makedonska politicka formula-Denko Maleski
makedonska politicka formula-Denko Maleski
AaaAa Analiza od eden od najuglednite politikolozi i najiskusni diplomati koi Makedonija ikogash gi imala. http://www.utrinskivesnik.com.mk Broj 1568 Македонија треба да гради политички институции по углед на Америка и Франција или на Белгија и Швајцарија? Која е нашата политичка формула ДЕНКО МАЛЕСКИ Бидејќи функционирачка македонска демократија е услов да бидеме прифатени како држава во широкиот процес на европска интеграција, тоа е можно само ако македонската нација се откаже од концептот нација-држава, а албанската нација во Македонија од стремежот Дали Македонија треба да гради политички институции по углед на Америка и Франција или по углед на Белгија и Швајцарија, беше дилемата изразена во една собраниска дебата во ова жешко политичко лето. Дилемата е корисна само ако не се сфати буквално, туку ако се земе за почетна точка на расправа која во иднина ќе произведе автентично македонско политичко решение. Зашто, вреди да се запамети Маркс кој предупредува дека шансите вашата држава да стане напредна со препис на уставно уредување од друга држава се еднакви на оние вие лично да се збогатите, препишувајќи ги деловните книги на некој милионер. Значи, иако политичкиот идеал на Македонецот е државата да биде копија на Америка или на Франција, а на Албанецот таа да биде копија на Белгија или Швајцарија, Македонија ќе мора да си ја најде сопствената политичка формула, можеби "нешто помеѓу" овие две желби. Најновото искуство на државите на Источна Европа изненадени од бранот на демократизација, нў учи дека од пресудна важност за опстанокот на државата е интелектуалната и политичката енергија да се насочи кон решавањето на комлексната релација меѓу три политички елементи: државата, нацијата (нациите) и демократијата. Многу држави, имено, се распаднаа во последниве години затоа што не најдоа сопствен одговор на оваа универзална формула. Каменот на сопнување беше и остана обидот да се изгради нација-држава во услови на мултинационално општество. Имено, овој концепт не може да се "помири" со демократијата ако другата нација или другите нации кои живеат со титуларната нација тоа решение не го прифаќаат. Притоа, за разлика од европските држави кои во минатото ја имале алтернативата да ја суспендираат демократијата, ние денес немаме таква алтернатива. Оттаму, ни преостанува само да го менуваме концептот нација-држава, приспособувајќи го на мултинационалната реалност, и создавајќи демократија компатибилна со таквиот политички амбиент. Истражувачите Линц и Степан предупредуваат дека најголемите опасности за демократијата " можат да се сумираат во максимата дека 'секоја држава треба да се стреми да стане нација-држава, а секоја нација држава'". Ако ја ставиме оваа максима на проверка на примерот на Македонија, гледаме дека до осамостојувањето во 1991 година односот држава-нација (нации) се решаваше релативно лесно затоа што отсуствуваше третиот елемент - демократијата. Политичко решение беше одлуката на претставниците на доминантната нација, македонската, кои имаа монопол на власта со која доминираше една партија. Се разбира, и во рамките на оваа национална и политичка структура имаше заговорници на поголеми или помали права за малцинските етнички заедници, но самите тие на кои се однесуваа одлуките немаа пресуден глас во креирањето на политичкото решение. Македонија беше нација-држава на македонскиот народ со права за малцинствата. Денес, откако меѓународните околности нў принудија да живееме во демократија, ситуацијата е радикално изменета. Имено, со насилниот пробив на демократијата на нашиве простори, и другите сегменти на македонското општество добија право да учествуваат во креирањето на политичките институции на државата. Политичките репрезенти на најбројната етничка заедница, албанската, уште од 1991 година запишаа во своите политички програми дека себеси се сметаат за конститутивен народ на оваа држава. Со тоа практично го отфрлија дотогашниот концепт за македонска нација-држава и побараа државната структура да ја одразува мултинационалната реалност на македонското општество. Нешто слично на Швајцарија или Белгија, би рекле приврзаниците на оваа идеја. Ставот е производ на, за прв пат, слободно изразените чувства на Албанците спрема новата македонска држава. Стана сосема јасно, имено, дека тие имаат поинакво видување за историјата на Македонија и сопственото место во неа, па дури и за македонската нација, од она што го имаме ние Македонците. Оттаму и постојаните несогласувања за типот на уставното уредување кое го сметаат за прифатливо. Македонците, од своја страна, наметнувајќи сопствени уставни решенија во 1991 година, се спротиставија на албанскиот концепт. Застанаа во одбрана на концептот нација-држава, што во 2001 година доведе до употреба на сила од двете страни, туркајќи ја државата кон граѓанска војна и распаѓање. Под силен меѓународен притисок, на кој му претходеше воена интервенција на НАТО, Рамковниот договор ја постави Македонија на друг политички колосек - на патот на транзиција од нација-држава кон мултинационална држава. Со тоа почна еден долг, мачен и неизвесен процес во кој ќе се вообликува новата демократска политичка рамка на државата. Бидејќи функционирачка македонска демократија е услов да бидеме прифатени како држава во широкиот процес на европската интеграција, тоа е можно само ако македонската нација се откаже од концептот нација-држава, а албанската нација во Македонија од стремежот да стане држава. На тој начин, под силен меѓународен притисок, би можело да се маргинализираат радикалните националистички опции кај Македонците и кај Албанците, што би ја спасило државата од нова граѓанска војна. Но, нема сомнение дека, на подолг рок, "нормалниот" национализам ќе произведува перманентни тензии кои умерените политички репрезенти на двете нации ќе ги разрешуваат преку еден процес на заемно приспособување. Процесот на градењето на новата политичка архитетура на Македонија ќе покаже дека нема лесни политички решенија. Едно комплексно повеќенационално, повеќејазично, повеќерелигиско, повеќекултурно оп-штество какво што е нашево, нужно го комплицира и процесот на донесувањето политички одлуки. Во такви општества тешко се постигнува политичка согласност. Потребна е огромна доза на трпеливост и добра волја кај сите, а особено кај политичарите, за да се стигне до тие тешки, но општоприфалтиви решенија. Политичката литература вели дека најдобра брана против избрзани политички одлуки е дури и "лесните" решенија намерно да се проблематизираат низ јавни дебати. Зашто, лесните решенија можат да бидат многу опасни за стабилноста на државата. Во тоа се уверивме во 1991, кога го донесовме Уставот без согласноста на Албанците, и денес, во 2004, кога го изгласавме Законот за територијалната поделба без согласност на Македонците од Струга и Кичево. Заедничкиот именител на двете "лесни" одлуки е отсуство на внимание за "етничкиот фактор". Зашто, наспроти убедувањето на мнозинството дека основниот проблем е во преголемата застапеност на етничкиот фактор, причината за кризата е токму во спротивното - во недоволна грижа за етничкиот баланс. Во случајот на турската етничка заедница, пак, неправдата е уште поизразена. И овој пат, имено, политичките одлучувачи сакаа да поминат лесно. Се обидоа да создадат привид дека во прашање е само уште една, во низата територијални поделби по Втората светска војна. Тоа, се разбира, не е така, затоа што живееме во услови на демократија која, во Македонија, го засили, а не го намали "етничкиот фактор". Вознемиреноста кај Македонците кои, во најновата територијална поделба останале "на непријателска територија" произлегува од инстинктивното чувство дека нивната држава доживува драматична трансформација, која субјективно ја доживуваат како вовед во нејзино распаѓање. Со лостовите на власта во рацете на албанската етничка заедница која ќе настојува да го надомести застојот во процесот на сопствената национална, културна и економска еманципација, стравот има и реална основа. Така, со референдумот пред нас, се наоѓаме во предворјето на нова криза. Сето тоа можеби можеше да се избегне ако се одбереше тешкиот пат, патот на дијалог со народот кој е засегнат и со деликатно етничко балансирање. Деликатноста, за жал, не е карактеристика на македонската политика. Бидејќи не постои фер-плеј, системот стимулира прекумерна агресивност и ароганција, како услов за личен опстанок на политичарот. Тоа за граѓаните може да биде прифатливо ако таквото поведение е само за"интерна употреба" - во политичката арена. Но, во комуникација со народот политичарот мора да биде загрижен, трпелив и искрен. Тоа е негов долг спрема демократијата. Вака, иако генералната насока на сегашната коалиција е исправна, отсуството на слух за стравовите на граѓаните може да ја загрози дури и стабилноста на државата. Зашто, граѓаните на Македонија се принудени да избираат меѓу две зла. Како да гласаат? Успешен референдум ќе значи проширување на етничкиот јаз во Македонија. Имено, во хипотетичната нова дебата за територијалната поделба ќе се оди во друга крајност - етничкиот критериум ќе стане мерка за сў. Неуспешен референдум, пак, ќе биде легитимација за ароганцијата на власта. Но, и во двата случаја македонското општество влегува во нова политичка криза.
