Генетскиот извор на Македонците
Генетскиот извор на Македонците
vulgaren Генетскиот извор на Македонците најблизок до Хрватите и Албанските Алели МИА 03.12.2004 Најголем дел од населението во Македонија потекнува од два генетски извора. Едниот е поблиску до хрватските, а другиот до албанските фреквенции на алели. Ова се резултатите добиени од споредбата со соседните популации во северна Грција, Бугарија, Албанија и Хрватска. „Има простор за верување дека првиот извор е веројатно од север и се идентификува евентуално со преселбата на Словените, а вториот обележје на движењето на луѓето од Африка кон Европа и е староседелско“, вели професорот Мирко Спироски, директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој во интервјуто за МИА напоменува дека резултатите се прелиминарни и делумно ќе бидат објавени во некое од наредните изданија на списанието 'Форенѕик сајнс интернешнал'. „Минатиот месец овие резултати ги презентиравме на четвртиот меѓународен состанок за ипсилон хромозомските обележувачи што се одржа во Берлин. Останатиот дел се подготвува и ќе биде објавен во нареден труд“, додава Спироски и порачува дека резултатите не треба да се идентификуваат со националниот призвук, туку со биолошкото потекло на народите кои живеат на овие простори. Испитувањето е направено врз основа на ипсилон хромозомот што го дефинира полот кај мажите, а процентуално се менува многу малку, односно само еден отсто. Остатокот е неменлив и се пренесува од генерација на генерација. Но, за да биде комплетно, мора да се анализира и митохондријалната ДНК кај жените. „Испитувањето на ипсилон хромозомот нема да биде целосно доколку не се анализира митохондријалната ДНК која во голема мера зборува за минатото на жената. За таа цел, иницирав соработка со Институтот за социјална медицина во Исбрук, Австрија, каде што се веќе обработени резултатите за 200 примероци на митохондријална ДНК од мажи и жени во Македонија. Се чека нивната статистичка анализа“, истакнува директорот на Институтот за имунобиологија. За да се даде попрецизен одговор на овие и други поосетливи прашања, објаснува професорот, неопходно е да се направат исти испитувања по етнички групи, на пример кај Гораните, Македонците муслимани или луѓето кои потекнуваат од Егејска Македонија, како и на примероци што ќе се земаат од луѓе кои живеат на различни места во Македонија. „Вакви покомплексни испитувања мора да се направат и кај соседните народи, бидејќи за ниту еден од нив нема комплетни податоци. Во спротивно, не ќе може да се толкуваат врските и меѓусебните влијанија“, нагласува Спироски. Според него, во Македонија има само два облика на комбинација од ипсилон хромозомските обележувачи кои доминираат кај над пет отсто од машкото население. Сите останати се ретки, односно се наоѓаат во помал процент, од околу еден отсто. „Ова зборува дека најголем дел од македонската популација потекнува од два генетски извора, едниот е поблиску до хрватските, а другиот до албанските фреквенции. Направивме споредба со примероци од северна Грција, Бугарија, Албанија и Хрватска. Србија не е земена предвид, бидејќи се уште нема објавено податоци во базата за испилон хромозомските обележувачи“, вели професорот. Проектот што го реализира Институтот за имунобиологија и хумана генетика го иницираше британецот Метју Леминг пред околу 2,5 години. Тој сакаше да објави книга за евентуалната врска меѓу народите во земјите низ кои се движел Александар Македонски. Испитувањето почна во Авганистан, со народите за кои се смета дека се останати од војската на Александар Македонски. Професорот Спирсоки тогаш се согласи со оваа идеја, сметајќи дека е исклучително битна посебно за Македонците, и се вклучи во истражувањето, но Леминг делумно го испочитува претходното договореното за тоа како треба да се однесува кон ова деликатно прашање. „Леминг го испочитува научниот дел, но во информативниот појде со свој начин на однесување. Голем сомнеж за научно-истражувачките намери кај мене предизвика и професорот Марк Томас од Кралскиот институт за антропологија во Лондон кој ми вети дека ќе ги испита примероците од Македонија и оригиналните резултати ќе ги достави до нашиот Институт, односно директно до мене за да ги анализираме и објавиме заедно, што е вообичаениот начин на коректно однесување. Кога требаше да му пратам дополнителни 150 примероци од различни територии на Македонија, за изненадување, професорот Томас не одговараше со месеци“, објаснува Спироски. Тој по подолго размислување одлучи да го продолжи проектот и како што вели, да остави трага за структурата на ипсилон хрмозомот на македонскиот народ. „Сега имаме многу поголема задача од онаа што ја иницираше Леминг, а тоа е да направиме анализа на сите групи во Македонија и на Македонците кои живеат во соседните земји“, вели професорот Спироски во интервјуто за МИА
vulgaren Da - Albancite mislat deka on bil Albanec - ama toe e posto majka mu e od epir koj e vruka tocka pomegu grcite i albancite. Nie treba da gi podrzime Albancite iako koj znae sto e vistinata, so toa se stvara uste pogolema kontraverza za Alexandar. Samo ostro so toa grcistata, mameto nivno.
