Барам текст и слика
Барам текст и слика
Homer MakeDonski За карпестата уметност што беше пишано во броевите на Македонско Сонце www.makedonskosonce.com/b...odr331.htm --------------- KARPESTA UMETNOST Misteriozen gravir (1) SONCETO VO TRADICIJATA NA DREVNITE NARODI Pi{uva: Anastas ]USHKOSKI ------------ www.makedonskosonce.com/b...odr332.htm KARPESTA UMETNOST --------- Misteriozen gravir (2) ORIGINALNO DELO NA NEKOJA RAKA OD DREVNINA Pi{uva: Anastas ]USHKOSKI ---------- www.makedonskosonce.com/b...odr333.htm ------------------------------------ KARPESTA UMETNOST Misteriozen gravir (3) PISMO OD PRAISTORISKA MAKEDONSKA AZBUKA Pi{uva: Anastas ]U[KOSKI ------------- Ја барам сликата и попратниот текс за карпата дадена , во чинам беше бр.333 . Карпата е во месноста наречена во народот од тој крај „попчиња„ и се навоѓа во пределите на дали беше Ниџе или Кожуф планина. Дали може некој од вас членовите и посетителите на форумов го има тој број при себе ? мојата контакт адреса [email protected] Благодарам
Thunder from down under homer , ima tuka arhiva od makedonsko sonce http://www.makedonskosonce.com/broevis/2003/arhiva2003.htm ama gi nema tie broevi sho gi barash ,ke vidam utre vo edna biblioteka ovde ako gi ima tie broevi
Homer MakeDonski Thunder Уште веднаш ,благодарам за најпрво добрата волја ,која што ја покажуваш кон мојата потреба . Архивата на Македонско Сонце ја преметнав наопаку и се што можев да извлечам се линковите, слични како оној што и самиот си го поставил . Ако имаш слободно време навистина ќе најдам начин како да ти се заблагодарам ,како и за трошоците се разбира. Биди ми поздравен Хомер МакеДонски