Abre sto im e na ovie?
Abre sto im e na ovie?
dejan http://www.dnevnik.com.mk/default.asp?pBroj=2511&stID=36763 Десетина владици на Српската православна црква, како судии на црковниот суд на т.н. православна охридска архиепископија, планираат да ги расчинат сите владици од Синодот на Македонската православна црква. Судот заседавал во минатиот петок, но процесот бил одложен поради "недоаѓањето на расколничките митрополити". Skoro isto narod si, ista religija, dvete zemi imat problemi, i mesto da si pomognuvame, SPC odi kontra!