dejan mislam najdobro nikoj da podrzuvame vo balkanot, deka koi nas ne prodrzuva? nikoj. pa duri albancite, oni prvo bi otishle na strana na grcka.... a toa deka majkamu e od epir, prv pat ovaa godina chitam za toa!
angomako kje bide interesno da se sledi napredokot na site ovie genetski proucuvanja...sigurno kaj i da e kje ima novi rezultati,koj ponatamu kje prodolzat da zborat za toa koj sme i sto sme.
Maleshevo Пред некој ден објавија за истата анализа дека сме биле сродни со Грците, Турците и Хрватите. Сега пак за истата анализа дека сме биле сродни со Албанците. За "албанските" алели. Мнозината од Албанците се всушност албанизирани Македонци т.е. Словени. Села и градови со македонско т.е. словенско потекло во Албанија. http://www.macedonia-info.org/history/Slovenite_vo_Albanija/ Погледни ја оваа карта. http://www.macedonia-info.org/history/Slovenite_vo_Albanija/selish_slavicnames2.gif За преселбата на Словените и археолошки испитувања. Од книгата на Иван Микулчиќ, Средновековните тврдини во Македонија. Имено, Исидор од Севиља забележал дека во 5-та година од владеењето на Ираклиj (614/15 г.) Словените целосно го окупирале просторот на Грциja. За да доjдат таму, тие морале попат да ja прегазат и Македониjа. За жал, досега не успеавме да регистрираме археолошки (материjални) траги од присуството на Словените на нашето подрачjе од 7., 8. и поголемиот дел од 9. век. Одговорот на ова загатка не лежи во непознаването на материjалната култура на Словените. Словенски гробови (со кремациjа, во урни) и остатоци од населби се откриени во Jужна и Средна Грциjа; колку се оди повеќе кон jуг, толку се тие поброjни. Од друга страна, големиот среднобалкански простор од Дунав на север, до Солун на jуг, досега не дал никакви ранословенски наоди. Очигледно е дека Словените од Подунавjето едноставно поминале низ тоj простор, претходно веќе опустошен, без ромеjски населби и за нив неатрактивен. Тие се населиле во медитеранскиот дел на Грциjа, со блага клима, до морето кое со векови привлекувало броени народи од север. Тука Словените можеле да контактираат со преостанатите грчки градови и да се снабдуваат со толку ценетите занаетчиски произведи, кои Византиjа ja издигнале меѓу водечките во светот. Ако нема словенски наоди во Македонија, Србија и Хрватска, како тие народи зборуваат јазици од словенската група на народи? Заклучок, затоа што се староседелски словенски народи. ПРОГОНЕТИОТ АЛБАНСКИ АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р КАПЛАН РЕСУЛИ ПИШУВА: Албанците не само што не се автохтони, туку и дека не се никакви следбеници на Пелазгите или на Илирите. Не ми го рече тоа никој од професорите на Албанологија, се разбира. Тие продолжуваа и натаму со приказната дека божем Албанците се автохтони пелазгиско-илирски наследници.Тоа го открив случајно студирајќи го албанскиот јазик, за кој сите се согласуваат дека е од типот САТЕМ. Според таа, глобална поделба на јазиците, проучувајќи го илирскиот јазик, дознав дека тој е КЕНТУМ. Најелементарната логика ми зборуваше дека еден САТЕМ јазик не може да биде директен следбеник, па ниту некаков дериват на некој КЕНТУМ јазик, без промена на неговиот супстрат. Бидејќи албанскиот јазик нема никаква промена на супстратот, знаци дека тие, Албанците, не можат во никој случај да бидат генеалошки следбеници на Илирите. Подоцна ова го најдов и кај светските професори и научници Паул, Хирт, Вајганд, Томашек, Парван, Георгиев, Пушкариу и многу други кои со бројни научни аргументи, лингвистички и историски, докажаа дека не