RedAlert Kade e toa ziti se Denko Maleski NAJUGLEDEN intelektualec koj Makedonija IKOGAS(od kaj go izvadi zborov ziti se?) gi imala?Denko Maleski e najnemoralniot intelektualec koj Makedonija bilo koga go imala,ama toa ti e koga Majka ti e Albanka ke si imash problemi so nacionalniot identitet i so mozokot.
Pina Eve kako nekoj od "strana" poinaku ja objasnuva situacujata vo Makedonija. Volatile Macedonia Another clear-cut case of Empire supporting terrorism against its official policy is Macedonia, where in 2001 the U.S. and the EU forced an isolated government to surrender to demands of a KLA branch. Under the "agreement" signed in the resort of Ohrid, Macedonia was supposed to be "decentralized" in order to give more power to Albanian ethnic parties on both the local and national level. The recent proposed redistricting of Macedonia, designed to favor Albanians, provoked protests and even riots, ultimately leading to a referendum. One would think that Brussels and Washington, posing as paragons of democracy, would support a referendum on such a radical redefinition of a country. But then, one would have also thought countries that oppose terrorism with words and bombs would not help terrorists – yet they did. Hence, the EU is pressuring Macedonia to drop the referendum, even as agitators for Greater Albania – the driving force of Albanian terrorism – work freely, and with the support of pro-Imperial organizations. Macedonia is in a truly explosive situation, while the Empire is merrily tossing matches around. Ova e del od napisot na Nebojsha Malich http://antiwar.com/malic/
Maleshevo Не е проблемопт кај Денко Малевски дека мајка му е Албанка, дај боже секој од нас да имавме мајки албанки, туку дека татко му не бил Македонец или било каков национално определ човек, туку безнационален "sclavin". Постојат безброј предавнички статии кои се парадоксални и противречни од овој неполезен ропак кој да беше во друга држава ќе беше само еден писател на шунт-романчиња.
protivpropaganda
quote:
Процесот на градењето на новата политичка архитетура на Македонија ќе покаже дека нема лесни политички решенија.
Нема лесни решенија бидејки намерите не се искрени!!! Инаку текстот е чиста демагогија и е насочен кон поттикнување на вина кај мнозинското население доколку си ја сака својата национална држава за која даде толку жртви. Решенија не видов да бидат дадени туку само мислења и коментари. Дали е демократија кога едни агресивно ги наметнуваат своите решенија, а другите мораат да ги прифатат. Што од алчни желби за останување на власт, што од тоа другата страна да не започне повторно со воени акции. Закани и принуда не се елементи на демократијата!!! ДА! Нема лесни решенија бидејки никој не е заинтересиран тие решенија суштински да бидат донесени. Едниот треба да биде кловнот, додека другиот циркус мастерот. Тоа не е демократија, но јазикот е магичен, флуиден и тече онака каква што е способноста на говорникот, нели? Доколку се сака да се решат работите тогаш, онака нафрлено, треба: 1. На највисоко ниво, сите се граѓани на една организирана власт (држава). Тие своите интереси ги исполнуваат ама во еден заеднички интерес, а својата лојалност ја покажуваат преку демос форма на идентификација со името на државата. 2. Институциите на таа организирана власт кои се рефлексија од највисокото ниво ги спроведува своите активности исклучиво преку интересот на граѓанинот, не на интересите на некои групации во општеството. 3. На локално или индивидуално ниво граѓанинот може слободно да се здружува со свои слични за остварување на културни, верски и економски интереси. Секое здружување кое е во директен конфликт или пак ги загрозува правата на друго здружување или индивидуи или создава конфликтни состојби се казнува според правните регулативи, без исклучок. Тоа е тоа, што се однесува до граѓанскиот концепт на една држава, правна, пазарна и слободна. Срцушот Ануш може подобро да ги објасни овие работи (доколку не навлезе во идеолошки води и емотивни состојби[:D]). Инаку, лично, сум за национална држава врз концептот на Правно, слободен пазар и лична слобода! Кога Германија, Франција, Шпанија, Италија, Англија и др. ќе го сменат својот концепт тогаш и ние да го смениме. Се поставуваат прашањата до кога ние ќе го учиме Бога што е добрина? До кога за нас веќе устоличените форми на успешни уредувања ќе бидат досадни и полни со фалинки? До кога ќе бараме влакно во јајцето на секоја човекова творба и ќе очекуваме таа да биде совршена инаку не ја бива и не е доволно добра за нас? До кога со утпоиски гледања на нештата? Како и да е, совршенство не постои!!! Освен Господ, се подразбира!!!
bitushanec Tatko mu na Malevski, ja ima ukradeno narodnata pesna "Denes na Makedonija se raga" koja ja peele partizanite za vreme na NOB i ja ima predstaveno kako svoja. Kakov tatko takov sin, plus majka mu e siptarka! Ovoj covek nema nacionalna svest i nacionalen interes Makedonija da postoi. Malevski e neprijatel na Makedonija, covek koj bese nas ambasador vo UN koga ni se brisese imeto, ni se menuvase imetona drzavata, nacijata, pa i znameto. Malevski bi trebalo da se osudi na dozivoten zatvor za svoite postapki.
RedAlert A plus covekov ne ubeduvase pred nekoj mesec deka nie sme go smenile nekolku pati do sega imeto na primer sme se vikale Narodna Republika Makedonija a i Socijalisticka Republika Makedonija,da bese nekoj ulicar ke recev ne znae ama profesor na praven fakultet treba mislam da znae razlika megu "dolgo" ime vo koe se spomenuva i drzavnoto ureduvanje i obicno ime ama toa e od vakvi manipulatori sto drugo da cekas.Najpametno e da ide i on na Stuloviot kade sto predava zena mu i tamu da si gi prodavaat svoite raznebituvacki kolumni.
Vogon Анче, јас ќе се обидам да одговорам на твојот текст „makedonska politicka formula-Denko Maleski“ кој го имаш пратено на VMacedonia форумот. Сметам дека го имаш прифатено USA ставот кој тие го создадоа Ad Hoc за косовскиот проблем и односот на српската Влада кон проблемот. Овој пристап во самата негова основа е погрешен кога би се применувал на Македонската криза од 2001 година бидејќи за разлика од српската едно-национална Влада, каде проблемите на 2,000,000 косовски Албанци не можеа да се дискутираат на политичка основа, во Македонија политичкиот дијалог постоеше од самото осамостојување на Р. Македонија. Поентата е во тоа што проблемите на Албанците секогаш беа актуелни во Р.М. во политичка смисла и континуирано беа тема на дискусија на секоја владина коалиција; знаеме дека од самото осамостојување, во секоја Влада на Р.М. имало клучен политички фактор од Албанската политичка сцена. Преку активното учество на Албански политички фактор во секоја Влада на Р.М. вусшност албанскиот политички фактор се бореше за постигање на својата агенда. Резонирајќи во овој контекст, излегувањето в планина на Албански групи заради постигање на политички цели (убивање на луѓе, од било која националност) е непростлив терористички акт, кога тоа се одвива во мулти-нац-партиски систем каков што е во Р.М. во кој веќе постои политички начин за решавање на политичките проблеми. Твој цитат: „Ако ја ставиме оваа максима на проверка на примерот на Македонија, гледаме дека до осамостојувањето во 1991 година односот држава-нација (нации) се решаваше релативно лесно затоа што отсуствуваше третиот елемент - демократијата. Политичко решение беше одлуката на претставниците на доминантната нација, македонската, кои имаа монопол на власта со која доминираше една партија“. Што во наведенеиот контекст е едноставно – неточно, дури и малициозно кон македонскиот дел од политичката сцена во Р.М. Твој цитат: „Денес, откако меѓународните околности нў принудија да живееме во демократија, ситуацијата е радикално изменета. Имено, со насилниот пробив на демократијата на нашиве простори, и другите сегменти на македонското општество добија право да учествуваат во креирањето на политичките институции на државата“. Навистина, разлика во демократијата, т.е владеење на народот, слушање на потребите на народот од политичките фактори кај било кој ентитет, не постои воопшто. Понатамошната општа оценка е навистина точна. Но, доколку се погледне подлабоко, во нејзината основа, пак се доаѓа до неизбежната констатација дека со воената криза од 2001 год. се постигнаа резултати – придобивки за Албанскиот народ, кои веќе беа постигнати во Р.