Istorija na umetnost
Istorija na umetnost
ozonce Web strana za Itorijata na umetnosta. Inaku proizvod od proektot"Uchime umetnost na makedonski jazik" vo realizacija na NVO "Kontrapunkt"- Skopje i NVO "Negotinski krug" - Negotino. Uzivajte: www.templum.info