumentirash, ste me zabranish, kato Bulgarskata literatura v Makedonia v perioda 1944-do sega. Ne si zzachital Bulgarka kniga, nali?! Tova e zasto srabsko pravitelstvo im e "pukalo ban"... hohohohohohhrhehehehee
NARCIS` bugar ..chibu
Strelec
quote:
Originally posted by HanAvitohol Ajde pukni mi de...ot kolko vreme go vratim toja ban...Kato ne mogesh da se argumentirash, ste me zabranish, kato Bulgarskata literatura v Makedonia v perioda 1944-do sega. Ne si zzachital Bulgarka kniga, nali?! Tova e zasto srabsko pravitelstvo im e "pukalo ban"... hohohohohohhrhehehehee
Bugarski brate... nikoj ne zabranuval bugarska literatura od 1944 godina navamu... nikomu vo Makedonija ne mu bilo zabraneto da zboruva na bugarski jazik... nikomu ne mu bilo zabraneto da se izjasnuva kako bugarin... a vo Bugarija bese se' obratno... tie raboti ti se garantirano poznati... i zatoa ne ocekuvaj nekoj ovde da ti argumentira nesto... nikoj ne se cuvstvuva predizvikan za da se objasnuva so tebe... koga jas bi znael deka si navistina vo zabluda i koga bi znael deka uste plus barem stotina lugje se vo zabluda, a deka ke me procitaat, ke vi napisam ovde kilometarski tekst so koj sto ke vi gi razbistram umovite... a inaku, ne ocekuvaj deka nekoj ke gubi vreme za na nekoj si provokator HanAvitohol da mu predava istorija... ne mi e jasno i jas zosto si dozvoliv da gi izgubam ovie 2-3 minuti sega...!
HanAvitohol Znachi Srabsko pravitelstvo vi e davalo da chetete Bulgarski knigi sled 1944, ok! Koi knigi si vigdal i koi si chel predi 1991?
Strelec
quote:
Originally posted by HanAvitohol Znachi Srabsko pravitelstvo vi e davalo da chetete Bulgarski knigi sled 1944, ok! Koi knigi si vigdal i koi si chel predi 1991?
nit sum chel, nit sum sakal da chem... ti kolku knigi si chel od Zanzibar? niedna, taka? dali toa znaci deka vo Bugarija bilo zabraneto da se citaat zanzibarski knigi???
slasa Strelec se raspravas so tatari
n/a след един век па ке сме едно общо, се надевам, тогаа ке бидем сите европейци ...
dimkoska Ne treba da citas samo Bugarski knigi, HanAvitohol. Ima dosta eksperti za anticka istorija koi ne se od Balkanot. Eve samo eden link, http://faq.macedonia.org/history/ancient.macedonia/borza.html
dimkoska Mozebi prema tebe bugarskiot pecat e "objektiven" no probaj da procitas nesto poveke. Eve nekolku linkovi: http://www.fortwayne.com/mld/fortwayne/news/columnists/sylvia_a_smith/6663557.htm http://www.mfa.gov.tr/grupa/ac/ach/macedon2.htm
Dieselsx thanks ill check this out but im not sure if its what im looking for? im after ancient macedonian history particularly ancient macedonian language with archelogical findings that are recent and from macedonia proper not agean with pictures and all (im hestitant to read up on agean history as it has been corrupted or hidden by greek government) also whether macedonia is funding new archelogical digs to find ancient macedonian artifacts (as under yugoslavia/serbia control i believe this was not promoted and possibly banned)I believe that the more that is uncovered the better it will be for macedonia.
edlund
quote:
Bugarski brate... nikoj ne zabranuval bugarska literatura od 1944 godina navamu... nikomu vo Makedonija ne mu bilo zabraneto da zboruva na bugarski jazik... nikomu ne mu bilo zabraneto da se izjasnuva kako bugarin... a vo Bugarija bese se' obratno... tie raboti ti se garantirano poznati...
Ти бил ли си во България да видиш с очите си? Забрани срещу македонци няма и не е имало, просто македонци в България няма! П.С. Моите деди са от Македония и са чисти българи
Whitebaby Tatarite ne se vredni za da gubam vreme na chitanje za niv. Whitebaby
slasa whitebaby ke gi fatam samo da mu kazef na ovoj volot bugarski sto doajga tuka da se prosveti. da znae od kade mu e korenot