29 maj ili rano utro na 30 maj
29 maj ili rano utro na 30 maj
vmro na toj den e ubien eden od najgolemite vojvodi koi postoele Jordan Piperkata, ubien e vo zaseda na nekolku stotini metro pred slavnoto komitsko selo CER (rodnoto mesto na Hristo Uzunov), a predhodno izlazan deka turcite go zapalile istoto... Se so cel da se oslabi shto e mozno poveke ilindenskoto vostanie (od strana na vrhovistite)