13. Fevruari
13. Fevruari
melpomena 1787 - Во Милано умре Руѓер Бошковиќ, физичар, математичар, астроном, филозоф и дипломат. Роден е во Дубровник, на 18. 5. 1711 година. 1883 - Во Венеција умре Рихард Вагнер, германски композитор, реформатор на операта. 1947 - Во Скопје е основано Друштвото на писателите на Македонија. Основачи беа Блаже Конески (прв претседател), Димитар Митрев, Славко Јаневски, Ацо Шопов, Владо Малески, Ристо Крле, Васил Иљоски и Иван Точко. (МИА)