Господова молитва
Господова молитва
a-pin-dim Отче наш, Кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин.
Homer MakeDonski Kristijane Navedi mi gi onie delovi od Biblijata koi najmnogu te ubeduvaat vo toa deka nekoj go ima videno Boga i deka e Otec ,pa da porazgovarame ;-)
Thief Хомере, превелик, Македонски... би те замолил за твое мислење на оваа тема: http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?TOPIC_ID=7728 ... Не разочарувај се од некои коментари, туку биди трпелив за да стигнеш до моите, оти ме интересира твоето мислење за нив! Ептен е поврзано со религија, верата и со „отецот“... [;)]
Homer MakeDonski Quote ------ bash snoshti gledav imase interesna emisija na National Geographic channel eden profesor od Harvard obajasnuvashe deka najgolema greshka na covekot e da go prestavi Gospod kako "neshto" ili "nekoj" --------- Quote Сева оваа релација на човек и неговата претстава за Бог излегува дека е менлива категорија .Сега велиме Татко ,а порано не било така . Во минатото зборот Мајка бил употребуван за да се објасни претставата за Бог Зошто е тоа така ? Од каде се сите оние силни фигури на Мајката расфрлани наоколу ,за која се вели дека претставува Бог .Можно ли е никој никогаш ништо да нема видено ,а да имаме и претстава за тоа како ,нека биде ,би можело да изгледа Бог и да имаме едно од правилата ,десет на број кое вели . 3.Да не правиш никакви ликови ,ниту било каква слика од она што е горе на небото ,или долу на земјата ,или во водата или под земјата . -Ако ова правило се согледа од аголот на приказната за златното теле ,тогаш има тежина ,но ако имаме верување,култови или религија присутни времето на Мојсие ,кои говорат во прилог на тоа дека Мајката е Бог ,тогаш излегува дека споменатата приказна има и подруга тежина ,а би се однесувала и на забраната на понатамошното претставување на Бога преку ликот на жена . Се обидувам да внимавам како пишувам , да не збунувам ниту себе си ниту некој друг. Јас пишав дека: –“Таткото е синоним за Бог”,а сепак поаѓајќи од тоа дека најголемо значение им придавам на зборовите ,од кои се обидувам да им го доловам евентуалното им значение ,може поправилно ќе беше ако пишев дека зборот Татко е синоним за Бог . Претставата за Господ како “ некој “или “нешто” доаѓа од нас луѓето, и веројатно е дека ние никогаш нема да осознаеме малку повеќе од тоа дека таквиот пристап ни е погрешен .Сепак ,кога осознаваме каде грешиме ,ќе имаме на ум како сме погрешиле ,зошто сме погрешиле и кога сме погрешиле . Знаејќи го тоа би требало да излеземе од погрешките и да побараме подгруг пристап,оти не ќе најдеме ако не бараме . Од она што досега го имам осознаено за некои од зборовите а најповеќе за зборот Македонија,единствено неговото значење е тоа кое го барам ,пишувам дека ако зборот Татко е синоним за Бога тогаш зборот Бог : -го има својот корен во зборот Маке -зборот Маке стои за Мајка -зборот Мајка го има/ла значењето на Бог ,а зборот Бог му е неговиот (математички речено) прв извод Затоа што *М~*Б Тоа го вели нашиот мајчин македонски јазик . Или зборот Татко е синоним за Бога зборот Бог е синоним изведен од коренот Маке зборот Маке стои за Мајка ,а Мајка била Бог . Дали само била туку и сеуште е . Низ призмата на значењето на зборот Татко во неговите латински варијанти Padre или Pater или Father . Овде расчленувајќи го зборот на два дела како Fa/ther или Pa\ter и поаѓајќи од претпоставката дека Ter стои за Tera се прашуваме што значи или означувало зборчето Pa ,кое во современиот интернационален јазик се променило во Fa ,или што е тоа : -“ Pa “ ? или што е тоа и какво зачење има : -“ Fa “ ? Ако споредиме преку значењето на зборот Мајка ,пак почнувајќи од латинските Варијанти на Mater ,или Madre ,(кои ги издвојувам поради нивната најчиста форма ) делејќи го зборот на ист начин како Ma/Ter или Ma/dre ,повторно до прашањето ,што е тоа : -“ Ma ” ? и кое му е значењето . Тука напомош ќе го побараме минатото во кое е запишано Големата Божица Ма Или Мајката Земја . И доколку и ова би би било недоволно тогаш да погледаме и во самата Библија ,пак од аспектот на зборовите и нивното значење и да прочитаме во овој дел -“Ете девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му дадат име Емануел “Иса 7.14 И истото ова од Новиот Завет според Матеја 1.23, -“Ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе го наречат Емануел “,(каде се надополнува со значењето)кое преведено значи , “Бог со нас “! Откривајќи ги називите кај евреите за Бог ,а кои се Adonai ,YHWH I Elohim , Мораме да се запрашаме вака -Зошто зборот Емануел значи -“Бог со нас “ и од кој јазик е преведено на еврејски дека зборот Емануел го има тоа значење ? Одговорот мора да биде дека преводот е земен од јазикот на цивилизацијата која била пред таа на евреите ,која го имала за кодекс дека зборот Ма значи Бог , а зборот Емануел,како што е преведено. Ако пак таквата цивилизација го имала усвоено таквиот кодекс ,тогаш мора да се забележи ,дека таквата цивилизација ја имала осознаено и претставата за Тој “некој” или “нешто”дека е во женски род и е Таа . Значи Ма од МаТера преку оваа анализа Ма од Е Ма нуел Ма од МаНиту Ма од Мајката Земја Ма од МаДона Ма од МаКе Ма од Мајка со значење на Бог . Навраќајќи се повторно наназад кон прашањето на значењето на зборчињата -“ Pa “ ? или -“ Fa “ ? , одговорот што би можел да си го дадам е следниов Па или Фа означува едно големо ништо или заклучно нема никакво значење,освен како еден патоказ даден наназад кој го насетува коренот врз кој што е изграден ,а тоа е зборот Ма. Оттука би се запрашал и следново , Кој е тој што во историјата на човештвото успеал на Бога да и посади брада ? -одговорот го претпоставувам и не го знам ,а од аспект на македонската територија прерпоставувам дека доаѓа од страна ,преку процесите на имиграцијата што се ,кога некој о дошол и најпрвин со законот на силата успеал да го наметне своето убедување над Македоните или следбениците на богот Мајка ,кога била нарекувана МакеДон, пак преку линкот http://pub18.ezboard.com/fbalkansfrm14.showMessage?topicID=117.topic ---------- Q:How is it that the Maltese Fertility Cults have been such a secret? It’s likely that the early people who had written language never knew about them. __________ A; Simple very simple Hellens were destroyers.Since they're arrived .. .cult of Patricharcath been established ________ Култ чие што воспоставување можеби се има одразено и врз зборот Мајка изговоруван може како Мајче Маке Маеке Мајче , Па преку принципот на кратење на почетната буква ,карактеристичен најмногу за ,како што е зачувано латинскиот јазик, Има линк за пример со буквата С www.bartleby.com/61/8.html ----------- where in focus is anallising the word "sister in low" A number of Indo-European languages show a similar word for the kinship term “daughter-in-law”: Sanskrit snu, Old English snoru, Old Church Slavonic snkha (Russian snokhб), Latin nurus, Greek nuуs, and Armenian nu. All of these forms, called cognates, provide evidence for the phonetic shape of the prehistoric Indo-European word for “daughter-in-law” that is their common ancestor. Sanskrit, Germanic, and Slavic agree in showing an Indo-European word that began with sn-. We know that an Indo-European s was lost before n in other words in Latin, Greek, and Armenian, so we can confidently assume that Latin nurus, Greek nuуs, and Armenian nu also go back to an Indo-European *sn-. (Compare Latin nix [stem niv-], “snow,” with English SNOW, which preserves the s.) This principle is spoken of as the regularity of sound correspondences; it is basic to the sciences of etymology and comparative linguistics. 16 Sanskrit, Latin, Greek, and Armenian agree in showing the first vowel as -u-. We know from other examples that Slavic regularly corresponds to Sanskrit u and that in this position Germanic o (of Old English snoru) has been changed from an earlier u. It is thus justifiable to reconstruct an Indo-European word beginning *snu-. 17 ----------------------------------- Па повикувајки се на таквата појава ,претпоставено кратење за буквата М ,во зборот Мајче M/ajчe (-M)ајче /Аjчe Аој ч е Ojчe Оче ----- Маке ------ *К->*Т Ова е и денес карактеристично за рускиот јазик каде тие пишаното Т во зборот МаТи го изговарат отприлика Ма Ќ еи MaTе (e-i) MaTi Ма/ти -M/aти Атa oтa Ота+ц Отец Од аспект на молитвата Господова преку замена би се добило *Мајче наша, *Која си на небесата, да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин. Ако пак Господ е од Госпа со значењето Дама ,тогаш и молитвата би била *Госпина молитва , Ма од Мама За молитвата Господова на која и пристапувам и чие што значење и го согледувам уште и преку можното значење на зборот Македонија би додадел и вака. Зошто е употребено заменската форма Твое ? Ако веќе се работи за Дама и Мајка тогаш би требало да се понесеме со вистинска почит и да напишиме Ваше наместото на Твое . *Мајче наша, *Која си на небесата, да се свети името *Ваше, да дојде Царството *Ваше, да биде волјата *Ваша како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен (.)дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не(.) воведувај не во искушение, но (.)избави не од лукавиот. Амин. А ако зборот Ма значи Бог , тогаш би можеле да ја претпоставиме и неговата природа на двојност или тројство преку можното значење на зборовите За да биде во множинска форма ,мора да биде : -запишано повеќе од еднаш,а најмалку двапати -запишаното да го има истото значење -да биде запишано на ист начин и со користење на исти букви -да се употребува насекаде по светот и од секого,откривајќи му ја на тој начин и универзалноста што со себе ја носи . - да почнува и да завршува на ист начин ,запазувајки го на тој начин запишаното дека се работи за “алфа и омега”како што љубат да кажат - да се потврди дека е почеток и дека е прв,за секое едно живо суштество од родот човечки од искони до бесконечноста... Компарирајки преку зборот Македонија Задржувајќи се за неговиот прв дел Маке или Мајка Фокусирајќи се на најненежниот негов и најпрв облик ,за мене Тоа е зборот Мама Или поточно зборовите МаМа Ова бидејќи Ма е Бог и Ма е Бог ,па затоа можеби во тоа да е и неговата дуална природа ,која што би можеле да ја согледаме преку веќе еднаш изнесеното во топиков и да се обидиме на овој начин да објасниме зошто Господ ,како што Кристија исто поставува прашањето ,збори во множина ------------- Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? ---------- А бидејки топиков е насловен како Господова молитва Тогаш уште еден пат да се навратиме кон истата и да го напишиме можното значење и од агол на дуалноста на Божјата природа *Мајче наша ,*Вие кои *сте на небесата, Да се свети името *Ваше, Да дојде царството *Ваше , Да биде волјата *Ваша Како на небесата така и на Земјата , *Зборот наш насушен *дајте ни го денес и *Простете ни ги долговите наши Како што им ги простуваме и ние на нашите должници И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго. Сега и секогаш и ва вјек вјекова *Мамин [;)]
