Фашисти и Комунисти БЕГАЈТЕ , од Македонија.
Фашисти и Комунисти БЕГАЈТЕ , од Македонија.
lav Фашизмот , со своите базични карактеристики како што се ЕТНИЧКОТО ЧИСТЕЊЕ , УБИСТВА на политички противници - подобро кажано НЕ-истомисленици и други „специјалитети„ на современите спроведувачи на вакви (фашистички) идеи , треба да бидат со ЗАКОН ЗАБРАНЕТИ во државата , која се смета за доволно демократска и овозможува демократски патишта и начини за искажување на секакви идеи и постапки освен посочените ...секако мислеејќи на комунистичко-фашистишките или пак напишано во спротивен распоред на имињата идејни организации или пак партии.Дали неможноста при еве како го нарекувааат МИРОТ тригодишен во Македонија , не им овозможува на раселените против своја волја македонски граѓани да се вратат на своите вековни огништа ...напуштени пред налетот на „борците„ за човекови права или наречени и КАЧАЦИ секако во државата на Македонците. Типичен пример се граѓаните од с.Матејче , НО и од многу други места во Македонија (Арачиново е најблизок пример веднаш до Скопје) кои и после 3 години принуден егзил во сопствената земја НЕ СМЕАТ да се вратат во своите домови и на своите имоти. Типичен и од НИКОГО (досега) НЕОСУДЕН ФАШИЗАМ , мислам и на странците тука но и на нашите „мудри„ политичари и нивните „гости„ од странство кои овде нешто „продаваат„ јас би рекол ветер и магла ....кои ете ни ја „спасија„ земјата од (со)борците на нивната коалициона КАЧАЧКА братија. Тука спаѓаат и комунистичките идеи кои за основа во предвид ја имаат т.н. рамноправност на стомаците при истовремено нерамномерна распореденост на (раз)умот кај имателите на материјални богатства во помал или пак поголем обем. И на крај , каде е ПРАВНАТА ДРЖАВА која секако (треба да) делува како катализатор , но и како одбрамбен бедем против организирање на државјаните на Македонија во вакви и со вакви погореспоменати идеи партии. Карактеристика на комунизмот но и на комунистите е што секојпат мислат да „земат„ туѓ имот и да го „праведно„ распределат меѓусебе. Примери повеќе , но и резултати НИКАКВИ во барањето да им се вратат имотите на оштетените наследници (имателите поумреле чекајќи ја правдата) на национализираните и опустошени имоти , а такви во Скопје ги имаповеќе од потербно , од кои најкарактеристични се ТРЕСКА ,АЛКАЛОИД , ЕВРОПА , ПИВАРНИЦАТА , Хотелите и нивните атрактивни локации во центарот на градот. [8D]