��������� �������
��������� �������
a-pin-dim ���� ���, �� �� �� ��������, �� �� ����� ����� ����, �� ���� ��������� ����, �� ���� ������ ���� ���� �� �������� � �� ������, ����� ��� �������� �� �� �� ����� � ������ �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ ��������, � �� �������� �� �� ���������, �� ������ �� �� ��������. ����.
Homer MakeDonski Kristijane Navedi mi gi onie delovi od Biblijata koi najmnogu te ubeduvaat vo toa deka nekoj go ima videno Boga i deka e Otec ,pa da porazgovarame ;-)
Thief ������, ��������, ����������... �� �� ������� �� ���� ������ �� ���� ����: http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=7728 ... �� ���������� �� �� ����� ���������, ���� ���� ������� �� �� ������� �� �����, ��� �� ���������� ������ ������ �� ���! ����� � �������� �� �������, ������ � �� �������... [;)]
Homer MakeDonski Quote ------ bash snoshti gledav imase interesna emisija na National Geographic channel eden profesor od Harvard obajasnuvashe deka najgolema greshka na covekot e da go prestavi Gospod kako "neshto" ili "nekoj" --------- Quote ���� ���� ������� �� ����� � �������� ��������� �� ��� �������� ���� � ������� ��������� .���� ������ ����� ,� ������ �� ���� ���� . �� �������� ������ ���� ��� ����������� �� �� �� ������ ����������� �� ��� ����� � ��� ���� ? �� ���� �� ���� ���� ����� ������ �� ������ ��������� ������� ,�� ��� �� ���� ���� ����������� ��� .����� �� � ���� ������� ����� �� ���� ������ ,� �� ����� � ��������� �� ��� ���� ,���� ���� ,�� ������ �� ������� ��� � �� ����� ���� �� ��������� ,����� �� ��� ��� ���� . 3.�� �� ������ ������� ������ ,���� ���� ����� ����� �� ��� ��� � ���� �� ������ ,��� ���� �� ������ ,��� �� ������ ��� ��� ������ . -��� ��� ������� �� ������� �� ������ �� ���������� �� �������� ���� ,����� ��� ������ ,�� ��� ����� ��������,������� ��� ������� �������� ������� �� ����� ,��� ������� �� ������ �� ��� ���� ������ � ��� ,����� �������� ���� ����������� �������� ��� � ������� ������ ,� �� �� ���������� � �� ��������� �� ������������� ������������� �� ���� ����� ����� �� ���� . �� �������� �� �������� ���� ������� , �� �� �������� ���� ���� �� ���� ���� ����. ��� ����� ����: ��������� � ������� �� ���,� ����� ����༝� �� ��� ���� �������� �������� �� �������� �� ��������� ,�� ��� �� �������� �� �� �� ������� ������������ �� �������� ,���� ���������� �� ���� ��� ����� ���� ������ ����� � ������� �� ��� . ����������� �� ������ ���� � ���� ���� ������ ����� �� ��� �����, � �������� � ���� ��� ������� ���� �� ��������� ����� ����� �� ��� ���� ������� ������� �� � �������� .����� ,���� ���������� ���� ������� ,�� ����� �� �� ���� ��� ��������� ,����� ��� ��������� � ���� ��� ��������� . ���弝� �� ��� �� ������� �� �������� �� ���������� � �� �������� ������� �������,��� �� �� ������ ��� �� ������ . �� ��� ��� ������ �� ���� ��������� �� ����� �� ��������� � ������� �� ������ ���������,���������� �������� ������ � ��� ��� �� ����� ,������� ���� ��� ������ ����� � ������� �� ���� ����� ������ ��� : -�� ��� ����� ����� �� ������ ���� -������ ���� ���� �� ���� -������ ���� �� ���/�� �������� �� ��� ,� ������ ��� �� � �������� (����������� ������) ��� ����� ����� ��� *�~*� ��� �� ���� ������ ����� ���������� ����� . ��� ������ ����� � ������� �� ���� ������ ��� � ������� ������� �� ������� ���� ������ ���� ���� �� ���� ,� ���� ���� ��� . ���� ���� ���� ���� � ������ � . ��� �������� �� �������� �� ������ ����� �� �������� �������� �������� Padre ��� Pater ��� Father . ���� ���������༝� �� ������ �� ��� ���� ���� Fa/ther ��� Pa\ter � ����༝� �� �������������� ���� Ter ���� �� Tera �� ��������� ��� ����� ��� ���������� �������� Pa ,��� �� ����������� ��������������� ����� �� ��������� �� Fa ,��� ��� � ��� : -� Pa � ? ��� ��� � ��� � ����� ����� ��� : -� Fa � ? ��� ��������� ����� �������� �� ������ ���� ,��� ������༝� �� ���������� �������� �� Mater ,��� Madre ,(��� �� ��������� ������ ������� ������� ����� ) ���弝� �� ������ �� ��� ����� ���� Ma/Ter ��� Ma/dre ,�������� �� ��������� ,��� � ��� : -� Ma � ? � ��� �� � �������� . ���� ������� �� �� �������� �������� �� ��� � �������� �������� ������ �� ��� ������ ���� . � ������� � ��� �� �� ���� ��������� ����� �� ��������� � �� ������ ������ ,��� �� �������� �� ��������� � ������� ������ � �� ��������� �� ��� ��� -���� ������ �� ����� � �� ���� ��� � �� �� ����� ��� ������� ���� 7.14 � ������ ��� �� ������ ����� ������ ����� 1.23, -����, ������ �� ����� � �� ���� ��� � �� �� ������� ������� �,(���� �� ����������� �� ��������)��� ��������� ����� , ���� �� ��� �! ������༝� �� �������� �� ������� �� ��� ,� ��� �� Adonai ,YHWH I Elohim , ������ �� �� ��������� ���� -����� ������ ������� ����� -���� �� ��� � � �� �� ����� � ��������� �� ������� ���� ������ ������� �� ��� ��� ������ ? ��������� ���� �� ���� ���� �������� � ����� �� ������� �� ������������� ��� ���� ���� ��� �� ������� ,��� �� ����� �� ������ ���� ������ �� ����� ��� , � ������ �������,���� ��� � ���������. ��� ��� ������� ����������� �� ����� ������� ������� ������ ,����� ���� �� �� �������� ,���� ������� ����������� �� ����� ��������� � ����������� �� �� ���� ��� ���������� � �� ������ ��� � � ��� . ����� �� �� ������ ����� ���� ������� �� �� � �� ���� �� �� ������ �� �� ������ ���� �� �� ������ �� �� ���� �� �� ���� �� ������ �� ��� . ������༝� �� �������� ������� ��� ��������� �� �������� �� ��������� -� Pa � ? ��� -� Fa � ? , ��������� ��� �� ����� �� �� �� ����� � �������� �� ��� �� �������� ���� ������ ����� ��� �������� ���� ������� ������,����� ���� ���� ������� ����� ������� �� �� �������� ������� ��� �� ��� � �������� ,� ��� � ������ ��. ������ �� �� �������� � �������� , �� � �� ��� �� ��������� �� ���������� ������ �� ���� �� � ������ ����� ? -��������� �� �������������� � �� �� ���� ,� �� ������ �� ������������ ��������� �������������� ���� ����� �� ������ ,����� ��������� �� ����������� ��� �� ,���� ���� � ����� � ������� �� ������� �� ������ ������ �� �� ������� ������ ��������� ��� ���������� ��� ������������ �� ����� ���� ,���� ���� ���������� �������, ��� ����� ������ http://pub18.ezboard.com/fbalkansfrm14.showMessage?topicID=117.topic ---------- Q:How is it that the Maltese Fertility Cults have been such a secret? It�s likely that the early people who had written language never knew about them. __________ A; Simple very simple Hellens were destroyers.Since they're arrived .. .cult of Patricharcath been established ________ ���� ��� ��� �������������� ������ �� ��� �������� � ��� ������ ���� ����������� ���� ���� ���� ���� ����� ���� , �� ����� ��������� �� ������ �� ��������� ����� ,��������������� ������� �� ,���� ��� � �������� ���������� �����, ��� ���� �� ������ �� ������� � www.bartleby.com/61/8.html ----------- where in focus is anallising the word "sister in low" A number of Indo-European languages show a similar word for the kinship term �daughter-in-law�: Sanskrit snu, Old English snoru, Old Church Slavonic snkha (Russian snokh�), Latin nurus, Greek nu�s, and Armenian nu. All of these forms, called cognates, provide evidence for the phonetic shape of the prehistoric Indo-European word for �daughter-in-law� that is their common ancestor. Sanskrit, Germanic, and Slavic agree in showing an Indo-European word that began with sn-. We know that an Indo-European s was lost before n in other words in Latin, Greek, and Armenian, so we can confidently assume that Latin nurus, Greek nu�s, and Armenian nu also go back to an Indo-European *sn-. (Compare Latin nix [stem niv-], �snow,� with English SNOW, which preserves the s.) This principle is spoken of as the regularity of sound correspondences; it is basic to the sciences of etymology and comparative linguistics. 16 Sanskrit, Latin, Greek, and Armenian agree in showing the first vowel as -u-. We know from other examples that Slavic regularly corresponds to Sanskrit u and that in this position Germanic o (of Old English snoru) has been changed from an earlier u. It is thus justifiable to reconstruct an Indo-European word beginning *snu-. 17 ----------------------------------- �� ���������� �� �� ������� ����� ,������������� ������ �� ������� � ,�� ������ ���� M/aj�e (-M)��� /�j�e �� � � Oj�e ��� ----- ���� ------ *�->*� ��� � � ����� ��������������� �� ������� ����� ���� ��� �������� � �� ������ ���� �� ��������� ��������� �� � �� MaT� (e-i) MaTi ��/�� -M/a�� ��a o�a ���+� ���� �� ������ �� ��������� ��������� ����� ������ �� �� ������ *���� ����, *��� �� �� ��������, �� �� ����� ����� ����, �� ���� ��������� ����, �� ���� ������ ���� ���� �� �������� � �� ������, ����� ��� �������� �� �� �� ����� � ������ �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ ��������, � �� �������� �� �� ���������, �� ������ �� �� ��������. ����. ��� ��� ������ � �� ����� �� �������� ���� ,����� � ��������� �� ���� *������� ������� , �� �� ���� �� ��������� ��������� �� ��� � ����������� � ��� ��� ������ � �� ���������� ���� � ����� ������� ������ �� ������ ��������� �� ������� � ����. ����� � ���������� ���������� ����� ���� ? ��� ��� �� ������ �� ���� � ���� ����� �� ������� �� �� �������� �� ��������� ����� � �� �������� ���� ��������� �� ���� . *���� ����, *��� �� �� ��������, �� �� ����� ����� *����, �� ���� ��������� *����, �� ���� ������ *���� ���� �� �������� � �� ������, ����� ��� �������� (.)�� �� �� ����� � ������ �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ ��������, � ��(.) �������� �� �� ���������, �� (.)������ �� �� ��������. ����. � ��� ������ �� ����� ��� , ����� �� ������ �� �� ������������� � �������� ������� �� ������� ��� ������� ����� ������� ������ �� ��������� �� �� ���� �� ��������� ����� ,���� �� ���� : -�������� ����� �� �����,� ������� ������� -���������� �� �� ��� ������ ������ -�� ���� �������� �� ��� ����� � �� �������� �� ���� ����� -�� �� ���������� �������� �� ������ � �� ������,������༝� �� �� �� �� ����� � �������������� ��� �� ���� �� ���� . - �� ������� � �� �������� �� ��� ����� ,���������� �� �� �� ����� ���������� ���� �� ������ �� ����� � ���������� ��� ����� �� ����� - �� �� ������� ���� � ������� � ���� � ���,�� ����� ���� ���� ��������� �� ����� ������� �� ������ �� �������������... ����������� ����� ������ ��������� �������༝� �� �� �������� ��� ��� ���� ��� ���� �������༝� �� �� ����������� ����� � ����� ����� ,�� ���� ��� � ������ ���� ��� ������� ��������� ���� ��� ���弝� �� � ��� � �� � ��� ,�� ����� ������ �� ��� �� � � �������� ������ ������� ,��� ��� �� ������ �� �� ��������� ����� ��� ����� ���������� �� ������� � �� �� ������� �� ��� ����� �� �������� ����� ������ ,���� ��� ������� ���� ��������� ��������� ,����� �� ������� ------------- Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? ---------- � ������ ������� � �������� ���� ��������� ������� ����� ���� ���� ��� �� �� ��������� ��� ������ � �� �� �������� ������� ������ � �� ���� �� ��������� �� ������ ������� *���� ���� ,*��� ��� *��� �� ��������, �� �� ����� ����� *����, �� ���� ��������� *���� , �� ���� ������ *���� ���� �� �������� ���� � �� ������ , *������ ��� ������� *���� �� �� ����� � *�������� �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ �������� � �� *���������� �� �� ��������� �� *�������� �� �� ��������. ���� � ������� � �� ��� ������ *����� [;)]
StormAngel Bibliski prikazni natanovata beseda.David go priznava svojot grev.Solomonovoto raganje Joav vojuvase protiv Rava Amonitska i tuku reci go prezede toj carski grad.Isprati Joav da mu kazat na Davida:"Jas napagav na Rava i ja osvoiv vodata na gradot; sega soberi go drugiot narod i trgni kon gradot,i prezemi go;zasto ako go prezemam jas ke mu se dade moeto ime." David go sobra siot narod,trgna kon gradot Rava,vojuvase protiv nego i go prezede.David go zede venecot na carot nivni od glavata negova-a vo nego imase talant zlato i skapocen kamen-i go stavi David na svojata glava,i odnese od gradot mnogu golem plen. A narodot,sto bese vo nego,go izvede i go prenese preku pili,preku zelezni grebla,preku zelezni sekiri i go frli vo peckata za pecenje tuli.Taka postapi toj so site amonitski gradovi.Potoa David se vrati so siot narod vo Erusalim (Od svetoto pismo na stariot i noviot zavet)
RaGeAnGeL wooooooooooooooooooooooooow ti si lud[:D]anyway citav edna kniga i imase eden mnogu interesen del vo neja za Isus i hristijanstvoto eve eden del: ..."Christianity is a religion in a rush.Look at the world created in saven days.even on a symbolic level,thats creation in a frenzy.To be born in a religion where the battle for a single soul can be a realy race run overy many centuries,with innumerable generations passing along the baton,the quick resolution of christianity has a dizzying effect....In a moment you are lost or saved.Christianity straches back through the ages,but in essence it exists only at one time:right now." ..."devinity should not be blighted by death.Its wrong.The world soul cannot die,even in one contained part of it.It was wrong of this Christian God to let His avatar die.That is tantamount to letting a part of Himself die.For if the Son is to die:it cannot be fake.If God on the Cross is God shamming a human tragedy , it turns the Passion of Christ into the Face of Christ.The death of the Son must be real.....But once a dead God ,always a dead God,even resurrected.The Son must have the taste of death forever in His mouth.The Thrinigy must be tainted by it;there must be a certain stench at the right hand of God The Father.The horror must be real.Why would God wish that upon Himself?Why not leave death to mortals?Why make dirty what is beautiful,spoil what is perfect?".....[;)]
Homer MakeDonski blagodarejki na cicko google eve mi go linkot za topikot vo koj imase diskusija za Islamot http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=4792
Homer MakeDonski a vo diskusiite tamu ova bese tebe StormAngel ,za koj se nadevam deka ne si se otkazal od muabetov quote ------------------------------------- Homer, Gospod (Allah) ima i rahmet(pocit) kon drugite sustestva koi sto mu pomagaat,t.e angelite,i zatoa poveke se upotrebuva Nie. Mislam deka tuka stoi tvojot problem,zosto ako Gospod e eden se okvalifikuva kako mnozina? Ili gresam? Daj pokonkretni prasanja,ke se potrudam da ti odgovoram. ----- quote StormAngele Nekako so golemo zadocnuvanje ,zivotot vlece po svojot terk , jas duri sega najduvam vreme da se nadovrzam na poslednite ti recenici. Bi sakal da procitam sto mislis za taa ,eve RaGeAnGel ja imenuva kontradikcija Zosto za Gospod koj ne ucat e ednina ,postojat i mnozinski formi upotrebeni koga se pisuva za nego ,od koi nekoi upotrebeni i vo Kuranot ,kako sto citirav . Pozdrav
RaGeAnGeL ne znam vo koja tocno kniga imase objasnuvanje za to ...ke probam da ja najdam ..anyway znam deka beshe objasnato kako WE treto lice mnozina t.s VIE ...ustvari ne e mnozina nego se pishuva ko ke persirash nekogo...vrska nemam dali me svativte ne znam kako da objasnam... ke ja pobaram knigata i ke vi kazam
Homer MakeDonski kontradikcija ,fatamorgana ili spomeni od minatoto. Takvi koi ostanale nevidlivi za korektura [;)]
RaGeAnGeL http://www.earlychristianwritings.com/mark-prior.html.....i den denes postoi debata ...ushte ne se sigurni dali e Mark ili Matthew [:)].....btw Matthew bil sobirac na danok i nikogsh ne bil so Isus http://www.leaderu.com/truth/1truth21.html....The Gospels As Historical Sources For Jesus,The Founder Of Christianity
Christian
quote:
Matthew bil sobirac na danok i nikogsh ne bil so Isus
kako moze da ne bide so Isus koga celo vreme e spomnuvan vo noviot testament i Isus licno go izbira za svoj apostol. BTW stranicite ne postojat. Eve ti eden prost primer koga prvpat se spomnuva svetoto trojstvo vo biblijata.Odnapred se izvinuvam so e na angliski Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? za da se razbere, treba da se svati svetoto trojstvo. Megutoa duri vo noviot testament se opisuva ubavo svetoto trojstvo. Gospod e Otecot, Sinot i Svetiot Duh.