StormAngel Bibliski prikazni natanovata beseda.David go priznava svojot grev.Solomonovoto raganje Joav vojuvase protiv Rava Amonitska i tuku reci go prezede toj carski grad.Isprati Joav da mu kazat na Davida:"Jas napagav na Rava i ja osvoiv vodata na gradot; sega soberi go drugiot narod i trgni kon gradot,i prezemi go;zasto ako go prezemam jas ke mu se dade moeto ime." David go sobra siot narod,trgna kon gradot Rava,vojuvase protiv nego i go prezede.David go zede venecot na carot nivni od glavata negova-a vo nego imase talant zlato i skapocen kamen-i go stavi David na svojata glava,i odnese od gradot mnogu golem plen. A narodot,sto bese vo nego,go izvede i go prenese preku pili,preku zelezni grebla,preku zelezni sekiri i go frli vo peckata za pecenje tuli.Taka postapi toj so site amonitski gradovi.Potoa David se vrati so siot narod vo Erusalim (Od svetoto pismo na stariot i noviot zavet)
RaGeAnGeL wooooooooooooooooooooooooow ti si lud[:D]anyway citav edna kniga i imase eden mnogu interesen del vo neja za Isus i hristijanstvoto eve eden del: ..."Christianity is a religion in a rush.Look at the world created in saven days.even on a symbolic level,thats creation in a frenzy.To be born in a religion where the battle for a single soul can be a realy race run overy many centuries,with innumerable generations passing along the baton,the quick resolution of christianity has a dizzying effect....In a moment you are lost or saved.Christianity straches back through the ages,but in essence it exists only at one time:right now." ..."devinity should not be blighted by death.Its wrong.The world soul cannot die,even in one contained part of it.It was wrong of this Christian God to let His avatar die.That is tantamount to letting a part of Himself die.For if the Son is to die:it cannot be fake.If God on the Cross is God shamming a human tragedy , it turns the Passion of Christ into the Face of Christ.The death of the Son must be real.....But once a dead God ,always a dead God,even resurrected.The Son must have the taste of death forever in His mouth.The Thrinigy must be tainted by it;there must be a certain stench at the right hand of God The Father.The horror must be real.Why would God wish that upon Himself?Why not leave death to mortals?Why make dirty what is beautiful,spoil what is perfect?".....[;)]
Homer MakeDonski blagodarejki na cicko google eve mi go linkot za topikot vo koj imase diskusija za Islamot http://forums.vmacedonia.com/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=4792
Homer MakeDonski a vo diskusiite tamu ova bese tebe StormAngel ,za koj se nadevam deka ne si se otkazal od muabetov quote ------------------------------------- Homer, Gospod (Allah) ima i rahmet(pocit) kon drugite sustestva koi sto mu pomagaat,t.e angelite,i zatoa poveke se upotrebuva Nie. Mislam deka tuka stoi tvojot problem,zosto ako Gospod e eden se okvalifikuva kako mnozina? Ili gresam? Daj pokonkretni prasanja,ke se potrudam da ti odgovoram. ----- quote StormAngele Nekako so golemo zadocnuvanje ,zivotot vlece po svojot terk , jas duri sega najduvam vreme da se nadovrzam na poslednite ti recenici. Bi sakal da procitam sto mislis za taa ,eve RaGeAnGel ja imenuva kontradikcija Zosto za Gospod koj ne ucat e ednina ,postojat i mnozinski formi upotrebeni koga se pisuva za nego ,od koi nekoi upotrebeni i vo Kuranot ,kako sto citirav . Pozdrav
RaGeAnGeL ne znam vo koja tocno kniga imase objasnuvanje za to ...ke probam da ja najdam ..anyway znam deka beshe objasnato kako WE treto lice mnozina t.s VIE ...ustvari ne e mnozina nego se pishuva ko ke persirash nekogo...vrska nemam dali me svativte ne znam kako da objasnam... ke ja pobaram knigata i ke vi kazam
Homer MakeDonski kontradikcija ,fatamorgana ili spomeni od minatoto. Takvi koi ostanale nevidlivi za korektura [;)]
RaGeAnGeL http://www.earlychristianwritings.com/mark-prior.html.....i den denes postoi debata ...ushte ne se sigurni dali e Mark ili Matthew [:)].....btw Matthew bil sobirac na danok i nikogsh ne bil so Isus http://www.leaderu.com/truth/1truth21.html....The Gospels As Historical Sources For Jesus,The Founder Of Christianity
Christian
quote:
Matthew bil sobirac na danok i nikogsh ne bil so Isus
kako moze da ne bide so Isus koga celo vreme e spomnuvan vo noviot testament i Isus licno go izbira za svoj apostol. BTW stranicite ne postojat. Eve ti eden prost primer koga prvpat se spomnuva svetoto trojstvo vo biblijata.Odnapred se izvinuvam so e na angliski Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? za da se razbere, treba da se svati svetoto trojstvo. Megutoa duri vo noviot testament se opisuva ubavo svetoto trojstvo. Gospod e Otecot, Sinot i Svetiot Duh.
Homer MakeDonski ако не сум згрешил Исус нема напишано ниту еден ред во Библијата
Christian toa e samo primer kako edna molitva treba da e sostavena
Homer MakeDonski Prasanje Ako Boga nikoj ne go ima videno ,zosto gospodovata molitva zapocnuva so Отче наш ?
Divider Стварно, кој знае, може е жена. Јас мислам дека е женско, поради чудниот смисол за хумор, лошотилак кога нешто не е по ќеиф, џангризавост, каприциозност и генерален дисрегард за создаденото. :)
Christian [quote]Ako Boga nikoj ne go ima videno[/quote Kako moze nikoj da ne go videl, pa Isus bese na zemjata i On go kaza primerot so molitvata.
Christian Homer Isus nema napisano ni eden red vo biblijata ama mnogu pati e citiran. Gospod e svetoto trojstvo Otecot,Sinot i Svetiot Duh. Ima mnogu citati od noviot zavet kade sto jasno i slikovito se objasnuva se za Gospod.
RaGeAnGeL svetoto trojstvo e prifateno 3veka posle Isus....prvoto evangelie vo noviot zavet go napisal coek so nikogash ne go sretnal Isus t.s.od 20-30 god posle negovata smrt
Christian Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Homer MakeDonski Она што мене ме интересира е што е тоа Свети Дух Она што засега го знам дека светиот дух е креативната божја сила Може ли да се осознае малце повеќе? Свети Дух и како е напишано за него ? Благодарам
Christian Se izvinuvam odnapred ako ne mozam da objasnam ubavo na makedonski, Svetiot Duh e licnost od svetoto trojstvo.On e posrednik pomegu nas i Gospod,preku Svetiot Duh ima direkten kontakt do Gospod. Isus pred da zamine od zemjata im veti na sledbenicite Negovi deka Otecot ke go prati Svetiot Duh da bide nasiot posrednik so Gospod. Eve nekolku primeri: Koga John vo divinata im veli na lugeto da se pokaat i da se krstat isto im veli vo Mark 1:8 I indeed baptized you with water,but He will baptize you with the Holy Spirit(se misli na Isus) vo Luke 11:13 If you then,being evil,know how to give good gifts to your children,how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him. Utre ke ti pisam poveke primeri.
RaGeAnGeL It was after the Councils of Nicea in 325 AD and the Constantinopole in 381AD that the doctrine of the Trinity was declared to be an essential part of ortodox Christian belif[;)]and btw this is a historical fact dear Christian[:)]
RaGeAnGeL The Gospels As Historical Sources For Jesus,The Founder Of Christianity The four canonical gospels are indispensable. 1.1 The lack of relevant evidence outside the gospels makes them the necessary starting-point of any investigation of the historical Jesus. 1.1.1 In the first century or so after the death of Jesus there are very few references to Jesus in non-Christian literature. The nature of the tradition incorporated in the gospels. 2.2.1 The length of time between the events and their recording in the gospels is not much more than two generations, even on the latest dating now proposed. The majority of New Testament scholars still date Mark's gospel shortly before or shortly after AD 70, Matthew and Luke roughly 80-90, and John close to the end of the first century. No part of this scheme, however, is uncontested, both the relative dating of the gospels /15/ and the overall period of their composition being increasingly debated. While J. A. T. Robinson's view that all the gospels were completed before AD 70 has few adherents in its entirety, many are now prepared to argue that both Matthew and Luke could have been written in the sixties (and therefore, for most scholars, Mark would be still earlier) /16/. This would give barely more than one generation between the events and the final Synoptic record of them. ...this is just a little part of the website that u couldnt open[;)]
Christian namignuvaj kolku sakas ama vistinata ke ostane vistina,amen. Toa so 300 i kusur godini posle raganjeto na Isus nekoj go prifatil svetoto trojstvo ne znaci deka od togas postoi. So drugi zborovi ko luge da ke odlucuvaat koj i sto e sevisniot Gospod. Stranicite ne se otvaraat dali ti namignuvas ili ne. Matthew e napisan okolu 59-75 ad, Mark 65-70 ad, Luke 59-75 ad itn.... Imam izbor dali da veruvam na covecki sposobnosti i naucna fantastika za evangelieto na Isus,ili da veruvam vo Bozjiot zbor,jas biram da veruvam vo Bozjiot zbor.Oti veruvam deka Gospod znae mnogu poveke koj e otkolku lugeto znaaat koj e Gospod.zalosen Fakt e sto duri i silite na temninata znaat koj e Isus i site se tresat od strav samo so ke go cuat Negovoto ime,a lugeto ne oti se izgubeni vo temnica.
Homer MakeDonski [;)]
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Christian
namignuvaj kolku sakas ama vistinata ke ostane vistina,amen. Toa so 300 i kusur godini posle raganjeto na Isus nekoj go prifatil svetoto trojstvo ne znaci deka od togas postoi. So drugi zborovi ko luge da ke odlucuvaat koj i sto e sevisniot Gospod. Stranicite ne se otvaraat dali ti namignuvas ili ne. Matthew e napisan okolu 59-75 ad, Mark 65-70 ad, Luke 59-75 ad itn.... Imam izbor dali da veruvam na covecki sposobnosti i naucna fantastika za evangelieto na Isus,ili da veruvam vo Bozjiot zbor,jas biram da veruvam vo Bozjiot zbor.Oti veruvam deka Gospod znae mnogu poveke koj e otkolku lugeto znaaat koj e Gospod.zalosen Fakt e sto duri i silite na temninata znaat koj e Isus i site se tresat od strav samo so ke go cuat Negovoto ime,a lugeto ne oti se izgubeni vo temnica.
koja vistina more???se citas so pisis??toj NEKOJ e ustvari crkvata vo koja TI denska vervish taka?za koj covecki sposobnosti i naucna fantastika prajs muabet? iznajsni se ...do sega ne mi dade ama bash ni eden argument za sevo ova so go kazvis kao "vistina"i koj e toj "bozji zbor"?i btw ne se buni...nikoj ne rece deka Gospod ne postoi....samo ima GOLEMA razlika od Gospod so Isus[;)]i samo pls kazi mi si ja cital Biblijata?i KOJA Biblija?
The`bItCh Christian.. svashta so tebe..
Christian Bozjiot zbor e biblijata(stariot i niviot zavet) Vistinata e deka Isus e Sinot na Gospod[:D]
RaGeAnGeL hey:)u r not giving me facts and examples u r just giving me empty words...ima golema razlika megu star i nov zavet...star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity...its a big contradiction and u know it...if u really read the bible...btw zaso ne mi odgovori na prashanjeto?[:)]
Homer MakeDonski Зошто Исус не го проповеда Светото Тројство ,туку вели Татко ми и Jас ? отприлика : -"Јас сум со Татко ми и Тој е во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми ".. заш Исус ама баш никаде во Библијата не вели ниту отприлика -"Јас сум и со Татко ми и со Светиот Дух и Тие се во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми и во Светиот Дух"..
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
Зошто Исус не го проповеда Светото Тројство ,туку вели Татко ми и Jас ? отприлика : -"Јас сум со Татко ми и Тој е во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми ".. заш Исус ама баш никаде во Библијата не вели ниту отприлика -"Јас сум и со Татко ми и со Светиот Дух и Тие се во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми и во Светиот Дух"..
