FILIP VTORI-REKONSTRUKCIJA
FILIP VTORI-REKONSTRUKCIJA
f9 http://www.anzwers.org/free/f9bob/FILIP.htm
Christian ama grdo coece
Maleshevo Косата на Филип 2 најдена во гробот била црвеникава. Александар син му имал едно зелено, а друго плаво око. Антрополошки набљудувајќи ги Древните Македонци не многу се разликуваат од мнозината денешни Македонци, но многу се разликуваат од мнозината Грци. (мешања постојат и во двата народа)
f9 Во историските записи стои дека Македонците имале црвеникава боја на косата.Јас до сега такви сум видел само во Македонија.Инаку истражувањата на остатоците од гробницата во Кутлеш не докажаа дека тука е закопан Александровиот татко Филип 2.Се претпоставува дека се мошти на една друга кралска личност затоа што со старосното испитување моштите се помлади.Сепак реконструкцијава ја ставив затоа што е прва која го приближува ликот на еден Антички Македонец со реконструкција.