Homer MakeDonski ��� �� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������
Christian toa e samo primer kako edna molitva treba da e sostavena
Homer MakeDonski Prasanje Ako Boga nikoj ne go ima videno ,zosto gospodovata molitva zapocnuva so ���� ��� ?
Divider �������, �� ����, ���� � ����. ��� ������ ���� � ������, ������ ������� ������ �� �����, ��������� ���� ����� �� � �� ����, ������������, ������������� � ��������� ��������� �� �����������. :)
Christian [quote]Ako Boga nikoj ne go ima videno[/quote Kako moze nikoj da ne go videl, pa Isus bese na zemjata i On go kaza primerot so molitvata.
Christian Homer Isus nema napisano ni eden red vo biblijata ama mnogu pati e citiran. Gospod e svetoto trojstvo Otecot,Sinot i Svetiot Duh. Ima mnogu citati od noviot zavet kade sto jasno i slikovito se objasnuva se za Gospod.
RaGeAnGeL svetoto trojstvo e prifateno 3veka posle Isus....prvoto evangelie vo noviot zavet go napisal coek so nikogash ne go sretnal Isus t.s.od 20-30 god posle negovata smrt
Christian Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Homer MakeDonski ��� ��� ���� �� ���������� � ��� � ��� ����� ��� ��� ��� ������ �� ���� ���� ������� ��� � ����������� ���� ���� ���� �� �� �� ������� ����� �����? ����� ��� � ���� � �������� �� ���� ? ����������
Christian Se izvinuvam odnapred ako ne mozam da objasnam ubavo na makedonski, Svetiot Duh e licnost od svetoto trojstvo.On e posrednik pomegu nas i Gospod,preku Svetiot Duh ima direkten kontakt do Gospod. Isus pred da zamine od zemjata im veti na sledbenicite Negovi deka Otecot ke go prati Svetiot Duh da bide nasiot posrednik so Gospod. Eve nekolku primeri: Koga John vo divinata im veli na lugeto da se pokaat i da se krstat isto im veli vo Mark 1:8 I indeed baptized you with water,but He will baptize you with the Holy Spirit(se misli na Isus) vo Luke 11:13 If you then,being evil,know how to give good gifts to your children,how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Utre ke ti pisam poveke primeri.
RaGeAnGeL It was after the Councils of Nicea in 325 AD and the Constantinopole in 381AD that the doctrine of the Trinity was declared to be an essential part of ortodox Christian belif[;)]and btw this is a historical fact dear Christian[:)]
RaGeAnGeL The Gospels As Historical Sources For Jesus,The Founder Of Christianity The four canonical gospels are indispensable. 1.1 The lack of relevant evidence outside the gospels makes them the necessary starting-point of any investigation of the historical Jesus. 1.1.1 In the first century or so after the death of Jesus there are very few references to Jesus in non-Christian literature. The nature of the tradition incorporated in the gospels. 2.2.1 The length of time between the events and their recording in the gospels is not much more than two generations, even on the latest dating now proposed. The majority of New Testament scholars still date Mark's gospel shortly before or shortly after AD 70, Matthew and Luke roughly 80-90, and John close to the end of the first century. No part of this scheme, however, is uncontested, both the relative dating of the gospels /15/ and the overall period of their composition being increasingly debated. While J. A. T. Robinson's view that all the gospels were completed before AD 70 has few adherents in its entirety, many are now prepared to argue that both Matthew and Luke could have been written in the sixties (and therefore, for most scholars, Mark would be still earlier) /16/. This would give barely more than one generation between the events and the final Synoptic record of them. ...this is just a little part of the website that u couldnt open[;)]
Christian namignuvaj kolku sakas ama vistinata ke ostane vistina,amen. Toa so 300 i kusur godini posle raganjeto na Isus nekoj go prifatil svetoto trojstvo ne znaci deka od togas postoi. So drugi zborovi ko luge da ke odlucuvaat koj i sto e sevisniot Gospod. Stranicite ne se otvaraat dali ti namignuvas ili ne. Matthew e napisan okolu 59-75 ad, Mark 65-70 ad, Luke 59-75 ad itn.... Imam izbor dali da veruvam na covecki sposobnosti i naucna fantastika za evangelieto na Isus,ili da veruvam vo Bozjiot zbor,jas biram da veruvam vo Bozjiot zbor.Oti veruvam deka Gospod znae mnogu poveke koj e otkolku lugeto znaaat koj e Gospod.zalosen Fakt e sto duri i silite na temninata znaat koj e Isus i site se tresat od strav samo so ke go cuat Negovoto ime,a lugeto ne oti se izgubeni vo temnica.
Homer MakeDonski [;)]
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Christian
namignuvaj kolku sakas ama vistinata ke ostane vistina,amen. Toa so 300 i kusur godini posle raganjeto na Isus nekoj go prifatil svetoto trojstvo ne znaci deka od togas postoi. So drugi zborovi ko luge da ke odlucuvaat koj i sto e sevisniot Gospod. Stranicite ne se otvaraat dali ti namignuvas ili ne. Matthew e napisan okolu 59-75 ad, Mark 65-70 ad, Luke 59-75 ad itn.... Imam izbor dali da veruvam na covecki sposobnosti i naucna fantastika za evangelieto na Isus,ili da veruvam vo Bozjiot zbor,jas biram da veruvam vo Bozjiot zbor.Oti veruvam deka Gospod znae mnogu poveke koj e otkolku lugeto znaaat koj e Gospod.zalosen Fakt e sto duri i silite na temninata znaat koj e Isus i site se tresat od strav samo so ke go cuat Negovoto ime,a lugeto ne oti se izgubeni vo temnica.
koja vistina more???se citas so pisis??toj NEKOJ e ustvari crkvata vo koja TI denska vervish taka?za koj covecki sposobnosti i naucna fantastika prajs muabet? iznajsni se ...do sega ne mi dade ama bash ni eden argument za sevo ova so go kazvis kao "vistina"i koj e toj "bozji zbor"?i btw ne se buni...nikoj ne rece deka Gospod ne postoi....samo ima GOLEMA razlika od Gospod so Isus[;)]i samo pls kazi mi si ja cital Biblijata?i KOJA Biblija?
The`bItCh Christian.. svashta so tebe..
Christian Bozjiot zbor e biblijata(stariot i niviot zavet) Vistinata e deka Isus e Sinot na Gospod[:D]
RaGeAnGeL hey:)u r not giving me facts and examples u r just giving me empty words...ima golema razlika megu star i nov zavet...star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity...its a big contradiction and u know it...if u really read the bible...btw zaso ne mi odgovori na prashanjeto?[:)]
Homer MakeDonski ����� ���� �� �� ��������� ������� ������� ,���� ���� ����� �� � J�� ? ��������� : -"��� ��� �� ����� �� � �� � �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� ".. ��� ���� ��� ��� ������ �� �������� �� ���� ���� ��������� -"��� ��� � �� ����� �� � �� ������� ��� � ��� �� �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� � �� ������� ���"..
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
����� ���� �� �� ��������� ������� ������� ,���� ���� ����� �� � J�� ? ��������� : -"��� ��� �� ����� �� � �� � �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� ".. ��� ���� ��� ��� ������ �� �������� �� ���� ���� ��������� -"��� ��� � �� ����� �� � �� ������� ��� � ��� �� �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� � �� ������� ���"..
Isus nikade ne spomnal ni deka religijata shto ja propoveda se vika Hristijanstvo[:)]
Homer MakeDonski
quote:
[i]Originally posted by RaGeAnGeL
Isus nikade ne spomnal ni deka religijata shto ja propoveda se vika Hristijanstvo[:)] [/quote] �� , �����, ����� [;)]
Homer MakeDonski ������ �� ���� ������ ���� ������� � ������� �� ��� ������� � "��������� ������� " ��� �������� ������ ���� ,(���� ���� ������ ����� �� ���������� ������ ���� ,� �� ����� ,�� ������ ����� ����� ,���� �� �������� ��������� ? ) ����� �������� ���� ���, �� �� �� ��������,�� �� ����� ����� ����, �� ���� ��������� ����, �� ���� ������ ���� ���� �� �������� � �� ������, ����� ��� �������� �� �� �� ����� � ������ �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ ��������, � �� �������� �� �� ���������, �� ������ �� �� ��������. ����. ������ �� ������� ?
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
������ �� ���� ������ ���� ������� � ������� �� ��� ������� � "��������� ������� " ��� �������� ������ ���� ,(���� ���� ������ ����� �� ���������� ������ ���� ,� �� ����� ,�� ������ ����� ����� ,���� �� �������� ��������� ? ) ����� �������� ���� ���, �� �� �� ��������,�� �� ����� ����� ����, �� ���� ��������� ����, �� ���� ������ ���� ���� �� �������� � �� ������, ����� ��� �������� �� �� �� ����� � ������ �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ ��������, � �� �������� �� �� ���������, �� ������ �� �� ��������. ����. ������ �� ������� ?
bash snoshti gledav imase interesna emisija na National Geographic channel eden profesor od Harvard obajasnuvashe deka najgolema greshka na covekot e da go prestavi Gospod kako "neshto" ili "nekoj"[;)]
deni Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
deni God = Nature
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by deni
Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
deni koj knigi per kazi...preporacaj mi nekoja
deni zemi ja filozofija za cetvrta , prirodno-mat smer ke ti go izbistri umot
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by deni
zemi ja filozofija za cetvrta , prirodno-mat smer ke ti go izbistri umot
deni wtf?????????????sekoj so zavrshil sredno ja ima citano taa kniga t.s ucebnik ...vrska nemas[:D]doj pft ke ti kazam jas so da citas[;)]
RaGeAnGeL me zbuna[:D]so beshe fintava so bibliskava prikazna?[:0]
StormAngel Izvadok od stariot i noviot zavet.[;)]
RaGeAnGeL tibam[:D]od star ili od nov e ?
Homer MakeDonski Storm A da pustes nekoja molitva od Koranot za promena ? besmiljahi rahmani rahimi...
StormAngel Ima takov topic Homere,na Islam e. Nego,da ne zabeguvam mnogu,ako ne vi se interesni ovie,ili pak ako ne sakate jas da gi postiram ovie prikazni prezemeni od biblijata,taka kazete,i ke prestanam.[;)]
Homer MakeDonski �� �� ���� ���� �� ��� �� ������� �������,�� ����� ���� �� � �����.� ���� �� ��� ��� �� ��������� ���������� ��� ����� �������.����� ����� ����� ������ �� ����� ,�� ����� ������ ,�� ������ 2-3000 ���������� ��� ����� ���� :-) ����������� ,����� �������� �� ��� ���� ������� ���� ������� �� �������� ������ ,������� ���������� �� �� ���� �� ���� . � ������ �� ������� �� ��� �� �������.����� �� ����� ����� ������ ,�� ��� �� �� � ������� ������� �� � ����.���� ���� ���� � �� �������� ,� �� ��� ����� ������� ����� �� �������� ,�� �� �� ������� �������
RaGeAnGeL odma pogreshno svakas e*ate[:D]jas samo prashav dali se od star ili nov zavet[;)]
Christian
quote:
star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity.
ti go napisav tekstot od biblijata vo stariot zavet kade prvpat se spomnuva svetoto trojstvo.
quote:
����� ���� �� �� ��������� ������� ������� ,���� ���� ����� �� � J�� ?