Isus nikade ne spomnal ni deka religijata shto ja propoveda se vika Hristijanstvo[:)]
Homer MakeDonski
quote:
[i]Originally posted by RaGeAnGeL
Isus nikade ne spomnal ni deka religijata shto ja propoveda se vika Hristijanstvo[:)] [/quote] ух , добра, добра [;)]
Homer MakeDonski Господ го нема видено никој Таткото е синоним за Бог Топикот е "Господова молитва " Ако замениме зборот Отец ,(дали може знаете зошто се употребува зборот Отче ,а не Татко ,во нашиот мајчин јазик ,кога ја кажуваме молитвава ? ) Тогаш добиваме Боже наш, Кој си на небесата,да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин. Постои ли разлика ?
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
Господ го нема видено никој Таткото е синоним за Бог Топикот е "Господова молитва " Ако замениме зборот Отец ,(дали може знаете зошто се употребува зборот Отче ,а не Татко ,во нашиот мајчин јазик ,кога ја кажуваме молитвава ? ) Тогаш добиваме Боже наш, Кој си на небесата,да се свети името Твое, да дојде Царството Твое, да биде волјата Твоја како на небесата и на земјата, лебот наш насуштен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши како што им ги простуваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Амин. Постои ли разлика ?
bash snoshti gledav imase interesna emisija na National Geographic channel eden profesor od Harvard obajasnuvashe deka najgolema greshka na covekot e da go prestavi Gospod kako "neshto" ili "nekoj"[;)]
deni Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
deni God = Nature
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by deni
Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
deni koj knigi per kazi...preporacaj mi nekoja
deni zemi ja filozofija za cetvrta , prirodno-mat smer ke ti go izbistri umot
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by deni
zemi ja filozofija za cetvrta , prirodno-mat smer ke ti go izbistri umot
deni wtf?????????????sekoj so zavrshil sredno ja ima citano taa kniga t.s ucebnik ...vrska nemas[:D]doj pft ke ti kazam jas so da citas[;)]
RaGeAnGeL me zbuna[:D]so beshe fintava so bibliskava prikazna?[:0]
StormAngel Izvadok od stariot i noviot zavet.[;)]
RaGeAnGeL tibam[:D]od star ili od nov e ?
Homer MakeDonski Storm A da pustes nekoja molitva od Koranot za promena ? besmiljahi rahmani rahimi...
StormAngel Ima takov topic Homere,na Islam e. Nego,da ne zabeguvam mnogu,ako ne vi se interesni ovie,ili pak ako ne sakate jas da gi postiram ovie prikazni prezemeni od biblijata,taka kazete,i ke prestanam.[;)]
Homer MakeDonski Ми се чини дека не сум те разбрал најдобро,па затоа така ти и пишав.А дали ти или јас ќе постираме приказните тоа најмал проблем.Фатил Крали Марко вилица од коска ,на сонце сушена ,па отепал 2-3000 противници или Давид беше :-) СтормАнгеле ,сакав споредба за тоа како изгледа една молитва по исламски кодекс ,Коранот моментално не го имам со себе . А линкот за исламот за жал го загубив.Еднаш го најдов преку гоогле ,па ако не ти е проблем постирај го и тука.Знам дека сега е во архивите ,а до нив многу клучеви треба да шкрипнат ,за да се отворат Поздрав
RaGeAnGeL odma pogreshno svakas e*ate[:D]jas samo prashav dali se od star ili nov zavet[;)]
Christian
quote:
star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity.
ti go napisav tekstot od biblijata vo stariot zavet kade prvpat se spomnuva svetoto trojstvo.
quote:
Зошто Исус не го проповеда Светото Тројство ,туку вели Татко ми и Jас ?
Vo noviot zavet Isus go spomnuva Tatkoto, Sinot(On) i Svetitot Duh posrednikot pomegu Gospod i lugeto.Ke najdam stihovi vo petok i ke ti pisam poveke(sega ispiti imam)
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by Christian
quote:
star zavet gospod e EDEN I EDNISTVEN...nova zavet trinity.
ti go napisav tekstot od biblijata vo stariot zavet kade prvpat se spomnuva svetoto trojstvo.
quote:
Зошто Исус не го проповеда Светото Тројство ,туку вели Татко ми и Jас ?
Vo noviot zavet Isus go spomnuva Tatkoto, Sinot(On) i Svetitot Duh posrednikot pomegu Gospod i lugeto.Ke najdam stihovi vo petok i ke ti pisam poveke(sega ispiti imam)
aj vaka...pred da mi pastash neso pls kazi mi koja verzija od Biblijata ti ja citas?i pls stavi stihovi kaj shto Isus kazuva deka Gospod =trinity[:)]
Homer MakeDonski Кристијан да ти заблагодарам за одговорот . Quote -------- Genesis 1:26 Then God said, "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. Oti Gospod zboruva vo mnozina? --------- quote Naveduvas deka tuka se raboti za svetoto trojstvo . Jас воопшто не се согласувам со таквото објаснување . Mora da te prasam koi ti se argumentite deka tuka se raboti za Svetoto Trojstvo ? Upotrebenite li zborovi-“ Us” I “Our” go objasnuvaat toa ? Logikata veli deka “Nie” I “Nash” oznacuva mnozina . E sega mnozina znaci povekje od eden .Ostanuva da se argumentira za kolku toa e povekje od eden . Ako pak napravime sporedba so na ovoj nacin izrazenata mnozinska forma ,vo Koranot ,kade na premnogu mesta e zapisano “We” koga Allah im se obrakja na lugeto ,togas mora da se prasame dali I toa znaci deka Koranot svedoci za Svetoto Trojstvo . Eve eden primer , http://www.quranm.multicom.ba/s19.htm --------------- SURA 19 MERJEM * MERJEM (Mekka, 98 ajeta) U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog! 16. I spomeni u Knjizi Merjem, kad se povukla od porodice svoje u mjesto isto#269;no, 17. Te uzela (da se zakloni) od njih zastor.Tad smo joj poslali Duha Naseg te joj se prikazao чovjekom pravim. ------------------------------- Quote: 17….Tad smo joj poslali Duha Naseg --- Quote So mislite sto oznacuva upotrebata na ovie zborovi: -“smo” ? (smo se koristi za mnozina vo Srb-Hrv jazikot ,kako MI smo ) -“Naseg” ? Dali i tuka imame potvrda za Svetoto Trojstvo ? ----------- Ako pravime sporedba kje citame deka Mojsie pisal "Let Us make man in Our own image,according to Our likeness. ------------- I so pisanoto toj posvedocil deka e dual Kuranot svedoci deka se raboti za dual ,na mnogu mesta , Pa ako e toa taka dadeno vo mnozina , kako moze da vikame Ti i --------------------------------------------------------- Eve go istoto vo angliska verzija http://isgkc.org/EnglishQuran/sura19.htm -------- Mary (II) * Mention in the Book how Mary withdrew from her people to an Eastem place. * She chose to be secluded from them. We sent her Our spirit, who presented himself to her as a full-grown human being. * She said: "I take refuge with the Mercy-giving from you, unless you are someone who does his duty." • He said: 'I am only your Lord's messenger to bestow a clean-living boy on you," ** She said: "How shall I have a boy when no human being has ever touched me, nor am I a loose woman?" * He said: "Thus your Lord has said: "It is a simple matter for Me [to do]. We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided." Quote ----------- We will grant him as a sign for mankind and a mercy from Ourself." It is a matter that has been decided." ------- Quote -“We” ? -“Ourself”? --------------- I ovde vazi istoto so logikata koja veli deka “Nie” I “Nash” oznacuva mnozina , a mnozinata znaci nabrojuvanje za povekje od eden . Ako i spored Kuranot e eden ,togas od kade sevo ova ?
RaGeAnGeL kontradikcija a?[:)]
Homer MakeDonski RaGeAnGeL-e или RaGeAnGeL-ko Јас тебе многу добро те сваќам и да ти пишам дека објаснувањето ти е повеќе од разбирливо .Мене оваа проблематика не ми е непозната и за истата имам дискутирано со неколкумина . Супер би било ,кога би се прочитало какво објаснување е напишано во книгата што ја спомнуваш ,ако можеш да ја најдеш,ако не во некоја следна прилика немој да се обврзуваш .. Она што сум го чул или читал како објаснувања е се ,ако се работи за арапскиот јазик,кога сум контактирал со нив ќе речат ,тоа е својство на самиот јазик на Коранот ,исто ко кога пишуваш писмо ,па персираш па употребуваш Вие наместо Ти , па од аспект на персирањето и од аспект на личната култура и од аспект на уважувањето на лицето кон кое му се обраќаш и од аспект на почитта што на тој начин му ја ускажуваш кон оној кому му се обраќаш. Она што мене ми недостига во таквите објаснувања е тоа што тие се еднонасочно објаснети. Оти релацијата е човекот и Бога . И ако сиве овие објаснувања се дадени од аспект на приодот на тоа како човекот би требало да му се обраќа кон Бога ,тогаш ништо не е објаснето за тоа зошто Бог има таква потреба да му пишува на човекот. Конкретно ако Бог би му се обратил на човек со Вие ,би можело да се мисли и на тоа дека се обраќа на повеќе од еден човек . Но како да се свати ако Бог би се искажал како: -“ Ние Бог ви велиме вам луѓето” Зошто Ние ? Ангелите како дел од Него ? Зошто Бог би зборел и во нивно име ,кога тие на Бога му се подредени ,а не Бога да е подреден. Или како што цитирав ,Бог вели не само Нас туку и Нашето Ако веке така е запишано тогаш чиво е тоа Нашето На Бог и на Ангелите Па и тие самите се создадени ,зарем не . Кога се даваат таквите објаснувања од аспектот на јазиците ,тогаш би требало да се дадат објаснувања од сите можни релации .Било тоа да се работи за арапскиот ,еврејскиот, македонскиот ,англискиот, или секој друг јазик . Релација значи -човек~ Бог -Бог~човек Објаснето да е за Ние Објаснето да е и за Нашето =================== Она што со македонскиот јазик би можело да се објасни е Ние ->МаМа или М ае Мае или Ма и Ма и или Ма и Ма ,значи Двоина Па оттаму и она нашето од ние ,во релацијата Бог~човек и адекватно релацијата човек ~Бог ,вие за множинската форма Вас ,но не во 2 лице еднина за Бог~Ти ,туку во 1 лице множина Вие
RaGeAnGeL probvam da ja najdam knigata....ne mozam[:(]znam samo deka toa WE go vikaat "royal WE" ovdeka..ama tebe ti odi kako so gledam so zborojve[:D]btw ivana se vikam Homere[;)]
Homer MakeDonski "rojal We" - nego kako i toa uste od vreminjata koga se posakuvalo da se bide "kalif namesto Kalifot " Mene mi e zadovolsto sekogas koga kje diskutiram so sekoj koj i samiot preku somnevanjata si, gi bara odgovorite ,a mi se cini deka i kaj tebe RaGeAnGeL-ko vo mnogu e zastapena nedovorbata vo odgovorite ponudeni od klasicnosta na interpretaciite . Jas svojot pravec go trasirav preku zborovite na koi im pristapuvam so pocentanta pozicija македонскиот јазик i preku vozmoznoto znacenjene na zborot Македонија doagjam i do spoznanijata za МакеДонија pozdrav
RaGeAnGeL uh vidi...mislam dek ne se svakame...ili jas ne te svativ ili ti mene....ocegledno e deka ti imas golemo poznavanje na zborovite...jas isreno vrska nemam:)) ti kazav so sum porcitala...ne mozam da najdam dokaz za to...znaci...logicno...ti mojs da objasnis pojke nego jas...a jas normalno ke go prifatam to kako verodostojno[;)]
Homer MakeDonski Ова беше делот каде последен пат го образлижував можното значење на зборот Мајка и нејзината двоинска форма изразена преку зборот Мама
quote:
М ае Мае или Ма и Ма и или Ма и Ма ,значи Двоина
Сега би да продолжам со поврзаноста ,повторно на истите зборови од сличен агол на анализирање . Или ако зборот Мама може да биде множинска форма ,тогаш каков е случајот со зборот Мајка ? Знаеме дека Мајка како збор е даден во еднина множинската форма се прави,во денешниот литературен јазик со буквата > и < па имаме Мајки за множина . Е сега вака ,согледувајќи ја подреденоста на самогласките во нашето современо писмо Азбуката редоседот им е даден : А , Е , И ,О ,У па имаме МајкА -еднина МајкИ-множина она што фигурира помеѓу нив е самогласката > е < па едното со другото дава нешто што е прекрасно за читање МајкЕ-двоина , како множински облик на нешто што е повеќе од еден ,а помалку од три И пак ќе напишам А она што е како скалило помеѓу еднината и множинате е веќе напомнав двоината значи аналогно на претходното Ма-еднина Ма и Ма -двоина имаме МајкИ-множина МајкЕ-двоина МајкИ -множина Ова наведува на размисла дали по случајност името на нашата е запишано МакЕдонија или од некој таму во минатото останало да се запамети токму како што требало да биде запаметено ?