М.; разлика постои во квалитетот и интензитетот со кој тие резултати почнаа да се остваруваат после конфликтот. Прво, политичката ситуација воопшто не е радикално изменета, зашто разликата од политичката сцена пред 2001 год. и денешната се состои во една нова Албанска партија на власт, изменет Устав, во кој македонскиот народ не е конститутивен народ во Р.М. и еден нов политички пристап кон донесување на закони кои се однесуваат на националностите во Р.М. Последнава разлика воопшто не е радикално изменување на политичката состојба, зашто се однесува на прашања од културата, за кои има обврска од одреден процент на Албански гласови за даден закон да биде донесен. Изменетиот Устав воопшто не претставува разлика во политичката атмосфера од пред-конфликтна Македонија и пост-конфликтна Македонија. Најрадикалниот дел од промената се состои во доаѓањето на политичката сцена на партија составена од „thugs and murderers“ како што ги нарече тогашниот ген. секретар на NATO – Robertson. Зборувајќи за вториот дел од цитатот во кој се споменува насилно навлегување на демократијата поради што „и другите сегменти на македонското општество добија право да учествуваат во креирањето на политичките институции на државата“, треба да се има предвид дека како општа констатација – пак е вистинит. Кога ќе погледнеме подлабоко и ќе го анализираме кажаното, уште еднаш се доаѓа до констатација дека наведената вистина веќе била ефектуирана, веќе постоела и пред конфликтот, т.е. пред „насилниот пробив на демократијата на нашиве простори“. Разлика меѓу пред-конфликтна Македонија и пост-конфликтна Македонија во контекст на албанското право да учествуваат во креирањето на политичките институции во државата не постои! Сепак, разлика постои во насилната обврска за примање на албански државни работници, вработени во државни институции како што се полицајци и државни службеници. Кога ќе се погледне во веќе оствареното од оваа обврска, не може а да не се забежи високиот непрофесионализам кој станува дел од државниот апарат токму поради оваа обврска. Најочигледен пример се ново-вработените Албанци во Министерството за Внатрешни Работи, во кој поред 2001 год. Постоеја стриктно одредени услови за прием, поради кои многумина меѓу најдобрите од најдобрите средношколци не можеа да бидат примени. Сега поради обврската за прием на Албанци, во М.В.Р. како одржувачи на јавниот ред и мир се примени истите луѓе кои пред само три години беа „thugs and murderers“. „ Македонците, од своја страна, наметнувајќи сопствени уставни решенија во 1991 година, се спротиставија на албанскиот концепт. Застанаа во одбрана на концептот нација-држава, што во 2001 година доведе до употреба на сила од двете страни, туркајќи ја државата кон граѓанска војна и распаѓање. Под силен меѓународен притисок, на кој му претходеше воена интервенција на НАТО, Рамковниот договор ја постави Македонија на друг политички колосек - на патот на транзиција од нација-држава кон мултинационална држава “. Само делот дека со уставните решенија од 1991 год. Македонците застанаа во одбрана на концептот нација-држава, е точен од овој пасус; иако, ова беше само декларативно, а всушност од самиот старт на постоење Р.М. беше би-национална, држава на Македонскиот и Албанскиот политички фактор. Ова не беше основа на конфликтот од 2001 год. бидејќи во тој конфликт, од Албанската страна учествуваа „thugs and murderers“ кои самите не знаеја зошто се борат, како што нивните разни групи даваа дури конфликтни одговори на прашањето: зошто се борите? Понатаму, Р.М. никогаш не била на раб од граѓанска војна, зашто само мал процент од Албанското население го подржуваше конфликтот; најдиректен пример за тоа беше фактот што во Западна Македонија, каде живеат најмногу Албанци, со седмици воопшто не настанаа немири кога тие настанаа во Македонско – Косовскто погранично село Танушевци. Едно е сигурно, Република Македонија фактички беше мулти-национална држава од самиот нејзин почеток, што се гледа на потлитичката сцена со тоа што во секоја досегашна Влада на Р.М. имало Албанска политичка партија.
AaaAa Samo na kratko. Niedna od gorenavedenive recenici ne e moj citat. Tuku citat od Denko Malevski. Gorenavedenovo ne e ni moe mislenje od zbor do zbor, tuku mislenje i analiza od strana na Denko Malevski. Postiranjeto e samo moe, cija cel bese mozebi razvivanje na nekakva debata, koja moze da postoi samo dokolku na masa se stavi mislenje koe e porazlicno od generalno prifatenoto (koe so del od odgovorite se pokaza kako tocna pretpostavka). Denkovata analiza mi se vide kako interesna od pricina shto ne vleguva vo sablonot na sekojdnevnite natpisi i veruvanja koi se vrtat po makedonskite dnevni vesnici i mediumi. povrsno sigurno ne e, bidejki doagja od eden strasno iskusen diplomat (epitet koj go zasluzuva pred onoj koj mu ostanal u ostaina od majka mu). Od taa pricina mislev deka moze i bi trebalo da predizvika edna solidna debata, koja ke ima osnova vo neshto povekje od samo napad vrz navodni "isprani mozoci," "amerikanski stavovi," "albanoljubimci," i slicno koe e ziva hipokriticnost bidejki takvi odbranbeni "fakti" nemozat da doagajaat od akademski, inteligentni a najmalku od otvoreni umovi. Zatoa Denkoviot tekst ke stoi, i sekoj slobodno sopstvenoto mislenje nema da si go kroi, naprotiv samo ke si go dodrzi. Sepak fala na tebe shto bar proba da izlezesh od toj sablon i da dadesh dodrzana analiza, so mali isklucoci, no toa ke go ostavam za na drugo mesto bidejki ovde interesot ako ne primeti e minimilanen. POzdrav
RedAlert Mislenjeto na profesorot Malevski ne e nikakvo otskoknuvanje od nekakov si shablon vo Makedonija(ako e shablon zdravoto razmisluvanje togas si vo pravo),tuku naprotiv negovoto razmisluvanje e veke slusnato i od drugi takvi kako nego potplateni od stranstvo intelektualci.Tie se tie sto pisuvaat po besnicite i go uzurpiraat prostorot.Na primer Vladimir Milcin(vodacot na bozemniot nevladin sektor),Saso Ordanovski,Guner Ismail,Denko Maleski,Branko Tirckovski i uste nekoj kako niv na platniot spisok na Soros i na nekoi stranski sluzbi si ja krojat mrezata i se obiduvaat na Makedonecot da mu nametnat edno edinstveno resenie a toa e pokornost i sluguvanje.Inaku "gospodinov" Maleski imase pred izvesno vreme i edno drugo razmisluvanje koe ne mu bese sram i da go pokaze vo javnost a toa se sostoese, veruvale ili ne, vo toa sto nie treba da im gi ispolnime site mozni baranja na Albancite i taka ke sme gi zakutele!E navistina e mnogu "pameten" i "ucen".Na vakvi luge sto ja izgubile vrskata so mozokot ili im se vrtat samo "nevladini" pari pred oci ne treba da im se posvetuva vnimanie nitu na forum na internet a kamoli da im se dozvoluva vo vesnik da pisuvaat.
Strelec
quote:
Originally posted by RedAlert
Inaku "gospodinov" Maleski imase pred izvesno vreme i edno drugo razmisluvanje koe ne mu bese sram i da go pokaze vo javnost a toa se sostoese, veruvale ili ne, vo toa sto nie treba da im gi ispolnime site mozni baranja na Albancite i taka ke sme gi zakutele!
Тврдам дека е ова лага! И тврдам дека никаде не можеш да најдеш доказ дека Денко Малески дал некогаш таква изјава. И ве молам да бидеме внимателни и да се воздржуваме од свесно пласирање лаги за било кого, а особено за луѓе кои што не се на форумов и не се во можност да демантираат!
Vogon Ми текна отпосле дека Танушевските терористи го окупираа Танушевци не за да се борат за правата на Албанците во Македонија, туку затоа што некој од „Косовската Ослободителна Армија“ си направил филм дека Танушевци е во Косово. Откако Танучевци увидоа дека САД не им даваат повече поддржка, различни мали групации почнаа да си измислуваат свои причини за нивните терористички активности. Македонската тогашна отпадничка Влада воопшто не се заложи да го реши со сила конфликтот кој јасно беше окарактеризиран како создаден од чисто терористичка група. После одредено време од многу денови на пат-позиција во Танушевци, АРМ и полицијата тргнаа во офанзива - но тогаш беше касно. Танушевските „thugs and murderers“ направија фантастично преориентирање и ги оставија првичните заложби за Танушевци и почнаа координирано да кажуваат како пукале заради некакви си поголеми права на Албанците; а никој од нив не можеше да каже кои права ги бараат. После Танушевци, терористите се преселија околу Дебар и Тетово... ... Понатаму знаете како испадна.
