Jazikot na nasite dedovci- "antickite" MAKEDONCI

Jazikot na nasite dedovci- "antickite" MAKEDONCI
Makedon
 
Двајца македонски научници по неколкугодишни истражувања го дешифрираа средниот текст од "Каменот од Розета" кој е 200 години е мистерија за светската наука. Академик Томе Бошевски од МАНУ и проф. д-р Аристотел Тентов од Институтот за компјутерска техника и информатика на Електро-техничкиот факултет во Скопје неодамна го дешифрираа мистериозниот текст, а нивната книга "По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци" ќе биде промовирана на 29 јуни во МАНУ.
Пред 207 години во Египет е најден камен со три писма од пред 2.200 години: со египетски хиероглифи, со непознато писмо во средината наречено демотско и со старогрчко писмо. Каменот е наречен "Каменот од Розета", според местото Розета (Ел-Рашид). Текстот од старогрчки е преведен наскоро по откривањето, а врз основа на него се дешифрирани хиероглифите од францускиот ориентолог Жан Франсоа Шамполион во 1822 година.
Според Бошевски и Тентов, средниот текст е на македонски јазик со запрепастувачка сличност до идентичност на одделни зборови со сегашните македонски говори и дијалекти, судејќи според приложените 167 зборови. Писмото е слоговно од типот согласка-самогласка. Идентификувани се 25 согласки и 8 самогласки. Основните знаци (согласките) се наоѓаат во по 8 положби и, во зависност од позицијата, односно аголот под кој се наоѓаат, се чита слогот со изговор на самогласката, како еден вид јотовање во старословескиот јазик. Често се употребува предлогот "на" и сврзникот "и", а множина се прави со додавање на "и" на крајот од зборот, како, впрочем, и денес.
Средниот текст, всушност, бил оригиналот од кој описно се преводите на старогрчки и на староегипетски. Македонскиот текст не се совпаѓа буквално со другите два текста. Никој во светот не успеа 207 години да го дешифрира средниот текст оти сите поаѓаат во таканареченото озвучување на зборот според јазиците во употреба на египетското подрачје. Двајцата истражувачи тргнаа од претпоставката дека јазикот бил македонски, односно од балканскиот ареал. Основа за таков пристап е фактот што со Египет владееле македонски династии цели 302 години: Македонска династија со фараони Александар Македонски, брат му Филип Аридеј и Александар Четврти (од 323 до 304 г. пр. н. е. ) и Птоломеиди (до последната македонска принцеза Клеопатра Седма (3 0 г. пр. н.е.). Текстот е пишуван како декрет на Птоломеј Петти Епифан Евхаристос од 27 март 196 г. пр. н.е. Најдени се уште два камена пишувани по Каменот од Розета. Во декретот се наведени местата каде да се постават камењата со текстот. Според преводот, во македонскиот текст Египјаните се запишани како Аѓупци, Македонците како Живи господари, а Грците како Данајци. Еве некои зборови: наше име, најнаше име, деца, децана, деца мои, божен, најбожен, господар, господари, же(и)во, бога, бога нашион, на нашево бога Sе (Светлина, Sевс?), на бога се деца, налеа (статуа налеана), надеж', тој, мој, мо (јас), мои, вои (вие), ј'ви (јави), б'де (да биде), најзе (нејзе), дивејеи (се диви, восхитува), ата (татко на старословенски) итн.
f9 "Много се извиневам, ама тука има грешка. Каменот е разчетен отдамна и во трите му варианта."
Nema vrska...od srednata varijanta se pretpostavuva samo deka se poznati nekolku bukvi koj oznachuvaat iminja.Za poznatite bukvi link ovde:
http://oi.uchicago.edu/OI/DEPT/PUB/SRC/CDD/CDD.html
gastokljav Decipherment

Demotic is the second script inscribed on the Rosetta Stone. It was deciphered before the hieroglyphic script, starting with the efforts of Silvestre de Sacy.
The Demotic language is a chronologically late variety of Late Egyptian and shares much in common with the later Coptic language.
http://en.wikipedia.org/wiki/Demotic_Egyptian#Decipherment

Kaizerson Demotskiot e 80% poznat i postojat golem broj transliteracii na tekstovi napisani na toa pismo.Se raboti za egipetski jazik.Ova e samo duck that makes: quack, quack!

