Do 15 chasot apstinirachki odziv od 73,7%
Do 15 chasot apstinirachki odziv od 73,7%
f9 Од вкупно 1.695.103 гласачи запишани во единствениот избирачки список до 15.00 часот излегле 446.413 граѓани или 26,3%. Најмалку гласачи излегле во Тетово 6%, во Ресен 11%, Битола 19%. За разлика од обие градови во Берово и Делчево процентот на излезени гласачи е 41%.
f9 Според податоците на ДИК, по општини во Берово излегле 41 процент од гласачите, во Битола 19, Македонски Брод 31, Валандово 33, Виница 30, Гевгелија 39, Гостивар 30, Дебар 20,83, Делчево 41, Демир Хисар 35, Кичево 28, Кавадарци 29, Кочани 24, Кратово 28, Крива Паланка 31, Крушево 25, Куманово 13, Неготино 37, Охрид 36, Прилеп 19, Пробиштип 31, Радовиш 34, Ресен 11, Свети Николе 34, Струга 25, Струмица 35, Тетово шест, Велес 27 и Штип 23 проценти.