Maleshevo
quote:
Originally posted by AaaAa
Samo na kratko. Postiranjeto e samo moe, cija cel bese mozebi razvivanje na nekakva debata, koja moze da postoi samo dokolku na masa se stavi mislenje koe e porazlicno od generalno prifatenoto (koe so del od odgovorite se pokaza kako tocna pretpostavka). Denkovata analiza mi se vide kako interesna od pricina shto ne vleguva vo sablonot na sekojdnevnite natpisi i veruvanja koi se vrtat po makedonskite dnevni vesnici i mediumi. povrsno sigurno ne e, bidejki doagja od eden strasno iskusen diplomat (epitet koj go zasluzuva pred onoj koj mu ostanal u ostaina od majka mu). Od taa pricina mislev deka moze i bi trebalo da predizvika edna solidna debata, koja ke ima osnova vo neshto povekje od samo napad vrz navodni "isprani mozoci," "amerikanski stavovi," "albanoljubimci," i slicno koe e ziva hipokriticnost bidejki takvi odbranbeni "fakti" nemozat da doagajaat od akademski, inteligentni a najmalku od otvoreni umovi.
Ако сакаш дебата, треба да да го застапуваш и браниш мислењето на Денко, а не само да го постираш неговото дрндање и да кажеш, „ај сега дискутирајте“. Јас може да ти постирам колумни на други интелектуалци тотално спротиставени на неговото изнесување, но тоа не е целта на форумот, туку целта е да дискутираме, да разменуваме мислења СОПСТВЕНИ, а не да постираме туѓи, и да учиме еден од друг! Затоа без да тупам и да го анализирам секое зборче на Денко, кого искрено кажано немам ни интерес да го читам, затоа што знам унапред што ќе каже, целата дискусија може да се сведе само на едно: Дали пострамковна мултиетничка Македонија која се движи кон кантонално уредување може да опстои како држава? Јас тврдам дека нема шанси! Мислењето на Денко е дека Македонија треба да биде со уставно уредување на типичен мултикултурелен модел, кој несомниво се развива во кантонално уредување, модел кој го има само во неколку земји во светот, кои можат да се избројат на прсти! И не само тоа дури и во споредба со тие држави (Канада, Швајцарија) постојат голем разлики помеѓу нив и реалната состојба во Р. Македонија! Каков е тој мултикултурализам во Македонија? Тој мултикултуризам иако де јуре се спомнати и други заедници во уставот поради маргиналноста на другите етнички заедници, е де факто едно уредување со учество на само две етнички заедници, македонската и албанската, меѓу кои нема никаква „комуникација“! А нема „Комуникација“ затоа што не постои никакво мешање помеѓу македонската и албанската етничка заедница, т.е. тие две етнички заедници не живеат еден со друг, туку само еден покрај друг. Проблемот лежи таму што Македонците и Албанците не само што имаат сосема различен етникум, туку имаат и различна вера, која на Балканот, но и со секојдневните случувања во светот со глобалниот тероризам е во еден вид конфликт. Другиот проблемот лежи и таму што албанската етничка заедница себе си воопшто не се идентификува со името Македонија и државните обележја на државата, туку со соседна Албанија и Косово и државните обележја на Албанија, а истовремено се наоѓаат моментално во цутот на албанскиот национализам! И тука има исклучоци, но тие се маргинални и тие воопшто не се репрезантивни за албанската етничка заедница. И Денко е само еден исклучок од таа реалност во Македонија, бидејќи тој е дете од мешан брак на тие две етнички заедници. Затоа тој не може воопшто да послужи како пример, бидејќи таквите примери се премногу ретки во Македонија. Значи имаме еден силен поборник на мултикултурниот модел со кантонално уредување како државно уредување за Македонија како последица на охридскиот „договор“ т.е. т.н. рамковен „договор“. Проблемите во тој модел се следниве: Се работи за „договор“ (во наводници). Значи тука не се работи за никаков демократски договор, со согласување на двете етнички заедници, туку за класично силување на вољата на македонскиот народ. Тој е донесен по пат на насилство т.е. агресија врз Р. Македонија и тоа од соседно Косово, при што еден мал дел од Албанците во Македонија зема активно учество во него, најголем дел имаше симпатии за агресорот и се однесуваше јатачки кон агресорите, а само мал дел беше негативно настроен кон тие случувања. И покрај негативниот став спрема точките во рамковниот „договор“ од страна на повеќе од 90% на македонскиот народ, тој беше потпишан и почна неговото реализирање. Така охридскиот „договор“ денес функционира само на политичко, а уште поточно на партиско ниво. Како последица на него следи и кантонизација на државата т.е. нејзина федерализација, што е против вољата на македонскиот народ. Се случуваат два паралелни процеса во државата. Македонците се разочарани од тоа што им е одземена националната држава каква што од секогаш посакувале, бидејќи Р. Македонија ја гледаат како единствена матична држава и не се идентификуваат ниту со Србија, ниту со Бугарија, ниту со Грција, додека Албанците се во еден трансграничен активизам кој просто заплашува, и сакаат да ја претворат Македонија во кантонална држава по пример на Швајцарија. Но за разлика од Швајцарија, каде што тамошните три етнички заедници имаат свои матични национални држави, како што се Германија, Австрија и Италија, Македонците немаат друга своја матична и национална држава освен Р. Македонија, додека Албанците ја имаат и Албанија како матична национална држава, а де факто го имаат и Косово со голема возможност и де јуре да биде претворено како такво. Истовремено иако македонскиот народ е присутен и во други држави на Балканот, тој не поседува ни приближно исти права како што е случајот со Албанците во Р. Македонија, а во некои и никакви човечки права. Р. Македонија се наоѓа во еден експериментален опит на Западот т.е. поточно кажано на ЕУ. ЕУ ја принудува Р. Македонија да влезе во едно постнационално општество, но тоа едноставно во случајот на Македонија не е возможно. Причините зошто тоа е невозможно се наведени погоре. Таков мултикултурализам кој се турка да се спроведе во Македонија води директно во еден т.н. монокултурализам, кој нужно раѓа сепаратизам! Наместо новоспроведуваниот граѓански модел да има етнички елемент, на основа на создавачите на Р. Македонија, а тоа е македонскиот народ, поради кој и постои Р. Македонија како држава (да не постоеше македонски народ, немаше да постои денес Р. Македонија) и каде што сите граѓани во државата ќе бидат по националност Македонци, но со различно етничко потекло, во државата се случува еден погрешен процес каде што не постои една реална рамка, туку само една празна во која сите треба да бидат граѓани и сите треба да ги уживаат максимално своите национални права. Тоа е истата утопија како и комунизмот т.е. марксизмот, а особено е слично и неговото спроведување во Македонија, бидејќи се скока една цела етапа од развојот на општеството (Р. Македонија има кратка традиција на државност) и не се земаат во предвид реалните процеси во Македонија. Наместо да се влезе по природен пат во фаза по пример на другите држави во Западна Европа, каде што рамка на државата се граѓаните кои се една нација, која базира на народот кој ја има создадено државата и тоа служи како гарант за интегритетот и сочувување на целоста на државата, Македонија влегува во фаза каде што се затегнуваат односите на два диаметрално спростиставени става на две и по етникум и по вера различни етнички заедници. Особено е проблематично и нефункционирањто на правниот систем во државата, каде што законот спрема двете етнички заедници се спроведува со двоен аршин, т.е. во безброј случаеви, тој воопшто и не важи за албанската етничка заедница! Од сето тоа произлегува дека пострамковна Македонија не може да опстои бидејќи таа служи само за задоволување на албанската етничка заедница, чиви лидери стремат кон создавање на што е возможно територијално поголем албански кантон, каде што Албанците ќе го доживуваат својот националстички цут и каде што нема да има место за државните обележја, законот и правниот систем на Р. Македонија. Прашање е на време кога тоа ќе се претвори и во отворен сепаратизам на целокупната албанска заедница и нивните лидери во Р. Македонија!
