завод за вработување.
завод за вработување.
OooOo Во завод за вработување. -Добар ден, јас барам работа? Ви се наоѓа нешто? -Да,...еве една работичка за вас, 400 евра месечно, службена кола и мобилен... -А бе ти мене ме заебаваш!? -А кој прв почна!