Vo noviot zavet Isus go spomnuva Tatkoto, Sinot(On) i Svetitot Duh posrednikot pomegu Gospod i lugeto.Ke najdam stihovi vo petok i ke ti pisam poveke(sega ispiti imam)
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Christian
quote:
star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity.
ti go napisav tekstot od biblijata vo stariot zavet kade prvpat se spomnuva svetoto trojstvo.
quote:
����� ���� �� �� ��������� ������� ������� ,���� ���� ����� �� � J�� ?
Vo noviot zavet Isus go spomnuva Tatkoto, Sinot(On) i Svetitot Duh posrednikot pomegu Gospod i lugeto.Ke najdam stihovi vo petok i ke ti pisam poveke(sega ispiti imam)
aj vaka...pred da mi pastash neso pls kazi mi koja verzija od Biblijata ti ja citas?i pls stavi stihovi kaj shto Isus kazuva deka Gospod =trinity[:)]
Homer MakeDonski �������� �� �� ������������ �� ��������� . Quote -------- Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? --------- quote Naveduvas deka tuka se raboti za svetoto trojstvo . J�� ������� �� �� ���������� �� ������� ���������� . Mora da te prasam koi ti se argumentite deka tuka se raboti za Svetoto Trojstvo ? Upotrebenite li zborovi-� Us� I �Our� go objasnuvaat toa ? Logikata veli deka �Nie� I �Nash� oznacuva mnozina . E sega mnozina znaci povekje od eden .Ostanuva da se argumentira za kolku toa e povekje od eden . Ako pak napravime sporedba so na ovoj nacin izrazenata mnozinska forma ,vo Koranot ,kade na premnogu mesta e zapisano �We� koga Allah im se obrakja na lugeto ,togas mora da se prasame dali I toa znaci deka Koranot svedoci za Svetoto Trojstvo . Eve eden primer , http://www.quranm.multicom.ba/s19.htm --------------- SURA 19 MERJEM * MERJEM (Mekka, 98 ajeta) U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! 16. I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla od porodice svoje u mjesto isto#269;no, 17. Te uzela (da se zakloni) od njih zastor.Tad smo joj poslali Duha Naseg te joj se prikazao �ovjekom pravim. ------------------------------- Quote: 17�.Tad smo joj poslali Duha Naseg --- Quote So mislite sto oznacuva upotrebata na ovie zborovi: -�smo� ? (smo se koristi za mnozina vo Srb-Hrv jazikot ,kako MI smo ) -�Naseg� ? Dali i tuka imame potvrda za Svetoto Trojstvo ? ----------- Ako pravime sporedba kje citame deka Mojsie pisal "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. ------------- I so pisanoto toj posvedocil deka e dual Kuranot svedoci deka se raboti za dual ,na mnogu mesta , Pa ako e toa taka dadeno vo mnozina , kako moze da vikame Ti i --------------------------------------------------------- Eve go istoto vo angliska verzija http://isgkc.org/EnglishQuran/sura19.htm -------- Mary (II) * Mention in the Book how Mary withdrew from her people to an Eastem place. * She chose to be secluded from them. We sent her Our spirit, who presented himself to her as a full-grown human being. * She said: "I take refuge with the Mercy-giving from you, unless you are someone who does his duty." � He said: 'I am only your Lord's messenger to bestow a clean-living boy on you," ** She said: "How shall I have a boy when no human being has ever touched me, nor am I a loose woman?" * He said: "Thus your Lord has said: "It is a simple matter for Me [to do]. We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided." Quote ----------- We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided." ------- Quote -�We� ? -�Ourself�? --------------- I ovde vazi istoto so logikata koja veli deka �Nie� I �Nash� oznacuva mnozina , a mnozinata znaci nabrojuvanje za povekje od eden . Ako i spored Kuranot e eden ,togas od kade sevo ova ?
RaGeAnGeL kontradikcija a?[:)]
Homer MakeDonski RaGeAnGeL-e ��� RaGeAnGeL-ko ��� ���� ����� ����� �� ������ � �� �� ����� ���� ������������ �� � ����� �� ���������� .���� ���� ������������ �� �� � ��������� � �� ������ ���� ����������� �� ����������� . ����� �� ���� ,���� �� �� ��������� ����� ���������� � �������� �� ������� ��� �� ��������� ,��� ����� �� �� �����,��� �� �� ����� ������ ������� ���� �� �� ��������� .. ��� ��� ��� �� ��� ��� ����� ���� ���������� � �� ,��� �� ������ �� ��������� �����,���� ��� ����������� �� ��� �� ����� ,��� � ������� �� ������ ����� �� ������� ,���� �� ���� ������� ����� ,�� �������� �� ����������� ��� ������� �� , �� �� ������ �� ����������� � �� ������ �� ������� ������� � �� ������ �� ����������� �� ������ ��� ��� �� �� ������� � �� ������ �� ������� ��� �� �� ����� �� �� ��������� ��� ��� ���� �� �� �������. ��� ��� ���� �� ��������� �� ������� ���������� � ��� ��� ��� �� ����������� ��������. ��� ��������� � ������� � ���� . � ��� ���� ���� ���������� �� ������ �� ������ �� ������� �� ��� ���� ������� �� ������� �� �� �� ������ ��� ���� ,����� ����� �� � �������� �� ��� ����� ��� ��� ����� ������� �� �� ������ �� �������. ��������� ��� ��� �� �� �� ������� �� ����� �� ��� ,�� ������ �� �� ����� � �� ��� ���� �� ������ �� ����� �� ���� ����� . �� ���� �� �� ����� ��� ��� �� �� ������� ����: -� ��� ��� �� ������ ��� ����� ����� ��� ? �������� ���� ��� �� ���� ? ����� ��� �� ������ � �� ����� ��� ,���� ��� �� ���� �� �� ��������� ,� �� ���� �� � ��������. ��� ���� ��� ������� ,��� ���� �� ���� ��� ���� � ������ ��� ���� ���� � �������� ����� ���� � ��� ������ �� ��� � �� �������� �� � ��� ������ �� ��������� ,����� �� . ���� �� ������ ������� ���������� �� �������� �� �������� ,����� �� ������� �� �� ����� ���������� �� ���� ����� ������� .���� ��� �� �� ������ �� ��������� ,���������, ������������ ,����������, ��� ���� ���� ����� . ������� ����� -�����~ ��� -���~����� �������� �� � �� ��� �������� �� � � �� ������ =================== ��� ��� �� ������������ ����� �� ������ �� �� ������ � ��� ->���� ��� � �� ��� ��� �� � �� � ��� �� � �� ,����� ������ �� ������ � ��� ������ �� ��� ,�� ��������� ���~����� � ��������� ��������� ����� ~��� ,��� �� ����������� ����� ��� ,�� �� �� 2 ���� ������ �� ���~�� ,���� �� 1 ���� ������� ���
RaGeAnGeL probvam da ja najdam knigata....ne mozam[:(]znam samo deka toa WE go vikaat "royal WE" ovdeka..ama tebe ti odi kako so gledam so zborojve[:D]btw ivana se vikam Homere[;)]
Homer MakeDonski "rojal We" - nego kako i toa uste od vreminjata koga se posakuvalo da se bide "kalif namesto Kalifot " Mene mi e zadovolsto sekogas koga kje diskutiram so sekoj koj i samiot preku somnevanjata si, gi bara odgovorite ,a mi se cini deka i kaj tebe RaGeAnGeL-ko vo mnogu e zastapena nedovorbata vo odgovorite ponudeni od klasicnosta na interpretaciite . Jas svojot pravec go trasirav preku zborovite na koi im pristapuvam so pocentanta pozicija ������������ ����� i preku vozmoznoto znacenjene na zborot ��������� doagjam i do spoznanijata za ��������� pozdrav
RaGeAnGeL uh vidi...mislam dek ne se svakame...ili jas ne te svativ ili ti mene....ocegledno e deka ti imas golemo poznavanje na zborovite...jas isreno vrska nemam:)) ti kazav so sum porcitala...ne mozam da najdam dokaz za to...znaci...logicno...ti mojs da objasnis pojke nego jas...a jas normalno ke go prifatam to kako verodostojno[;)]
Homer MakeDonski ��� ���� ����� ���� �������� ��� �� ������������ ������� ������ �� ������ ���� � �������� �������� ����� �������� ����� ������ ����
quote:
� �� ��� ��� �� � �� � ��� �� � �� ,����� ������
���� �� �� ��������� �� ����������� ,�������� �� ������ ������� �� ������ ���� �� ����������� . ��� ��� ������ ���� ���� �� ���� ��������� ����� ,����� ����� � ������� �� ������ ���� ? ������ ���� ���� ���� ���� � ����� �� ������ ����������� ����� �� �����,�� ��������� ����������� ����� �� ������� > � < �� ����� ���� �� ������� . � ���� ���� ,��������༝� �� ������������ �� ������������ �� ������ ��������� ����� �������� ��������� �� � ����� : � , � , � ,� ,� �� ����� ���� -������ ����-������� ��� ��� �������� ����� ��� � ������������ > � < �� ������ �� ������� ���� ����� ��� � ��������� �� ������ ����-������ , ���� ��������� ����� �� ����� ��� � ����� �� ���� ,� ������� �� ��� � ��� �� ������� � ��� ��� � ���� ������� ����� �������� � ��������� � ��� �������� �������� ����� �������� �� ����������� ��-������ �� � �� -������ ����� ����-������� ����-������ ���� -������� ��� �������� �� �������� ���� �� ��������� ����� �� ������ � �������� ��������� ��� �� ���� ���� �� �������� �������� �� �� �������� ����� ���� ��� ������� �� ���� ���������� ?
Homer MakeDonski � �������� �������༝� �� �� �������� �� ������� �� �� ��� � ��� ��� �� ������ �� ������ ����� ����� ����� ������� � �� �������� ���� ��������� ������� �������� �� ��������� � ��� ������ � �� �� �������� ������� ������ � �� ���� �� ��������� �� ������ ������� ��� ��� �������� ����� ������ ���� *���� ���� ,*��� ��� *��� �� ��������, �� �� ����� ����� *����, �� ���� ��������� *���� , �� ���� ������ *���� ���� �� �������� ���� � �� ������ , *������ ��� ������� *���� �� �� ����� � *�������� �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ �������� � �� *���������� �� �� ��������� �� *�������� �� �� ��������. ���� � ������� � �� ��� ������ *����� �������� � �� ����� ���� �� ���� : *������ ��� ������� ,������� ����� �� �� ������ ���� ������ ����� �������� ����� �� ������� � ��� ��� �� ��������� ������ ���������� �� ����� ���� 4,4 � ���� �� �������� � ����: ��������� � ���� �� ���� �� ��� �� ����� �������,���� � �� ���� ���� ���� ������� ���� "����" � ���� ���� ���� ��� ���������� �� �� ��� �������� � �� ������ "����" ����� *������ *���� *������� ����� *������ ��� ������� ,������� ����� ��� ������� ���������� ��������� �� ���� ���� ������������ ��������� �� ��� �� ���� � ������ ���������� �� ���� (4,4) .�......*5 ����� 8,3.���� � �������� ����: ��� ��������� � �� ������ �� ���� ,� ����� �� ������� �� ���� , �� ��� �� ������� ���� ���� ���������� ����,�� �� �� ������ ���� ������� �� ����� ���� �� ����� ,���� ���� ������� ����� �� �� ��� �������� �� ����������� ����.� ��� �������� �� ������� ����������� �� ���� ��� ����� �������� �� ������ ��������� ���� ��� ��������༝� �� ���� � ������ �������� ���� ������������ ����������� �� ����� �� �� ���������� ���� ������ *�->*��->*�� ->� ���������� ������� ���� ��� a i � ������� �� ������ >�< *�->*��->*��-> ������� �� ����������� ���� ���� ���� ������������� ������ �� ������ ���� ����� ��� ���� ������ ������� �� ����� �� �� ��� �� ������ ���� ����� *�->*� ���� � � ���� �� �� �������� ����� ���� ����� � ���������� �� ������ ���� ����� ,������� ��� *�������� �� ������ ���� ����� �� �� ������� � �� ��� ��� � ��� ��� �������� �� "����ta ��������� " ? ������༝� �� ����������� � �������༝� �� ����� ��������� �� ��������� (� ���������� �� �������� ��� �� �������� �������� �� ��������� ��������� , � ���������� �� ������� ��� �� ��������� �������� ) �� ������ �� �� ����� ���� : *���� ���� ,*��� ��� *��� �� ��������, �� �� ����� ����� *����, �� ���� ��������� *���� , �� ���� ������ *���� ���� �� �������� ���� � �� ������ , *�����-�� *���� ������� *���� �� *�� ����� � *�������� �� �� ��������� ���� ���� ��� �� �� ���������� � ��� �� ������ �������� � �� *���������� �� �� ��������� �� *�������� �� �� ��������. ���� � ������� � �� ��� ������ *����� [;)][;)]
cabrini Ima navestuvanja za Svetoto Trojstvo i vo Stariot Zavet. A inaku sum malku ponov na forumive, pa mozda ne sum vo tek so vashite razmisluvanja, pa ako moze da mi objasnite podetalno sho e celta na vasheto tolkuvanje na Gospodovata molitva, potocno ne gi razbiram vashite prethodni postovi (prashanje do HomerMakedonski).
