���� �� �������� 2006/07

���� �� �������� 2006/07
a-pin-dim
 
���� �� �������� - 1. �������������� ����

�������� - ���������� �. 0:1 (0:0)

�������: "��� �������", �� ��������. �������: 1.100

������ �����: ����. ���������: �������� � �����, ������� �� ������.

�������: ������ ������� (������)

�. �������: ����, ���� (�), ��������� (�)

�������: ��������� 76'

����� �� �����������: ���� ��������

��������

����� 1,5
��������� 2
���� 2
***����� 2,5
*�� �������� 2,5
������ 2
**������ 2,5
������� 2,5
���� 3
��� 2,5
������ 2
71' ����� 1,5
74' ���� 1,5
83' ��������� 1,5

����������

3 ��������
2,5 ���������
2 ��������
2,5 ���
2 �����������
2 ����������**
2,5 �������
2 ������
2 ������*
2 ����
2 ���������***
1,5 ������ 73'
2 ������ 80'
/ ���������� 84'

�������� - ���������� �

15 ������� 7

10/5 �����/�� 6/1

18 ��������� 10

3 ������ 1

2 �. ������� 1������ �� ������

3'- ���� �� �� �������� �� 25 ����� �� ��������� �� ����� � �� ������ �� ��������.

7' -�� �������� ������� ����� �� ��� �� 7-8 ����� �� ������������ �� �� ����� �������.

8' -������ ������� ������ �� ������ � ������� ������ �� ������ �� ������� ���� ����� ������ �� ������� �����.

10'- �������� ���� �� ������ �� 23 ����� ����� �� ���� � �������� �� ���� ����������� ������ �� �������.

27' -���� ��������� �����������-�������� �� ���� ������� ��� ���� �� ������.

33'- �������� ��� �� �������� ������ ����� � �� ������ �� ���� �� 20 �����. �� �������� ���� ���� ��������.

34'- ������ ���� �� 25 ����� ������ �� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� �������� �� ��������.

40'- ����� ���� �� ����� �� �������� ���� �� 35 �����, �������� ����� �� �� ������� ������� �� ��������� �� �������� �� ��� �������� � �� �����.

41'- ���� �� ��������� �� ��� ��� ������� ������ �� ������ �� � �� ���� ������� � ��� ��� ����� �� 7-8 ����� �������.

55'- ������ �� 10 ����� �� ����� �� �������� ��� �� ������� ������ �� ������.

60'- ��� �� ������ ������ ������ � ������ �� 5 ����� �� ����� �� ����� �� �� ������ ������� �� ������� �� ��������.

70'- ������ �������� ��� �� 18 ����� ����� �� ���� �� �������� �� ����� ������ ������ �� ������.

0:1 - 76' ��������� �� 16 ����� ��� ����� ��� ������ � ������� �� ����� ������� ����� ����� � ������ �� �������. ��������� ������� �������� �� ���� �� �� ����� �������� �� ������ ���..

85' -�������� �� ������� ���� ������� �� ����� �� ���� ����� �������� �� ���������.

86' -����� �� ���� �� 35 ����� �� �������� �� ����������� ������ ������ �� ������.

89' -��������� �� 20 ����� �� ���� ������� ������� �� ��������� ��������.

90'- ����� ��� �� 5 ����� � ��� �� �����. ���� �� ��������. ������� ��� ��� ���.

90+2 -��� ������ �� ������ �� �������� ���� �� ���� �� ������� ������.�� ��������
���� ������ �� � ��� ��� �� ���� ������� �� "�������������" ��� �� ���������� ������ �� �� ����� �� �������� ����� �� ������ �� ����������


������� ����� ��������� �� �� ������ ������ ������ �� �� �������� � ������ ��� �� ���������� �. �� ����-������� �� ��������� ����� �� ���� ���������� � ��������� ��� ���������� ������� �� ������ ���� ���� �� �������� ��� � �� ������� ������ �� � ������ �� ������� �� �������� �� �������� �� ����� ���� �� �����. ������ ��� �� ���� ����� ������� ���� �� �� ���� ���� ����� � �������� � �� ���� ��� ������� �� �������� �� ������ ����. ��������� �� ���������� �� ������� �� ������� �������. ���� ����� �������� �� ��������� �� ����� ����, ����� �� ������ ���� �� ����� ������������� �������� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� "�������������". ����� �������� �� ���������� ������� �� � ����� �������� �� ������ ������ �� � �� ������������ ��� ���-���������. �� ����� �������� �� �� �� ������� � ��������� �� ������ �����. ����� � ���� ���� �� �������� �� �������� �� ������ ������� �������� ������ �� ������ ���� ���� � ������� �� ��������.