Homer MakeDonski И повторно повикувајќи се на насловот на топикот за кој што и оној што го отвори не напиша ништо повеќе потоа топиков е кој насловен како Господова молитва повторно се навраќаме к кон истата и да го напишиме можното значење и од агол на дуалноста на Божјата природа овој пат изразена преку зборот Мајке *Мајке наши ,*Вие кои *сте на небесата, Да се свети името *Ваше, Да дојде царството *Ваше , Да биде волјата *Ваша Како на небесата така и на Земјата , *Зборот наш насушен *дајте ни го денес и *Простете ни ги долговите наши Како што им ги простуваме и ние на нашите должници И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго. Сега и секогаш и ва вјек вјекова *Мамин повторно и за делот каде се вели : *Зборот наш насушен ,наместо лебот кој го земаме како симбол преку пишаното Лебот на насушен И ако ова го споредиме според напишаното во делот Лука 4,4 А Исус му одговори и рече: “Напишано е дека не само со леб ќе живее човекот,туку и со секој збор Божји рековме дека "дума" е уште еден збор меѓу останатите кој го има значењето и на зборот "збор" значи *Думата *наша *насушна место *Зборот наш насушен ,наместо лебот наш насушен фокусираме постоењето на уште едно дополнително објаснение за тоа од каде е дојдено наведеното по Лука (4,4) .”......*5 Мојсие 8,3.каде е напишано вака: “Те смируваше и те мореше со глад ,а потоа те хранеше со мана , За која не знаевте ниту ниту татковците твои,за да ти покаже дека човекот Не живее само од лебот ,туку дека човекот живее од се што излегува Од Господовата уста.” Или накратко од Господа Споредувајки го сево ова преку значењето на зборот Македонија каде што разложувајќи го како и досега МакеДона каде најпоследниот самогласник би можел да се препостави како дволас *а->*еа->*иа ->и воведеното правило дека меѓу a i и секогаш се пишува >ј< *а->*еа->*ија-> МакеДон ија согледуваме уште едно ново претпоставено значење за зборот Дума Освен тоа дека своето потекло би можел да го има во зборот Дона преку *н->*м Дона е и збор кој по редослед доаѓа како најпрв и најдиректен од зборот Маке Доаѓа ,следува или *излегува од зборот Мајке Треба ли да спориме и за тоа што е тоа што излегува од "устаta Господова " ? Средувајќи го досегашново и изразувајќи го преку концептот на Молитвата (и благодарам на Библијата која го сочувала споменот на Молитвата Господова , и благодарам на црквата што ја проповеда Библијата ) би можело да се добие вака : *Маке наши ,*Вие кои *сте на небесата, Да се свети името *Ваше, Да дојде царството *Ваше , Да биде волјата *Ваша Како на небесата така и на Земјата , *Донија-та *наша насушна *дајте ни *ја денес и *Простете ни ги долговите наши Како што им ги простуваме и ние на нашите должници И не *воведувајте не во искушение но *избавете не од лукаваго. Сега и секогаш и ва вјек вјекова *Мамин [;)][;)]
cabrini Ima navestuvanja za Svetoto Trojstvo i vo Stariot Zavet. A inaku sum malku ponov na forumive, pa mozda ne sum vo tek so vashite razmisluvanja, pa ako moze da mi objasnite podetalno sho e celta na vasheto tolkuvanje na Gospodovata molitva, potocno ne gi razbiram vashite prethodni postovi (prashanje do HomerMakedonski).
Homer MakeDonski Како збор *Мајке ,е еден една суштина, но е дуал Како збор Татко ,е еден една суштина, но е еднина ... Ако за зборот Мама може да се напише дека е двоина истото би можело да се напише и за зборот Татко во неговата *источна варијанта даден како "Бабa" и тоа запазувајќи ја претпоставената промена дека зборот Татко го има своето потекло во зборот Мајка непосредно преку двогласната форма на буквата *М->ММ->Мб->Мп Пример за првата претпоставена девијација : *М->*Мб М а м а *Мб а мб а *М/ба м/б а -М/Ба -М/Ба * - Ба - Ба Ба Ба На ист начин и за зборот Татко во неговата *западна варијанта даден како "Папа" или А исто и за вториот претпоставен пример *M->*Mп М а м а *Мп а мп а *М/ба м/п а -М/Па -М/Па * - Па - Па Па Па Ако вака изведените зборови ги споредиме едед со друг би можеле да дојдеме до следново : -Зборот МаМа е коренот и со тоа универзалноста му е дозволена и преку едниот слог и преку вториот слог или и преку Ма и преку Ма ,бидејќи и двата слога читано поединечно го имаат истото значење. -Зборот Баба е условно првиот корен на зборот Мама и со тоа универзалноста му е ограничена бидејќи и двата слога читано заедно го имаат значењето на Татко ,но читано поединечно колку што ми е познато немаат такво значење . Ниту Ба значи Татко ,ниту ба значи Татко - Зборот Папа е со истата ограниченост .Го нема значењето на универзалноста бидејќи ни Па ,значи Татко , ниту па значи Татко . -ограниченост може да се види и во нивната меѓусебна поставеност .Поставени се така да каде завршува едниот започнува вториот или од каде завршува примената на зборот Баба,започнува примената на зборот Папа . Можеби и затоа е земено да зборот Татко е само синоним за зборот Бог Синоним и ништо повеке од тоа.
RaGeAnGeL a so si ti po profesija inace?
cabrini Vo Noviot Zavet na mnogu mesta se pishuva za Svetoto Trojstvo: A Isus koga se priblizi, progovori i rece: Mi se dade sekakva vlast na neboto i na zemjata. Odete i naucete gi site narodi, krstevajci gi vo imeto na Otecot, i Sinot, i Svetiot Duh,... (Mateja 28,18 i 28,19) Poznat e nastanot pri krshtevanjeto na Isus Hristos, koga Bog se javuva vo tri lica, Svetiot Duh vo vid na gulab. Javuvanjeto na Svetiot Duh vo vid na plameni jazici na denot na Pedesetnica itn... Vo Biblijata jasno e prikazan Bog kako Trojstvo.
Homer MakeDonski cabrini Благодарам што ми овозможуваш да направам корекција во оној дел од мене напишаното ----------------- Зошто Исус не го проповеда Светото Тројство ,туку вели Татко ми и Jас ? отприлика : -"Јас сум со Татко ми и Тој е во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми ".. заш Исус ама баш никаде во Библијата не вели ниту отприлика -"Јас сум и со Татко ми и со Светиот Дух и Тие се во мене и кој верува во мене верува и во Татко ми и во Светиот Дух".. ------------- вистина е како што посочуваш напишано е така Ние може така не звучи но се согласуваме дека концептот на Светото Тројство доаѓа со Новиот Завет ,додека истиот го нема во Стариот Завет Поздрав
cash
quote:
Originally posted by Christian
Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Znachi vaka... Od ova sho go naoisha se gleda deka Biblija ne si videl a kamoli otvoril,da ne pram muabet za chitanje. Imeno,uste na prvata strana od stariot zavet,jasno e napishano sho postoelo odsekogash a shto e sozdadeno od Boga. 1.Mojseeva 1 1. U poиetku stvori Bog nebo i zemlju. 2. A zemlja beљe bez obliиja i pusta, i beљe tama nad bezdanom; i duh Boћji dizaљe se nad vodom. 3. I reиe Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. 4. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. 5. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noж. I bi veиe i bi jutro, dan prvi. 6. Potom reиe Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. 7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. 8. A svod nazva Bog nebo. I bi veиe i bi jutro, dan drugi.9. Potom reиe Bog: Neka se sabere voda љto je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaћe suvo. I bi tako. 10. I suvo nazva Bog zemlja, a zboriљta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro. 11. Opet reиe Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, љto nosi seme, i drvo rodno, koje raрa rod po svojim vrstama, u kome жe biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. 12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, љto nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje raрa rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. 13. I bi veиe i bi jutro, dan treжi. (izvini na srpskiot prevod...) Bashka,Matej go zapochnuva evangelieto so rodoslov na Isus(iako Isus ne moze da ima rodoslov po tatko,bidejk'i e roden od majka koja ne bila doprena od maz',taka da Josif e maz' na Marija a ne tatko na Isus)
cash
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
ако не сум згрешил Исус нема напишано ниту еден ред во Библијата
Odlichna primedba. Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...???
cash
quote:
Originally posted by Christian
[quote]Ako Boga nikoj ne go ima videno[/quote Kako moze nikoj da ne go videl, pa Isus bese na zemjata i On go kaza primerot so molitvata.
Ama koj del ne ti e jasen? Isus ko beshe na zemjata,se moleshe na Boga koj e na nebesata.
cash
quote:
Originally posted by Christian
Homer Isus nema napisano ni eden red vo biblijata ama mnogu pati e citiran. Gospod e svetoto trojstvo Otecot,Sinot i Svetiot Duh. Ima mnogu citati od noviot zavet kade sto jasno i slikovito se objasnuva se za Gospod.