Homer MakeDonski ���� ���� *���� ,� ���� ���� �������, �� � ���� ���� ���� ����� ,� ���� ���� �������, �� � ������ ... ��� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ���� � ������ ������ �� ������ �� �� ������ � �� ������ ����� �� �������� *������� �������� ����� ���� "���a" � ��� �������༝� �� ��������������� ������� ���� ������ ����� �� ��� ������ ������� �� ������ ���� ���������� ����� ����������� ����� �� ������� *�->��->��->�� ������ �� ������ ������������� �������� : *�->*�� � � � � *�� � �� � *�/�� �/� � -�/�� -�/�� * - �� - �� �� �� �� ��� ����� � �� ������ ����� �� �������� *������� �������� ����� ���� "����" ��� � ���� � �� ������� ������������ ������ *M->*M� � � � � *�� � �� � *�/�� �/� � -�/�� -�/�� * - �� - �� �� �� ��� ���� ���������� ������� �� ��������� ���� �� ���� �� ������ �� ������ �� �������� : -������ ���� � ������� � �� ��� �������������� �� � ��������� � ����� ������ ���� � ����� ������� ���� ��� � ����� �� � ����� �� ,���弝� � ����� ����� ������ ���������� �� ����� ������ ������. -������ ���� � ������� ������ ����� �� ������ ���� � �� ��� �������������� �� � ���������� ���弝� � ����� ����� ������ ������ �� ����� �������� �� ����� ,�� ������ ���������� ����� ��� �� � ������� ������ ����� ������ . ���� �� ����� ����� ,���� �� ����� ����� - ������ ���� � �� ������ ������������ .�� ���� �������� �� �������������� ���弝� �� �� ,����� ����� , ���� �� ����� ����� . -������������ ���� �� �� ���� � �� ������� �������� ����������� .��������� �� ���� �� ���� �������� ������ ��������� ������� ��� �� ���� �������� ��������� �� ������ ����,��������� ��������� �� ������ ���� . ������ � ����� � ������ �� ������ ����� � ���� ������� �� ������ ��� ������� � ����� ������ �� ���.
RaGeAnGeL a so si ti po profesija inace?
cabrini Vo Noviot Zavet na mnogu mesta se pishuva za Svetoto Trojstvo: A Isus koga se priblizi, progovori i rece: Mi se dade sekakva vlast na neboto i na zemjata. Odete i naucete gi site narodi, krstevajci gi vo imeto na Otecot, i Sinot, i Svetiot Duh,... (Mateja 28,18 i 28,19) Poznat e nastanot pri krshtevanjeto na Isus Hristos, koga Bog se javuva vo tri lica, Svetiot Duh vo vid na gulab. Javuvanjeto na Svetiot Duh vo vid na plameni jazici na denot na Pedesetnica itn... Vo Biblijata jasno e prikazan Bog kako Trojstvo.
Homer MakeDonski cabrini ���������� ��� �� ����������� �� �������� �������� �� ��� ��� �� ���� ���������� ----------------- ����� ���� �� �� ��������� ������� ������� ,���� ���� ����� �� � J�� ? ��������� : -"��� ��� �� ����� �� � �� � �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� ".. ��� ���� ��� ��� ������ �� �������� �� ���� ���� ��������� -"��� ��� � �� ����� �� � �� ������� ��� � ��� �� �� ���� � �� ������ �� ���� ������ � �� ����� �� � �� ������� ���".. ------------- ������� � ���� ��� ��������� �������� � ���� ��� ���� ���� �� ����� �� �� ����������� ���� ��������� �� ������� ������� ����� �� ������ ����� ,������ ������ �� ���� �� ������� ����� �������
cash
quote:
Originally posted by Christian
Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Znachi vaka... Od ova sho go naoisha se gleda deka Biblija ne si videl a kamoli otvoril,da ne pram muabet za chitanje. Imeno,uste na prvata strana od stariot zavet,jasno e napishano sho postoelo odsekogash a shto e sozdadeno od Boga. 1.Mojseeva 1 1. U po�etku stvori Bog nebo i zemlju. 2. A zemlja be�e bez obli�ja i pusta, i be�e tama nad bezdanom; i duh Bo�ji diza�e se nad vodom. 3. I re�e Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. 4. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. 5. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva no�. I bi ve�e i bi jutro, dan prvi. 6. Potom re�e Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. 7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. 8. A svod nazva Bog nebo. I bi ve�e i bi jutro, dan drugi.9. Potom re�e Bog: Neka se sabere voda �to je pod nebom na jedno mesto, i neka se poka�e suvo. I bi tako. 10. I suvo nazva Bog zemlja, a zbori�ta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro. 11. Opet re�e Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, �to nosi seme, i drvo rodno, koje ra�a rod po svojim vrstama, u kome �e biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. 12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, �to nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje ra�a rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. 13. I bi ve�e i bi jutro, dan tre�i. (izvini na srpskiot prevod...) Bashka,Matej go zapochnuva evangelieto so rodoslov na Isus(iako Isus ne moze da ima rodoslov po tatko,bidejk'i e roden od majka koja ne bila doprena od maz',taka da Josif e maz' na Marija a ne tatko na Isus)
cash
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
��� �� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������
Odlichna primedba. Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...???
cash
quote:
Originally posted by Christian
[quote]Ako Boga nikoj ne go ima videno[/quote Kako moze nikoj da ne go videl, pa Isus bese na zemjata i On go kaza primerot so molitvata.
Ama koj del ne ti e jasen? Isus ko beshe na zemjata,se moleshe na Boga koj e na nebesata.
cash
quote:
Originally posted by Christian
Homer Isus nema napisano ni eden red vo biblijata ama mnogu pati e citiran. Gospod e svetoto trojstvo Otecot,Sinot i Svetiot Duh. Ima mnogu citati od noviot zavet kade sto jasno i slikovito se objasnuva se za Gospod.
Abe jasno e napishano...ama za kogo. Am otvori to Biblijata i chitaj,(��������� �� �������������)
Homer MakeDonski ��������� ��� ���� ������� ����� ���������� �� ���� �� ������ �� ����� ���� ��� ��� ������ �� �������� ,���� �������� � ���� �� ��� ���������� �������� �� �� �� ������ �����. cabrini ��� ��������� ��� �����,���� ��� ��������, ���� �� ��������� �������� �� ��������-������������ ����� ��������� �� ������ ��������� ��� �������� . �� ��� ������ �� ���� � ����� �������� ���� ����� � ������� �� ��������� � ������� ����� ������. ����� �� � �� ��� ���������� ������� �� �� �� ������� ������� ������ ������������ ������ � ����� ��� �� �� ������� ��������. �� ���� ���� ���� � ���� ��������� , ���� ����� ���� ������� ,� ��������� �� ���� ��� ����� ���������� ��������� ������. �� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� ���� ���� � ����� ��� ����� ����� �� ������� �������� �� ���� ������� �� �� �� �������� �� �������༝� �� ����������� �� ���� �������� ������� �� ������� �� ��� ���� ��������� � ������ ��� ��� ����� ������ �� �������� �� �� ������� ,���� ���� � ����� ��� ��� �� ������ �� ��������� �� �� ������� �� �������� ,�� �� �� �������� ����������� ������������ �� ������ ����,�� ������������ ��� �� �������� �� �������� ,��� �� ���� � ������ �������������� �� �� ������ ������ ����� � �������� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ���� ��� ������ �� ����������. ������ �� ���,�� ��� ����� ����� ���� �� ��������� �������� . �� ��� ����� ,������� ������ �� ������ ��������� �� ���������� ����� ����������� ������� � ���� � �������� ��������� ���� ,�� ��� �� �������� �� �� ���������� �������� ������� � �� �� ����� ���������� ���� ������. ���� ������ �� ���� � ���� ������� � ��� ����� ���� ��������� ����������� �� ����������� ,���� �� ����� �� �������� ���� �� �� ��������� �� ���� ����� ������� ,��� �� ����� ������� ������ ��� �� ����� ������� ��� ����� ���� ������.��� ��� ������ �� ������ �� ������ ���������� ����� ,�� �� � ������� ������ ��� �� ������ �� �� ��������� ������ *��� �� �� ��������� ��������� , � �� ��� �������� �� ����� �� ��� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ��� ��� .���� ���� ������� ����� ���� ������. � ��� �� ������ ������ Father ����� ������� �������� �� ��� �������� ����� ��� ����� ���� ������ . ��� �� ��������� ��� � ������ Father .��� ��� � ��������������� � �� ����� �������� ����� � ���� ��� ����� ���� ������ � ������ ��� �� ������ �� ������� �� ����� �� ���� ��������.������� �� ������� � ������� �� ����������� ������� . �������� ����༝� �� ��������� ,����� ������������� �� ������� ����� ������ �� ���������� �� �������� ����� � ����� ����� �� ������ �� �������� ,�� ������� ���� ���� ��� ���� ��� ������� �� �������� � �� �� �� ������� �������� ��������� ������ ,������༝� �� �� �� ����� �� �� ������� ��� ��� �� ���� ������� �� ������ . ������弝� �� �� ����������� ������ �� �������� ��������� ��� �� ��������� �� �� ���������� ����� ��� ������ ,������� ����� ��������� �� ������� �����,��� ��� ������� �� ���������� ������� ����� ������� ��������� ����� . �� ��. ��� ���� ���� �� �������� ����� �������� ������� �� �������� ����� ,����� ������ �� ��� � �������� �� ����� �� ��� � �� ��� ���� �� ������ ������� �� ������ ��������� �� ������� �� �� ��� ������ ������ ���� � ������ �� �� ��� �� �������. ������ �� ������ >��� < �� ��������� �� ������� � �� ������� � ��� *�->*� �� �������� ��� �� ������� �������� ��� � � ��� ���� ������ �� ��� ������ ������ ���� � ������ ���������� . ��� �������������� ���� �� ��������� �� ����������� �� �������� ��� ������� ������ ����� ���� ���� ������,� ����� �� �������� ����� ������ � ����� ���� ������. ���� ���������� ���������� �� �� ����� ���� �������� ���� ������� � �� �������� �� ������� � ��� *�->*� �� ������� �������� �� �������� �� ���� ������ �������� ������� ������ �� ������ ��������� . ��������� �� ������������ �� ����� ����� � ����� ����� ���� �� �� ��� � �� ������ ����� ������ ������� . ������� ������� �� �������� �� �� �������� ����� ���� ��� ����� ��������� �� ������� ���������(��� �� �� ���������� ) ����� . �� : ��� � �� ������� � , ���� �� �� ������ �� ������� �� ��� ��� �� ��� �������� ����� �������� ��,��,��,�� ,����� ,��,��,��,��,�� ������������ . ��� �� ��������� ������ ��������� ����� ��������������� ��������� �� �����������(������ ���� ���� �� ����������) �� ,����� �� ������ ��������� �������� �� ��������� �� ������� � ����� ���� ������� � �� �������� �� ������� � -�� �� -� � ����� �� ������� ������� �� �� �������� ������ ����� ������ ���������� �� ��� ����� �� �������� ���� ������ ��������� � �������� �� ��� ���� ,�� ���������� ���� �������� � ��� ���� ��� �� �� ��� ���� �� ������� � �� ���� ��������� ���� ����������� ����� ���� ������� �� �� ����� ����������� �� ������� � ����� ��� �� �� ������ ������������ ��� ������� ������ �� ���� ����. �� ����� �� �� ���� ������� �� ��������� �� ������ �� ������ ������� � �� �� ���� �� ������ �� ����������� �� ����� �� ������ ���� ,�� �� ��� � �������� �� �������� ������ ,���� ��� ��� �� ��� � ������ ���� ,���� ��� ����� ,���� ��� ��� ��� ��� ..�� ������ �� ��������� �� �� ������� �� ��������� �� ��������� �� ������ � �� �������� �������� ������. ���� ������������ ���� �� ������ �� ��� �� ����� ���� ,�� ������ �� ����� ���� ������ � ������ ������� ��� ������ ���� �������� �� �������� ,�� �� ������� ����� �� �� ������� �������� ������� . ������ ���������� �� ������� ��� �� ������ ���� �� �������������� � ������� ��� �� � �������� �� ������� . ���������� � ������� ��� �� �� ����� �� �� ������ ������� �� ��������� �� ��������� ���� � ������� ��� ��� �� � �������� �� �.�.��������� �� ����� ,���� � ���������� ���� ��� ������� . ������༝� �� �������� �� ������� ������ �� ������ ��������� ,���� ��� �������� �� ������ �� ������������� ���� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� �� ���� � ���� �� ���� ,���� ��� ��� �� ���������� ��� �� �� � �������� ������ ��������� � �������� �� ������� � �� ���� ���� ��������� ����� �� ������� � ���� �� ��� �� ,��� �� ������� � ��� ���� ������� �� ���� �� ����� ����� ����� � �� ���� ���� ��� �� ����� ���� � �� ������ �������� �� ����������� �� �� ��������� �� ����� ���������� ���� ������� ���� ,����� ����� ? ��������� ���������� ���� �������� ����� ���� ������ ���� ��� ,������� ����� ���� ��� �� ������ ����� ������ �� ������������ ����� ����� �������� �� �������� �� ������ �� ������ �� ��������� ��� �� �������� �������������� ,� ���� ������� ����� �� ����������� �� ���������.������� ����� ,���� ������ �� ������� ���� ��� ����� � ��������� ��� �� �������� ,�� ������ ���������� �������� �������� ����� ���� �������� �� �������� ���� � �� ������������ ������ �� �������������.����� �� ���� ,������� ��������� �� ������� ��� �� ���������� ���� �� ��� �� ��� ,���� ���� ��� �������� ����� (�� �������� ����� ���� ����� ,���� ������ ) �� ��� �� �������� � ���� �� "��������" �� ������ Pater,���� �� ��� �� ������� �� ������ Pader ��� Padre �� ������ ����� ,�� �� ��� �������������� ���� � "�������� " �� ������ Madre �� �������� �� ���� ��� �������� �� ������� ������ �� ������ ��������� ���� ���� � �� �� �������� �� ��������� �� ������� � �� � ��� ����� ����������� ����� �� �->M�->M�->� (���� �� ,���� ��������� ����� �� ������� � � �������� ����� �� ��� ��� �� �������� �������� �����) , � ������� �� ������� ������� �� ������ ���� � ��� ���� � �� ������� � ����� ������������� �������� �� ������� � ��� *�->*� �� �������� ��������� � ���� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ��� ����� ���� ���� �� ������� �� ���������� ���� �������� �� ������ ��� � �� ������ ���� �� ������ �� ���� ����� �� �� ������� � ����� ��������� ���� ��: �������� �� ��������� ��� ,���� ,��� �� �������� ����� ���� ���� �� ����� ����� ����� �� ������ ���� ,���� ��� ����� �� ���� �� ����������� �������. �� �������� ���� ���� ��� �� ������ ��������� �� ������� �� ������� ������ �� ������ ��� ,����� �� ������� �� ���� ����������� �� ������� ������� �� �� �������� � ������������ �� ���������� �� ���� ��������� ����� ,�� *������������ �� ��������� . ����� � ������� ����� �� ����������� �� ����������� ������� ����������� �� ������� ����� ������� ������ �� ������ ��������� ��� ��� �� �� ��������� ���� ��� �������� ,������� �� �������� ������ ���� �� �� ��������� ,�� �� ������ �� ������ ����� �� �� ������� ,���������� ��� ��� ������� ����� ������� � ��� �������� ��� �����������. ��� ���� ��� ������ �� ������ ���������� �� �������� � �� ����������� �� �� ���������� �� ������ ���� ����� �� �������� �� ���������� � ������ �� ������� �� ��������� "�����". ����� ���� ����� �� �� �� ��������� ����� ������ ���� ��� ������ �� �������� ������ �� �������. �� �� ������� �� ��� ����� ��� ����, ���� ������ ����������� �� ������ ��� �� ����������� �� �� �� �� ������� ������� . ��� ������� ����� �� ���������� ������� ��� ��� ���� �� ���� ���� ������ ? � ���� �� ����������� ������������� �� ������� ������� �� ������� �����
cabrini Najprvin okolu forumive, tuka navistina sum nov, znaci ne se krijam zad nekoj prethoden nick. Blagodaram za Vashiot iscrpen odgovor,go procitav vasheto objasnuvanje i mislam deka ja doloviv sushtinata. Vo vrska so Vasheto prashanje za toa kade gi gledam navestuvanjata za Svetoto Trojstvo vo Stariot Zavet: Na mnogu mesta Bog zboruva za sebesi vo mnozina, a dejstvuva vo ednina: 1) "Potoa rece Bog: Da sozdademe covek spored Nasiot obraz i podobie kako sto sme nie" (1.Moj. 1,26) 2) "rece Gospod Bog: Ete Adam stana kako eden od Nas, znaejki shto e dobro a shto zlo" (1.Moj. 3,22) Od gorenavedenite primeri ne se gleda jasno deka Bog e Trojstvo, no ocigledno e deka zboruva vo mnozina. Podocna mnogu jasno, pred se vo Novit Zavet toa e pokazano, taa mnozina pretstavuvaat Trojca. No, go ima toa navestuvanje i vo Stariot Zavet: 3) "Potoa mu se javi Gospod kaj dabot Mamre, koga sedeshe pred vratata od shatorot svoj, na pladnina. Otkako gi krena ocite svoi vide Troica mazi kako stojat pred nego. Otkako gi vide, im pritrca vo presret pred vratata na shatorot svoj, i im se pokloni do zemi. I rece: Gospodi, ako sum nashol milost pred Tebe, nemoj da go odminesh slugata Svoj! Cje Vi donesam malku voda: izmijte gi nozete, pa odmorete se malku pod ova drvo!" (1.Moj. 18,1-4) Obrati vnimanie na nekoi raboti: Bog rece, rece Gospod Bog i vo posledniot primer Avraam mu se obracja so Gospodi, koga Bog deluva deluva vo ednina, a Bog koga zboruva za sebesi veli "Nie" ili slicno. Avraam na trojcata patnici im se obratil kako na eden edinstven Bog. Dali samiot primer ne ja dolovuva sushtinata za Sveta Troica? 4) Prorokot Isaija kazuva: "Vo godinata koga umre car Ozija, jas go vidov Gospoda, sednat na prestolot, visok i izdignat, a polite na odezdata Negova go ispolnija celiot hram. Okolu nego stoeja serafimi; sekoj od niv imashe po shest krilja: so dve sekoj go krieshe liceto svoe, so dve drugi gi krieshe nozete svoi, a so dve letashe. I vikaa eden kon drug i velea: Svet, svet, svet e Gospod Savaot! Celata zemja e polna so negovata slava!" (Isa. 6,1-3) Za da kazat serafimite deka e Bog Svet, mozele toa da go kazat i ednash, zoshto tokmu tripati? 5) Vo Stariot Zavet naogjame i svedoshtvo za Svetiot Duh: "Duhot Bozji lebdeshe nad vodata" (1.Moj. 1,2) David zboruval: "Duhot Gospodov govori vo mene, i slovoto Negovo e jazikot moj"... ili Rece Bog Izrailev, govori za mene karpata Izraileva" (2.Car. 23,2-3) Koga zboruvame za Stariot Zavet red e da se spomnat i slednive primeri, kade se potencira vtoroto lice na Boga, Sinot: 6) "Ti si sin Moj, jas denes te rodiv" (Psalm 2,7) 7) "Tvojot prestol, Boze, e vecen; zhezloto na pravdata e zhezlo na Tvoeto Carstvo. Ti ja zasaka pravdata i go namrazi bezakonieto; zatoa Boze, Tvojot Bog Te pomaza so elej na radosta povekje od tvoite soucesnici" (Psal. 44,6-7) 8) prorokot Isaija veli: "Zashto Mladenec ni se rodi - Sin ni se dade, vlasta e na ramenjata Negovi i kje go narecat: Sovetnik, Cudesni, Bog silen, Otec vecen, Knez na mirot" (Isa.9.6). Site ovie primeri se od Stariot Zavet. Mislam deka dadov objasnuvanje za vtoroto tvoe prashanje, a shto se odnesuva za prvoto, za upotrebata na izrazot Oce,se nadevam deka pokonkretno cje ti odgovoram vo nekoja sledna prilika. Mnogu pozdrav, i se nadevam deka cje ima ushte mnogu raboti za koi cje mozeme da diskutirame na forumov.
Homer MakeDonski �������� ��� ������ �� ���������� ������� ����� ���������� �� �������,�� ������� ���� ���� �� �� ����������� ������� � �� ����� ���� ,������ ����� �������� � �� ��������� � �� ����������� � ����� ���� �� ����������� �� �� ������� .. ������ ����� �� ����� �������,��� ���������� �� ����� ��� ��� �� ��������� � ������ �� �� ���� ���� ������������ �� ������ ����༝� �� ������ ����� �� ������� �� ������� �� ���� ������� �� ������ � �� ������� ����� .���� ������� �� ����������� �� ������� ������ �� ������ ��������� �� ������ �� ,���� �� �� ������� �� ���� �����������. ����༝� �� ��������� � �� ��� ���������� �������� � ����༝� �� ������� . �� ������������ ��� �� ������� ,���������� ,����� �� ��� ������� ,����� �� ����� � ��� �� ��������� �� �� �������� ��� �������� �� ������. ����������� ��� ��� ��� �� ������ ,���� �� ������ �� ����������� �� ������� ������� � �� �� ���������� �������� ���� �� ������ . �� ������ �� ��� ��� : 3) "Potoa mu se javi Gospod kaj dabot Mamre, koga sedeshe pred vratata od shatorot svoj, na pladnina. Otkako gi krena ocite svoi vide Troica mazi kako stojat pred nego. Otkako gi vide, im pritrca vo presret pred vratata na shatorot svoj, i im se pokloni do zemi. I rece: Gospodi, ako sum nashol milost pred Tebe, nemoj da go odminesh slugata Svoj! Cje Vi donesam malku voda: izmijte gi nozete, pa odmorete se malku pod ova drvo!" (1.Moj. 18,1-4) Obrati vnimanie na nekoi raboti: Bog rece, rece Gospod Bog i vo posledniot primer Avraam mu se obracja so Gospodi, koga Bog deluva deluva vo ednina, a Bog koga zboruva za sebesi veli "Nie" ili slicno. Avraam na trojcata patnici im se obratil kako na eden edinstven Bog. Dali samiot primer ne ja dolovuva sushtinata za Sveta Troica? �� �� ��������� �� �� ���� ���� � �� ���������� ,���� �� �� ������� ����������� �� ��� ,������ �� �������� �� �������,�� ��� ���� �� ������ �� ������� ������������ ,������� ��� ���� ���� ������ ��������� �� ��� �� ��� �� ��������� ��������. ��� ,��������� cabini ,��� �� �� ����������� �� ����� ,�� ����� �� �� �� ������� �������� ������ ���� ,������� �� ���������� �� ����������� ����� � ����� � �� ����� ���,�� �������� ���� ����� ���� �� �� ������� ��� � ��� �� ����������� �� ������ . ������ �� ��� ���� �� �� �������� �� ����� ����� ������� ��������,�� ���� � ���� ����� ���������� ��������� �� ������� ������ �� �������� �� ������� ����� ������������� �� ����������� � ������������� �� ��������� � ������������ �������� � ����� �������� �� ������� � ������� �� ����������� �� ������������ ����� � �� ������ � �� ������ ��������.��� ��� � ����� ����� �� ��� ��� �� ���� �����. �� ����� �� ������� ��� ���������� �� �� �������� �� ����� �� ��������� � ��� ��� ��� �� ����� �� �������� � ���� : ������� ���� ��� � �������� ������ (������ ) �� �� ��� ������ �� ������� .����� ������ � ���� �� ������ �� ��� ,�� ������ ���������� (1 ��.18,16)����� ������ � ������ ��� ����� ��� �������� �� (1 ��.18,22 )������ ����� ������ ��� ����� ,������ ������ ���� ������ ���� ������� .. �� �� �� ����� ������������� ���� ��� � ��������(1 ��.19,1)������� ,��� ������ ������� �� �����.... ���弝� �� �� �������� �� �������� �� �����: -����� ��������� �� � ��� ~��������� ��� ��� �� ��� ������������ ���� �� �������� ����� ���� ,����� ��� ������ ����� ������� �� ��� ���� ���� ������ �� ������ ������ �� ���� ��� ������ , �� ����� � ������� ������� �� ���������� �� ������ ������ ,����� ������, � ����� ���� ������ �� �� ������ �� (1 ��.18 4)..�� �� ������ ������ ���� ...�� �������� �� ���� ��� ������ ) ����� �� ����� �� ������� ����� ���� � ��������: 4) Prorokot Isaija kazuva: "Vo godinata koga umre car Ozija, jas go vidov Gospoda, sednat na prestolot, visok i izdignat, a polite na odezdata Negova go ispolnija celiot hram. Okolu nego stoeja serafimi; sekoj od niv imashe po shest krilja: so dve sekoj go krieshe liceto svoe, so dve drugi gi krieshe nozete svoi, a so dve letashe. I vikaa eden kon drug i velea: Svet, svet, svet e Gospod Savaot! Celata zemja e polna so negovata slava!" (Isa. 6,1-3) Za da kazat serafimite deka e Bog Svet, mozele toa da go kazat i ednash, zoshto tokmu tripati? ���� ����� ���������������� �� ��� ��� �� ����� ����� ,�� ��� ��� �� ����� ����������. ����������� ����� �� ������� � ����� � ��� ����. �� ����� ������� �� ������ � ������� . �� ������� ���� ����� � ����� �� ������ �� ��������� ����� � ������ �� ��������� �� ��� �� ������� ��� ����� ,����� � ����� �� �� �� �������� �� �� ����� ������� ������� ��� �� ����� ���� �� ��������. �� �� ������ �� ��� ���� �� ������� �� �������� ����� � ����� ��� �� ������� ����� �� �������� �� �� ������ � ������ �������� . ��� ��� ��� ����� �� �� ������������ � ������� �� �� �� ������ ������������ �� �� �� ����� ����� ���������� ������� � �� �� �������� �� ������ �� �����������. ����� ���� � ���������� ���� �� ������ �� �������� �� ������ -"jas go vidov Gospoda" -" sednat" -"visok i izdignat" -"odezdata Negova" ���� ��� � ������ �� ������ ����� ��� �� ������� ���� ,���� ,���� �� ������ �� ���������� ,������ ,����� �� �� ���� ��� �� �������� �� �� � ������������ ) ����� ��� ��� �� �� ������ ���� ������ �� ������������ � ��� �� ���� ,������ �� � ���������. ����� ��� � ���������� ����� �� ������� �� ����� �� -"Gospod Savaot!"- �� ������ �������� �� �������� : 5) Vo Stariot Zavet naogjame i svedoshtvo za Svetiot Duh: "Duhot Bozji lebdeshe nad vodata" (1.Moj. 1,2) David zboruval: "Duhot Gospodov govori vo mene, i slovoto Negovo e jazikot moj"... ili Rece Bog Izrailev, govori za mene karpata Izraileva" (2.Car. 23,2-3) �� �� ������� �� �� ������ ��� �� ���������� ��� ��������� �� "������� ��� " ��� �� �������� ���� ��������� ���� ���� � �� ��� ���� ��� �� ���� ,� �� ���� ��� ��� �� ���� . �� �������� ���,������������� � ��������� �� ������� ���� ,���� ,�� ������� ���� ��� �� ������ ������ ���� � ������ ���� ������� ��������� ��� �� ����������� ��������� ��������. Koga zboruvame za Stariot Zavet red e da se spomnat i slednive primeri, kade se potencira vtoroto lice na Boga, Sinot: 6) "Ti si sin Moj, jas denes te rodiv" (Psalm 2,7) 7) "Tvojot prestol, Boze, e vecen; zhezloto na pravdata e zhezlo na Tvoeto Carstvo. Ti ja zasaka pravdata i go namrazi bezakonieto; zatoa Boze, Tvojot Bog Te pomaza so elej na radosta povekje od tvoite soucesnici" (Psal. 44,6-7) 8) prorokot Isaija veli: "Zashto Mladenec ni se rodi - Sin ni se dade, vlasta e na ramenjata Negovi i kje go narecat: Sovetnik, Cudesni, Bog silen, Otec vecen, Knez na mirot" (Isa.9.6). �� ���� ��� ������� ������,�� ������ ���������� -" Na mnogu mesta Bog zboruva za sebesi vo mnozina, a dejstvuva vo ednina: 1) "Potoa rece Bog: Da sozdademe covek spored Nasiot obraz i podobie kako sto sme nie" (1.Moj. 1,26) 2) "rece Gospod Bog: Ete Adam stana kako eden od Nas, znaejki shto e dobro a shto zlo" (1.Moj. 3,22) Od gorenavedenite primeri ne se gleda jasno deka Bog e Trojstvo, no ocigledno e deka zboruva vo mnozina...." ��� �� ����� ���� � ������ , ����� �� ����� � �� ��� ���� �� �������� �������� ����� ������ � ������ ��� ,�� �������� �� ����� �� �� ������� ���� ���� ,�� ���� ���� ���������� ����� ���� ��� �� �������� ������ �������� �� �������� ��������� ������ ������ 1.1 http://mkforum.digimak.org/viewtopic.php?t=146 �� ����� �� �� ��������� ,��� ���� �� ������� �� �� �� �������� ��������� �� ���� �������. ������ �� ����� � �� ������� ,�� ������ �� ������� �� ����� . �� ����������� � �������� ���� ����� ��� ������ �� ����� ������ . � ���� ��� ���� �� �������� �� �� ���� ��������
cabrini ��������� ��������� ������������ �� ���� ������ (������ ���� ������ �������� �� ��������� �� ��), ����� ���������� �� �������� �� �� ����� ��� ��� �� ������. ������� ����� �� ������� ���� ��� �� �� ��������� �� ����������� ������������ �� ������� ������� � �������� ����������� �� ������� ����� �� ������� �����, ���� �� ��� ��� � ������������ �� ������� �� ������������� �����. �� ����������� ���� ������� ������ ��� �� �� ������ �� ���������, �� ����� ��������� ������ � ����� �� ������������ ���� ����� �� �������� ���� ����� � � �� ������� ��� �������� �� �� �� ������� ��������. ������� ����� ���������� �� ������ �� ������� �������. ��� � ���� ���� �������, �� ��� ����. ������ ��� ������ �� �� ������ �� ��� �������� �� ������ ����� ���� ��� � ����� �� �� ��������. ������ ������� �� ���� ���� ��� � �������, ��� ���� ���� ��� �� ������� �� � �������� �� ������ �����, �� � �� ��� ������� ������ ������� �� �� ������ ��� �� ��� ����, �� ��������� ���� �� ����. �� ����� ���� ��� �� �������, (1 ��. 18,22) � (1 ��. 19.1), ����� �� ���� �� ������� � ���� ������������ �� ������ �����, ���� � ������ ������ ������� �� �� ������ ��������� �� ����� ������, �� ���������� ��� ������� �� ������� �� ������. ������ ����� � � �� �������� �����, � �� ������� �� ���� ����� �� �� ������ ��������� �� ��������� ���, ��� ����� ������ ��������. ������� ��� � ������� ���� �� ����� ������. �� �������� �� ������ �� ������� ��� �� ����, ...� �� ������� ���, ������, �� ����� �����, �� �������� �� ������, �� ���� �� ����������� � �� ������� ������ �� ������ � �����, � �� ������� ����� ���������;... ��� �� �������� ��� � ����, �� �� ��� ���� (���� �������), ����� ������� ��� � ������� ���� �� ����. (����� 14,17) ����� �� ���������, ���� ������ �� ���� �� �� �����.... ��� (���� 19,2) �� ����: ���� �����������, �������� �� ��� �����? � ��� �� ���������: ��� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� �����. ����� � ����� ������ �� ������� ����� ���� ������� ��� � �������. ��� ��� ������ �������� �� �� ����� �: (���. 3,16) ����� � ������� �� ���� ������, ������༝� �� �� ����� �� ������, � �����, � ������� ���, � ����� �� �� ����� �� ��� ��� �� ���������; � ��� , ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ���������� �� ������. ����� ���������� � �������������� �� ��� ���� ����� ������� ��� ����������� �� ���� �������. ������ ���� ������� ����� ����� �� �� ����� ���� ���� ����� �� ������, ��� ��� �� ����� �� ���� ����������� �� ������� ����� (���� ����� �� ��� ��� ����� �� ����, ������� �� ��� ��� �) ����� ����� �� ��������� �� ������ �����. �������,
Homer MakeDonski �va ne go znam i prasam za da doznaam vo delot, -"vo simbolot za verata se veli "
quote:
...� �� ������� ���, ������, �� ����� �����, �� �������� �� ������, �� ���� �� ����������� � �� ������� ������ �� ������ � �����, � �� ������� ����� ���������;..."