AaaAa Moeto koregiranje u odnos deka toa ne se "citati" ili "moi postovi" ne bese za da kazam deka ne se soglasuvam so Denko, tuku da se odgradam od prepisuvanje na negoviot trud na mene. Sepak idejniot pisatel na dadenoto e toj. A so nego jas totalno se soglasuvam (so mali iskucoci zatoa rekov, "ne od zbor do zbor" Zoshto ne debatiram? Zatoa shto od prviot koj odgovori na postot do posledniot site ja promasivte temata i poentata na Denko. Mozebi zatoa shto ne 'sakate' da go citate bidejki znaete so ke kaze (vasite postovi go pokazuvaat sprotivnoto), mozebi zatoa shto neznaete da citate. 1. Site se vturnavte na analiza makedonija pred i post konflikt-Denkovata analiza e pred i post samostojnost 2. Site se sprotistavivte na multietnickiot model iako toj e neminoven bidejki stanuva zbor za multietnicka zemja, sepak nikoj ne primeti deka Denko nikade ne podrzuva ni eden, nitu toj na svajcarija nitu toj na kanada, tuku sosem jasno veli : "Зашто, вреди да се запамети Маркс кој предупредува дека шансите вашата држава да стане напредна со препис на уставно уредување од друга држава се еднакви на оние вие лично да се збогатите, препишувајќи ги деловните книги на некој милионер[...]Македонија ќе мора да си ја најде сопствената политичка формула, можеби "нешто помеѓу" овие две желби. 3.Site mu go dadovte epitetot 'albanofil' i negovite razmili gi prepisavte na negovata etnicka pripadnost, bez da primetite deka kluucot vo negoviot tekst e "izbrzani odluki" nikade opravdani nikade napadnati-izbrzani vo odnos na albancite 91, vo odnos na makedoncite 2001, vo odnos na makedoncite denes. Site se obidovte da izberete strana za nego iako toj sam ne e voljen da ja izbere. 5. Site se vturnavte protiv Ramkovniot dogovor bez da primetite deka i samiot toj veli deka bese Izbrzana rabota. Nikoj da primeti deka ne zemajneto vo obzir na Makedonskoto mislenje okolu teritorijalnata podelba denes Malevski go smeta za ogromna greska i problem. 4. site se zaletavte prema "ubijcite i teroristite" iako tie ne se del od negoviot tekst, i nikako da primetite deka ona na koe toj se osvrnuva e procesot pred tie "ubijci i agresori" da stapat na scena. 5. 50 pati da go preprocitam tekstot, pak nemozam da najdam kade toa malevski ne go ima vo obzir odnosot na Albancite, i kade toa ne e svesen za etnickoto netrpenie, naprotiv milion pati go potencira i ukazuva deka toa e najkompleksniot del od naseto politicko milje, i milion pati veli: zatoa ne e lesno 6. Site gi povtoruvate rabotite koi toj gi kazuva, primer deka albancite ne se indetifikuvaat so Makedonija i deka toa e problem ... 7. .. 8. .. 9. .. 10.... itn itn sto da debatiram?
Maleshevo И ти со српчето и чеканчето и Денко со мислите на Маркс сте тотални утописти и раскажувате бајки. Решението го нема ниту во Денковото ниту во твоето филозофирање, во кое Денко бара начин да угоди на своите две половини. Денко ниту може да ги разбере и задоволи Македонците, ниту може да ги задоволи Албанците и затоа не е способен да даде реално и КОНКРЕТНО повторувам КОНКРЕТНО решение за состојбата, туку прави анализи и кажува како мора да биде, морало „нешто помеѓу“.... Што е тоа помеѓу, што конкретно, ниту Денко, ниту ти знаете да кажете! Тој начин на размислување кај Денко лежи или во вашата хибридност (кај Денко е јавно позната) или во марксистичкото учење со кое сте подкопани, а кое е докажана и неуспешна утопија, бидејќи човечкиот род не е таков, а пак ниту Македонците и Албанците се како вас.
Misirkov Dva pati vnimatelno go procitav tekstot! Nevidena blamaza od strana na Denko Malevski! Ance: neli ne treba da ti crtam deka Denkovava egzibicija e zamackuvanje oci za nasilnata teritorijalna podelba na Makedonija obviena vo oblanda na "multukultura" i slicni trakatanci? I deka nema "sredina" od tipot na "Svajcarski kantoni", bidejkji ili sme ili ne sme? Ili funkcniora vladeenje na pravoto ili kje ima podelba na Makedonija! Ance, ne e loso nekoj da e "fil", pa bilo toj i "albanofil". No Denko Malevski -- eden od glavnite kocnicari na medjunarodnoto priznavanje na Makedonija zaedno so Kiro Gligorov -- t.e. negovata marksisticka ideoloska matrica ne dozvoluva promoviranje na nacionalnoto. Toa e problem vo situacija koga nacionot se bori za opstanot. Pa sega ti razmisli na koja strana prakticno i odi na raka zalaganjeto na Denko. Recisi sekoe opstestvo so verojaten isklucok na Island e multikulturno, no recisi nikoe ne bara "solucii" od tipot na Denko. Sekade drugade, fenomenite Ahmeti i Dzaferi se sankcioniraat so vladeenje na pravoto. I edna sitoriska paralela: Vanco Mihajlov od podrug agol no so ist rezon barase "Svajcarija na Balkanite", pa zavrsi kako sto zavrsi. Pozdrav. P.S. Se veli "korigiranje" so "i".
AaaAa
quote:
Originally posted by Misirkov
Dva pati vnimatelno go procitav tekstot! Nevidena blamaza od strana na Denko Malevski! Ance: neli ne treba da ti crtam deka Denkovava egzibicija e zamackuvanje oci za nasilnata teritorijalna podelba na Makedonija obviena vo oblanda na "multukultura" i slicni trakatanci? I deka nema "sredina" od tipot na "Svajcarski kantoni", bidejkji ili sme ili ne sme? Ili funkcniora vladeenje na pravoto ili kje ima podelba na Makedonija! Ance, ne e loso nekoj da e "fil", pa bilo toj i "albanofil". No Denko Malevski -- eden od glavnite kocnicari na medjunarodnoto priznavanje na Makedonija zaedno so Kiro Gligorov -- t.e. negovata marksisticka ideoloska matrica ne dozvoluva promoviranje na nacionalnoto. Toa e problem vo situacija koga nacionot se bori za opstanot. Pa sega ti razmisli na koja strana prakticno i odi na raka zalaganjeto na Denko. Recisi sekoe opstestvo so verojaten isklucok na Island e multikulturno, no recisi nikoe ne bara "solucii" od tipot na Denko. Sekade drugade, fenomenite Ahmeti i Dzaferi se sankcioniraat so vladeenje na pravoto. I edna sitoriska paralela: Vanco Mihajlov od podrug agol no so ist rezon barase "Svajcarija na Balkanite", pa zavrsi kako sto zavrsi. Pozdrav. P.S. Se veli "korigiranje" so "i".
Prvo, i ti i Vogos na mene mi se obrakjate so Ance? Ne se vikam taka za vasa informacija. Vtoro, ti i ostanatite svoeto mislenje moze da si go imate, i jas nemam nishto protiv toa, no na dadena tema jas sum naucena da se drzam do temata i do analizata na pisanoto ne na pretpostavenoto. No, tvoe pravo. Ako go procitash tekstot po tret pat ke uvidish deka stanuva zbor za teoriziranje i apliciranje na dadena teorija vrz slucajot makedonija. Teorija dadena od Huan Linz i Alfred Stepan vo nivnata najnova kniga teorija koja i da ja nemash citano knigata ko ovaa budala ovde, mozesh da ja razberesh od edinstvenata definicija koja Malevski ja citira vo negoviot tekst.Ke zaklucish deka uzasno dobro aplicira vo Makedonija i deka Malevski uzasno dobro go pokazuva toa, od eden akademsko-prakticno dodrzan osvrt, koj nema vrska nitu so Malevski, nitu so negovata majka i tatko, nitu so makedonija i nejziniot status vo svetot, nitu so Kiro Gligorov, tuku so faktickite politicki tokovi vo Makedonija. No, bidejki poradi odredeni emotivni raboti nikoj nemoze da se fokusira samo na toj aspekt, i sekoja edna debata mora da ja stavi vo sopstvenoto generalno gledanje, svakjanje, razbiranje i posakuvano resavanje na problemite, objektivno analiziranje, i komentiranje ne e vozmozno. da bese potpisan tekstot od nekoj drug mozebi ke gledavme drugacie, ama koga se imaat predubeduvanja... Da, mozebi ko shto nekoj kaza Malevski ne treba da stava ovakvi natpisi po dnevni vesnici, visoko politicko teoriziranje nikogash nemoze da ostane vo sopstvenite osvrti vo ocite na zasegnatite masi. Sosema razbirlivo. Inaku, konspirativni teorii...veruvaj nemam namera da ucestvuvam vo nivno sozdavanje, zatoa se tuka takvite ko Huntington i Latas, a jas nemam namera da im go zemam primatot. Fala na lekturata, ke te imam na um ko ke mi treba editiranje so ogled na toa deka sum svesna i nikogash nemam tvrdeno deka makedonskiot mi e perfekten, uste pomalku preciznosta na tastatura. p.s.iako paralelata so idejata na MIhajlov nema ama bash nikakva vrska so gorenavedenava ideja, sepak da te potsetam Vanco Mihajlov zavrsi so spomenik vo Stip, pokraj iskrsenite statui na makedonskite borci od Vtora Svetska Vojna, podignata od strana na milenicite na golem del od postiracite na ovoj post koi so dusa se dadoa protiv "ne makedonecot" Malevski.