Vnimavajte: gi zamenile fonetskite vrednosti na demotskoto pismo so sosem drugi i dobile tekst na ANALITICKI makedonski (pomlad od 300 godini) koj SOVRSENO odgovara na dosegasniot prevod od Demotski , so postojnite nacela za transliteracija.

Komentar: nepotreben.

_________________________________________
Transliteracija na Demotski tekst od Helenistickata Era:


Prevod:

mnik
quote:
Originally posted by Makedon

Двајца македонски научници по неколкугодишни истражувања го дешифрираа средниот текст од "Каменот од Розета" кој е 200 години е мистерија за светската наука. Академик Томе Бошевски од МАНУ и проф. д-р Аристотел Тентов од Институтот за компјутерска техника и информатика на Електро-техничкиот факултет во Скопје неодамна го дешифрираа мистериозниот текст, а нивната книга "По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци" ќе биде промовирана на 29 јуни во МАНУ.
Пред 207 години во Египет е најден камен со три писма од пред 2.200 години: со египетски хиероглифи, со непознато писмо во средината наречено демотско и со старогрчко писмо. Каменот е наречен "Каменот од Розета", според местото Розета (Ел-Рашид). Текстот од старогрчки е преведен наскоро по откривањето, а врз основа на него се дешифрирани хиероглифите од францускиот ориентолог Жан Франсоа Шамполион во 1822 година.
Според Бошевски и Тентов, средниот текст е на македонски јазик со запрепастувачка сличност до идентичност на одделни зборови со сегашните македонски говори и дијалекти, судејќи според приложените 167 зборови. Писмото е слоговно од типот согласка-самогласка. Идентификувани се 25 согласки и 8 самогласки. Основните знаци (согласките) се наоѓаат во по 8 положби и, во зависност од позицијата, односно аголот под кој се наоѓаат, се чита слогот со изговор на самогласката, како еден вид јотовање во старословескиот јазик. Често се употребува предлогот "на" и сврзникот "и", а множина се прави со додавање на "и" на крајот од зборот, како, впрочем, и денес.
Средниот текст, всушност, бил оригиналот од кој описно се преводите на старогрчки и на староегипетски. Македонскиот текст не се совпаѓа буквално со другите два текста. Никој во светот не успеа 207 години да го дешифрира средниот текст оти сите поаѓаат во таканареченото озвучување на зборот според јазиците во употреба на египетското подрачје. Двајцата истражувачи тргнаа од претпоставката дека јазикот бил македонски, односно од балканскиот ареал. Основа за таков пристап е фактот што со Египет владееле македонски династии цели 302 години: Македонска династија со фараони Александар Македонски, брат му Филип Аридеј и Александар Четврти (од 323 до 304 г. пр. н. е. ) и Птоломеиди (до последната македонска принцеза Клеопатра Седма (3 0 г. пр. н.е.). Текстот е пишуван како декрет на Птоломеј Петти Епифан Евхаристос од 27 март 196 г. пр. н.е. Најдени се уште два камена пишувани по Каменот од Розета. Во декретот се наведени местата каде да се постават камењата со текстот. Според преводот, во македонскиот текст Египјаните се запишани како Аѓупци, Македонците како Живи господари, а Грците како Данајци. Еве некои зборови: наше име, најнаше име, деца, децана, деца мои, божен, најбожен, господар, господари, же(и)во, бога, бога нашион, на нашево бога Sе (Светлина, Sевс?), на бога се деца, налеа (статуа налеана), надеж', тој, мој, мо (јас), мои, вои (вие), ј'ви (јави), б'де (да биде), најзе (нејзе), дивејеи (се диви, восхитува), ата (татко на старословенски) итн.