Koj veli taka , dali simbolot na verata e nesto kako del sto ne e vo Svetoto Pismo?
quote:
����� �� ���� �� ������� � ���� ������������ �� ������ �����, ���� � ������ ������ ������� �� �� ������ ��������� �� ����� ������, �� ���������� ��� ������� �� ������� �� ������.
Zarem i Mojsie ne ja imal videno Svetosta Bozja ? A sto e so primopredavanjeto na plocite so 10-te komandi ? Zarem nema momenti na viduvanje ?
quote:
����� � ����� ������ �� ������� ����� ���� ������� ��� � �������. ��� ��� ������ �������� �� �� ����� �: (���. 3,16) ����� � ������� �� ���� ������, ������༝� �� �� ����� �� ������, � �����, � ������� ���, � ����� �� �� ����� �� ��� ��� �� ���������; � ��� , ��� ��� �� ��� ����� ���� ��� �� ���������� �� ������.
Molam za malku podetalno objasnuvanje oti vaka razbrav deka jasno se nabroeni site Tri ,no samoto nabrojuvanje ne mi ja doluvuva sustinata na licnost za Duhot Sveti i potoa razbiram deka <Jas sum so vas do krajot na svetot se odnesuva na Isusa, za licno koj VERUVAM ide za novo Voskresenie . ��������� ������� �� ����� �� �� ���������� ����� ������� ������ �� ������ ��������� � , ,���� ��������� ���� "-��� ��� �� ������ � ������ � �� ���� � �� �� ����� ���� ����� �� ������ ", ����� ��������� ���� ��� �� *��� *���� �� ���� ���������� �� ���� ���� � �� ��� � ��� � �� ���� � �� ���� ��� ���� � ���� ... ��� "-��� ��� �� *���� � *��� � �� ���� � �� �� ����� ���� ����� �� *���� ", ��� "-��� ��� �� *���� � *���� � �� *��� � �� �� ����� ���� ����� �� *���� ",
Homer MakeDonski �������� ���� -"��� � ���� ���� �������, �� ��� ����..." �� �� ��� �� ������� �� �������� ����, �� ��� �� ����������� �� ������ �� ������ � �������� ����� ������. ��� ����� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� � ���� ������� ,�� ��� ���� . ���-� ���� ������� �� ������ ��� � ���� ������� �� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� � �� � ������� �� ������ ��� �� ������ ������� � ���� ���� � �� ����� �� ������� ������� ������� . ���� ������ ������ ���� � �� �������� � � �� ������ ��� �� ����� ��� ����� � ������ ������ ���� ���� � ���� ������ �� ����� ��� . � ���� ��� ��������� ���� ���� ? ��������� �� ������� � �� � �� ���� �� ��������� ����������� �� ������������� �� ,��������� ���� �� ������� ,��� �� �������� � ���� ������ ,�������� ������ ����������� �� ������ (1,1) ����� ���� ���� � �� ������������ � ��������� �� ������� �� ������ ������ �� ������ ���������, ���� ��� ��� ��� �� ������ �� ��� Vo pocetokot bese *Don i Don bese so *BaeKae *B->M Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaeKae Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaiKae Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*Majka ������ ������� ���� �� ���� ,�� ������ ���� ��� ����� ���������� ���� ���-� ���� ������� �� ������ ��� � ���� ������� �� ����� ��� ����� ���� � ���� �� ������ ��� ���� � ���� �� ������ � �� ��� ������ �� ������� �� �������� �� Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*Majka ����� ,������ ��� ��� ��������� �� ������ ��༝� �� �� ������� ������ ��������� ,���� ���� ���������� ���� ������� ���� ,����� �������� .�.� ��� ������ ���������� �� ���������� �� ������ �����. ����� ���� ,� �� ���� ? ���������� ����� ��� �� ���������� � ����� �� ������������ �� ���� � ������ �� ������ �� �������� �� �����������,������������ ������ ���� �������� ����� �� ��� �������� �� ��� ����� �� ,��� �� ����� � �������� �� ���� . �� ��� ���� ����� �� �������� ���� : ��-� ���� ������� �� ������ �� -� ���� ������� �� ������ ��� �������༝� �� ����� �������� ���� �� ������ ��� ������ ��������� �� ������ �� ����� ���������� ������ ���� ,������ �� ��������� � ���� . ���� � ���� ������� �� ������ ���� � ���� ������� �� ������ ��� . ��, ������ ���� �� ����� �� �� ���������� � ���� ���� ������� �� � ������ ��� � �� ������� � ��� �������༝� �� ���� : �� + �� =���� ;���� �� =>������ + �� =>������ ---------- ����=>������� �� ������ �� �������� �� ��-���� ����� ���� : �� =>���� =>������ + �� =>Majka =>������ -------------------- ����=>����=>������� �� ���������� �� �������� �� ��������� �� ��������� ,����� ������� ? ���弝� ���� �� ������ �������� ����������� ���������� ����� ��������� �� ������� �� ���������� ������� �� ������� "�" �� ������ ���� �� ���� ���� ����-������ ����-������� ����������� ����� �� �����,�� ��������� ����������� ����� �� ������� > � < �� ����� ���� �� ������� . �������� ,��������༝� �� ������������ �� ������������ �� ������ ��������� ����� �������� ��������� �� � ����� : � , � , � ,� ,� �� ����� ���� -������ ����-������� ��� ��� �������� ����� ��� � ������������ " � " �� ������ �� ������� ���� ����� ��� � ��������� �� ������ ����-������ , ���� ��������� ����� �� ����� ��� � ����� �� ���� ,� ������� �� ��� � ��� �� ������� � ��� ��� � ���� ������� ����� �������� � ��������� � ��� �������� �������� ����� �������� �� ����������� ��-������ �� + �� -------- ���� ������ ��� �� =>���� =>������ + �� =>Majka =>������ -------------------- ����=>����=>������ ����� ����-������ ����-������ ���� -������� ��� �������� �� �������� ���� �� ��������� ����� �� ������ � �������� ��������� ��� �� ���� ���� �� �������� �������� �� �� �������� ����� ���� ��� ������� �� ���� ���������� ? ��� �������������� �� ������ ���� � �������� ������� ����� ������ ���� �� ���������� � ��������� �� �������� ���� ���� ��� � ����� Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaKe � �� ����������� �� ������ �� ���������� ���� ���������� �� ������ �� ������������� �� �������� ������� ����� �� ������ ��� ,�������� �� ������ ���� ,��� ��� ������ ��������� ����� �� ��� ����� ������ ���� ,������� �� ��������� �� �������� � �� ����������� �� ��������� �� �������� �� ������ ���� ��� �� �� �������� �� ���� ��� ������ -"��� � ���� ���� �������, �� ��� ����..." ��� ����� �� ���� "��� �� ��� ���� ���� � ���� ������� ,�� ��� ���� ."
Homer MakeDonski ������ ��������� � ���� ,���� ������� �� ��� ���� . ��� �� �� ������ �� �� ���������� ����� ,�� ����� �� �� ���� �� ���� ��� , -------- ����� ���������� � �������������� �� ��� ���� ����� ������� ��� ����������� �� ���� �������. ------------ (���. 3,16,17). � ���� �� ����� ,���� ������ ������ �� ������ . ������� �� �� ������� �������� � �� ���� ����� ����� �� ������� ���� ����� � �� �� ������ ��� ����. 17. � ��� ���� �� �������� �������� : " *��� � ���� ������� ���,�� � �� ����� ����!" --------- � ���� �� ����� ,*��� ������ ������ �� ������ . ������� �� �� ������� �������� � �� ���� *�� �� ������� ���� ����� � �� �� ������ ��� ����. 17. � ��� *�� �� �������� �������� : " *��� � ���� ������� ���,�� � �� ����� ����!" ��� ����� ������� �� �����,��������� ,�� ������������ ���� ����� ���� ������ ��������� � 3000 � ����� ���. ����� ���� ��� ���� ? ��������� � ���� ���� �� ��� ����� �� �� ����� �� �������� ���� �� ��������� �������
cash
quote:
Originally posted by deni
Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
Vo red k'e beshe ako imashe prochitano nesho... vaka [:o)]
Homer MakeDonski ������ �������� ���� ����� ������� � �� ������� �� ��� ��, ���� � ����� ���������� ���� ���������� �� ��� �������� ������. �� ������ �� ����� �������������� �� �� �������� ������� �� ������ ����� � �� �� �������� ��,���� � ����� ������ �� ��� �������� *���������� ��-�� ���� ���� -����� �� ������� ���� ����� -�� ���� �������� �� �������� �� ��������� ����� ������� . ������ �� �� ������� ������ �� ��- ��� *���->*���� ����� ��������������� �� ���� ���� ������ ���� ���� � �������� ��� ��� ����� �� ������ �� ������ ���� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ������ ���������� �������� �� ������ �� ���� -"��� �� �� �� ,(�����) �� ����� ��� ",�� ����� ���� ������ ���������� ����� , ��� ���� ����� ������� �� ��������� ������� �� ����,������ ���������� -"��� � *������,���� ���"(����� 10,30 ) ���� ������� ��������� �� ������ *���� �� �� �������� �� ������ ���� �� ��� ,�������� �� ����� �� �� ����������� ���� ��� ����� �� ������ ���� ,�� ���������� ����� �������� ���� �� ������ �� �� ��������� � ���� *���� � *�� �� ���� .�.� ���� ������ ���������� ��� *�� � *���� �� ���� *������ � ����� �� ����� ���� *�������� ��� *�������� ? ���� ����� ��� ������ ����� �� ������� �� ������� �� ����������� ���� �� ���� �� �������� �� ������ .
