�������� ������� �� �������� � �������������

�������� ������� �� �������� � �������������
dejan
 
�� ������� ����������� ������ ����������� �� ��� ����� ��������� ������� ������������ �� ��� � �� ��, ������ ���������� � ����� �����, ������� �� �� ��������� �������� �� ��� � �� ���, ��� ������ � ����� ������, ����� ����� �������� �� ������������� ��������.

�����������, ������������ �� �� �������� �������� �� �������� �� ��������� ���� ����� �� ��������� �������� �� ��� � ����������� ������ � �� �� �������� �� �� ����������. ��� �� �� �������� � ������������� �� ����������� ����������� ���� �� ���������� � ������������ ����������� ������ �� ��������� �� �� �������� �� ����� ���� ��������� � ������ � �� �� ������ ���� ������ ��������� �� ����� �� ���������.

����������� ������ ����� ������ ���� �� � ��������� ���������� �� �� ����� �� ������ � �� ������ ���� �� ����������� �� �������� ������� ����� �� ���� �� ����� �� �������� ���� � �� ����� �� ��������� �� ��������� � �� ��������.

�� ��������, ����� ������ � ������, ������� �� ������������� � ������������������ �� ��� ����� ����� � �������-������������� �� ��� ������ ����. ��������� ���� ���� ������ ���� ������ ���� �� �������� ����������� ���� ������������ ������������ ���� ����� ��������� �������������� ���������.

������ ������ �� ���, ������ �� ������� ���������� �� ��������� � �� ��������� ������ �� ������������ ������������. ���� ����� ���� ������ ���� �� ������� �� ������� ����� ���� �������� �� �� �� ����� ������ � �� ������, ���弝� �� �� �������. ������ ��� �� �� ���������� ���� ������������ ������������ �� ����������� ���� ��� �� ������������� ���������������� � ��������� ������ � ���� �� �� ������ �� ������ ��� ��� ���� �� �� ����� �� �� ������� � �� ��������������� ������.

������ �������� ������, ������ � ���� �� �� ����� �� ������������ ������������ ���� ��� �� � ����������� �� ����������� � �� ����������� ���� ��� �� ���������� ������� ���� ������ ������� �� ����������� �� ���, ���� �� ���������, �� ��� ������� ���� �������� �������� �� �������� �� ������.

������������� �� ���, ������ �������, ������������� ���� ������ �� �� ������ �� �������� ��������� ��� �� ������� �� �����, ��� �� �� ��������� �� ��� �� � �������.

- ������ � ������� �� ��� �������� ������ �������� ���������� �� �����������, ��� ������� �� �� ���������� �� �������� �� �������� �� ��������� �� ���������, �������� �� ��������. �� ��� ��� ������� ������������� ����� �� ����������� �� ���������, � ������ ������ ������� �������� ������������ � ��������� ��������� � ���������� ���� �� ��� ������ ��� �������� �� �������� �� ���������� ���� - ����� �������.

������ �� ������ �� �������� �������������� �� �������� �� ��������� �� �� �� ��������� ��� � ����������� ������. �������������� �� ���, ���� ����������� ����, �������� �� ����������� ������ � �� ������������ ����������� ������ �� ��������� ����� ��������� �� ������� ��������, ����� ������ ���� ������� �������� �� ���� ���������.

- ������ �� � �� ������� �� ���� ������ �� ��� ���弝� �� ����� ������ ��������� �������� � ������� �� ����������� � ����������� �� ������������� �������. �� ����� �� �� �� ������������ ������ ����������� � �������. ����� �� ���� �� ����� ������ ���� ���� ������ �� ������ ���������� ������ �� ��� � ����������� ������. ���� ������������ ������������, � �� ������ ���� �� ������ �������� ������, ���弝� �������� ������ �� �������� ���� �� ����� �� ��������� ��������� �� ��������� ������ - ���� ����� ������, ����� �� �������� ���� ����������� ����.

� ������ ������, ����� �� �������� �� ����������� ������, �� ������ ��������, ���弝� ���� ���� � ������� �� ������������ �������.

- � ����� ���������� �� �� ��������, ���������� ������ �� ���������, ��� � ���, �� ���������� �� ����� �������. ����� ������ �� ������ ��������� �� ������������ ����� � ���� �� ���� ����� �� ������� ��������. ���� �� ���� �� �������� ���弝� ����� ���� �� ����������� �� ��� ������ �� ��������, � ��� ��� ������ �� ����� - ���� ������.

�������� �� ���� � ������ ������ �� ��� �� ������ ������ ���� �� �� �� ����� ������ ���������.

�����, �� �� �� ����� ��������, ��������� ���� ������ ����� ����� � �� ����� ����, ������ ���������� �� ��������� �� �������, ���� ������.