AaaAa A moram da ti kazam deka me raspolozi, posle dolgoto ubeduvanje od strana na mnogu deka sum kapitalist i ispran americki mozok , konecno nekoj da me nakleveti deka sum Marksist. 1:0 za mene :) A za toa deka nitu Albancite nitu Makedoncite se kako mene ili kako Malevski... I'll give it to you. Trpenie - spasenie :) Jas se nadevam na iznenaduvanje i super bingo na leto za 50 godini:)
protivpropaganda
quote:
Originally posted by AaaAa
A moram da ti kazam deka me raspolozi, posle dolgoto ubeduvanje od strana na mnogu deka sum kapitalist i ispran americki mozok , konecno nekoj da me nakleveti deka sum Marksist. 1:0 za mene :) A za toa deka nitu Albancite nitu Makedoncite se kako mene ili kako Malevski... I'll give it to you. Trpenie - spasenie :) Jas se nadevam na iznenaduvanje i super bingo na leto za 50 godini:)
Срцуш, Ај не се фали со тоа што си „Марксист“. Колку само невини животи се одземени од страна на тнр. Марксисти убедени дека носат благосостојба за сите и ако не ја прифатат таа нивна благосостојба директно оделе под нивниот нож. Воедно не го користи зборот „Сите“! Не ти доликува... Всушност ти доликува бидејки си поборник на колективизмот, нели? За тебе не постојат индивидуи освен ти самата, други не постојат. Класично левичарско мислење. Велиш дека ни треба автентична формула која ќе ги опфати сите наши специфики, нели? Од друга страна го пофалуваш Малевски бидејки се осврнува на пишувања од некои личности кои најверојатно немаат чуено за Македонските специфики ама добро би се аплицирале во Македонија. Сега што треба да се направи според тебе? Автентична формула, копија на други формули со мали поправки или целосно копирање на нечиј систем? П.С. Како социјално битие треба да имаш во вид една стара изрека чие потекло не го знам ама добро се аплицира во дадени моменти. Изреката гласи: Ако еден те нарече магаре. Налути му се! Ако двајца те наречат магаре. Обиди се тој впечаток да го поправиш. Ако повеќемина те наречат магаре. Излези надвор и рикај. Бидејки имаш тенденција да ги сфаќаш работите само од сопствена, емотивна, гледна точка принуден сум да потенцирам дека воопшто не станува збор за магаре, ниту пак некој те нарекува магаре! Размисли![;)]
StormAngel A mene mi predavase zena mu.[:D]
AaaAa
quote:
Originally posted by protivpropaganda
quote:
Originally posted by AaaAa
A moram da ti kazam deka me raspolozi, posle dolgoto ubeduvanje od strana na mnogu deka sum kapitalist i ispran americki mozok , konecno nekoj da me nakleveti deka sum Marksist. 1:0 za mene :) A za toa deka nitu Albancite nitu Makedoncite se kako mene ili kako Malevski... I'll give it to you. Trpenie - spasenie :) Jas se nadevam na iznenaduvanje i super bingo na leto za 50 godini:)
Срцуш, Ај не се фали со тоа што си „Марксист“. Колку само невини животи се одземени од страна на тнр. Марксисти убедени дека носат благосостојба за сите и ако не ја прифатат таа нивна благосостојба директно оделе под нивниот нож. Воедно не го користи зборот „Сите“! Не ти доликува... Всушност ти доликува бидејки си поборник на колективизмот, нели? За тебе не постојат индивидуи освен ти самата, други не постојат. Класично левичарско мислење. Велиш дека ни треба автентична формула која ќе ги опфати сите наши специфики, нели? Од друга страна го пофалуваш Малевски бидејки се осврнува на пишувања од некои личности кои најверојатно немаат чуено за Македонските специфики ама добро би се аплицирале во Македонија. Сега што треба да се направи според тебе? Автентична формула, копија на други формули со мали поправки или целосно копирање на нечиј систем? П.С. Како социјално битие треба да имаш во вид една стара изрека чие потекло не го знам ама добро се аплицира во дадени моменти. Изреката гласи: Ако еден те нарече магаре. Налути му се! Ако двајца те наречат магаре. Обиди се тој впечаток да го поправиш. Ако повеќемина те наречат магаре. Излези надвор и рикај. Бидејки имаш тенденција да ги сфаќаш работите само од сопствена, емотивна, гледна точка принуден сум да потенцирам дека воопшто не станува збор за магаре, ниту пак некој те нарекува магаре! Размисли![;)]
Huh, nekoj nekogash me obvinuvashe deka na momenti sum uzasno sarkasticna a vo gorenavedeniot post ne uspea da go ulovi toj del:) Levicar? Marksist? Rikam ama zabite mi se gledaat od ednoto uvo do drugoto ko go pravam toa, i stomakot mi se mota u klopci:) Ednash sum emotiven individualist za posle dve minuti da bidam kolektivist? Ednash ne smeam da zboruvam za site (iako toa bese samo citat na ona shto nekoj pred mene go kaza) za da posle bidam Marksist, ideologija koja bez "site" ni da prkne. Ili nauci da citash megju redovi, ili "talk to the hand" shto bi reklo edno moe drago drugarce:) A ovie dvajcata shto ne gi znaat spesifikite za Makedonija neam namera da komentiram poso ti neznaesh ni koj tie dvajca se, a kamoli so i kolku tie bi mozele da znaat za makedonija...ah da zaboraviv oni ne jadele burek u makedonija, kaj moze da znaat...so praime ako ispadne deka bile redovni gosti u Destan? Malevski sigurno bil. Nejse, ima neshto u Makedonija, istorija, politika ili slicno (pojke od kolumni u vesnik) napisano od Makedonci?(ah da, Istorija na Makedonskiot narod od Blaze Ristevski odpecatena use za vreme ex-Yu, i Ace Donski, sekako). POsledniot pat jas ko proveriv Makedonija i nejzinoto izdavastvo bese na edno od poslednite mesta u svetot, posle Albanija i Zimbawbe-cija literatura (ne novela) preporacuvash zlaten koga vekje ja izostavuvame "ne" zapoznaenata stranska akademska rabota?
Vogon Оди Тошко на испит по Биологија, ама научил само за црвите, со надеж дека професорот ќе го праша токму за нив. Тошко си влече прашање и извлекува за слоновите, по што почнува да одговара: Слоновите се мноогу големи животни, кои имаат опавче извиткано како црвче. Е - сега, црвите се делат на ... ...Се надевам „Тошковците“ во оваа дискусија ќе се препознаат и конечно ќе почнат да дискутираат за topic-ot, т.е. споменатата тема (за „слоновите“) а не за нечии психолошки карактеристики (за „црвците“). Во спротивно - Тошковците паѓаат на испитот (представената тема за дискусија).
protivpropaganda
quote:
Сега што треба да се направи според тебе? Автентична формула, копија на други формули со мали поправки или целосно копирање на нечиј систем?
Срцуш, А мор`, нишчо не кажа за квотираното, односно за битното во постот! З`ш мор`? Ем напоменав дека никој не те нарекува магаре, а ти ОП се истрча да се изнарикаш.[:X] Vogon, Слонот е р`бетник, но бидејки секој денешен р`бетник води потекло од безр`бетниците, вид во кој спаѓа црвот, нели, може слободно да се регистрира, според потеклото, се разбира, дека слонот не е ништо друго освен развиен безр`бетник, односно голем црв со р`бет. Потеклото е битна ствар, знаш, чоече!!! (говорете Македонски, да вас цео свет разуме)[:D] Шо велиш, муабетов ми е доволно за една шестка, а? Колку бараш за повисока оценка? Се може да се договори заради взаемен интерес, нели?[;)] [:D][:D][:D]
Vogon Противпропаганда - ќе направам мала дигресија од темата, заради тебе, оти очигледно не си го сфатил вицот, па како „Тошко“ (дискутант на дадената тема) , ќе паднеш на испитот; не затоа што не знаеш ништо од „биологија“ (дадената тема за дискусија), туку затоа што зборуваш премногу малку за неа. Имате тема за разговор - текстот на Д. Малески, и држете се до неа, а не лични напади кон некој дискутант. Никој од нас не знае се`, сите грешиме. Работата е да ги слушнеме грешките на другиот и можеби -ама само можеби - да продискутираме за нив. Ние нема да решиме ниедно политичко прашање! Да не правиме лични дисквалификации, зашто секој кој направил барем малку труд да прати нешто на форумов, тука остава бесценето време од својот живот. Поради тоа, треба сечие размислување да го почитуваме. Е тоа - „противпропаганда“ - негрижата за со-народникот Македонец ја уништува целата нација. Со други зборови ти со твојата арогантност и одбивност кој другите Македонци кои се потрудиле нивното мислење да биде слушнато, ја деградираш, ја уничтуваш Македонската нација. ...Во спротивно, „за ништо не ве бива“, ќе бидеме глупаци, говеда, стока, која ич кур не ја боли за другиот.