Homer MakeDonski ������ ��������� ����� � 3000 ���.����� ���� .�������� �� �� �������� : -������ ��������� ����� #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; �� �������� �� �����, 25 �� ���������� "������, �����, �����". -������ � �������� � � ����� ����,�� ����� � ������ ��������� � ����� ! � �������� ���� ������ � �������� � � ����� �� : -�� �������� �� ����� �� "������" (��. �. 106), - ���������� �� �������� ���������� -#956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ; ����� ����� � �� �� �������� �� ������ #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ������ �� �������� �� ��������� ���� ������ ��������� ��������� �� ������ ��������. ������ ���� ���� ������ : ����� ������� ���� ���� #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ,� ���� ���� ���� ��� � ������� �� ������ ���������. ����� ��� �� �� ������� ���� ����� � ������� ���� #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; �������� "������, �����, �����". ,�� �� ������� �� ��� ������ �� ������� �����.��� �� �������� ���� �� ������ #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; �� ����� �� ������ ��������� ��� ���� ��������� �������� ������ ,�����, ����� . ����� � �������� #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ����� ������,���� , ����� � ����� ����� . ���� ,���� �� ������ ���� ����� ���� ����� ��������� ������ ��� ��� �� ������ �� ������ #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ,���� ��������� ".������"., "����� " � ����� ",��������� ������� ,������ ���� � ������� ���� �������� ���� ������ ��������� ��������� �� ������ #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ������� �� ��������� ,��� �������� ����� �������. ��������� �������� ���� ,��� �� ������� �� � ����� ��� ������� � ����� �� ����� ��������� http://homepage.mac.com/cparada/GML/Deucalion1.html
quote:
Thyia 1 consorted with <Zeus.html> and gave birth to Magnes 1, after whom the district of Magnesia was called, and to Macedon, after whom Macedonia was called.
��� ����������� �� ���� ���� ����� �� ������ ,������ �� � �������� ������� �������� � �� �������,������ �� � �������� ���������
Homer MakeDonski �� �� ���� ���� ������� �� �� ������� �������� ��������� ����� ,��� ���� ������ �� ������� ���������� �� ������ ����� ����������� #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963;=�akednos .[;)]
Homer MakeDonski ��� ��� ���� �� �� ������� � �������� � ��������� �� ������� �� ��� �.�. ��������� ��������� . ������� � ��� �� ���� � ������ �������� ������� ��� � ���� ���� � ������ ,������ �� ��������� ����� . ������� �� � ���� �� ����� �� �������� �� ����� ,�������� ���� ������� ���� ������ ������ ����� . ���� � �������� �������� ����� � ��� ���� ? ��� ��������� �� �������� �� ��������������� �� �������������� �� ������� ,��������༝� �� ��������� ��� �������� ��� �� ��� ����� �� ������ � �� ������� ������� ,����� ������ ��� �� ��� ������ ����� �������� ������ ���� �� �� ��������. �� ��������� �� ������ ������ �� ����������� ���� ������ �� ��� ����������� �����. �� ������� �� ������� ���� � �� ������ �� ��������� �� ������������� �� �������� �� ��������� � �� ����������� �� ����������� ��������� ������� � �� ������ �� ����������
-falanga
quote:
Originally posted by cash
quote:
Originally posted by Christian
Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Znachi vaka... Od ova sho go naoisha se gleda deka Biblija ne si videl a kamoli otvoril,da ne pram muabet za chitanje. Imeno,uste na prvata strana od stariot zavet,jasno e napishano sho postoelo odsekogash a shto e sozdadeno od Boga. 1.Mojseeva 1 1. U po�etku stvori Bog nebo i zemlju. 2. A zemlja be�e bez obli�ja i pusta, i be�e tama nad bezdanom; i duh Bo�ji diza�e se nad vodom. 3. I re�e Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. 4. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. 5. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva no�. I bi ve�e i bi jutro, dan prvi. 6. Potom re�e Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. 7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. 8. A svod nazva Bog nebo. I bi ve�e i bi jutro, dan drugi.9. Potom re�e Bog: Neka se sabere voda �to je pod nebom na jedno mesto, i neka se poka�e suvo. I bi tako. 10. I suvo nazva Bog zemlja, a zbori�ta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro. 11. Opet re�e Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, �to nosi seme, i drvo rodno, koje ra�a rod po svojim vrstama, u kome �e biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. 12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, �to nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje ra�a rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. 13. I bi ve�e i bi jutro, dan tre�i. (izvini na srpskiot prevod...) Bashka,Matej go zapochnuva evangelieto so rodoslov na Isus(iako Isus ne moze da ima rodoslov po tatko,bidejk'i e roden od majka koja ne bila doprena od maz',taka da Josif e maz' na Marija a ne tatko na Isus)
bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik
cash quote ...Naveduvas deka tuka se raboti za svetoto trojstvo . J�� ������� �� �� ���������� �� ������� ���������� . Mora da te prasam koi ti se argumentite deka tuka se raboti za Svetoto Trojstvo ? Upotrebenite li zborovi-� Us� I �Our� go objasnuvaat toa ? Logikata veli deka �Nie� I �Nash� oznacuva mnozina . E sega mnozina znaci povekje od eden .Ostanuva da se argumentira za kolku toa e povekje od eden . Ako pak napravime sporedba so na ovoj nacin izrazenata mnozinska forma ,vo Koranot ,kade na premnogu mesta e zapisano �We� koga Allah im se obrakja na lugeto ,togas mora da se prasame dali I toa znaci deka Koranot svedoci za Svetoto Trojstvo ... Za da nema zabuni... Arapskata gramatika,pokraj ednina i mnozina,ima i dvoina(slicho e i vo slovenechkata za pr.) Bashka,i koga lugjeto se obrakaat edni na drugi,koristat VIE ,sho neznachi deka se dvajca ili trojca.
nemo Dobro objasnuvas Homere, no so sovremen Makedonski, moze podetalno da objasnis so zborovi od Crkveniot Makedonski jazik? Majka, mamma, na mnogu jazici se kazuva, duri i na kineski MA znaci majka. Dona na italijanski znaci? P:S: DUHOT dali moze da bide zamenet so denesniot zbor za DUSATA?
nemo
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
���� ���� ����� ,� ���� ���� �������, �� � ������ ... ��� �� ������ ���� ���� �� �� ������ ���� � ������ ������ �� ������ �� �� ������ � �� ������ ����� �� �������� *������� �������� ����� ���� "���a" � ��� �������༝� �� ��������������� ������� ���� ������ ����� �� ��� ������ ������� �� ������ ���� ���������� ����� ����������� ����� �� ������� *�->��->��->�� ������ �� ������ ������������� �������� : *�->*�� � � � � *�� � �� � *�/�� �/� � -�/�� -�/�� * - �� - �� �� �� �� ��� ����� � �� ������ ����� �� �������� *������� �������� ����� ���� "����" ��� � ���� � �� ������� ������������ ������ *M->*M� � � � � *�� � �� � *�/�� �/� � -�/�� -�/�� * - �� - �� �� �� ��� ���� ���������� ������� �� ��������� ���� �� ���� �� ������ �� ������ �� �������� : -������ ���� � ������� � �� ��� �������������� �� � ��������� � ����� ������ ���� � ����� ������� ���� ��� � ����� �� � ����� �� ,���弝� � ����� ����� ������ ���������� �� ����� ������ ������. -������ ���� � ������� ������ ����� �� ������ ���� � �� ��� �������������� �� � ���������� ���弝� � ����� ����� ������ ������ �� ����� �������� �� ����� ,�� ������ ���������� ����� ��� �� � ������� ������ ����� ������ . ���� �� ����� ����� ,���� �� ����� ����� - ������ ���� � �� ������ ������������ .�� ���� �������� �� �������������� ���弝� �� �� ,����� ����� , ���� �� ����� ����� . -������������ ���� �� �� ���� � �� ������� �������� ����������� .��������� �� ���� �� ���� �������� ������ ��������� ������� ��� �� ���� �������� ��������� �� ������ ����,��������� ��������� �� ������ ���� . ������ � ����� � ������ �� ������ ����� � ���� ������� �� ������ ��� ������� � ����� ������ �� ���.
I na kineski BaBa znaci tatko,
Homer MakeDonski
quote:
Originally posted by nemo
Dobro objasnuvas Homere, no so sovremen Makedonski, moze podetalno da objasnis so zborovi od Crkveniot Makedonski jazik? Majka, mamma, na mnogu jazici se kazuva, duri i na kineski MA znaci majka. Dona na italijanski znaci? P:S: DUHOT dali moze da bide zamenet so denesniot zbor za DUSATA?
� ����� ����������� �� � ����� �� �������� ;-) ������� �� ��������� ���������� �� ����� ������� �������� �������� , �� ������ ����� �����, ����� ���������� ���� ���� �� ������� �� ���������.�� ����� ������ �� �� �� ������� �� �� �������� �� ��������� �� ������������� �� ��������� �� ��� ������. �� ������� ���� �� �� ������� . �� ���������� ���� � �-�� ��� ���� ,����� ��� ������� . � �� ����� � ������ � ������������ �� , ���� ���� ��� �� ���� ������ ~�������� ,� ����� ~ ������� . ���� � ���� ������ . ���� ���� ������������� �� ���� �� �� ���� ������ �� ��� �������� �������
Homer MakeDonski ��� �� ,��� ��� �������� ,�� �� ���������� �� ��� �� �������� �� �������� �� ��� �������
Homer MakeDonski
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
������ -"��� �� �� �� ,(�����) �� ����� ��� ",�� ����� ���� ������ ���������� ����� , ��� ���� ����� ������� �� ��������� ������� �� ����,������ ���������� -"��� � *������,���� ���"(����� 10,30 ) ���� ������� ��������� �� ������ *���� �� �� �������� �� ������ ���� �� ��� ,�������� �� ����� �� �� ����������� ���� ��� ����� �� ������ ���� ,�� ���������� ����� �������� ���� �� ������ �� �� ��������� � ���� *���� � *�� �� ���� .�.� ���� ������ ���������� ��� *�� � *���� �� ���� *������
[img]http://www.historyofmacedonia.org/Macedoniansymbols/images/ikona4.jpg[/img] "� �� �� ����� ���� � ���� �� ����� " �� �� ������� ������ ������ �� ���������������
a-pin-dim ������� � ����. ������ �� ��������� ����� �����, ���� ����. � ��� ���� ����� �� ������������ �� ������������ ���� �� ������� �������. ��, ������ ��� ��� ��� ���� ����� �� ���������, �� �������� � �������� �� ���������� �� �������������� ��������, ���, ������ ��������� �� �������, �� ������� ���� ����� �����, ����� ����������� � �� ������ ���� ������������ �������� �� ��� ����. ���� ���� ��� ��������� �� �������� ��� ���� ����� ����� ����� ������� �� �� �� ������� �������������� ��������, ���� �� ��������� � ���������� ���� ��������, ������� ���� �� ���������� ������ �� ������������ �������� � �� ���������� �� ���������� ��������� ����. ����� ��� ��������� �� ���� �����, ������ � ��������� �� ������� ������� �����. ���� ����, ������ ��� ��� ����� ������� ����� �� ������ �� �������� ������� ���������� ����������� �������� ���� ��������, ����� ����� ������� ����� �, ����� �� ���� � ���� �� �� ������ ��������, �������� �����. ���� ��� ������� ���������� �� ��������� ������ �������, � �� ���� ���� ����� ��� ���� � ����� ������� ����� ����������� �������� ���� ��������, � �� ���� ���� ����� ���. �����, ������ ������������� ������������ ����� ������� ���������� ����� ����������� ��������, ������� �����, ��������� �� ���� ���������� ����������� ������ ���� �������� �� �������� �� �����, ������� ����������� ���� ���� ��������, ����� ������ ����� �� ��������� �� ������� ����������. ������������ ����������� �����, �������� �������������, �� ���� ���� ���, ������ ������ ������� ��������� �� ��� � �� �������� ��������� ���������� �� ��������� �� ��������� ���������.
santiago669 OCE NAS..... i ponatamu i ponatamu AMIN
concrete [url="http://www.slovio.com/1/zvuk/nasx-otec3.wav"]OCE NAS[/url]
nemo
quote:
Originally posted by concrete
[url="http://www.slovio.com/1/zvuk/nasx-otec3.wav"]OCE NAS[/url]
i na literaturen[?]
Homer MakeDonski cash quote ---- Za da nema zabuni... Arapskata gramatika,pokraj ednina i mnozina,ima i dvoina(slicho e i vo slovenechkata za pr.) Bashka,i ---- quote Se cini deka samo pri nasiot makedonski dvoinata e zavrsena rabota , A zarem ne bi mozelo ona "koga lugjeto se obrakaat edni na drugi,koristat VIE ,sho neznachi deka se dvajca ili trojca." da bide refleksija na odredena zapisana norma vo kodeks na odnesuvanje i.e zapisanoto od religioznite knigi da se preslikuva vo sekojdnevnoto odnesuvanje pri sto bi se zelo vo podrugo znacenje , ako pr se dava pocit od eden kon drug covek .... Mene "poterata" mi e zosto e usvoen toj normatyiv na koristenjeto na Vie vo megjusebnata komunikacija ili zosto e zapisano �We� koga Allah im se obrakja na lugeto ... a zabuni ne bi trebalo da postojat , Koranot nitu propoveda nitu svedoci za Trojstvoto Pozdrav
Homer MakeDonski ------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- A zarem ne e popravilno da se rece deka ednoto i edinstevo Evangelie sto go propoveduva Isus go propovedaat Isusovite apostoli ili za ova se seguvas ?
cash [/quote] bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik [/quote] Celta ne mi beshe da ja prepishuvam ili preveduvam Biblijata,tuku da posocham kade vo istata moze da se prochita shto postoeshe i shto beshe sozdadeno od Boga. Bashka,turcizmite se premnogu udomak'eni vo nashiot jazik,i jas nemozm i nesakam da gi isfrlam od upotreba zoshto nemozam da najdam soodvetna zamena za niv. P.S. Biblijata(izdanie 2001 od MPC)ja kupiv 800 denari.
cash
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- A zarem ne e popravilno da se rece deka ednoto i edinstevo Evangelie sto go propoveduva Isus go propovedaat Isusovite apostoli ili za ova se seguvas ?
