Krvava Omladina
Krvava Omladina
kopacot Колективно дело на учениците од една гимназија: - Комедијата е драма полна со духовитост и затоа најчесто е смешна. - Комедијата се дели на виша и нижа и на комедија на ликови. - Драмата во потесна смисла се одвива среќно ама никогаш не завршува. СТАРИОТ ВЕК - Гилгамеш е главен јунак на песната Осма плоча. - Тој (Гилгамеш) поминал многу пат за да дојде до својот татко и да дознае како настанал. - Господ го испратил Едип на земјата за да се бори со Гилгамеш...Едип умрел на крајот - Стариот завет трае од 4, до 1. век пне а Новиот завет од 1. до 2. не. - Во стариот завет се работи за потоп на ноеви. - Господ му дал на Ное земја за да направи со своето семејство многу ноеви. - Христовото учење се заснова на Новиот завет. Во тој Нов завет се раскажува за христовото учење и неговите закони. - Исус со овие метафори ("Вие сте сол на земјата") сакал на своите ученици да им каже дека земјата без нив не може. - Исус Христ бил закачен на крст. ПИСМЕНОСТА КАЈ СЛОВЕНИТЕ: - Старословенскиот јазик бил прв јазик на Словените. - Старословенскиот јазик е јазик кој е земен од говорот на македонскиот јазик. - Старословенскиот јазик е литературен јазик земен од хуморот на македонските Словени. - Словените се мачеле без свое писмо. - Причината за настанувањето на првото словенско писмо е тоа што луѓето неможеле да ги читаат писмата на старите Словени. - Кирил и Методиј го учеле народот на јазик. - Творец на глаголицата е Кирил но не се знае точно нејзиниот творец. - Кирил ја измислил кирилицата а Методиј латиницата. - Кирил умрел во Рим во посета на бабата (најверојатно се мисли на Папата) - Црноризец Храбар значи: калуѓер кој се истакнал во науката. НАРОДНА ПОЕЗИЈА - Крале Марко во песната е претставен како некој кој не поштува пост. - Тој има коњ шарец кој му бил најдобар другар против другите коњи и Турци. - Во таа песна се зборува за мајчината љубов спрема синот. Чим го видела, таа се срушила на земја. - Потоа отишол во дворот каде што се сретнал со својата сестра и со свадбата на неговата жена. ИВО АНДРИЌ - МОСТОТ НА ДРИНА - Познатиот роман Мостот на Дрина го напишал сеуште познатиот писател Иво Андриќ. - Легендата е посветена на мостот. - Мостот настанал така што Мехмед паша Соколовиќ се присеќал на детството и на данокот во крв кога го одвоиле од мајка му. Тоа му задавало болка па изградил мост кој бил поволен за трговците. - Тука имало и жртви и луѓе кои по сопствена заслуга биле набодени на колец. - После сите опасности кои мостот ги претрпел, можеме да го наречеме победник. ЛОРКА - Овде се зборува за мртвата девојка која се надева дека саканиот ќе и дојде. - Таа виси над водата што покажува дека и е тешко. КАМИ - Во романот 'Странецот' се зборува за ладнокрвната судбина на еден човек. [:D] Ukradeno od http://on.net.mk/statija.asp?id=3576