Kako ne im e sram na DUI i DPA???
Kako mali deca se...i sega 'roditelot' gi sobira i gi uci kako da bidat mirni, ili civilizirani.
Makedon Ova albanskive partii namerno go pavat za MKD da ne vleze vo NATO 2008 godina; nivna cel e podelba na Makedonija, a ako Makedonija e vo NATO, nema delba na MKD. Planiraat vo narednive godini da ja zemat pola Makedonija, pa da se cepat od nas.

Sega site ke placeme za predlogot na LjuBco da im go daeme samo TE i GV, a da si ja zeeme mala Prespa, ama veke e docna. Struga, Kicevo, Skopje, severnite veleski opstini, Krusevo, Dolneni prilepsko veke se poalbanceni. Sega na udar ke bidat OH, Resen, BT, PP.
dejan Kako taka svernite Veleski opstini, zad tamu nema Makedonci?? I Krusevo, Prilep...kako zboris taka...
Makedon
quote:
Originally posted by dejan

Kako taka svernite Veleski opstini, zad tamu nema Makedonci?? I Krusevo, Prilep...kako zboris taka...


Dolneni e opstina vo blizina na PP i sega 40% se Albanci, koga na nea i ja pripoija albanska opstina. Isto e i so veleskata opstina Caska, ja pripoija so sela albanski i ima okolu 40% albanci so tendencija da bidat mnozinstvo, (koi porano pripagaa na Veles i taka celosno neutralizirani bea).

Krusevo naskoro ke bide dvojazicno, so 20% albanci. I taka e toa.
tane komita
quote:
Originally posted by Makedon

Ova albanskive partii namerno go pavat za MKD da ne vleze vo NATO 2008 godina; nivna cel e podelba na Makedonija, a ako Makedonija e vo NATO, nema delba na MKD. Planiraat vo narednive godini da ja zemat pola Makedonija, pa da se cepat od nas.

Sega site ke placeme za predlogot na LjuBco da im go daeme samo TE i GV, a da si ja zeeme mala Prespa, ama veke e docna. Struga, Kicevo, Skopje, severnite veleski opstini, Krusevo, Dolneni prilepsko veke se poalbanceni. Sega na udar ke bidat OH, Resen, BT, PP.


�� ����� �� - ������ �� �� ������� ���������, ���� ��� ���� ��� ����� �������: ������� ������� ����� �������, ������� � �������� � ���� ���� ������ �� ������� � ����. ���� �� ��������.
������ � ��� �� � ������� �� ������������ �� ��������.

��������� �� ����� ���� ����� ��� �������� ����� - ����� �������� �� ����������� (����� ��������� �� �����������), �� ������ �� �� ������� ���������� ��� (�� ���� ��� �� ����), ��� ���� ���� �� �� ����� ������ �������.

�� �������� �� ��������� �� ����� �� �� ������� ������� ������� �� ��������������� �� �������� �� ������� �������� � �� �� ���� �� � ����� �� ����.
��������� �������� ���������� ���� ���� �� ��������� ��� ��������� ���� ����� ����� �� �� ������, � ������� ������� ���� ����� ����� �� �� �����. ����� ������ ���� ������������ �� ��������� � ������ ��� ��� ��������� ��������� �� �������� ����� �� �� �� ������� ����������� �� �������� ���������. ������� ��������� �� � �������� �� �� ����� �� ����������� �� ��������, ��� ���� ���� � ����� ������� �� 4 ������ ����� �� ��� � ����, ������� ������������ �� ������� �� ������ ������������� �� ��������� �� �� ������ �������� �� ���������� ������. �� �������� ������� �� ������ ��� ����. (�� ������� �� ������ �� ���� ������ 98% �� ��������� �� ����� �� 100%.) �� ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ������ ���� ����� �������� �� ����� ���������, ���� ��� � ���� ����� �� ���������. ����� ��� ������� �������� �� ���������� ������� �������� ��� ����� ������� ������ �� �� ������� �����������. �� ������ ����������� ��������� ��� �� ������� ��� �� ���� �����������, ��������� ������� �� �������� ����������� �� ���.

����, ��� �� �������� �� ��������� ������� �������, ���� ����������� �� �� ����������. �� �� �������� ������� �� ��� 60 ������. ������� ��� ��� ���� �������, �� �� �������� ������� �� ��� 20 ������. �� ���� ������ �������, ���� �������� �� ������ ����� �� �� ������ �� �������� ���������, ������� �������������� �� ������������ �� ����� �������� �� ����� �� ���������� ��������?
tane komita
�� ���� ������������� ���弝� � ���������.
���� �� ������ ����� � �� ����� ���� � �� ������� ������.

������� � ��� ��� �� ���������, ��� ���� �� ����� ��� �������, ���� ������� �� �� �� ������.

����� ���� ������� ���� �� �����������, ������� ����� ������� ������!