Жена и компјутер
Жена и компјутер
sapeski 1. Жена ИНТЕРНЕТ - тешко достапна жена. 2. Жена СЕРВЕР - секогаш зафатена кога ти треба. 3. Жена WINDOWS - сите знаат дека не функционира, но никој не може да живеат без нејзе. 4. Жена DOS - сите ја користеле барем еднаш во животот, но никој повеќе не ја сака. 5. Жена BACKUP - секогаш сте верувале дека има све она што може да затреба, но во кључните моменти сепак нешто недостасува. 6. Жена SCANDISK - се знае дека е добра и дека сака да помогне, но никој не знае што воопшто таа работи. 7. Жена SCREENSAVER - не служи ама баш за ништо, но сепак е забавна ;о) 8. Жена HARD-DISK - на све се сеќава засекогаш. 9. Жена MOUSE - работи само ако ја тепаш и ја малтретираш. 10. Жена МУЛТИМЕДИЈА - работите ги прави да изгледаат што е можно поубави. 11. Жена PASSWORD - веруваш дека си единствениот кој ја познава, но во битот ја познаваат пола свет. 12. Жена MP3 - сите сакаат да ја скинат. 13. Жена CPU - однатвор ти се чини дека има све, но внатре е празна. 14. Жена Монитор - со нејзе го гледаш животот во шарени бои. 15. Жена CD-ROM - во секој ден се побрза и побрза. 16. Жена DATA WAREHOUSING - ти овозможува да пратиш све освен она што те интересира. 17. Жена E-MAIL - од десет работи што ти ги кажува, осум се тотална глупост.
ace6vel lol /me is printing :D