Иконописот
Иконописот
a-pin-dim Со помош на бои, облици и линии, низ еден јазик на симболичен реализам, сликарски израз единствен во својот род, ни се открива духовната состојба на човекот спасен во вечноста на Царството Небесно. Човекот – храм Божји. Внатрешниот ред и мир во духовниот живот, за кој сведочат Светите Отци, се пренесени на иконата со спокојни и хармонични потези. Сето тело на светителот, сите детали и поединости, дури и косата, брчките, наборите на облеката и се што го опкружува, се е обединето и доведено до највисоко согласие. Во тоа се состои видливото прикажување на победата врз внатрешната делба и збрка во паднатата човечка природа, во процесот на очистување и преобразување на страстите, до обожение. Содржината на иконата, значи претставува вистински духовен патоказ за животот во Црквата, особено за молитвата. Таа на еден автентичен начин, ослободен од стеснетоста на поимите и зборовите, не учи каков став треба да завземеме во духовниот живот. Иконата е истовремено и пат којшто треба да се следи, и присуство на одондестраното и спасеното, и сретство. Таа самата е: молитва. Причината за постоењето на светата уметност во Православието е токму во тоа да донесе видливо сведоштво за двете стварности, обединувајќи ги во себе: историската стварност и стварноста на Царството Небесно, реалноста на создадденото и благодатта на Светиот Дух. Иконата е живо сведоштво за исходот и полнотата на учеството на човекот во Божествениот Живот. Македонската збирка на икони, особено Охридската е една од највредните во светот, денес. После Синајската и Московската збирка икони, таа е трета по значење во Православието. Од византолошки апект, е единствена.
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/AUT31708.jpg[/img] Isus Hristos Spasitel i Zivotodavec
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-41.jpg[/img] Blagovestenie
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-23.jpg[/img] Bogojavlenie, Krshtenie Hristovo
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-28.jpg[/img] Sleguvanje vo Adot
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-29.jpg[/img] Tominoto Neverie
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/AUT31704.jpg[/img] Chudotvorna Ikona Presveta Bogorodica Pelagonitisa
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-16.jpg[/img] Presveta Bogorodica Odigitrija
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-01.jpg[/img] Sv. Vasilij Veliki i Sv. Nikolaj Mirlikiski
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-48.jpg[/img] Sv.Naum Ohridski
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-47.jpg[/img] Sv.Kliment Ohridski
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-11.jpg[/img] Arhangel Gavril, Blagoveshtenie
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-03.jpg[/img] Sv.40 Savestiski machenici
a-pin-dim [img]http://www.mpc.org.mk/_images/Galerii/Ikoni/tn/Image-05.jpg[/img] Pricestuvanjeto na apostolite
ragazza http://www.prespa.org.mk/Kurbinovo.htm Vo ova manastirce malce zadskrieno vo Prespa gi ima edni od najubavite ikoni vo cela makedonija praf raritet e :) Se nadevam ke vi se dopadni.. Eve mal citat : Slikarstvoto na kurbinovskata crkva,so svoite visoki vrednosti prestavuva remek delo na srenovekovnoto slikarstvo vo Makedonija od periodot na XII vek.