Vogon Следниот текст е напишан од IvanC на форумот „Споредба - Латвија и Македонија - ЕУ- ДВОЕН АРШИН!“. http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=6747&whichpage=2 Убеден сум дека ова е клучот по кој треба да се работи, од страна на Владата и од страна на иселениците. Во исто време, образувањето, т.е. добивањето публицитет кај општата народна маса по проблемот на ова прашање е важна работа за Р.Македонија. Сметам дека текстов е толку моќен што заслужува константна ре-актуелизација.
Kako da se obezbedi podrska i sojuznistvo? Pa kako i site drugi sto obezbedile podrska. Se znae kako se obzbeduva podrska. Na primer ke ti kazam primer od licno iskustvo. Ovde vo USA se rasprava dosta okolu zdravstveniot sistem. Preskap e i se smeta deka edna od glavnite pricini e sto doktorite se tuzeni mnogu od pacientite (ustvari advokatite koj zarabotuvaat ogromni pari na sekoja tuzba i sami im se nudat na pacientite za tuzbi ). Toa go kosta skapo ovoj sistem a doktorite se stitat so toa sto mnogu testovi pravat te dodatno go optovaruvaat sistemot. Na sekogo mu e jasno deka vo ekstrem e otideno so tuzenjata. Megjutoa iako ovoj problem e prisuten so decenii eve veke, sekoja vlada ne samo sto ne nosese zakoni da se limitira ovoj problem, nego odese i vo obratna nasoka. Elem, najsetne se stvori organizaija na doktorite koja barase clenstvo i dojdoa baraa pari od sekoj doktor so cel da idejata ja prestavat vo kongresot. Sega, moram da kazam deka ova vo USA e prilicno nezamislivo, doktorite da plakaat nekogo za da nivnata vistina i nesto sto e ocigledno pomine vo Washington. Licno imav prilika da razgovaram so vodeckiot covek pred nekolku godini i go zaprasav zosto e potrebno na kongresmenite da im se objasnuva nesto sto e ocigledno. Toj mi rece prvo ne se site kongresmeni tuku za ovaa rabota se zadolzeni samo par lugje, drugite pojma nemaat sto i kako se slucuva i ke glasaat kako nekoj sto poveke znae ke im kaze, vtoro veli, i tie sto treba da znaat nesto ne sakaat mnogu da mislat, me prasa zosto mislis deka nekoj za tvoite interesi treba da misli? Da li negovata stolica zavisi od tvojot interes? Sto toj dobiva so tvojata vistina? , treto mi veli deka e ogromno lobito na advokatite koj svojata vistina si ja proturaat, kako tie se grizat za pacientite i deka vo interes na pacientot e se ova, voobicaeni floskuli koj ako ne se kontrirani ke pominat normalno bez problem. I togas mi rece edno: Slusaj, nie ovaa nasa vistina mora da ja prodademe vo Washington ili otide se vo nepovrat. Ne e bitno koj e vo pravo, bitno e klucnite lugje da gi ubdedime i niv nasata vistina da im ja prodademe, pa taka se se prodava ovde vo USA. Taka i najlosata hrana vo svetot se prodava najmnogu ovde vo USA, taka i se sto ne e kvalitetno od muzika , ekstremna povrsnost se prodava ovde. Navistina, bese covekot vo pravo, 3 godini podocna rabotite se menuvaat, od ekstremno jako i finansijski mokno advokatsko lobi prisutno vo Washington od sozdavanjeto na USA ostanaa samo povremeni glasovi, edna po edna drzava vo USA nosi zakoni za limitiranje na dolarskiot iznos na tuzbite . Se uste e daleku od nesto normalno ama e golema rabota napravena. I mnogu drugi raboti se promenija. Znaci , zaklucokot e deka lugjeto se lugje, ne e da se nesto preterano pametni vo vlasta te da mislat i navleguvaat vo sitnici nekoj, pogotovo ne za Balkanot. Narodot Amerikanski ili EU ne nosi odluka koj da se pdorzuva Makedonija vs Albania ili ostanatite. Ne nosi duri ni celata vlada ili celiot kongres, tuku relativno mal broj na lugje koj i ne znaat sto se slucuva. Primeri za toa ima nasekade, pogledni gi samo odlukite doneseni vo vrska so Irak. Katastrofa, tie ako samite za sebe ne si mislat zosto ocekuvas za Makedonija da mislat? Makedonija dosega vo svojata istorija NI EDNASKA nema probano na ovoj nacin da si ja objasni vistinata. Nie pravda barame po novini i na forumi. Cekame drugite da se setat za nas i si mislime a be tie koga ke sednat na nas ke mislat, ne e fer da ne zaebat. Nasata vlada spie. A se znae ako sakas tvojata vistina da pobedi kako treba da rabotis. Te bar ovde vo USA ima cela industirja za toa, celi faklulteti za marketing, reklama, i public relations. Najteska rabota e da se prodade produkt a ne da se prozivede. Hrvatite se sekavam 92 godina si zakupija agencija za Public Relations vo Washington. Slovencite si ja imaa pred toa. Taa agencija si go izraboti svoeto kako i sekoja agencija koja ima za zadaca da si go prodade svojot proizvod taa si go reklamirase vo pozitivna smisla svojot produkt a gledase konkurentskiot da si go ocrni. Srbite koj smetaa deka e toa nepotrebno i deka pravdata ke pobedi se cudea kako toa da se vo taka crno svetlo prestaveni, surovi i krvolocni komunisti... 3 godini podocna od pocetokot na rabotata na taa agencija (ova bese vo NIN objaveno) vo stabot na istata se slavese so sampanjsko operacijata oluja i proteruvanjeto na Srbite i konecnoto ostvaruvanje na interesita na Hrvatska. Hrvatska im plati dobro a tie edinstveno sto trebaa e da odat od kongresmen do kongresmen, da drzat predavanja so predavaci koj bea plateni od niv da ja prestavat ovaa vistina, da kontakriraat novinari po vesnici koj normalno namesto da se machat da napisat kolumna so podatoci i istorijski vistini na gotovo go primaa ona sto nekoj ke im objasnese so "fakti".Koj znae za Srbija? Nikoj ama soznaa od drugi. Ti znaes nesto za Kongo koj se bori so kogo? Ama nekoj ako ti dojde i na fakultet ti odrzi predavanje ke soznaes tocno za vistinata vo Kongo, taa sto ke ti ja kazat. Sam ne veruvam deka imas interes so Kongo da se bavis i da istrazuvas i so dvete strani SAM baras da razgovaras. Deneska na celo na Bugarija e Simeon II covek koj decenii ima pominato megju tie lugje na zapad i licno gi znae i se od niv moze da dobie. I bugarija i grcija imaat mnogu pogolema drzavnicka tradicija od nas delumno zatoa sto kako i drzava nastapuvale i gledale da si go dibijat ona sto im sleduva dodeka nie samo sme cekale. I sto ocekuvas da bidat rezultatite? Albancite koj so mala propaganda mozes mnogu da gi ocrnis i vistinata na svoja strana da ja prestavis si rabotat na svojata, od nas ni glas ne se slusa. Ne be, se lazat mnogu, EU ke gleda se da si dobie i pomalku problemi da ima a nie ako treba ke ne rasturat samo za tie da ne slusaat nisto od Balkanot. Ne mozat za nas da mislat. A nie nasta vistina koja ne e bitno da li e pravedna ili ne, no za nas e, mora da si ja prodademe tamu kade sto se znae kako eden produkt se prodava. Primeri ima iljada. Pasivni sme i ne rabotime na toa i toa e glavniot problem, Cekame pravda, a pravda samo za nas treba da ima, prvo vo sopstvenata drzava , pravdata e najkorisna rabota tamu za samite nas, koga sme vo odnos so drugiot nema pravda , tuku samo nas interes.
protivpropaganda
quote:
Originally posted by Vogon
Противпропаганда - ќе направам мала дигресија од темата, заради тебе, оти очигледно не си го сфатил вицот, па како „Тошко“ (дискутант на дадената тема) , ќе паднеш на испитот; не затоа што не знаеш ништо од „биологија“ (дадената тема за дискусија), туку затоа што зборуваш премногу малку за неа. Имате тема за разговор - текстот на Д. Малески, и држете се до неа, а не лични напади кон некој дискутант. Никој од нас не знае се`, сите грешиме. Работата е да ги слушнеме грешките на другиот и можеби -ама само можеби - да продискутираме за нив. Ние нема да решиме ниедно политичко прашање! Да не правиме лични дисквалификации, зашто секој кој направил барем малку труд да прати нешто на форумов, тука остава бесценето време од својот живот. Поради тоа, треба сечие размислување да го почитуваме. Е тоа - „противпропаганда“ - негрижата за со-народникот Македонец ја уништува целата нација. Со други зборови ти со твојата арогантност и одбивност кој другите Македонци кои се потрудиле нивното мислење да биде слушнато, ја деградираш, ја уничтуваш Македонската нација. ...Во спротивно, „за ништо не ве бива“, ќе бидеме глупаци, говеда, стока, која ич кур не ја боли за другиот.
