Колку Бугар(к)и побарале Македонско државјанство ?
Колку Бугар(к)и побарале Македонско државјанство ?
lav Во статијата од весникот Време http://www.vreme.com.mk/novost.action?id=13401&broj=217 и во пасусот каде се вели : На прашањето колку македонски државјани побарале бугарско државјанство, министерската Илинка Митрева не даде конкретна бројка, најавувајќи дополнителна информација за тоа. Јас пак сакам да ја запрашам министерската Илинка Митрева да ми даде конкретна бројка : Колку Бугар(к)и побарале Македонско државјанство до сега ?[8D]