Abe jasno e napishano...ama za kogo. Am otvori to Biblijata i chitaj,(едитирано од администратор)
Homer MakeDonski Навикнати сме како постари форум посетители да кога се работи за некое ново име кое пишува на форумите ,дека всушност е некој од веќе присутните учесници кој си го сменил никот. cabrini Ако навистина сте понов,како што пишувате, член на огромнато семејство на интернет-дискутантите тогаш добредојде во нашето виртуално нет семејство . Од моја страна за себе и моите размисли Мојот приод е приодот на зборовите и нивните можни знашења. Целта ми е на веќе посоечките зборови да им ги доловам условно кажано заборавените значења и преку нив да го доловам минатото. За мене еден збор е една филозофија , една буква една историја ,а промената кај било која буква ненапишана историска случка. За цело време во својот фокус имам само еден збор и жалам што немам повеќе од времето одредено на еден смртник за да го потрошам во доловувајќи ги аргументите за сите возможни промени на буквите од таа дума Македонија е зборот чие што можно значење се обидувам да го откријам ,пред себе и потоа она што го сметам за издржливо да го напишам во дискусија ,за да го согледам сопственото размислување од подруг агол,од дискутантите кои се присутни на форумите ,кои би биле и самите заинтересирани да го вложат своето време и размисли на тема која би им била или иста или блиска по содржината. Незнам за вас,но ако имате време волја да започнеме повторно . Во овој топик ,можното значење на зборот Македонија го согледувам преку Господовата молитва и како е напишана молитвата така ,во неа се обидувам да ги анализирам дадените зборови и да им дадам евентуално нови значења. Нови значења за едни и исти зборови и тоа преку една внатрешна методологија на споредување ,каде се поаѓа од дадениот збор кој се споредува со исти такви зборови ,кои би имаат подруго значење или со други зборови кои имаат исто значење.При тоа поаѓам од аспект на нашиот македонски јазик ,кој ми е појдовна основа Еве на пример да го споредиме зборот *Оче со кој започнува молитвата , а го има значењето на Татко со ист збор кој има исто значење Отче или Отец или Ата .Сиве овие зборови имаат исто значење. А ако го земеме зборот Father тогаш правиме споредба на два различни збора кои имаат исто значење . Тоа се зборовите Оче и зборот Father .Она што е карактеристично и за двата различни збора е дека тие имаат исто значење и поради тоа се земени за почеток на текст со иста содржина.Текстот во топиков е текстот на Господовата молитва . Понатаму поаѓајќи од зборовите ,освен споредувањето да нивните можни значења во сегашноста се обидувам колку е можно повеќе да допрам во минатото ,да откријам како еден ист збор бил напишан во минатото и да му го откријам неговото некогашно значење ,обидувајќи се на тој начин да го откријам она што се вели коренот на зборот . Користејќи се со споменатата метода се обидувам зборовите кои ги фокусирам да ги анализирам преку нив самите ,односно преку промената во нивните букви,чија што промена ја согледувам најповеќе преку нивните двогласни форми . На пр. ако еден збор во одредено време претрпел промена на одредена буква ,тогаш зборот кој што е создаден се смета за нов и тој нов збор во самиот почеток на своето создавање би требало да го има истото значење како и зборот од кој што се развива. Пример со зборот >ние < со промената на буквата н во буквата м или *н->*м од зборчето ние се создава зборчето мие а и тоа ново зборче го има истото значење како и зборот претходник . или претпоставувам дека во почетокот на формирањето на зборчето мие таквото зборче имало само едно значење,а потоа со факторот време добило и повеќе нови значења. Мене најголемото откривение ми се случи кога прочитав дека буквата М се заменува со буквата Б или *М->*Б па таквото откритие ми овозможи од своја страна согледам подруги значења за зборот Македонија . Промените кај самогласките се толку многу и толку чести така да кај нив и не постои некое пишано правило . Таквите промени се обидивам да ги согледам преку како што пишав промената во нивната двогласна(веќе не се употребува ) форма . Пр : ако е за буквата а , како да се работи за буквата аа која пак ги има следниве можни девијации ае,аи,ао,ау ,потоа ,еа,иа,оа,уа,за самогласките . Ако го согледаме зборот Македонија преку претпоставената промената со двогласката(симбол како уште го нарекуваат) ае ,тогаш се добива Македонија Македониј ае Маекедониј ае правило е велат дека буквата е се заменува со буквите и -ије је -ј и тогаш со таквата промена би се запишала според некоја логика Мајкедонијае На овој начин се насетува дека зборот Македонија е составен од три дела ,го дефинираат како кованица и тоа Мајке Дон ија Од овој агол на нештата и од вака добиенато ниво преостанува секоја една промена да се добро аргументира со примери и преку нив да се долови заборавеното или можното значење на секој збор. Се случи да се најде податок во историјата кој говори за зборот Македон и кој се зема за основа во создавањето на името на нашата земја ,за кој што е напишано во различни извори ,дека бил син на Бог и смртна жена ,дека бил јунак ,дека бил ова или она ..но никаде во историјата не се наидува на податокот за потеклото на зборот и за неговото возможно значење. Мене информацијата дека се работи за син на богот Зевс ,ме наведе на мисла дека можеби и самиот Македон бил славен како божество во минатото ,но за таквото нешто да не постојат сочувани спомени . Притоа споредував со местото што го зазема Исус во христијанството и местото што му е одредено во Исламот . Паралелата е местото што го би можел да го зазема Македон во религијата на античкиот свет и местото кое што му е одредено во т.н.митологија на Олимп ,каде е претставен како што наведов . Навраќајќи се повторно на можното значење на зборот Македонија ,сега веќе согледан од аспект на расчленетоста како Маке Дон ија Мајке Дон ија Кога веќе се чита и Мајке од Маке ,како прв дел од кованицата или од кој е составен зборот Македонија и повторно со примена и на уште една двогласна форма за буквата а како ае или еа ,или за буквата е која како двоглас би била еа тогаш имаме случај и на Маке Мајке Мајк ае Мајкае Мајка е па според логиката на прочитаното да се запрачаме за каква информација тука станува збор ,каква Мајкае ? Историјата забележила дека постоело време кога Мајката била Бог ,односно време кога Бог се славел преку култот на матријархатот Денес имаме остатоци за славењето на Култот на Мајката во пределите кои се наречени нецивилизирани ,а каде човекот живее во совршенство со природата.Таквото време ,кога Мајката се славела како Бог велат и линковите што ги постирав ,на нашиве македонски простори завршиле тогаш кога Хелените се населиле ваму и го воспоставиле култот на патријархизмот.Потоа тој култ ,условно преминува во религија која го прославува Бога со лик на маж ,како Зевс или неговиот татко (му забораив името Уран Коран ,така некако ) За нив се сомневам и дека се "носители" на зборот Pater,збор кој пак го базирам на зборот Pader или Padre со значење Татко ,за кој пак претпоставувам дека е "формиран " од зборот Madre со значењето на Мајка аОд аспектот на можното значење на зборот Македонија Маке Мајка е да се навратам на промената на буквите М во Б или преку двогласната форма на М->Mп->Mб->Б (каде Мп ,како двогласна форма од буквата М е сочувана токму во она што се нарекува хеленско писмо) , и примена на таквата промена во зборот Маке Б аке каде и кај буквата г имаме претпоставена девијација во буквата к или *к->*г се заменува отприлика и чита вака Баке Баке БаГе БаГае БоГа Бог значи дека тика се наидува на девијацијата дека основата на зборот Бог е во зборот Маке со значење на Мајка Можат да се изведат и други заклучоци како пр: основата на зборовите Оче ,Отче ,Ата со значењето татко исто така го имаат својот корен во зборот Маке ,како што пишав во еден од поранешните постови. Си помислив дека кога веќе во зборот Македонија се наидува на можното значење на зборот Бог ,тогаш за логично ми беше резултатите од таквите анализи да ги потврдам и аргументирам во најголемата од сите историски книги ,во *библиотеката на историјата . Отаму и таквиот приод во толкувањето на Господовата молитва толкувањето го базирам преку можното значење на зборот Македонија Ако пак не ме разбирате како што пишивате ,прашајте ме повторно кажете каде не ме разбирате ,ќе се обидам на подруг начин да се изразам ,проштевајте ако сум напишал долги постови и ако повторно сум неразбирлив. Сум како што можете да видите расположен за дискусија и со задоволство би да продолжиме со темава Мојот приод во барањето на одговорите е давање на одговор на прашањето "зошто". Тогаш кога можам да си го одговорам тогаш сметам дека сум наишол на одредена логика во нештата. Да се прашаме на овој начин ако може, дека читаме познавањата од темата која ја дискутираме ви се да се изразам солидни . Што мислите зошто се употребува изразот Оче ако Бога го нема никој видено ? и каде ги согледувате навестувањата за Светото Тројство во Стариот Завет
cabrini Najprvin okolu forumive, tuka navistina sum nov, znaci ne se krijam zad nekoj prethoden nick. Blagodaram za Vashiot iscrpen odgovor,go procitav vasheto objasnuvanje i mislam deka ja doloviv sushtinata. Vo vrska so Vasheto prashanje za toa kade gi gledam navestuvanjata za Svetoto Trojstvo vo Stariot Zavet: Na mnogu mesta Bog zboruva za sebesi vo mnozina, a dejstvuva vo ednina: 1) "Potoa rece Bog: Da sozdademe covek spored Nasiot obraz i podobie kako sto sme nie" (1.Moj. 1,26) 2) "rece Gospod Bog: Ete Adam stana kako eden od Nas, znaejki shto e dobro a shto zlo" (1.Moj. 3,22) Od gorenavedenite primeri ne se gleda jasno deka Bog e Trojstvo, no ocigledno e deka zboruva vo mnozina. Podocna mnogu jasno, pred se vo Novit Zavet toa e pokazano, taa mnozina pretstavuvaat Trojca. No, go ima toa navestuvanje i vo Stariot Zavet: 3) "Potoa mu se javi Gospod kaj dabot Mamre, koga sedeshe pred vratata od shatorot svoj, na pladnina. Otkako gi krena ocite svoi vide Troica mazi kako stojat pred nego. Otkako gi vide, im pritrca vo presret pred vratata na shatorot svoj, i im se pokloni do zemi. I rece: Gospodi, ako sum nashol milost pred Tebe, nemoj da go odminesh slugata Svoj! Cje Vi donesam malku voda: izmijte gi nozete, pa odmorete se malku pod ova drvo!" (1.Moj. 18,1-4) Obrati vnimanie na nekoi raboti: Bog rece, rece Gospod Bog i vo posledniot primer Avraam mu se obracja so Gospodi, koga Bog deluva deluva vo ednina, a Bog koga zboruva za sebesi veli "Nie" ili slicno. Avraam na trojcata patnici im se obratil kako na eden edinstven Bog. Dali samiot primer ne ja dolovuva sushtinata za Sveta Troica? 4) Prorokot Isaija kazuva: "Vo godinata koga umre car Ozija, jas go vidov Gospoda, sednat na prestolot, visok i izdignat, a polite na odezdata Negova go ispolnija celiot hram. Okolu nego stoeja serafimi; sekoj od niv imashe po shest krilja: so dve sekoj go krieshe liceto svoe, so dve drugi gi krieshe nozete svoi, a so dve letashe. I vikaa eden kon drug i velea: Svet, svet, svet e Gospod Savaot! Celata zemja e polna so negovata slava!" (Isa. 6,1-3) Za da kazat serafimite deka e Bog Svet, mozele toa da go kazat i ednash, zoshto tokmu tripati? 5) Vo Stariot Zavet naogjame i svedoshtvo za Svetiot Duh: "Duhot Bozji lebdeshe nad vodata" (1.Moj. 1,2) David zboruval: "Duhot Gospodov govori vo mene, i slovoto Negovo e jazikot moj"... ili Rece Bog Izrailev, govori za mene karpata Izraileva" (2.Car. 23,2-3) Koga zboruvame za Stariot Zavet red e da se spomnat i slednive primeri, kade se potencira vtoroto lice na Boga, Sinot: 6) "Ti si sin Moj, jas denes te rodiv" (Psalm 2,7) 7) "Tvojot prestol, Boze, e vecen; zhezloto na pravdata e zhezlo na Tvoeto Carstvo. Ti ja zasaka pravdata i go namrazi bezakonieto; zatoa Boze, Tvojot Bog Te pomaza so elej na radosta povekje od tvoite soucesnici" (Psal. 44,6-7) 8) prorokot Isaija veli: "Zashto Mladenec ni se rodi - Sin ni se dade, vlasta e na ramenjata Negovi i kje go narecat: Sovetnik, Cudesni, Bog silen, Otec vecen, Knez na mirot" (Isa.9.6). Site ovie primeri se od Stariot Zavet. Mislam deka dadov objasnuvanje za vtoroto tvoe prashanje, a shto se odnesuva za prvoto, za upotrebata na izrazot Oce,se nadevam deka pokonkretno cje ti odgovoram vo nekoja sledna prilika. Mnogu pozdrav, i se nadevam deka cje ima ushte mnogu raboti za koi cje mozeme da diskutirame na forumov.