http://www.vest.com.mk/default.asp?id=119160&idg=6&idb=1801&rubrika=Revija
gastokljav The Rosetta Stone is dark grey-pinkish granite stone (originally thought to be basalt in composition) with writing on it in two languages, Egyptian and Greek, using three scripts, Hieroglyphic, Demotic Egyptian and Greek. Because Greek was well known, the stone was the key to deciphering the hieroglyphs.
The Ptolemaic decree of 196 BC is written on the stone in the three scripts. The Greeks had the habit of making bilinguals in territories they occupied, and in this case we have Egyptian, and Greek. Thus the Egyptian hieroglyphs, and the Egyptian Demotic was written against the Greek language.


gastokljav Много се извиневам, ама тука има грешка. Каменот е разчетен отдамна и во трите му варианта.http://en.wikipedia.org/wiki/Rosetta_Stone

http://de.wikipedia.org/wiki/Stein_von_Rosetta

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA

http://hr.wikipedia.org/wiki/Plo%C4%8Da_iz_Rosette

ата (татко на старословенски)

"Отец" е татко на старословенски, АТА e на турски, АТАТУРК - башта на турците.
mnik If this text is really correctly translated or not is Akademik thing... they should publish the book, give it to Science Cyrcles and we will se... how ever there are already many other Scientific certificed works of languages who were spoken on the Balkans of those times....

Phrygian who incoporated much of their language in the Balkan languages, and Ancient Macedonian too. the Thracians was of the same Group with the Phrygians. here are some of the Glossy of the Phrygians and Thracians, published in the Gordian Knot. so Judge for your self:

http://vedaslovena.proboards55.com/index.cgi?board=general

if those Ancient languages were that close of the spoken languages of modern Balkan languages, than Macedonian was clearly similar....

and for Roseta decifered text should be scientifically proved and than we talk....
Kaizerson This "investigative invention" is of no scientific value whatsoever and it serves certain political agenda.I am afraid that the obsession with "continuity" of two peoples enormously separated in time and space and by the virtue of language, biology, customs, mentality and history just because of separate reasons the carry the same name will continue.

Up to this point, no respectable academic resource on the Planet holds even an opinion or promotes a trace of possibility that the paleobalkan languages were Slavic.

The internet is full of fake dictionaries.

But even if we accept that few of the words have some simmilarities, it can be because:

-they somehow made their way into Slavic languages which occupy their former areas.
-They are Indo-European cognates.
-They are false cognates.

Right now the structure of all paleobalkan languages is known and things are standing in this manner:

1.)Phrygian is loosely related to Thracian, and is a likely ancestral form, perhaps partialy, of Armenian

2.)Illyrian was a Centum IE languages, with possible affinities with Messapic and to a little extent, a partial ancestor of modern Albanian

3.)Daco-Moesian was not much related to Thracian as the linguists of 19/early 20 century school of linguistics thoughts and is the most important ancestral component of modern Albanian.This is debated.

4.)Macedonian was a Greek dialect, heavily intermingled with a substratum of several paleobalkan languages and altered at various levels.This is also debated, but nobody takes serious those who propose some Slavic character of this language, let alone characteristics typical of modern Slavic Macedonian, many of which evolved in recent few centures, dramatically removing it from the realm of medieval Slavic.
f9 Нивната книга "По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци" ќе биде промовирана на 29 јуни во МАНУ.
Kaizerson
quote:
Originally posted by f9

Нивната книга "По трагите на писмото и јазикот на античките Македонци" ќе биде промовирана на 29 јуни во МАНУ.Let it be so.I'll be there.If I can get close to the authors and ask them few question, the better.But if I can get autograms-that's the best part!Althought it is likely they'll read "Erich von Deniken"
Christian Anticka Makedonija=Makedonija -> Anticki Makedonski Jazik=Makedonski Jazik. Ako ova nekoj ne moze da go svati togas -> "YOU IS DEFINATELY STUPID"
Kaizerson It's fake as a 3$ bill.Just forget it.The TRUE experts will be all over it with criticism full of rage in a matter of days.One of the authors is physicist, the other informatic experts.They may have used the "quest for the result from premise" via sophisticated software analysis and got several words which resemble MODERN Slavic Macedonian (unspoken 300 years before).But the method is absurd, the result is absurd and an intelligent mind should just laugh the thing over and move on...
Kaizerson The beggining of the translation from Demotic Egyptian to English of the Rosetta Stone:


Year 9, Xandikos day 4], which is equivalent to the Egyptian month, second month of Peret, day 18, of the King 'The Youth who has appeared as King in the place of his Father', the Lord of the Uraei 'Whose might is great, who has established Egypt, causing it to prosper, whose heart is beneficial before the gods', (the One) Who is over his Enemy 'Who has caused the life of the people to prosper, the Lord of the Years of Jubilee like Ptah-Tenen, King like Pre', [the King of the Upper Districts and] the Lower Districts 'The Son of the Father-loving Gods, whom Ptah has chosen, to whom Pre has given victory, the Living Image of Amun', the Son of Pre 'Ptolemy, living forever, beloved of Ptah, the Manifest God whose excellence is fine', son of Ptolemy and Arsinoe, the Father-loving Gods, (and) the Priest of Alexander and the Saviour Gods and [the Brother-and-Sister Gods and the] Beneficent [Gods] and the Father-loving Gods and King Ptolemy, the Manifest God whose excellence is fine, Aetos son of Aetos; while Pyrrha daughter of Philinos was Prize-bearer before Berenice the Beneficent, while Areia daughter of Diogenes was [Basket]-bearer [before Arsi]noe the Brother-loving, and while Eirene daughter of Ptolemy was Priestess of Arsinoe the Father-loving: on this day.......
Едноставно знајте ги фактите: Каменот од розета е епиграфски споменик кој содржи еден практично идентичен натпис на:

Хиероглифски знаци,древноегипетски јазик

Демотско писмо,древноегипетски јазик

Грчки алфабет, грчки јазик

Напишан по тој редослед,на трите варијанти Трите натписи се преведени и содржат еден свечен документ од хеленистичката епоха,малку стилски изменет во секој од нив. Гласовните вредности на сите знаци во горенаведените писма се познати и врз основа на нив е изведена транслитерација (иако за демотскиот се предполагаат неколку варијанти за транслитерација,воглавном идентични).

Авторите тврдат дека демотското писмо,во случајот на Каменот од Розета всушност е,условно, "македонска демотика" која и покрај тоа што ги задржала сите знакови, воглавном ги променила гласовните вредности и дека со анализа на можните комбинации,вклучително и некои демотски значи чија гласовна вредност е спорна, се добива текст на стара варијанта на денешниот словенски македонски јазик )која,патем содржи, карактеристики, развиени во последниве 300-500 години како членови и други посовремени од Каменот обележја.

Да биде глупоста уште поголема, авторите тврдат дека така добиениот текст е во основа ист како до сега на науката познатиот демотски превод,кој е сосема во осгласност на старогрчкиот дел од каменот.Значи, самиот натпис треба само да се пополни со предпоставени нови гласовни вредности,демотски знак по знак и се добива скоро истиот по содржина, на сосема друг јазик. Не би се повторувал се додека не бидат обелоденети нови сознанија околу овој пример на псевдонаука.Но мислам дека доколку вака стојат работите,постои само еден заклучок:

Sapienti Sat
mnik
quote:
Originally posted by Kaizerson


Up to this point, no respectable academic resource on the Planet holds even an opinion or promotes a trace of possibility that the paleobalkan languages were Slavic.nice that you like the Greek Joke about the Macedonians, it is your view, how ever about your statement you should reconsider it again:
http://www.continuitas.com/interdisciplinary.pdf

What was before, will not be in the future... It does not means that the Earth is flat just because our anscestors were believeing it, but only that our Forefathers did not know it better.

time will show.....