само што Албанците немаат ништо заедничко со Илирите, туку и дека не само што тие не се автохтони на ниедно друго место на Балканот, туку тие тоа не се ниту на просторите на сегашна Албанија. Вајганд, на пр. формулира 12 аргументи. Јас на сите нив додадов уште пет. За жал, овие научници не се споменуваат на Албанологија, ниту во Албанија, ниту во Југославија и Македонија, поради тоа што албанските професори свесно ја кријат вистината за потеклото на Албанците и, место неа, на учениците и студентите им ги сервираат лагите за автохтоноста и илирското потекло. Преку нив тие го трујат целиот народ. Ова сигурно не се прави случајно туку со цел Албанците да се поттикнуваат против соседните народи со што, фаќајќи се на јадицата на некакви измислени широки етнички територии, да бидат искористени како топовско месо за интересите на сопствените криминализирани водачи и на меѓународниот Капитал. Најстариот евидентиран текст на албански јазик е “Formula #235; paleximit” , Формула е паљезимит (=Формула за причестување), (Formula for communion), преведен од латински на албански јазик на 8.11.1462 год. од Црногорецот Павле Анѓелиќ, кого Албанците го албанизираа под името Пал Енгјeли. Првата книга на албански јазик МЕSHARI (Книга со Миси), прирачник за верска проповед, датира од 1555 год., а напишана е од Хрватот Иван Бузук и објавена во Црна Гора. И него, се разбира, го албанизираат под името Гјон Бузуку. Колку да знаете, и првиот буквар на албански јазик, по прогласувањето на независноста на Албанија е дело на Словени и Власи. Доситеј Обрадовиќ е човекот кој прв во историјата отвора училиште на албански, додека токму Србија беше првата држава што ја призна независна Албанија. Македонците имаат особено учество во изградбата на албанската култура. На пример, еден од најстарите книжевници на Албанија е Македонецот Петар Буди (1566-1622) кој има објавено и три книги на албански јазик, а Македонец е и Јован Кукузел, кого Албанците исто така го присвојуваат и албанизираат под божемното име Јан Кукузели иако се знае дека тогаш кога тој се родил во Драч, XI век, тука се уште нема ниту еден единствен Албанец. Да ве потсетам само уште на Григор Прличев (1830-1893), кој извесно време е и учител во Тирана, кој ја објави и прекрасната поема СКЕНДЕРБЕГ. Неспорен е фактот дека секогаш на чело на своите позитивни процеси Албанците имале имено неалбанци. Да ги споменеме во оваа прилика уште само Ѓорѓи Кастриот-Скендербег, со несомнено словенско потекло, па Наим Фрашери (Влав, албански национален поет) или Фан Ноли (Грк, вистинското име му е Теофан Мавроматис), Петар Богдан, Србин, или Исмаил Кемали, Турчин, кој ја прокламираше албанската независност 1912 год. Како што гледате, темелите на албанската култура и државност се удрени од неалбанци, при тоа голем број од нив Словени, но тоа воопшто не им пречи на албанските националисти или "марксисти-ленинисти", сеедно, да се удираат в гради дека се сами постигнале и дека другите народи, особено соседите Словени, им биле само непријатели. - Непобитен е фактот дека и во самата Албанија топонимијата речиси без исклучок е словенска. На што се должи тоа? - На територијата на денешна Албанија, како што тоа веќе го потврдија најистакнатите светски научници, од кои дел веќе споменав, први се населиле Словените. Во 548 год. од н.