Homer MakeDonski Простете што доцнам со јавувањето Најпрвин околу дискусииве на форумов,се разбира дека може да ги дискутираме нештата и од други теми ,онолку колку работите и ги разбираме и ги осознајуваме и онака како на осознаеното ќе му пријдеме .. Незнам колку ќе бидам разбран,јас внимателно го читам она што го пишувавте и некако ми се чини дека објаснувањата ги давате поаѓајќи од Новиот Завет па враќајки се наназад се бара потврда за истото и од Стариот Завет .Мојот пристап во пронаоѓањето на можните значења на зборот Македонија го правам по ,така да се изразам по иста методологија. Поаѓајќи од денешната и со тоа најпоследна ситуација и враќајќи се наназад . За објаснувањата што ги пишавте ,благодарам ,некои ми беа познати ,некои не толку и ако ми дозволете би си позволил мое видување за истите. Поздравувам тоа што сте го пишале ,дека се работи за навестување на Светото Тројство и ми ги доловувате деловите каде се истите . Би почнал од овој дел : 3) "Potoa mu se javi Gospod kaj dabot Mamre, koga sedeshe pred vratata od shatorot svoj, na pladnina. Otkako gi krena ocite svoi vide Troica mazi kako stojat pred nego. Otkako gi vide, im pritrca vo presret pred vratata na shatorot svoj, i im se pokloni do zemi. I rece: Gospodi, ako sum nashol milost pred Tebe, nemoj da go odminesh slugata Svoj! Cje Vi donesam malku voda: izmijte gi nozete, pa odmorete se malku pod ova drvo!" (1.Moj. 18,1-4) Obrati vnimanie na nekoi raboti: Bog rece, rece Gospod Bog i vo posledniot primer Avraam mu se obracja so Gospodi, koga Bog deluva deluva vo ednina, a Bog koga zboruva za sebesi veli "Nie" ili slicno. Avraam na trojcata patnici im se obratil kako na eden edinstven Bog. Dali samiot primer ne ja dolovuva sushtinata za Sveta Troica? Ќе се согласите ли со мене дека и во напишаното ,може да се прочита извледување на дел ,надвор од целината на текстот,кој што може да наведе на подруги размислувања ,одколку што може била идејата водителка на оној кој што го запишувал пишаното. Вие ,почитуван cabini ,ако не се согласувате со моево ,би сакал да ви го слушнам мислењето Сметам дека ,најпрвин по тематикава се дискутирала многу и време и од многу луѓе,па веројатно дека ништо лошо не ќе сториме ако и ние си помуабетиме по истата . Далеку од тоа дека ко за резултат би имале повеќе одколку дискусија,но факт е дека токму различните толкувања на поедини делови од светоста на Светото Писмо допринесувале во создавањето и заживејувањето на неслогата и разидувањето изразена и преку поделата на Црквата и подоцна во создавањето на најразличните секти и во едната и во дугата половина.Тоа веќе е нешто друго од она што се вели делба. си дадов за слобода ова напишаново да го прочитам до крајот на поглавјето и она што јас го најдов за заклучок е дека : Најпрвин како што е напишано Господ (еднина ) му се има јавено на Авраама .Потоа пишува и дека се работи за луѓе ,во подолу напишаното (1 Мој.18,16)Луѓето станаа и тргнаа кон Содом или понатаму во (1 Мој.18,22 )Оттаму луѓето тргнаа кон Содом ,додека Авраам уште стоеше пред Господа .. за да во Содом пристигнуваат како што е напишано(1 Мој.19,1)Вечерта ,два ангела стигнаа во Содом.... Водејќи се од сомнежот се прашувам на начин: -Зарем навистина не е Три ~Тројството кое што Но ако објаснувањата одат во правецот тројца мажи ,тројца луѓе Целиот текст упатува на тоа дека пред Авраам се дојдени Господ со уште два ангели , па затоа и текстот почнува со употребата на зборот Господ ,значи еднина, а делот каде Абраам им се обраќа со (1 Мој.18 4)..ќе ги измијат нозете Ваши ...се однесува за сите нив заедно ) Потоа во делот од Стариот Завет каде е пишаното: 4) Prorokot Isaija kazuva: "Vo godinata koga umre car Ozija, jas go vidov Gospoda, sednat na prestolot, visok i izdignat, a polite na odezdata Negova go ispolnija celiot hram. Okolu nego stoeja serafimi; sekoj od niv imashe po shest krilja: so dve sekoj go krieshe liceto svoe, so dve drugi gi krieshe nozete svoi, a so dve letashe. I vikaa eden kon drug i velea: Svet, svet, svet e Gospod Savaot! Celata zemja e polna so negovata slava!" (Isa. 6,1-3) Za da kazat serafimite deka e Bog Svet, mozele toa da go kazat i ednash, zoshto tokmu tripati? Ваму имаме контрадикторност во она што го видел Исаија ,со она што го велат серафимите. Сетрафимите велат до трипати и зошто е тоа така. Но Исаија пишувал во еднина и запишал . Се разбира дека многу е тешко од аспект на денешното време и фонтот на зборовите со кои се служиме ние денес ,многу е тешко да си ги објасниме да ги пишам условно визиите што ги видел некој во минатото. Тој се служел со оној фонт на зборови од неговото време и преку нив на најдобар начин се обидувал да го запише и објасни виденото . Она што ние треба да го протолкуваме е начинот на кој се вршени комбинациите на за во нивно време присутните фонтови и да ги објасниме од аспект на денешнината. Сепак ваму е забележано дека се работи за запишано во еднина -"jas go vidov Gospoda" -" sednat" -"visok i izdignat" -"odezdata Negova" сето тоа е дадено во еднина Зошто пак до трипати Свет ,Свет ,свет од страна на серафимите ,незнам ,имајте го за шала ако се запрашам да не е процедурално ) Зошто пак тоа би се навело како момент за размислување и тоа не знам ,мислам не е соодветно. затоа што и серафимите велат до трипати но велат за -"Gospod Savaot!"- во еднина понатаму за пишаново : 5) Vo Stariot Zavet naogjame i svedoshtvo za Svetiot Duh: "Duhot Bozji lebdeshe nad vodata" (1.Moj. 1,2) David zboruval: "Duhot Gospodov govori vo mene, i slovoto Negovo e jazikot moj"... ili Rece Bog Izrailev, govori za mene karpata Izraileva" (2.Car. 23,2-3) би ве замолил да ми кажете што се подразбира под концептот на "Светиот Дух " јас го разбирам како креативна Божја сила и со тоа како дел од Бога ,а не како Бог сам по себе . За следниов дел,навестувањата и потврдата за второто лице ,Исус ,се разбира дека сум со истото мислење како и вашето дека постојат пророштва што го навестувале доаѓањето Христово. Koga zboruvame za Stariot Zavet red e da se spomnat i slednive primeri, kade se potencira vtoroto lice na Boga, Sinot: 6) "Ti si sin Moj, jas denes te rodiv" (Psalm 2,7) 7) "Tvojot prestol, Boze, e vecen; zhezloto na pravdata e zhezlo na Tvoeto Carstvo. Ti ja zasaka pravdata i go namrazi bezakonieto; zatoa Boze, Tvojot Bog Te pomaza so elej na radosta povekje od tvoite soucesnici" (Psal. 44,6-7) 8) prorokot Isaija veli: "Zashto Mladenec ni se rodi - Sin ni se dade, vlasta e na ramenjata Negovi i kje go narecat: Sovetnik, Cudesni, Bog silen, Otec vecen, Knez na mirot" (Isa.9.6). За оние пак почетни делови,од вашите објаснувања -" Na mnogu mesta Bog zboruva za sebesi vo mnozina, a dejstvuva vo ednina: 1) "Potoa rece Bog: Da sozdademe covek spored Nasiot obraz i podobie kako sto sme nie" (1.Moj. 1,26) 2) "rece Gospod Bog: Ete Adam stana kako eden od Nas, znaejki shto e dobro a shto zlo" (1.Moj. 3,22) Od gorenavedenite primeri ne se gleda jasno deka Bog e Trojstvo, no ocigledno e deka zboruva vo mnozina...." пак би пишал како и досега , потоа би пишал и за она како ги толкувам пишаните форми Господ и Господ Бог ,но најнапред би сакал да ви посочам еден линк ,од уште еден македонски форум каде сум го постирал своето видување за даденото Евангелие според Јована 1.1 http://mkforum.digimak.org/viewtopic.php?t=146 Би сакал да го погледате ,ако може за подобро да ми ја доловите суштината на мојот пристап. Истото го пишав и на форумов ,но линкот ми побегна од видик . Ве поздравувам и простете уште еднаш што доцнам со мојава порака . И уште ако може да поминеме на ти Гоце Јаневски
cabrini Навистина интересно размислување од твоја страна (мислам дека можеме слободно да преминеме на ти), многу внимателно се обидувам да го читам она што го напиша. Најпрвин сакам да појаснам дека јас не се раководев од сопственото размислување за Светото Тројство и неговото навестување во Светото Писмо на Стариот Завет, тука од она што е размислување во рамките на Православната Црква. За поставените твои прашања овојпат јас ќе се обидам да одговорам, со некоја сопствена логика и начин на размислување иако сакам да нагласам дека можно е и да згрешам или правилно да не ги појаснам работите. Најпрвин околу разговорот на Авраам со Тројцата патници. Бог е еден една суштина, но три лица. Според тоа Авраам му се обраќа на Бог правилно во еднина онака како што и денес му се обраќаме. Авраам неможел да знае дека Бог е Тројство, тоа било тајна која на човекот му е откриена во Новиот Завет, па и од тие причини Авраам неможел да го познае Бог во три лица, го препознал само во едно. Во делот каде што го цитираш, (1 Мој. 18,22) и (1 Мој. 19.1), мораш да имаш во предвид и дека раскажувачот на истиот начин, како и самиот Авраам неможел да ја долови суштината на Света Троица, па останатите два патници ги именува со ангели. Истиот случај е и со пророкот Исаија, и тој неможел во свое време да ја долови суштината за Троичниот Бог, ама затоа можеле ангелите. Светиот Дух е третото лице на Света Троица. Во символот на верата за Светиот Дух се вели, ...И во Светиот Дух, Господ, Кој живот твори, Кој излегува од Отецот, на кого се поклонуваме и Го славиме заедно со Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците;... Пак ќе нагласам Бог е Еден, но во три лица (една суштина), значи Светиот Дух е третото лице на Бога. (Јован 14,17) Духот на вистината, кого светот не може да го прими.... или (Дела 19,2) им рече: Кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: Ние не сме ни чуле дека има Дух Свети. Многу е јасно кажано во Светото Писмо дека Светиот Дух е личност. Она што нашиот Спасител ни го рекол е: (Мат. 3,16) Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и учете ги да пазат се што сум ви заповедал; и ете , Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот. Многу впечатливо е преставувањето на Бог како Свето Тројство при крштевањето на Исус Христос. Мислам дека Стариот Завет треба да се гледа како една сенка на Новиот, она што на луѓето им било наговестено во Стариот Завет (како сенка на она што треба да дојде, односно на она што е) многу јасно се исполнило во Новиот Завет. Поздрав,
Homer MakeDonski Оva ne go znam i prasam za da doznaam vo delot, -"vo simbolot za verata se veli "
quote:
...И во Светиот Дух, Господ, Кој живот твори, Кој излегува од Отецот, на кого се поклонуваме и Го славиме заедно со Отецот и Синот, и Кој говорел преку пророците;..."
Koj veli taka , dali simbolot na verata e nesto kako del sto ne e vo Svetoto Pismo?
quote:
мораш да имаш во предвид и дека раскажувачот на истиот начин, како и самиот Авраам неможел да ја долови суштината на Света Троица, па останатите два патници ги именува со ангели.