Vogon, Мошне добро сум го сфатил вицот. Проблемот е кај тебе бидејки ти не го сфати повратниот виц!!! Чуек, у погрешна црква се крстиш!!! Ќе ти простам овој пат поради неискуството кое го имаш и дејствувањето од позицијата на игноранција во надеж дека ке се добие уште еден Македонец кој барем повикува на национално единство, ама тоа да не го прави преку обвинувања дека другите се антимакедонци. Немој да се обидуваш господ да го учиш на добрина!!! П.С. Покрај се` доделен ти е жолт картон![;)]
Vogon Ти, „чуек“, ако се потрудеше да сфатиш дека е „млатење празна слама“ кога не зборуваш за понудената тема за разговор, можеби и ќе кажеше нешто за понудената тема. Од вакви „одговори“ како твоиве, луѓето кои сакаат нешто паметно да кажат на понудената тема, бегаат. Дај конечно - нажи нешто за темата. Ако не кажеш ништо за неа, а пак ми „одговориш“ нешто што нема врска со темата, уште сега ќе ти кажам оти си празна глава. Така, ќе потврдиш дека имаш троа памет во неа, само ако одговараш на темата. Ако не одговориш на темата - празна глава си и понатаму си ставен на ignore.
StormAngel Денко Малевски: „Македонија влегува во политичка криза“ Ние сме една од оние комплицирани држави. Ние со тоа мораме да се научиме да живееме. Оттаму ние мора да се спремни сите наши големи одлуки државата да ги донесува низ еден внимателен процес на взаемно усогласување, изјави во интервјуто за А1 професор Денко Малевски. Вие велите дека каков и да е исход од референдумот ќе значи почеток на политичка криза. Зошто? Јасно е дека влегуваме во политичка криза затоа што целокупната општествена енергија ја свртуваме кон референдум на кој што ќе се изјаснуваат граѓаните. Исходот е неизвесен, но фактот дека целокупната општествена енергија ќе биде насочена кон тоа и што ќе биде последица од тоа зборува дека сме пред нови неизвесности како држава. Дали во како што велите оваа неизвесна ситуација која не очекува би можело да биде реализирање на она што дел од албанската опозиција се надева, а тоа предизвикување на нов Охридски договор? Во целата оваа неуспешно изведена дебата околу територијалната поделба каде што проблематични беа само две ситуации, Струга и Кичево, и доколку тие се разрешеа целокупниот проект веројатно ќе продолжеше нормално да се движи напред. Само заради тоа сега целокупната состојба станува толку неизвесна затоа што екстремните опции кај Албанците и Македонците наоѓаат политичка шанса за да ја вратат расправата на почетна точка. Дали тоа ќе биде крај Охридскиот договор и отворање на една нова расправа не верувам. Мислам доколку успее референдумот сега ќе се бара од албанската етничка зедница да покаже голема воздржаност. Нашата власт треба да знаеме е притисната и од надворешен диктат. Таа мора да одговори на барањата на странските наши идни партнери во ЕУ. И мораме да признаеме дека не им е лесно. Ако тоа ни е јасно кога станува збор за ММФ кој доаѓа тука и диктира услови, па власта е принудена да ги заборави работниците. Малку по не е јасно, но е идентично кога се притиснати во политиката од надворешниот фактор да најдат решение на линија на спроведување на Охридскиот договор, но на тоа не смеат премногу да се ослонуваат. Затоа што да бидете послушник на Меѓународната зедница без да внимавате што ќе му направите на сопствениот народ може да ве доведе во конфликт со сопствениот народ, па меѓународната заедница да рече потребна е нова гарнитура и да ви сврти грб. Оттука може ли да се рече дека успешниот референдум значи оддалечување на Македонија од ЕУ и НАТО и откажување од Охридскиот договор? Во некоја рака тоа е точно, бидејќи од нас се очекува според Охридскиот договор да пристапиме кон еден многу сложен и комплициран процес на споделување на моќта со една бројна етничка заедница. Според тоа од Охридскиот договор произлегува обврската тоа споделување на моќта да се спушти на локално ниво каде што локалните единици се здобиваат со определени зголемени ингеренции и во разно разни области на секојдневното живеење. Во таа смисла тоа е еден од условите за мир што е сосема добро согледано. На ниво на државата тука се тие Бадентерови принципи каде што малцинството има право да интервенира во своја полза кога се донесуваат определени закони кои што го засегаат малцинството. Но на локално ниво треба да се направи таква прераспределба на моќта. Во таа смисла неспроведувањето на тој концепт на прераспределба на моќта кој што би требало да произведе прво задоволство кај албанската етничка заедница дека се тие свои на своето, во своја држава, не оддалечува од ЕУ. Меѓутоа ЕУ не кажува како тоа ние треба да го направиме. Ние треба тоа внимателно да го направиме за да постоечките етнички баланси на локално ниво не ги пореметиме до толку да предизвикаме националистичка реакција на Македонците кои се исплашени за својата ситуација оти сваќаат дека нивната државата доживува трасформација. Но политичарите не смее да бараат алиби во тоа што ни велат странците. Странците бараат пред се да има мир, но како ќе го направиме тоа е умешност на домашните политички елити. Постои ли некаква опасност од поделба, од губење на одредени делови на Македонија? Ние сме една од оние комплицирани држави. Ние со тоа мораме да се научиме да живееме. Една мултиетничка, мултикултурна, мултирелигиозна е многу покомплицирано отколку спротивното. Оттаму ние мора да се спремни сите наши големи одлуки државата да ги донесуваме низ еден внимателен процес на взаемно усогласување. Крајниот резултат секогаш ќе биде мерка на успешноста на таквата политика. Ние можеме да речеме дека насоката која ја зема сегашнава коалиција е исправна и навистина е исправна, меѓутоа еден закон мора да се изведе така да не предизвика прво револт на два града кој потоа се префрла на поширокото население, кој потоа македонските националисти го земаат за свое знаме и го водат народот во битка за рушење на власта. Што е повторно вовед во еден хаос. Тоа е таа деликатност на водење на едно вака комплицирано општество како што е Македонија. Овие 13 години од распадот на комунизмот во ЕУ видовме едно чудо држави како се распаднаа токму заради неможноста да помират неколку битни елементи. Државата, нацијата, демократијата. Кога не успеете да ги помирите тие три елементи тоа е увертира во распад. Значи што се однесува до Македонија сите опции се отворени. Но воопшто не сум сигурен дека опцијата зачувување на единството на Македонија се постигнува така што се попречува процесот на прераспределба на моќта во македонското општество во корист на другите етнички заедници. Ако референдумот успее, што во тој случај би можеле да се обидеме да предвидиме дека ќе се случи во Македонија? Ситуацијата може да биде навистина опасна затоа што незадоволството со власта има различни извори. Сега сите тие извори се обединуваат во една река наречена референдум. Така што се заборава почетната точка дури. А почетната точка беше дека два града во Македонија се незадоволни. Една умна власт ќе го решеше тој проблем на време. На начин на кој горе долу ќе беа задоволни граѓаните на тие градови. Е сега кога тоа не е направено, веќе велам едно големо незадоволство се канализира во насока на предвремени избори. Оваа власт не е во состојба да се зафати со проблемите на граѓаните ниту со реконструкција на државната структура, која што е заникаде како и целото општество. И тие се во постојана тензија и гледате дека сегашната власт веќе наоѓа алиби за неуспехот. Вели дека ова ќе не оддалечи и итн. Тоа е точно дека ќе не оддалечи од битните проблеми на граѓаните, но не може вината да се префрли на народот. Има ли се уште простор да се надеваме на среќен крај на целата оваа ситуација? Мислам дека последици ќе има и можеме да се надеваме дека кризата нема да биде долго трајна. Да се надеваме дека албанската етничка група ќе покаже трпение овој пат, дека нема да тргне во иста насока мобилизирајќи пак сега незадоволство на сопствената етничка група за некакво ново референдумско изјаснување. Во нивни раце во голема мера ќе биде и мирот во државава. Ако тие успеат тоа да го направат тогаш дури и успешен референдум може да значи отклонување на недостатоците на сегашната територијална поделба низ некакви компромисни решенија. Тоа би било најбезболната ситуација. Доколку не успее референдумот што би се случило? Ако на референдумот излезат навистина многу луѓе, како што имаше и многу потписници 180.000. И тоа треба да биде сигнал на коалицијата да седне и да размисли. Дури и неуспешен референдум да седне и да размисли. Дали вреди да се води инает со луѓето или вреди да се направат такви промени, а не се тоа големи промени, кои ќе обезбедат еден помирен премин во една ситуација која штое прилично нова за сите етнички групи во Македонија, а тоа е живеење во услови на демократија, афирмација на разните етнички групи, што е стравотно комплициран процес. [:)]