е. тие влегуваат и во Дуррацхиум (Драч, Дуррeс). Албанците доаѓаат преку Трансилванија (Романија) и Бугарија дури во IX-X век. Во меѓувреме, се разбира, Словените веќе ги именувале сите планини и долини на Албанија, сите реки, градови и села, па изградиле и нови, давајќи им свои, словенски имиња. Кога Албанците доаѓаат на Балканот и во сегашна Албанија не им преостанува ништо друго освен од Словените да ја преземат таа топонимија. Голем дел од Албанија е преплавен од српски и од македонски топоними. Само за пример да ги наведам градовите Поградец, Корча, Чоровода, Берат, Бозиград, Лесковик, Воскопоја, Кучова, Келцира, Белс и др. - Во македонската јавност малку е познато дека над 90 проценти од лексичкиот фонд на албанскиот јазик се зборови преземени од други јазици. Вие особено ја имате анализирано темата на словенизмите во албанскиот јазик. Би било интересно да се проговори нешто повеќе за тоа. - Прв пат и дипломирав во Скопје токму со темата "Словенизмите во албанскиот јазик". И втората диплома, на Универзитетот во Тирана, ја одбранив со тема од лингвистиката. Особено во РЕЧНИКОТ НА АЛБАНСКИОТ ГОВОР ВО УЛЦИЊ ја имам обработено етимологијата речиси на сите зборови. Всушност, може да се претпостави дека, доколку Турците не дојдеа на Балканот, албанскиот јазик за не повеќе од 100-200 години целосно би се словенизирал. Српскиот, македонскиот и бугарскиот јазик толку длабоко беа навлегле во албанскиот што ја имаат преплавено не само лексиката, туку ги имаат изместено и неговата фонетика, морфологија и синтакса. Освен на значајниот културен престиж на овие јазици во однос на албанскиот, ова исто така се должи и на значителната албанизација на не мал број Срби, Македонци и Црногорци, особено оние веќе претходно исламизирани. Како што е познато, Албанците имаат силно развиена моќ на асимилација. Дека тие во добар дел се по потекло Срби, Македонци или Црногорци, сведочат и нивните патроними, презимиња, а многумина од нив и ден-денес дома си го зборуваат словенскиот јазик. Во Албанија има цели региони долж границата, особено кон Македонија, населени со компактно словенско население, кое е побројно дури и од, да речеме, Албанците во Македонија. Кога Албанија е прогласена и призната за независна држава (1912-13) нејзиното население изнесуваше 700.000 жители од кои едвај 50% беа Албанци, додека втората половина беа Власи (околу 20%), Словени (Македонци, Срби, Црногорци, околу 15%), Грци (околу 5%) и други (Турци, Роми, Черкези, Италијанци, Евреи и др., околу 10%). Со текот на времето, најмногу насилно, со негирање на сите национални права, па и правото да зборуваат на својот јазик на родните огништа или да го носат своето национално презиме, тие во извесна мерка се асимилирани.
f9 Спирсоки ... Ovoj genetichar javno ja napadna svoevremeno analizata na Villena od Shpanija. =http://www.vest.com.mk/default.asp?id=26372&idg=2&idb=545&rubrika=Revija I sho togash reche e deka Villena nemal nitu uslovi nitu ispravno gi tolkuval.Taka svoevremeno tvrdeshe deka imal toj pronajdeno nad 40 geni,a Villena demek dvojno pomalku.Koga gi vidov rezultatite na Villena i na Spirovski zakluchiv deka rezultatite ne se razlikuvaat drastichno vo procenti= HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of the Greeks 1104 =16.6 1601= 13.9 High-resolution typing of HLA-DRB1 locus in the Macedonian population 1601= 14,9 1104 =13,9 ,no zakluchocite i toa kako. Vo 2002 tvrdeshe deka:Генот не е национално обележје A za toa se podeleni site nauchnici vo svetov.Ako ne e vo genite raznolikosta ,ke izleguvashe od Bela zhena-Ciganche.Edno e da ne si Nacionalsocijalist ili Rasist,a drugo e da ne se pravish noj pred fakt i beloto da go pravish crno ili obratno,a od druga strana da tolkuvash koj od kade doshol.
