Каракачанов ги шпионирал Македонците

Каракачанов ги шпионирал Македонците
Шовинист
 
БУГАРИЈА ГИ ОТВОРИ ДОСИЕЈАТА НА ПОЛИТИЧАРИТЕ
Каракачанов ги шпионирал Македонците

Дејан Николовски

Красимир Каракачанов, лидер на бугарското ВМРО и сегашен пратеник на коалицијата Бугарски народен сојуз, бил агент задолжен за Македонија на Службата за безбедност во Бугарија.

Румен Петков, бугарскиот министер за внатрешни работи, завчера пред камерите на националната телевизија открил дека тројца пратеници и еден муфтија биле соработници на поранешната служба за државна безбедност. Тој навел дека со бугарската комунистичка тајна полиција соработувале 47 лица, кои сега таму се високи државни службеници. Притоа ги соопштил имињата на тројцата
пратеници што биле соработници и агенти на бугарската државна безбедност: Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО, чиј псевдоним бил агент Иван, потоа Јунал Љутфи заменик претседател на парламентот со псевдоними Мурад и Сидер, потоа Петар Берон пратеник на Атака со псевдоним агент Бончев и Мустафа Хаџи, главен муфтија во Бугарија, чиј шпионски прекар бил агент Андреј.
..
За медиумите во Бугарија Каракачанов тврдел дека во тоа време, како студент по историја само напишал неколку експертски трудови за македонското прашање.

„Тоа што за мене можат да го најдат во архивите на МВР се само неколку експертски анализи за македонското прашање, напишани пред 1989 година. Повод беше една книга на Иван Александров, која беше конфискувана, а чија содржина беше за заштита на бугарштината во Македонија. Во тие текстови воопшто не се споменуваат имиња. Јас уште од гимназиските денови се интересирав за македонското прашање. Напишав дека бугарската држава не прави воопшто напори на светот да му објасни оти македонска нација и македонско национално малцинство не постојат. Во исто време, пак, тогашната СФР Југославија трошеше милиони долари за да ја пропагира низ светот измислената македонска нација. Се градеа цркви низ Австралија, Канада и САД, се издаваа весници и списанија, се формираа културни домови, се издвојуваа пари за уметнички друштва, а во исто време се правеше пропаганда и во Бугарија“, изјавил Каракачанов признавајќи дека за него клучен момент што го преориентирал кон темата Македонија било кога ги прочитал спомените на Иван Михајлов.

Каракачанов е човекот што го развеа бугарското знаме во центарот на Скопје на панихидата на Мара Бунева и човек што остана страв и трепет меѓу Македонците во Пиринска Македонија. Не помина ниту едно чествување на гробот на Сандански на кое тој не направи инцидент.

Немам намера да се извинам !

Воопшто немам намера да им се извинувам на странски држави, зашто сум убеден дека сум работел за бугарските национални интереси. Србија 90 години ги уништуваше Бугарите во Македонија, и до ден денес ги тормози. Немам за што да барам прошка од никого. По ова стравувам само дека македонските служби ќе почнат да прават притисоци врз наши симпатизери, оти знаат точно со кого јас контактирам - изјавил Каракачанов за софискиот весник „Стандард“.
orlak
quote:
Originally posted by Шовинист
По ова стравувам само дека македонските служби ќе почнат да прават притисоци врз наши симпатизери, оти знаат точно со кого јас контактирам - изјавил Каракачанов за софискиот весник „Стандард“.


