05. Fevruari
05. Fevruari
melpomena 1783 - �� ���������� �� �������� (����������� ������������� ��� �� ������) ������� ����� 50.000 ���. 1971 - ������������� ���������� �� ����������� ���� "����� 14" �� ������� �� ���������� �� ����������. 1974 - ������������� ��������� ����� "������� 10", ��� ���� ��������� �� 3. 11. 1973 ������, �� ������� ��������� ������ �� �������� �� 6.000 ��������� � ������ �� ����� ���� �������. (���)