f9 1Department of Immunology and Molecular Biology, H. 12 de Octubre, Universidad Complutense, Madrid, Spain, 2Tissue Typing laboratory. Institute of Blood Transfusion, Skopje. Republic of Macedonia *The contribution by A. Arnaiz-Villena and K. Dimitroski is equal and the order of authorship is arbitrary ------------------------------- Site Makedonski eksperti- Истражувачкиот центар за генетски инжинеринг и биотехнологија при МАНУ Заводот за трансфузиологија во Скопје" Институтот за имунобиологија и хумана генетика при скопскиот медицински факултет. Истражувачкиот центар за генетски инжинеринг и биотехнологија при МАНУ I koj ima pravo da pravi vakvi ispituvaqa?//??/ -------------------------------
Maleshevo f9, што ќе кажеш на оваа вест т.е. интерпретација од Спиро дека ние сме турко-грци? ПС: Јас за мене знам дека не сум. Македонците и Грците имаат ист генетски корен Македонците, Грците, Хрватите, Турците, Романците и Сардинијците потекнуваат од една генетска група, односно од едно филогенетско стебло, покажува првото генетско испитување спроведено во Институтот за имунобиологија и медицинска хумана генетика при Медицинскиот факултет во Скопје. Гените на овие народи се и многу блиски и до генетскиот код на сегашните Италијанци, Французи, Данци, Полјаци и Шпанци. На сосема другиот крај од генетското стебло се Унгарците и африканските народи, покажува истражувањето, кое е дел од поширокото истражување на генетската разновидност на населението во Македонија и во соседните земји. Целта на проектот е да ги идентификува, заеднички да ги проучи и јавно да ги презентира споредбените податоци на сите народи на Земјината топка. - Истражувањето покажа дека не постои национален ген. Постои само најчест ген, но тој се дели меѓу популацијата од цела Земјина топка. Македонската популација е многу хетерогена (шаренолика). Кај нашето население се најдени 31 алел (варијанта), од кои најчест е генот ДРБ1е1601 со 14,9 отсто, а следен е генот ДРБ1е1104 со 13,9 отсто од населението - вели Мирко Спироски, директор на Институтот за имунобиологија и медицинска хумана практика. Генетскиот материјал бил земен од 158 Македонци, кои биле случајно избрани и доброволно се согласиле да донираат ДНК во македонската банка за хумана ДНК. Истражувањето, вели д-р Спироски, е направено за следење на миграциските процеси на народите, но и за медицински цели и за поврзување на гените со разни болести, најчести кај одредена популација, а и да се види како овие гени влијаат во лекувањето.
Maleshevo Антимакедонска пропаганда на насловна страна од ВРЕМЕ. [img]http://www.vreme.com.mk/sliki/naslovni/naslovna253.jpg[/img] Интерпретација на антимакедонската пропагандна порака: Ние не збориме македонски туку јазик на славјанските поробувачи. Грците ни се браќа, ние сме Грци.
