In Memoriam! Pocina Ante Popovski
In Memoriam! Pocina Ante Popovski
AaaAa [img]http://www.vest.com.mk/images/{DC4D1672-1215-4286-8E50-7EF0ED065DAD}_Ante-2.jpg[/img] Вчера почина поетот и есеист Анте Поповски. Роден е на 3 јуни 1931 година во Лазарополе.Завршил Медицински факултет во Скопје. Тој припаѓаше на средната генерација македонски поети и застапен е во сите антологии на македонската поезија во земјата и во светот. Неговите книги се преведени на повеќе странски јазици. Освен на полето на поезијата, беше активен и во општествено-политичкиот живот. Попвски беше член на МАНУ, а добитник е на многу награди, меѓу кои "Браќа Миладиновци", "11Октомври" "Кочо Рацин" и "13 Ноември