....Vo ovoj period Georgievski i Dimovska odrжuvaat postojani tajni
kontakti so чelnicite na VMRO-SMD i bugarskite vlasti za шto domaшnita
javnost, nitu toga{, nitu podocna nikoga{ ne e informirana so bilo
kakvo soop{tenie ili informacija za pe~atot za karakterot i
sodr`inite na tie razgovori. Spored nekoi iska`uvawa na ~lenovi na
VMRO DPMNE i ostavkata {to Georgievski ja podnese na funkcijata
potpretsedatel na pretsedatelot e direktno sugerirana od Ivan Tatar~ev
- javniot obvinitel na Bugarija i po~esen pretsedatel na VMRO-SMD!
Kon sredinata na 1993 godina Dimovska zaedno so Dimitar Galev i
bugarskiot ambasador vo RM Angel Dimitrov go organiziraat formiraweto
na t.n. "Dvi`ewe za prijatelstvo me|u Republika Makedonija i Republika
Bugarija". Na osnova~koto sobranie koe se odr`a vo prostoriite na
Sobranieto na grad Skopje na koe vo prisustvo na osvedo~enite
bugaromani vo Makedonija, vo nieden govor ili dokument voop{to ne be{e
spomenato postoeweto na makedonskiot narod. Pa|a vo o~i deka vo
serijata vakvi dru{tva za prijatelstvo me|u makedonskiot narod i
drugite narodi (makedonsko-hrvatskoto, makedonsko-evrejskoto,
makedonsko-amerikanskoto, makedonsko-srpskoto i t.n.) edinstveno ova e
"Dvi`ewe..." i toa za prijatelstvo, no ne me|u narodite, tuku me|u
dr`avite! Spored zamislata na Dimitar Galev koj be{e izbran za
pretsedatel na "Dvi`eweto..." istoto imalo za cel aktivno da raboti za
bri{ewe i relativizirawe na site kulturni, jazi~ni, etni~ki, istoriski
i drug vid razliki me|u makedonskiot i bugarskiot narod i nivno
stopuvawe vo edinstvena bugarska nacija.
Sepak, vistinskata ofanziva na velikobugarskata politika vo
VMRO-DPMNE zapo~nuva kon krajot na 1994 godina za da kulminacijata ja
dostigne tokmu sega na ve}e istoriskata sednica na 30 avgust 1997.
Prethodno formiranata VMRO-Tatkovinska vo koja se vgnezdija
najeksponiranite borci za velikobugarskata kauza vo Makedonija, spored
procenkite na stratezite vo Sofija, ne gi dade o~ekuvanite rezultati,
pa zatoa se menuva taktikata i e odlu~eno bajrakot na bugar{tinata da
go ponese VMRO-DPMNE. Pritoa, dadena e direktiva, malubrojnoto
~lenstvo na "tatkovincite" da premine vo VMRO-DPMNE, da se obide da se
infiltrira vo strukturite na Partijata i da napravi prevrat so
prezemawe na rakovodnite funkcii i eliminacija na klu~nite li~nosti od
ortodoksnata makedonska opcija vo nea. Glaven realizator na vakvoto
scenario e potpretsedatelot Dosta Dimovska koja vo ovoj period e
postojan kontakt so bugarskiot ambasador Angel Dimitrov, so
pretstavnici na VMRO-SMD (za edna od takvite sredbi javno progovori i
porane{niot minister za vnatre{ni raboti Qubomir Fr~kovski,
potenciraj}i za sredba na koja sekretarkata na VMRO-SMD na
rakovodstvoto na VMRO-DPMNE im dala 50.000 DEM), so rakovodstvoto na
VMRO-Tatkovinska (Crnomarov), so probugarski opredelenite lica vo
VMRO-DPMNE, a ne{to podocna i so ruskiot ambasador vo R.Makedonija,
Viktor Tru{in...
tmoro Orlak ,dali i ponatamu Lj.G od Vmro -zabavna imaat nekoi tajni kontakti so sovinistite od Tataristan.
Makedon-666 VMRO-NP SE PREDAVNICI!
tane komita
quote:
Originally posted by tmoro

Orlak ,dali i ponatamu Lj.G od Vmro -zabavna imaat nekoi tajni kontakti so sovinistite od Tataristan.


Малку да те исправам. ВМРО - НП е народна а не е забавна.

VMRO-NP SE PREDAVNICI!- така ги нарекуваат „колегите од ВМРО-ДПМНЕ“.

Каракачанов воскреснал !? и сега не го викаат така...

Абре! Дајте едно и единствено В М Р О во права смисла и да веруваме сите во него...ама не со овие...