Zarem i Mojsie ne ja imal videno Svetosta Bozja ? A sto e so primopredavanjeto na plocite so 10-te komandi ? Zarem nema momenti na viduvanje ?
quote:
Многу е јасно кажано во Светото Писмо дека Светиот Дух е личност. Она што нашиот Спасител ни го рекол е: (Мат. 3,16) Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух, и учете ги да пазат се што сум ви заповедал; и ете , Јас сум со вас преку сите дни до свршетокот на светот.
Molam za malku podetalno objasnuvanje oti vaka razbrav deka jasno se nabroeni site Tri ,no samoto nabrojuvanje ne mi ja doluvuva sustinata na licnost za Duhot Sveti i potoa razbiram deka <Jas sum so vas do krajot na svetot se odnesuva na Isusa, za licno koj VERUVAM ide za novo Voskresenie . Исусовите зборови во многу си ги согледувам преку можното значење на зборот Македонија и , ,каде отприлика вели "-Јас сум со Отецот и Отецот е со Мене и кој ме гледа Мене гледа во Отецот ", преку пристапот Маке Дон ија *Бог *Исус ија каде запишаното би било Исус е со Бог и Бог е со Исус а кој чита Дон чита и Маке ... или "-Јас сум со *Бога и *Бог е со Мене и кој ме гледа Мене гледа во *Бога ", или "-Јас сум со *Маке и *Маке е со *Дон и кој ме гледа Мене гледа во *Маке ",
Homer MakeDonski Пишаното дека -"Бог е еден една суштина, но три лица..." би го зел за почеток во следниов пост, кој пак го разгледувам од аспект на зборот и неговото можно значење. под буква за мене Бог би бил еден збор и една суштина ,но две лица . Бог-е збор напишан во еднина Бог е збор напишан во машки род Дали отсекогаш тоа било така и кој е коренот на зборот Бог се јавува напишан и како Бога и го имаме за некаков падежен остаток . дали можеби зборот Бога е во множнина и е во женски род Не затоа што денес е усвоен кодекс дека Бога е збор еднина во машки род . А дали тоа одсекогаш било така ? Промената на буквата Б во М ја имам за суштинска пресвртница во анализирањето на ,неверувам дека би згрешил ,ако ја именувам и како енигма ,пишаното според евангелието на Јована (1,1) Преку нејзе дојде и до изедначување и рамнотежа на десната со левата страна од зборот Македонија, така што она што се бараше во неа Vo pocetokot bese *Don i Don bese so *BaeKae *B->M Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaeKae Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaiKae Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*Majka Засега анализа само до тука ,до зборот Мајка ако имаме ситуацијата дека Бог-е збор напишан во еднина Бог е збор напишан во машки род тогаш Мајка е збор во женски род Мајка е збор во еднина и од овој аспект би требало да завршиме со Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*Majka Сепак ,поради тоа што анализите ги правам имајќи го за образец зборот Македонија ,каде стои запишаното МакЕ наместо Мајка ,одиме понатаму .т.е веќе досега изложеново го поставувам на подруг начин. Зошто Маке ,а не Мака ? Најкратката форма која се употребува и денес во означувањето на Бога е дадена во зборот Ма Например во митологијата,археологијата дадена како Големата Богиња Ма или Божицата Ма или богот Ма ,што му доаѓа и скратено од Мајка . За овој збор моѓеме да напишеме дека : Ма-е збор напишан во еднина Ма -е збор напишан во женски род Доловувајќи го преку најпрвиот збор на светот или зборот изговорен од устата на секое првородече зборот Мама ,можеме да споредима и вака . Мама е збор напишан во еднина Мама е збор напишан во женски род . Но, зборот Мама би можел да се протолкува и како збор напишан во и женски род и во множина и тоа изразувајќи се вака : Ма + Ма =Мама ;каде Ма =>еднина + Ма =>еднина ---------- Мама=>множина од аспект на значењето на Ма-Мајка имаме вака : Ма =>Мајка =>еднина + Ма =>Majka =>еднина -------------------- Мама=>Мајки=>множина Се фокусираме на барањето на одговорот на прашањето ,каква множина ? Знаејќи дека во нашиот современ литературен македонски јазик множината се создава со употребата најповеќе на буквата "и" за зборот Мајка ви било вака Мајка-еднина Мајки-множина множинската форма се прави,во денешниот литературен јазик со буквата > и < па имаме Мајки за множина . Повторно ,согледувајќи ја подреденоста на самогласките во нашето современо писмо Азбуката редоседот им е даден : А , Е , И ,О ,У па имаме МајкА -еднина МајкИ-множина она што фигурира помеѓу нив е самогласката " е " па едното со другото дава нешто што е прекрасно за читање МајкЕ-двоина , како множински облик на нешто што е повеќе од еден ,а помалку од три И пак ќе напишам А она што е како скалило помеѓу еднината и множинате е веќе напомнав двоината значи аналогно на претходното Ма-еднина Ма + Ма -------- Мама двоина или Ма =>Мајка =>еднина + Ма =>Majka =>еднина -------------------- Мама=>МајкЕ=>двоина имаме МајкА-еднина МајкЕ-двоина МајкИ -множина Ова наведува на размисла дали по случајност името на нашата е запишано МакЕдонија или од некој таму во минатото останало да се запамети токму како што требало да биде запаметено ? Или пресликувањето на зборот Мама е потполно изразен преку зборот Маке Ја завршуваме и анализата на енигмата така како што е редот Vo pocetokot bese *Don i Don bese so*MaKe и си дозволуваме да дојдеме до заклучокот дека единствено во правец на истражувањето на женската родовна форма на зборот Бог ,базирана во зборот Мајка ,која пак својата множинска форма ја има преку зборот Маке ,доаѓаме до солуцијата за бараното и до пронаоѓањето на дуалноста на значењето на зборот Бога или да се навратам од каде што почнав -"Бог е еден една суштина, но три лица..." под буква за мене "Бог би бил еден збор и една суштина ,но две лица ."
Homer MakeDonski Зборот Македонија е еден ,една суштина но три лица . Ова ќе се обидам да го образложам преку ,го даваш ми се чини по втор пат , -------- Многу впечатливо е преставувањето на Бог како Свето Тројство при крштевањето на Исус Христос. ------------ (Мат. 3,16,17). И штом се крсти ,Исус веднаш излезе од водата . Одеднаш Му се отворија небесата и Го виде Духот Божији да слегува како гулаб и да се спушта над Него. 17. И ете глас од небесата говореше : " *Овој е Мојот возљубен Син,кој е по Мојата волја!" --------- И штом се крсти ,*Дон веднаш излезе од водата . Одеднаш Му се отворија небесата и Го виде *Ма да слегува како гулаб и да се спушта над Него. 17. И ете *Ма од небесата говореше : " *Овој е Мојот возљубен Син,кој е по Мојата волја!" Сме имале можност да чуеме,прочитаме ,да почуствуваме како велат дека Зборот Македонија е 3000 и кусур год. грчки збор Овој збор ? Македонија е збор пред кој што треба да се падне на коленици кога се споменува поздрав
cash
quote:
Originally posted by deni
Deca a da zemete nekoj filozovski knigi da procitate a a a ?? biblijata , kuranot i se ostalo religious trash was written by Men!!
Vo red k'e beshe ako imashe prochitano nesho... vaka [:o)]
Homer MakeDonski Мадона Веројатно дека тешко некогаш и ќе наидеме на тоа кој, кога и зошто пресветата наша Богородица ја има наречено Мадона. Од аспект на мојата алтернативност би ги поставил нештата на подруг начин и би се запрашал кој,кога и зошто Мадона ја има наречено *Богородица Кој-не знам кога -можем да насетам само зошто -би била насоката во барањето на вистински добар одговор . Појдеме ли од можното значење на Ма- Бог *Дон->*Исус тогаш интерпретацијата би била дека МаДона како збор е кованица што под буква би можело да значит дека Бог го раѓа Исус или да го објасни запишаното изречено од страна на Бога -"Син мој си ти ,(денес) те родив Јас ",на преку еден подруг симболичен начин , или како можна потврда на зборовите Исусови кој вели,според запишаното -"Јас и *Отецот,Едно сме"(Јован 10,30 ) каде наместо синонимот за зборот *Отец би се заменило со зборот Бога кој пак ,повторно да пишам би се разгледувал како прв извод од зборот Мајка ,во скратената форма запишано како Ма можеби би се прочитало и како *Дона и *Ма се едно .и.е една целина сочинуваат или *Ма и *Дона се едно *МаДона А зошто не назив како *МамаДона или *МакеДона ? може затоа што самиот назив се создава во времето на монотеизмот кога за Бога се запишува во еднина .
Homer MakeDonski Зборот Македонија велат е 3000 год.грчки збор .Доказите им се следниве : -Зборот „македнос“ грчки #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; го среќаваме кај Хомер, 25 во значението "строен, висок, тенок". -Зборот „ македнос “ е грчки збор,па затоа и зборот Македонија е грчки ! А доказите дека зборот „ македнос “ е грчки се : -го среќаваме кај Хомер во "Одисеја" (Од. Х. 106), - употребата на поинаква отрографија -#956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ; Сепак колку и да се шегуваме за зборот #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; никаде не успеавме да прочитаме дека зборот Македонија потекнува од зборот македнос. Читаме само една работа : Хомер запишал еден збор #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ,а некој друг вели тоа е коренот за зборот Македонија. Хомер тоа не го запишал Може Хомер и запишал дека #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; означува "строен, висок, тенок". ,но не запишал во тие времиња на неколку илјади.год во минатото дека Од зборот #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; се доаѓа до зборот Македонија или дека Македонија означува строен ,висок, тенок . Хомер е прецизен #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; значи строен,виск , тенок и ништо повеќе . Така ,може да кажеме уште еднаш дека Освен неколкуте значења кои што се дадени за зборот #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; ,дека означувал ".строен"., "висок " и тенок ",историски гледано ,никаде никој и никогаш нема запишано дека зборот Македонија потекнува од зборот #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963; Никогаш во историјата ,која запишала нешто поинаку. Историјата запишала дека ,ова би требало да е грчки сајт Македон е корен за името Македонија http://homepage.mac.com/cparada/GML/Deucalion1.html
quote:
Thyia 1 consorted with <Zeus.html> and gave birth to Magnes 1, after whom the district of Magnesia was called, and to Macedon, after whom Macedonia was called.
Теа забременета од Зевс дава живот на Магнус ,според кој е наречена областа Магнезија и на Македон,според кој е наречена Македонија
Homer MakeDonski ми се чини дека форумов не го старото подржува феникијско писмо ,врз чива основа се создава писменоста на нашине јужни добрососеди #956;#945;#954;#949;#948;#957;#959;#963;=Мakednos .[;)]
Homer MakeDonski Она што мора да се примети е статусот и позицијата на Македон во таа т.н. Олимписка митологија . Македон е син на Зевс и обична смртница Македон има и брат ваму е Магнус ,некаде се споменати повеќе . Македон не е ниту во редот на боговите на Олимп ,веројатно ниту полубог туку обичен смртен јунак . Зевс е главното божество Зошто е тоа така ? Ако одговорот го побараме во компаративноста на Христијанството со Исламот ,согледувајќи ја позицијата или статусот што го има Христ во едната и во другата религија ,тогаш можеби она за што немаме пишан документ можеме само да го насетиме. Со доаѓањето на новите времиња се поставуваат нови основи за веќе постоечките нешта. Со ширењето на исламот Исус е во рангот на пророците со навлегувањето на хелените во Македонија и со создавањето на олимписката митологија Македон е во рангот на смртниците
-falanga
quote:
Originally posted by cash
quote:
Originally posted by Christian
Svetoto trojstvo odsekogas postoelo, Isus samo go potvrdi vo noviot zavet. Prvoto evangelie e od Matthew covek so e eden od apostolite izbran od Isus.
