������������� - ����� �� �������������� � �������
������������� - ����� �� �������������� � �������
ozonce ��������� �� ���� ���������� �� ���������� ��������� � ���������� ����� ���: 070-602828 043-370670 ��..������ ���� 132/5 �������� ��.����� ������ 24/2 ������ �������: ���������� ������������� - ����� �� �������������� � ���������� ���� ��������� �� ������� ����� � ������� �� ���������� ����������, �� ���������� � ���������� �� ������� ��� ��� �� ������� �� �������. ���� � ����� � ������� ������������� ������ �� ������� ��� ��� �� �� �������� �� ��� ��� �������� �� ���������. ���� � ��������� �� � ����������, �� ����� ����������� �� � ���� �� ��������������. ��� ��� �� �� ����������� �� ������, �� ������� �����, �� ����������������, �� ���������, ������� �� ��� �� � �� ����� ������, ������, �����, (������?). �� �������� �� �.� ������� �������?!�. ������������ ����� ��� �� �������������� � ����������. ��� �� ��� ��� ��������� ���� ����� ����� ����� � �� ������ �� �.� ��������� �������?� ���� ��� �� �� ����� �������, �� �������� ���� ������ �� �� ����������� �� ������ �� ����� �� ������ �� �������� �� ��� ������ �� ���������� ���� �����?!? ����� �� ��������� ����� � ������ �� ���������� �� ��. �� � ������� ����� ���� �� �� ������ ���� ����� ���� ������� ������� � �� ��� ��������. �� ���� �� � ��� ����?! ���� ��� �� �������� ������� ����� ������ �� �������������. �� ��������� � ���� ���� ���������������� �� �������� �� �������� ����� �� ���������. ������� ����� ����������� ���������, ���������, �������� � ������� �� ���� ��� ������ ������� �� ������. �� ��������� ���� ����� ��������� ������ � �����, �� ����������� �� ������ �����������. � ������ ������ ����� � ����. �� ����������� �� �� ����� ����������. ���� ��� �� ����������� ���� ����������� ��� ����������������� ��� ��� �� ���� ���� �������� �� ������������� �������, � �� � ��������� �� ������. �� �������� ������ � ������� ����� �� ������� ���� �� ������������� �� �� ����, � �� ���� ����� �� ���������� ��� �� ����� �� �����������? ���� �� �� ������� (���� ��� ��� ���) �� ������� ���������� �� ����� �� ���� ��� ��. ������� ���� ���� �� ������� ���� ��� ���� �� ������ ����� �� ����� ��������� � ������������ �����, ���� ����� ������������ ���� ��� �� �� ������� �� ����������� ����� ������ ��� ������. ��� ���������� �� ����� ������������ � �� ���� �������� �� �� �� ����� � ������������ ������� �� ���, � �� �� ���� ��� ���� ����. �� �������� ���������� ������ ���� �����. �� �� ��������� ��������� ��� �� ������� � ������ �� ���� ���������� ���� � �� ��� �� �� ������ ������ �� ���� �� �������� ����. ��� �� �� �����, ��� �� �� ��������, ��� � ������� � �� ��������, � ������� ���������� ������ �� ����������� �� ����� �� �� �������� �� ������������ �� ����������� ����. ������ ��� �� ����� �� ���� ������� �� ��� �������� �������� ����. � ����� �� ���������� ���� ���������, ���, ���������� � �������� �� �������� �� ����� �� ������������� ������ �� ����������, �� �� �������� �� ������ ������ �������������, ���������, ������������ �� ���� ��������-��������� �������. �� ���� ����� �� ������ ��� �������?! ����������� ����� ������
RedAlert Pa ne znam ima li takov sto misli deka toj (ne)covek moze da bide integrator.I sred Skopje se zakanuva "Ili dvojazicno skopje ili nisto".Samo za kursum e toj.