f9 Kajzerson,ne e identichen prevodot.Nemoj da lazhesh.
Translation of the Greek section
In the reign of the young one who has succeeded his father in the kingship, lord of diadems, most glorious, who has established Egypt and is pious towards the gods, triumphant over his enemies, who has restored the civilised life of men, lord of the Thirty Years Festivals' even as Hephaistos the Great, a king like the Sun, great king of the Upper and Lower countries, offspring of the Gods Philopatores, one of whom Hephaistos has approved, to whom the Sun has given victory, the living image of Zeus, son of the Sun, Ptolemy, living for ever, beloved of Ptah, in the ninth year, when Aetos son of Aetos was priest of Alexander, and the Gods Soteres, and the Gods Adelphoi, and the Gods Euergetai, and the Gods Philopatores and the God Epiphanes Eucharistos; Pyrrha daughter of Philinos being Athlophoros of Berenike Euergetis; Areia daughter of Diogenes being Kanephoros of Arsinoe Philadelphos; Irene, daughter of Ptolemy being Priestess of Arsinoe Philopator; the fourth of the month of Xandikos, according to the Egyptians the 18th Mekhir.....
Translation of the demotic section
[Year 9, Xandikos day 4], which is equivalent to the Egyptian month, second month of Peret, day 18, of the King 'The Youth who has appeared as King in the place of his Father', the Lord of the Uraei 'Whose might is great, who has established Egypt, causing it to prosper, whose heart is beneficial before the gods', (the One) Who is over his Enemy 'Who has caused the life of the people to prosper, the Lord of the Years of Jubilee like Ptah-Tenen, King like Pre', [the King of the Upper Districts and] the Lower Districts 'The Son of the Father-loving Gods, whom Ptah has chosen, to whom Pre has given victory, the Living Image of Amun', the Son of Pre 'Ptolemy, living forever, beloved of Ptah, the Manifest God whose excellence is fine', son of Ptolemy and Arsinoe, the Father-loving Gods, (and) the Priest of Alexander and the Saviour Gods and [the Brother-and...
Kaizerson Никаде не реков дека трите текста се идентични.Мислев да присаствувам на промоцијата во МАНУ, ама се откажав, ќе ја почекам лавината, а има барем 10 експерти (иако чинам египтолоѕи немаме) кои се разбираат во палеографија и дешифрирање (а за какво дешифрирање може да стане збор кога демотскиот египетски е денес познат, тоа е под останато).
Gjoko Bese mnogu interesno predavanjeto po povod promocijata na nivnata kniga vo MANU.
Ne slusnavme nikakvo ozbilno prasanje kako sto obekja "Kaizerson",
osven ako ne bese shizikot sto prasa dali so toa pismo mozat da se napisat iminjata na Branko i na Ljupco ????!!!
Imase uste edno prasanje koe poradi golemata bucava vo amfiteatarot neuspeav da go cujam.
Inaku ke kazam uste ednas mnogu interesno predavanje.
Homer MakeDonski Gjoko
a kolku cini knigata i kade moze da kupi?
Gjoko
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski

Gjoko
a kolku cini knigata i kade moze da kupi?


300 denari, jas ja kupiv vo foajeto na amfiteatarot.
Predpostavuvam deka moze da se najde vo samata Akademija bidejki e nivno izdanie pod naslov

PRILOZI
Contributions
XXVI 2

od MANU oddelenie za matematicko-tehnicki nauki
Homer MakeDonski Fala ti brate Gjoko
Pozdrav
Kaizerson Сега очекувајте светот на Класичната историографија и Египтологија да бидат изменети ѕа 180 с ,а како што обично бивало со големите научни реформатори на 20 и 21 век, дотичните господа автори да бидат поплавени од покани за семинари, предавања, симпозиуми од сите научни центри на северната хемисфера.
aleksandar_makedonski vaka sega.. celo vreme i od naucnici (cest na isklucoci kako Milkulcic) a i kvazi istoricari sakaat da pokazat deka makedoncite se sloveni.. deka Aleksandar NAkedonski bil sloven..?! odea do tamu sto velat slovenite ne se doselile tuku makedoncite odavde posle tamu pa se vratile.. da ti e macnina da citas.. sto e razlikata ako kazis deka nekoj dosol ovde od zad karpatite ili deka nekoj otisol odavde tamu, koga so toa se ima namera da se kazi deka makedoncite se sloveni. zgora na seto mu davame na grcite ekskluzivno pravo da bidat naslednici na antickiot period i ja prifakame slovenskata podelba na MAkedonija 1913, podocna poddrzana od stalin.. jazikot voopsto ne e merilo za identitetot.. zosto se krija i zabranuva arheolozite da ne vrsat iskopini ivde.. ke se vidi deka makedoncite ne bile sloveni..