���������� �. ����� �� �� ������ � �� �� ����� ������� �� ����� ��� �������� ���� � ���� ������ �� ����� �� ���������� ��� �������� �� ���� ������������. ����� ����������, ������� � �������� ��� ������ ������ ������ ���� ��������� �� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ���� ��������� �� ��� ��� �� �������� �������� ���������. ��� ��� �������� ��� ����� ������ ��������. ������ �� ������ �� �� ����� 2-3 �������� �� ����� ��� 76 ������ ������ ��� � ������ ������. �������� � ����� �������� �� � ������ ����� ��� �������� ���� �� ������ �� ���������� � ������ �� ���������� ��������. ����� ������������� ���� 90 ������ �� "�������������" ������ ���������� ��� �� ���������� �� ������� �� �� ������� �������� �� ������ ��� ��� � �� ����� �� ���� �� �� ������� ������� ������ �� �� ���������� ������ ����. ���� �� �����������. �������� ���� ���� ���� �� �������������� ���� �� ������ �� ���������� ���� ������ �� 0:1 �� ������� �� �� �������� ���� ����� ������� ���� � ������� �� 0:4 �� ������. ��� ������� ����� �� ���� ����� ��������� � ���� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ��������.


����� ������ � ���� ����� ������� ��� �� �������� �� ����������.


�� ������ ����� �� ���������

�� ������ �� �������� �������� � ������ ����� ���������� �. "�������������" ����� �� �������� �� ���� ��������� �� ������� �� ��� ������� � ������� ��� �� ������ ���. ��� � ������ �� �������� ������� ���� �����, ����....�� � ������ ���������� �.


�� ���� ������ ������

�� ����, ������, �����...�� ��������� �� �������� ����� 50 ���� �������� �� ����� �� ��������� "��� �������" �� �� ������ ���������� �. � �� �������� �� ������ �������. �� ���� �������� ���� ������ � ���� ��� �������� ������� �� �� �������� �� ��������. ���� ����� �� �� �������� ���� ����� �� ������ ����� �� �������� �� ����� �� ��������.


�������� � 1.500 ����

�������� �� ������� �� 2.�������������� ���� � 1.500 ����. ��� � ������ �� ������������� �� ������ �������, ��� � ��������� ��� �� ���� ��������. ����� �� ������� � ���� �� ������������ ������ ��� �������� �������� �� ���� ����� ��������.


��������� �������� �� ������ ��������

�� ������������ �� ����� � �� �������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ��������� �� ���������������� �� ������ ����� ��������� �� ������ �������� �� �� ������� ������ �������. ����� �� ������� � ������ � �������� ��������� ���������. ���� ���� �� "�������������".�� ��������� ����:

���� ����������:

"��� ��� �� ���������� ���� � ������. ��������� ��� �� �������� �� �� � �� ������ �� ����� ���� �� ����� �� ����� ������� � ��� �������� ������. �� ���� ���� �������� � ���������� ��� � ����� ��������� ������ ���������� � �� �� ��������" ������ ��� - ��������� �� ���������� �.

������ ���������:

"�������� ������ �� ���� ������� ���� � ��� ��� �� ������ ������ ��� �� ������ ������� ����� �� �� 16:00 �����. ������ ���� ��������� �����, �� ������� ����. ����������� ��� �� �������, �� ���� ����� �� �������� ����� �� ������ ���. ����� �� ����� ����� ���� �� ������� ����� �����, ���������� � ����� �� � �������" ������� �������� �� ��������.


��������� �� ������ ���������� �� 1. �������������� ���� �� ��

ϼ���� (�������) - ����� (��������) 0:0

����� (������) - ���� (�����弟��) 2:0 (0:0)

����� (�������) - ������������� (������) 2:3 (0:1)

������� (�������) - ������� (��������) 1:0 (0:0)

���������� (�����) - ������� (�. �������) 0:3 (0:2)

�������� (����������) - ���������� � (���������) 0:1 (0:0)

������� (�. �����) - ������ (��������) 1:3 (0:2)

������� ������:

���� (������) - ��� (����) 18:00�

�������� (�������) - ������ (���������) 19:00�

������ (���������) - ������ ����� (���) 19:00�

���� ���� (�����) - ������ (�����) 20:30�

*��������� �� ������ �� 18 � 19 ���� 2006 ������
Dejan2006 dobro jutro

partizan Beograd
Dejan2006 dobro jutro

partizan Beograd
wolf_pack ajde do prvite razigruvanja barem da stignat:)
macswiss ���� ���� �� �������� ���� �� ���� ������� �� ���������� �� ������ ������...�� �� ������� ���� ������ ������� ���������� �� ��� �������� �� ������� � ���� �� ���������������� �� �������� ��������. ������ ������ ��������� �� ���������� ���� �������� ����� ������� ���������� � ������� ��������. � ������� ����� ������� ��, ���� �� ������ �� 16 ����� � ����� �� �������� � ����� ������� ���������� �� �������.... �� ����� ���� ���������� ����� �� �� ���� �������� ����.....
SirAndReW Ja mislam rabotnicki ima sili da go mine 2to kolo
TimeHacker slabo igraat
marko_polog Sigurno deka ke ja podobrat igrata sega so Ignjatov i Stankovski vo sostavot, ke vidime kolku.
ZOTE I Debrecin ne e nishto pojak ke bide neizvesno zatoa shto sega Rabotnicki ke ima pogolem motiv.
VaSiLij Si gi sakam rabotnicki epten, ali sramota e ona sto go prikazuvaat. Pa u maalo bolje fudbal se vrti.
a-pin-dim :o)... More Gorgi Hristov ke gi reshi Rabotinicki :o))))))))))... zaboravivte deka Hristov e vo ekipata na Debrecin?
marko_polog Debrecen - Rabotnicki (1:1), odlicen rezultat na gosti.
sanctus Prvo poluvreme 3:1 sa Rabotnicki. Vaka ne e loso.
DJ_SHEMA rastur sistem a 4:1? Dvajca im izbrkale na ovie a? Aj neka napishe nekoj kako beshe utkamicata.
sanctus Sto mislite za tretoto kolo? ima li sansi?
SirAndReW Sekako deka ima! Samo neka igrat otvoreno bes strav kako so igraa vo Skopje.
a-pin-dim ����������� �΍ �� "�������", ������ ������� �� ��������� ��������� (4:1) � ���� �� ������ �� ��� �� ���

���������� �������

�������� ���� �� "�������������", �� �� �������, �� ������ �� ���������� ������� ������� ������� �� ������ ������� � ���������
�� ���� ���� ������������� ��� �� ����� ���� ���������, �� �� ��� �� 21. ������ �� �������, �� ������ ���������, �� ���� ��������� �� ������ ��������
���������� � ������ ���� ���������� �� �� ������� ��������, ������ �� ��� ������ ����� ������ ���� ����� ���������, �� �� ������� �� ������ �� ���

���������� - �������� (3:1)

"�������" ������� �� �����.

�������: 10.000

������ �����: ����� �������. ���������: ���� � ����, ������� �� ��������.

�������: ���� �� ������ (������)

�.�������: ������, �������, (�).

�.������: ������� 42', ������ 51'

�������: ����� 21', ���� 33', ������ 42', ���� 56' - ������ 20'

����������

�������� 3
��������� 3,5
���� 4
��� 3,5
**������ 3
������ 3,5
***������ 3
����� 4
������ 3,5
���� 4
*���������� 3
61' ��������� 2,5
67' ���������� 2,5
68' ������� 2,5


��������

1 ����������
1,5 ������***
1,5 �����
1,5 ������*
2 ���������**
2 �������
1,5 ����
1,5 ������
2 ������
1,5 �������
1 ����
1 ��� 46'
1,5 ������� 46'
1 ����� 81'


������ �� ������

6' ������ �� 16 ����� ������ �� ����� ����� ����, �� ������ ��� ��� ������� ����� ����� �� ��������.

0:1 - 20' ������ �� 5 ����� �� ����� �� "������" ������� �� ������� �� �������� �� ����������� �� ��������� �� ������� ������ � ������ ������� �� ���.

1:1 - 21' ����� �� ����� �� 25 ����� ���� ������� �� ������ ���� �� ������ ������� ����� ����.

23' - ������ �� "�������������" ��� �� �������� ����������, �� ����� �� �� ������� ��������� ����, ����� �����-����� ��� ����.

24' ���� �������� ������� ������, � ������ �� 5 ����� �� ����� ����� ���� ��� �����.

2:1 - 33' ������ �� ������ �������� �� ��������� ��������� ����, �� �� 15 ����� �� ���� � ����������� ������, � ����� ����� �� ������ ������� �� �������.

39' �� ����� �������� �� �������� �� ������� ���� ���� �� ���� �� 15 ����� ������.

3:1 - 42' ������ �� 10 ����� �� ������ ������� �� ������� ����� ���� �� ��������� �������� �� ���� �� ������ ������ � "������" �� �������, �� �� ������� ���� ����� ��� � �� �� ������ �������.

42' ������� �� ���� �� ������ ���� �� ��� ������ ���� ���� � �����������.

45+2 ���������� � ��� �� 7-8 ����� � �� �� ������ ������� ����� �� ���� �� ����.

