Bolje je biti žena nego muškarac jer...
Bolje je biti žena nego muškarac jer...
miden1mk Zafrkancije Bolje je biti žena nego muškarac jer... 1. Za vrijeme masaže ne moraš crveniti zbog erekcije 2. Ne dobiješ napad epilepsije #269;im ti padne par dlaka s glave 3. Statisti#269;ki gledano, šanse da te uhvate u ljubavnoj aferi su veli#269;ine makova zrna 4. Za vrijeme brodoloma, spašavaju te me#273;u prvima 5. Frajeri još uvijek misle da moraju pla#263;ati tvoje ra#269;une, a ti možeš ono ušparano investirati, recimo, u novog de#269;ka 6. Bolje je biti tatina curica nego pla#269;ljivi mamin de#269;ki#263; 7. Možeš zadržati voza#269;ku dozvolu i pri najve#263;im prekršajima (šifra: krokodilske suze) 8. Na kraju krajeva, žene su te koje odlu#269;uju koliko #263;e se ljudi roditi u sljede#263;em tisu#263;lje#263;u 9. Postoji Ricky Martin 10. Muškarci mogu Rivalda samo uzdizati u nebesa, a ti bi, teoretski gledano, mogla s njim i u krevet 11. Kada te pitaju želiš li se udati, dobiješ prsten koji kasnije eventualno možeš dobro utržiti 12. Ne #269;ekaš dok vas smrt ne razdvoji, ve#263; fino na vrijeme primijetiš da je veza otišla k vragu pa ju sama prekineš 13. Muškarci ranije umiru, a žene inkasiraju životno osiguranje 14. Daleko je ve#263;a fora koristiti vibrator nego se seksati s gumenom lutkom 15. U ženske magazine ume#263;u bolje poklone 16. Žene se u na#269;elu daleko lakše i brže opiju, što se pozitivno odražava na budžet 17. Žene mogu držati rad obrva pod kontrolom 18. Gotovo uvijek znaš je li dijete tvoje ili nije 19. Ako baš poželiš, možeš naplatiti seks dok si rekla 'keks' 20. Bog te obdario darom da možeš usre#263;iti baš svakog prodava#269;a cipela 21. Rijetko zalutaš, i to uglavnom zato jer ti nije bed zastati na cesti i pitati za pravi put 22. Ne moraš uop#263;e znati kako funkcioniraju one stvar#269;ice na benzinskoj jer se uvijek na#273;e neki besposlen i ljubazan muškarac 23. Ne moraš napamet znati imena svih nacionalnih nogometnih klubova i rezultate od 1980. naovamo 24. Ne moraš mjesecima stanovati s nepoznatim tipovima u sobi i nositi iste zelene krpice kao i oni 25. Možeš izi#263;i iz šopa na benzinskoj stranici bez da u rukama nosiš 5 kompjutorskih i 5 seksi magazina 26. Posljedice burne no#263;i daju se dobro prekriti puderom 27. Nakon vru#263;e no#263;i ne moraš pun straha i strepnje postaviti pitanje: Kakav sam bio? 28. Nitko ti se ne smije ako ne uspiješ dohvatiti zadnju policu u supermarketu 29. Možeš raditi više od jedne stvari - i to istovremeno! 30. Ako želiš razmišljati, možeš koristiti samo svoj mozak 31. Nemaš posebnu ladicu u ormaru s natpisom 'krivo pofarbana i uništena odje#263;a' 32. Ne moraš se odmah baciti na renoviranje kuhinje nakon jednog pripremljenog jela 33. Kada ispeglaš neki odjevni predmet, to se i vidi 34. Postoji cijela vojska djelatnika koji se brinu za tvoj izgled i duševno stanje 35. Ne moraš sudjelovati na olimpijadi zvanoj 'Tko #263;e više popiti, poševiti...' 36. Ako ti susjed nabavi bolji auto, ne dobiješ slom živaca 37. Imaš potpuno realisti#269;an doživljaj kada ti netko kaže "20 cm" Preuzeto sa http://www.klik.hr/