f9 Ne se rezultatite razlichni za da pronajduva novi vrski so koj li ne. Inaku svoevremeno Manu se pobuna na toa istrazhuvanje na Leming."Институтот за имунобиологија и хумана генетика при скопскиот медицински факултет",nekoj go izbral i pokraj validnosta i na drugi dve institucii http://www.a1.com.mk/vesti/vest.asp?VestID=13381. Kaj nas do sega se napraveni dve istrazhuvanja na mashkiot hormon i ova e treto.Prvite dve celosno se poklopuvaa vo rezultatite,ova treto ne se poklopuva vo zakluchocite.Prvite dve gi napravija doktori,a vtorive eden doktor i nekolkumina asistenti na fakultet. Shto se odnesuva na rezultatite deka genetski sme bliski na Albancite Grcite i Hrvatite,turcite,romancite i Sardinijancite,ne stava vo pozicija deka del od naselenieto poteknuva od Slovenskata loza ,a del od Romanoite od "Vizantija"-odnosno deka Slovenite kako nositeli na postar evropaleolitski gen i od druga od neolitskite naseluvanja vo neolitot.Villena zakluchi deka nie sme od postarite paleolitski luge koj po se imale sklonishte vo Balkanot za vreme na posledniot glacier.Ova istrazhuvanje na Spiroski voopshto ne dava zakluchok za postoenje na Makedonci,ili za niven istoriski kontinuitet i e vo sklad so aktuelnata politikata na Balkanot od EU i od Grcija.
Maleshevo Еве повторна паралела. Албанците викаат дека Древните Македонци биле Албанци т.е. збореле албански јазик. За некое „случајно“ чудо и веста на А1 обавестува дека Македонците имале албански гени. И за некое друго чудо земјата се албанизира со аманет од западот. Пораката е јасна, зборете албански за да бидете Македонци. Дали се согласувате? I became a friend of the Church's Council and after some days one of the church advisors called Г§iko phones me to let me know about their difficult position. During the conversation he told me that he found that I was interested about the history of Albanians and he wanted to show me what his father or his grandfather had told him. He told to me that his father had graduated at the Cairo University and as a student he went for a walk together with an Albanian student. A student of another nationaliy joined them too, their friend. While, they were walking they spoke in Arabic language. When they had to talk about something that was secret they spoke in Albanian in order not to be understood by their friend. Their friend kept quiet and when they finished the conversation he told them that he understood everything, and that he speaks that language too. Two Albanian students remained amazed and asked him why he didn't tell what he had studied Albanian language. He swore that he had never studied Albanian, but that language was spoken in his birthplace. They told him how could be spoken the Albanian language there; that he came from the cursed devil in Pakistan near India. He esplained them that his country was called Burria(men)(Burushu) and surely all of them were burria (men-soldiers) of Alexander the Great. The two Albanian stubborn students didn't believe to him. The boy became nervous becouse they called him a liar. He wrote to hsi father that when he will buy him the ticket for sumemr holidays he wanted to take two of his friends from the university who were speaking Albanian language. So, two Albanians went on summer holydays together with their friend in the place called Burria and when they arrived there they remaned senseles when they realized that they were speaking Albanian Langauge(surely in dialect). The boy's father since he was the Governor of Burria accepted them with a lot of pleasure and explained to them many interesting things and told to them that beyong the monuntains on the Indian part live our people in a place calles Kaushet(Qaushet). I think that they didn't settle there after the murder of Achilles(Cleats), but they remained there when Alexander the Great decided to come back from India to Babylon and older soldiers who were Phillip's soldiers, bedore leaving he asked them to go through Hindu Kush, an easier way for older people. Whereas he left himself, Petale, India, through the desert of Makran, a very difficult and dangerous road. Whereas half of the army leaded by Narkos was aksed by him to go through the Indian Ocean, thinking that he will be connected with Nile and will come out in the Mediterranean Sea. I think that those who were sent through Hindi Kush about six thousand soldiers stopped in actual Burria. But, it is not sure yet becouse Alexander in order to protect the rear of the supplies he left many of his soldiers as in Baktria and in any other fortress. Burushu could be any of those soldiers. Common mistake Whereas in 1990, in a cocktail in Washington t was my honor to have a long conversation with the Pakistani's abassador in Washington and I asked him: "Tell me does it look like that the family Buta seems to be with European face that it is whiter from other Pakistanis". He told me that they are Greeks and remained there after Alexander, they even have the monument of Alexander the Great in their town and that they are called Pashtun-Pashto-Invader(Pushtues-Albanian). ---------------------------------------------------------------------- http://www.zeriyt.com/index.php?id=122&view=total
dejan nisto 'cudno' od ova deka sme albanci ili neznam sto, da znaete citav (sto nekoj albanec napisal) deka alexander bil albanec!