51' �������� ����� ������ �� ������, �� �� ����� ���� �� �������� �� ������� �������� ��� ������.

4:1 - 56' ���� �� �������� ����� ������� ���� �� "�����" �������, ��� �� ������� ����� ����� ������ �� �������. ��������� ���������� ����� ����������.

70' �������� ������� ��� ������ �� ��� �� �������� ����� ������.

80' ���� ���� �� ���� ���� ����� ���, �� ������� �� �������� �� ������ �����.

83' ��� ���� �� �������� �� �����, �� ��� ��� ������� ����� ����� ��� �����.

88' ��������� �� 7-8 ����� �� ����� ����� ���� ��� �����. ����� �� "���������".����������

2 ������� 3

8 ��������� 13

12/6 �����/�� 4/2

4 ������ 4

1 �.������� 3

/ �.������� 2�� ������ �� ������� �� ������ ���������� ������� ������� �������, ������� � ���������? ������ ���� ��. ��������, �������� �� ������. ��������� ���������. ���������� �, ������ �������, ���� ����� ������ ����� � ��������� ����� �� ��������� �� ������ ������. �� �������� �� ������� �� 2. �������������� ���� �� ������ �� ���������� "�������������" �� ��������, �� ���������� �������� �� 4:1 �� ���� �� ������ 5:2 ������ ������� �� ������� �� 3. ���� ���� �� 9 ������ �� ������� � 23 ������ �� ����� �� ���� �� ���.

��������� �� ��� ��� �����, ����, ������ � ����. �� ������� ����� �� ���� ������.

����� �� �������, ���� ������ ��������� ��������, ��������� ���� ����� ���� �� ���� �� ������ ��������� ������ �� �� �������� �� ����������� ��, �� ������� �� ������ �� ����������. ������� �� �e � ��� ���� ���������� � �� ���� ���� ������� ������ ���������� �� ������.

�����, ������ ��� ����� �� ���������� ����. ��������, ��� - ��������� ���� ���������� �� ������ ����� �� ��������, ������ �� ������ �� �� ���� �����. �� ����� ������ �������� �������, �� ���� �� 20. ������ �� ���������� �� ������ ������� �� ����������� �� ���������, ������� ������ �� ���� �� ����� �� ������� ������ ��������.

� ���� ������ ����� ���� ���� �������� �� ���� ���� ��� �����, �� �������� �����, �� ����������� ��� �� ����� 30 ����� ������ ���� ���������� � ��� ������ �� ������ �� ��� ���. �� ���� ���� �� ��� ���� ���������, �� ���� ��� �� ������� ���������� ���� �� ������ 10.000 - �� �������, �� ���� ������� ��������� �� ������ ��������. � ����� ����� ���������� �� ������. ����� ���������� � �� ������ ��������� ��� �� ���� ���� ����� �� ���� ��������. �� �� ������� ������, �� ������ ���� ����� ����, �����, ������, ������ �� �������� ��������.

������� �� �� ������� �� �����, � ��� ���� 2:1. �� 34. ������ ������ ��������� �� ������ �� ������ ����, � ��� ��������� ���������, �� ��������� �������� � �� ������ �������� �����. ��� ������ ������� � ���� ������, �� ���� �� �������� �� ���� ������, �� ���� �� � ��������, ���� �� ���� ���� ��� ���� "���������" �����.

�� 42. ������ �e ���� ������, �������� �� ������ �� ������������� �� �������� � ��� ���� ��� 3:1. ����� ������� �������� ���� ���� � ������ �� �� ������� �������. �� �� ������ ������ ������ ���.

�� ������� 45 ������ �������� �� ����� �� �������, �� ���������� � ��� ������� �� �����, ������ �� 4:1 � ��� ���� ������ ��� �� ���������� �������� �������. ���� ���� ������ �������� ����������� ��������� �� ����������� �������� �� �� ������� ������� �� ������ ��������. �� ����� �������� �� ������ ������� �� ����� �� �� ������� �������, �� ����� �� ���, �� ������. ��� �� ������ ���� ������ �������. ���� �� ������ �� 4:1 �� "�����" ������, �� ����� "���" �� ���� ���� � �� ������ �� ���������.

�� ����� �� �� ����������� ����� ����� ����� �� ������ ����� ��������, �������� ���!

ArIeS Bravo za Rabotnicki kometal ,ja gledav utakmicata na mktvsat(suk*r konecno nesto asalno da dadat na sat.) i ne ke e previse ako kazam deka od koga pratam makedonski fudbal vo evropski kupovi ,do sega Rabotnicki e edinstven sto pokazal igra za respekt.

p.s da ne zaboravam bravo i na dimeta za copy/paste :P