--------------------- Ne moze da se reche deka Isusovoto Evangelie(koe jas lichno veruvam deka postoelo)go propovedaat apostolite,zatoa shto chetirite Evangelisti,iako pishuvaat za ist period,isti nastani i lichnosti,sepak se megju sebe razlichni i kontradiktorni. Nekolku primeri,kolku da ne e dzabe muabetot[;)] Jovan 5:31.Ako jas svedocham za sebe,svedochenjeto moe ne e vistinito Jovan 8:14. Isus odgovori:Ako jas svedocham sam za sebe vistinito e svedochenjeto moe:zoshto jas znam od kade doagjam i kade odam;� Dali Isusovoto svedochenje e vistinito ili ne? _________________________________________________________________ Matej 12:3-4. A Toj reche:Neste slushnale shto napravi David koga ogladne,toj i tie shto bea so nego?Kako vleze vo kuk�ata Bozja i gi izede� lebovite,koi ne smeeche da gi jadi ni toj ni tie shto bea so nego,tuku samo sveshtenicite. Marko 2:25-26. No On im reche:Zarem ne ste slushnale shto napravi David koga imashe maka i ogladne sam toj i onie shto bea so nego?26. Kako vleze vo domot Bozji,pri prvosveshtenikot Avijatar,gi izede lebopvite od zrtvenikot,shtone trebashe da gi jade nikoj drugosven sveshtenicite,pa im dade i na omie shto bea so nego? I sega,ako se vratime na ovaa prikazna vo stariot zavet(1.kn.Carstva ili1.kn.Samoelova 21:1)ke vidime deka David beshe sam,nemashe nikoj sonego. 1.kn.Carstva 21:1 David dojde vo Nomva pri sveshtenikot Avijatar,i Avijatar se zbuni,koga se sretna so Davida,i mu reche:Zoshto si sam?I zoshto nema nikoj so tebe? ________________________________________________________________ Matej 10:9-10 Ne nosete vo pojasite vashi ni zlato,ni srebro,nitu bakar, 10. ni torba za pat ni dvojni alishta,nitu obuvki,nitu stap;zoshto rabotnikot ja zasluzuva svojata nagrada! Marko 6:8 Pa im zapoveda da ne zemaat nishto za po pat,osven po eden stap;ni torba,ni leb,ni pari vo pojasot,� Eden od ovie ja imat negde zgresheno�ili mozda i dvajcata. ________________________________________________________________ Matej 5:9 Blazeni se mirotvorcite,zashto ke se narechat sinovi Bozji! Matej 10:34 Nemojte da mislite deka dojdov da donesam mir na zemjata; nedojdov da donesam mir,tuku sabja(mach). ??? _________________________________________________________________ Rodoslovijata koi se dadeni vo Evangelijata spored Matej (1:1-16) i Luka(3:23-38), pokraj mnogute razliki pomegju sebe a i spored Stariot zavet, sodrzat i edna fundamentalna greshka, dvajcata pishuvachi tvrdat deka Isus vodi poteklo od Josif, ma`ot na Marija. Za potsetuvanje: Isus e zachnat na chudotvoren nachin, po Bozija volja vo Marija, koja ne bila doprena od maz. Kako e togash vozmozno toj da e sin Josifov? E sega da ne dolzam mnogu...dosega imam sretnato tolku mnogu kontradiktornosti vo Biblijata, shto sigurno ke me zabolat racete od pishenje.0stanuva faktot deka istite postojat.Dali se edna ili iljada,mislam deka i ne e vazno,zato shto i edna kontradiktornost e dovolna za da smetam deka ova shto go imame denes,sigurno ne e Evangelieto shto go propovedashe Isus. P.S. Ako sakav da se sheguvam,ke kazev vic.[;)]
-falanga
quote:
Originally posted by cash

bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik
Celta ne mi beshe da ja prepishuvam ili preveduvam Biblijata,tuku da posocham kade vo istata moze da se prochita shto postoeshe i shto beshe sozdadeno od Boga.
quote:
pa si mozel da prevedes toa e eden del, a i gledam podolu si ja imas kupeno za 800 MD, pa si mozel da prepisas od na Makedonski, neli?
Bashka,turcizmite se premnogu udomak'eni vo nashiot jazik,i jas nemozm i nesakam da gi isfrlam od upotreba zoshto nemozam da najdam soodvetna zamena za niv.
quote:
ima ,ima samo ako gi pronajdes, za bashka e posebno, koe veke go znaese
P.S. Biblijata(izdanie 2001 od MPC)ja kupiv 800 denari. [/quote]
quote:
pa zosto si napisalpogore na srpski[?][/quote
Homer MakeDonski �� �������� ����������� ���� ������� ���� �� �������� � ���� ���� � ������ ��� �� ��������� ����������� �� ��� ������ ���� ���� � �� ��� ������ �� ���� ���� ���� � ��� ��� ������ �� ��������� ������ �� �� ����� �� ��� ���� ....������������� �� ������� � �������� ��� ������ � ��� ��� ����������� ��� ��������� ���� ����� � �������� �� ���� ������ ���� ��������� ��� ����� �� ���� , � ��� ���� � ���������� ��������� ,�������� �� ����������� � �������� ������� ������ ��� �� �������� ����������� � ������ ���� ������ �� ������ �� �� ������ ����� ,��������� �� ��������� ����������� ,��� ������������ ���� ���� ��������� ,���� ����� ������ ���������� �� �������� .... ����� � �� ����� �������� �� �� ��� ���������� ------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- ���� �� ��� �� �������� ������ � �� ������������������� ,������� ���� �� ����� ,��� ���� ���������� �� ������ �� �������� �� ������ ����� ���� �� ��������� ���� �� ������ �� ������ ,��� �� ��������� �� ���� �������� ������ �� ����� �� ����� ������� �� ��� ������ ���� �� ��� ���� �� ������� �� ����� �� �� ��������� � ����� ��������� � �� ���� ������� ���������
cash [quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ pa si mozel da prevedes toa e eden del, a i gledam podolu si ja imas kupeno za 800 MD, pa si mozel da prepisas od na Makedonski, neli Neznam dali prochita,ama jas na krajot se izvinav sho go pastirav tekstot na srpski[:)]____________________________________________________________________ ima ,ima samo ako gi pronajdes, za bashka e posebno, koe veke go znaese "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
-falanga
quote:
Originally posted by cash
[quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
fildzan=caska, charsija= trgovski; baklava ne e turski[:)],dolnomalec isto, sprotivno gornomalec, baksuz=nesreknik[8D]
cash
quote:
Originally posted by -falanga
quote:
Originally posted by cash
[quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
fildzan=caska, charsija= trgovski; baklava ne e turski[:)],dolnomalec isto, sprotivno gornomalec, baksuz=nesreknik[8D]
_______________________________________________________________ hahahahahahahahahahahahaha demek,kafe k'e pieme vo chashka...fala,jas ne[;)] trgovski-charshija=dva razlichni poimi... baklava ne e turski??? dolnomalec-maalo-od turski "mahale" i...trebiT da si stvarno baksuz za da probash da ja zamenish edna cela kultura sho bila na ovie prostori pojk'e od pet veka. EW,me iznasmea.
-falanga
quote:
Originally posted by cash hahahahahahahahahahahahaha demek,kafe k'e pieme vo chashka...fala,jas ne[;)] trgovski-charshija=dva razlichni poimi... baklava ne e turski??? dolnomalec-maalo-od turski "mahale" i...trebiT da si stvarno baksuz za da probash da ja zamenish edna cela kultura sho bila na ovie prostori pojk'e od pet veka. EW,me iznasmea.
sega se pie kafe vo pogolemi fildzani[:D],(ti ne ama tvoite vnuci sekako ke pijat kafe vo sholji[;)]) caska e inace i na ruski, pa kako i drugite Hrvatite na pr idr evropski zemji gi zamenuvat zborovite od mracnoto doba koga lugeto gledale samo da preziveat, mozit da se vratat starite zaboraveni zborovi, koga se upotrebuvale pred ovaa kultura koja ni patista ne gradese, ami samo konjski pateki[;)][:)] ovaa kultura crkvite gi zameni vo dzamii, neli, zatoj ke kasnit vo Evropa sos godini[V], baklava e arapski ili persiski[?] zborot bese dolno-koj e po poteklo od dol/e/u, dolina znaci nisko ili od nizina itn, maala=ulica lingvistite ke go recat svoeto, a za stranski zborovi ima sekade i vo site jazici, a kulturata se mesa sekade, pa sega imame aplikacija=aplication( molba, baranje) so poteklo[^] ti smejse kolku sto sakas, kako sto znam turskiot ne e vo upotreba so godini, da ne sakas da bide svetski jazik[?] P.S. ovaa ne e mesto za pojasnuvanje na zborovite, ako nekoj prevod go zgresis ima edit replay, pa popraj[8D].
cash
quote:
Originally posted by -falanga [P.S. ovaa ne e mesto za pojasnuvanje na zborovite, ako nekoj prevod go zgresis ima edit replay, pa popraj[8D].
Ako se sek'ash,ti pochna da pojasnuvash zborovi (zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik),i redno e,ako imash nesho da kazish na temava,kazi,a ako nesho drugo ti smetat,nechitaj [;)]
-falanga
quote:
Originally posted by cash i redno e,ako imash nesho da kazish na temava,kazi,a ako nesho drugo ti smetat,nechitaj [;)]
pa ti napisav za tvojata kultura od poveke od 500 god Na temava neka se ispolni Gospodovata molitva ....neka dojde carstvoto tvoe...., da nema dzamii[8D]
AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
��� �� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������
�� �������, �������� � �������� �� ����.
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
��� �� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������
�� �������, �������� � �������� �� ����.
e da....bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle im gi otfrlile zapisite....
AntrAx
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
��� �� ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���� ��� �� ��������
�� �������, �������� � �������� �� ����.
e da....bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle im gi otfrlile zapisite....
���� ����, ����� ����� ��� ��� ��� ����� �� �����. � �� ����� ���� �� ��������, �� ���� ��� ������� ����������, ���� �� �� ��������� ��� ��� �� �������. �� ����� ������ ���������� �� � ��������������: bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle...
RaGeAnGeL aj aj ne se praj deka ne znjas....mnogu ubo svati so sakav da kazam i voopshto ne e kontradiktorno to so go napisav...ama zavisi kolku si cital i so si cital.. razrabotaj ti malce mozocnite viugi i ke vidis so sakav da kazam...a ako ne ti e i togash jasno slobodno kazi jas eptem opshirno ke ti objasnam za da se razberime normalno[;)]
SpaceLily Site ste nevernici!
Enigma Bogomilstvoto povtorno se shiri niz Makedonija! Negovi se izmislicite za nekoi "prvi" apostoli, chie pisanie bilo otfrleno. Vprochem, toa uchenje poteknuva od pavlikanstvoto, chij osnovach bil Pavle od Samasata (Ermenec) i zhiveel nekade vo tre- tiot vek na nashata era. Toj postavil novi dvanaeset apostoli, na- vodno, na koi im se javil Hristos i im ja raskazhal "vistinata". Poklonicite na pavlikanstvoto bile izgoneti od Ermenija, a mnogu od niv se naselile vo Makedoniija i niz balkanot, kade go donele i svoeto uchenje, vrz koe podocna bilo zasnovano bogomilstvoto. Nekade vo X - XI vek bila napishana bogomilskata "Tajna Kniga" - tajno "evangelie", koe e eres, kako i seto bogomilsko uchenje. Povekjeto bogomili bile goneti od Vizantinskata vlast, a tie shto ostanale, potoa dobrovolno go primile islamot (makedonskite muslimani i boshnjacite - Srbi). Seto toa e edna golema laga, koja bila mnogupati unishtuvana, ed- nostavno, zashto NA LAGATA I SE KRATKI NOZETE! Od dve vistini, ednata sekogash e laga, a od mnogu vistini, seko- gash, samo edna e vistinska. Vistinata e NEIZMISLENA POSTOJANOST! Znachi: vistina beshe od pochetok, vistina e sega, i vistina kje bide sekogash. Pritoa, NE ZAVISI OD CHOVECHKATA MISLA. Ako temelno gi izuchime trite najstari monoteistichki religii: judaizmot, hristijanstvoto i islamot, kje dojdeme do zakluchok deka uchenjeto na religiite se menuvalo, so iskluchok na pravo- slavieto, koe e najstara hristijanska vera. Budizmot namerno go izostaviv, bidejki ne e religija, a filosofija. Na pochetokot na novata era, postoela edna hristijanska vera, od koja najnapred otpadnale gregorijancite - Ermeni i drugi monofizi- ti, patem vo X vek otpadnala Rimokatolichkata crkva, vrz chij eres se zasnovani drugi eretichki crkvi (protestantizam). So tekot na vekovite, pravoslavnata Crkva porasnala, no sushtinata na nejzinata vera ni najmalku ne e izmeneta - celosno i potpolno zasnovana na SVETOTO PISMO I PREDANIE. Koj ne saka da veruva, ne mora, no sekoj shto ja bara Vistinata, kje ja najde vo Hrista i Negovata Chista Nevesta - Sveta Crkva PRAVOSLAVNA! Noviot (duhoven) Israel, t.e. BOZHJI IZBRAN NAROD (NACIJA) se si- te pravoslavni narodi i poedinci, soedineti vo Crkvata Hristova. Faktot, shto sushtinata na pravoslavnata Crkva ostanala NEIZMENETA od nejziniot pochetok do denes - povekje od dve iljadi godini, za razlika od drugite hristijanski crkvi i inoverni religii, ja potvrduva nejzinata vistinitost.
-falanga
quote:
Originally posted by Enigma
Bogomilstvoto povtorno se shiri niz Makedonija! Negovi se izmislicite za nekoi "prvi" apostoli, chie pisanie bilo otfrleno. Vprochem, toa uchenje poteknuva od pavlikanstvoto, chij osnovach bil Pavle od Samasata (Ermenec) i zhiveel nekade vo tre- tiot vek na nashata era. Toj postavil novi dvanaeset apostoli, na- vodno, na koi im se javil Hristos i im ja raskazhal "vistinata". Poklonicite na pavlikanstvoto bile izgoneti od Ermenija, a mnogu od niv se naselile vo Makedoniija i niz balkanot, kade go donele i svoeto uchenje, vrz koe podocna bilo zasnovano bogomilstvoto. Nekade vo X - XI vek bila napishana bogomilskata "Tajna Kniga" - tajno "evangelie", koe e eres, kako i seto bogomilsko uchenje. Povekjeto bogomili bile goneti od Vizantinskata vlast, a tie shto ostanale, potoa dobrovolno go primile islamot (makedonskite muslimani i boshnjacite - Srbi). [quote]Bosnjacite - Hrvati
Seto toa e edna golema laga, koja bila mnogupati unishtuvana, ed- nostavno, zashto NA LAGATA I SE KRATKI NOZETE! Od dve vistini, ednata sekogash e laga, a od mnogu vistini, seko- gash, samo edna e vistinska. Vistinata e NEIZMISLENA POSTOJANOST! Znachi: vistina beshe od pochetok, vistina e sega, i vistina kje bide sekogash. Pritoa, NE ZAVISI OD CHOVECHKATA MISLA.