Дали има некој !!!!!!!!!!
Дали има некој !!!!!!!!!!
n/a Дали некој случајно ја има книгата "The Absorbent Mind" by Dr. Maria Montessori во било каков облик .txt .html .doc .pdf или пак знае каде ја има на интернет за да ја симнам. Фала од напред (од позади не се даваме) ;o)))