Znachi vaka... Od ova sho go naoisha se gleda deka Biblija ne si videl a kamoli otvoril,da ne pram muabet za chitanje. Imeno,uste na prvata strana od stariot zavet,jasno e napishano sho postoelo odsekogash a shto e sozdadeno od Boga. 1.Mojseeva 1 1. U poиetku stvori Bog nebo i zemlju. 2. A zemlja beљe bez obliиja i pusta, i beљe tama nad bezdanom; i duh Boћji dizaљe se nad vodom. 3. I reиe Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. 4. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. 5. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noж. I bi veиe i bi jutro, dan prvi. 6. Potom reиe Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. 7. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. 8. A svod nazva Bog nebo. I bi veиe i bi jutro, dan drugi.9. Potom reиe Bog: Neka se sabere voda љto je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaћe suvo. I bi tako. 10. I suvo nazva Bog zemlja, a zboriљta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro. 11. Opet reиe Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, љto nosi seme, i drvo rodno, koje raрa rod po svojim vrstama, u kome жe biti seme njegovo na zemlji. I bi tako. 12. I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, љto nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje raрa rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro. 13. I bi veиe i bi jutro, dan treжi. (izvini na srpskiot prevod...) Bashka,Matej go zapochnuva evangelieto so rodoslov na Isus(iako Isus ne moze da ima rodoslov po tatko,bidejk'i e roden od majka koja ne bila doprena od maz',taka da Josif e maz' na Marija a ne tatko na Isus)
bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik
cash quote ...Naveduvas deka tuka se raboti za svetoto trojstvo . Jас воопшто не се согласувам со таквото објаснување . Mora da te prasam koi ti se argumentite deka tuka se raboti za Svetoto Trojstvo ? Upotrebenite li zborovi-“ Us” I “Our” go objasnuvaat toa ? Logikata veli deka “Nie” I “Nash” oznacuva mnozina . E sega mnozina znaci povekje od eden .Ostanuva da se argumentira za kolku toa e povekje od eden . Ako pak napravime sporedba so na ovoj nacin izrazenata mnozinska forma ,vo Koranot ,kade na premnogu mesta e zapisano “We” koga Allah im se obrakja na lugeto ,togas mora da se prasame dali I toa znaci deka Koranot svedoci za Svetoto Trojstvo ... Za da nema zabuni... Arapskata gramatika,pokraj ednina i mnozina,ima i dvoina(slicho e i vo slovenechkata za pr.) Bashka,i koga lugjeto se obrakaat edni na drugi,koristat VIE ,sho neznachi deka se dvajca ili trojca.
nemo Dobro objasnuvas Homere, no so sovremen Makedonski, moze podetalno da objasnis so zborovi od Crkveniot Makedonski jazik? Majka, mamma, na mnogu jazici se kazuva, duri i na kineski MA znaci majka. Dona na italijanski znaci? P:S: DUHOT dali moze da bide zamenet so denesniot zbor za DUSATA?
nemo
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
Како збор Татко ,е еден една суштина, но е еднина ... Ако за зборот Мама може да се напише дека е двоина истото би можело да се напише и за зборот Татко во неговата *источна варијанта даден како "Бабa" и тоа запазувајќи ја претпоставената промена дека зборот Татко го има своето потекло во зборот Мајка непосредно преку двогласната форма на буквата *М->ММ->Мб->Мп Пример за првата претпоставена девијација : *М->*Мб М а м а *Мб а мб а *М/ба м/б а -М/Ба -М/Ба * - Ба - Ба Ба Ба На ист начин и за зборот Татко во неговата *западна варијанта даден како "Папа" или А исто и за вториот претпоставен пример *M->*Mп М а м а *Мп а мп а *М/ба м/п а -М/Па -М/Па * - Па - Па Па Па Ако вака изведените зборови ги споредиме едед со друг би можеле да дојдеме до следново : -Зборот МаМа е коренот и со тоа универзалноста му е дозволена и преку едниот слог и преку вториот слог или и преку Ма и преку Ма ,бидејќи и двата слога читано поединечно го имаат истото значење. -Зборот Баба е условно првиот корен на зборот Мама и со тоа универзалноста му е ограничена бидејќи и двата слога читано заедно го имаат значењето на Татко ,но читано поединечно колку што ми е познато немаат такво значење . Ниту Ба значи Татко ,ниту ба значи Татко - Зборот Папа е со истата ограниченост .Го нема значењето на универзалноста бидејќи ни Па ,значи Татко , ниту па значи Татко . -ограниченост може да се види и во нивната меѓусебна поставеност .Поставени се така да каде завршува едниот започнува вториот или од каде завршува примената на зборот Баба,започнува примената на зборот Папа . Можеби и затоа е земено да зборот Татко е само синоним за зборот Бог Синоним и ништо повеке од тоа.
I na kineski BaBa znaci tatko,
Homer MakeDonski
quote:
Originally posted by nemo
Dobro objasnuvas Homere, no so sovremen Makedonski, moze podetalno da objasnis so zborovi od Crkveniot Makedonski jazik? Majka, mamma, na mnogu jazici se kazuva, duri i na kineski MA znaci majka. Dona na italijanski znaci? P:S: DUHOT dali moze da bide zamenet so denesniot zbor za DUSATA?
а зарем современото не е одраз на минатото ;-) побарав од црковната книжевност за некои постари Библиски текстови , но засега немам ништо, освен сознанијата дека оние од Бугарија се постарите.Би сакал верувај ми да ги зграбам за да запливам во потрагата на конструкциите на зборовите од тие времиња. Се надевам дека не ќе одоцнам . На италијански Дона е г-ѓа или Дама ,колку што разбрав . а за духот и душата и различнотите им , како некој што ми рече душата ~сетилата ,а духот ~ разумот . Дали е така незнам . може некој покомпетентен од мене да го каже своето од таа тематика Поздрав
Homer MakeDonski Дан џи ,ако сум исправен ,би се изговорило за Бог кај кинезите со значењето на Бог небесен
Homer MakeDonski
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
Мадона -"Син мој си ти ,(денес) те родив Јас ",на преку еден подруг симболичен начин , или како можна потврда на зборовите Исусови кој вели,според запишаното -"Јас и *Отецот,Едно сме"(Јован 10,30 ) каде наместо синонимот за зборот *Отец би се заменило со зборот Бога кој пак ,повторно да пишам би се разгледувал како прв извод од зборот Мајка ,во скратената форма запишано како Ма можеби би се прочитало и како *Дона и *Ма се едно .и.е една целина сочинуваат или *Ма и *Дона се едно *МаДона
[img]http://www.historyofmacedonia.org/Macedoniansymbols/images/ikona4.jpg[/img] "и кој ме гледа Мене и Бога го гледа " Би ми значило вашето мислење за алтернативноста
a-pin-dim Црквата е една. Господ не востанови многу цркви, туку една. А таа една Црква се поистоветува со единственото Тело на единиот Христос. Но, заради тоа што таа една Црква се остварува, се пројавува и иконично се изобразува во евхаристиската заедница, таа, според природата на нештата, се појавува како многу Цркви, зашто незамисливо е да постои една евхаристиска заедница за цел свет. Таму каде што верниците се собираат „на едно место“ околу својот Епископ за да го совршат евхаристиското собрание, таму се остварува и севкупното Тело Христово, односно таму се возглавува тајната на Божествениот домострој и во потполност се изобразува Царството Божјо. Затоа ние зборуваме за една Црква, којашто е составена од мноштво локални цркви. Исто така, заради тоа што секоја локална црква во којашто се совршува Светата евхаристија претставува потполно Тело Христово, секоја таква локална Црква е, треба да биде и може да се нарече севкупна, потполна Црква. Како што Светата евхаристија го остварува целиот Христос, а не само некој Негов дел така и секоја локална Црква претставува потполно Тело Христово, а не само некој Негов дел. Значи, според православната еклисиологија секоја локална епископска Црква претставува потполна, соборна Црква, исполнета со сите благодатни богочовечки дарови Божји потребни за спасение на луѓето, односно претставува цело Тело Христово, зашто поимот Црква се засновува на Светата евхаристија. Македонската Православна Црква, Охридска Архиепископија, се наоѓа пред нов, можеби досега најголем предизвик за неа и за нејзиното пастирско дејствување на просторот на Република Македонија.
santiago669 OCE NAS..... i ponatamu i ponatamu AMIN
concrete [url="http://www.slovio.com/1/zvuk/nasx-otec3.wav"]OCE NAS[/url]
nemo
quote:
Originally posted by concrete
[url="http://www.slovio.com/1/zvuk/nasx-otec3.wav"]OCE NAS[/url]
i na literaturen[?]
Homer MakeDonski cash quote ---- Za da nema zabuni... Arapskata gramatika,pokraj ednina i mnozina,ima i dvoina(slicho e i vo slovenechkata za pr.) Bashka,i ---- quote Se cini deka samo pri nasiot makedonski dvoinata e zavrsena rabota , A zarem ne bi mozelo ona "koga lugjeto se obrakaat edni na drugi,koristat VIE ,sho neznachi deka se dvajca ili trojca." da bide refleksija na odredena zapisana norma vo kodeks na odnesuvanje i.e zapisanoto od religioznite knigi da se preslikuva vo sekojdnevnoto odnesuvanje pri sto bi se zelo vo podrugo znacenje , ako pr se dava pocit od eden kon drug covek .... Mene "poterata" mi e zosto e usvoen toj normatyiv na koristenjeto na Vie vo megjusebnata komunikacija ili zosto e zapisano “We” koga Allah im se obrakja na lugeto ... a zabuni ne bi trebalo da postojat , Koranot nitu propoveda nitu svedoci za Trojstvoto Pozdrav
Homer MakeDonski ------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- A zarem ne e popravilno da se rece deka ednoto i edinstevo Evangelie sto go propoveduva Isus go propovedaat Isusovite apostoli ili za ova se seguvas ?
cash [/quote] bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik [/quote] Celta ne mi beshe da ja prepishuvam ili preveduvam Biblijata,tuku da posocham kade vo istata moze da se prochita shto postoeshe i shto beshe sozdadeno od Boga. Bashka,turcizmite se premnogu udomak'eni vo nashiot jazik,i jas nemozm i nesakam da gi isfrlam od upotreba zoshto nemozam da najdam soodvetna zamena za niv. P.S. Biblijata(izdanie 2001 od MPC)ja kupiv 800 denari.
cash
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- A zarem ne e popravilno da se rece deka ednoto i edinstevo Evangelie sto go propoveduva Isus go propovedaat Isusovite apostoli ili za ova se seguvas ?
--------------------- Ne moze da se reche deka Isusovoto Evangelie(koe jas lichno veruvam deka postoelo)go propovedaat apostolite,zatoa shto chetirite Evangelisti,iako pishuvaat za ist period,isti nastani i lichnosti,sepak se megju sebe razlichni i kontradiktorni. Nekolku primeri,kolku da ne e dzabe muabetot[;)] Jovan 5:31.Ako jas svedocham za sebe,svedochenjeto moe ne e vistinito Jovan 8:14. Isus odgovori:Ako jas svedocham sam za sebe vistinito e svedochenjeto moe:zoshto jas znam od kade doagjam i kade odam;… Dali Isusovoto svedochenje e vistinito ili ne? _________________________________________________________________ Matej 12:3-4. A Toj reche:Neste slushnale shto napravi David koga ogladne,toj i tie shto bea so nego?Kako vleze vo kuk’ata Bozja i gi izedeе lebovite,koi ne smeeche da gi jadi ni toj ni tie shto bea so nego,tuku samo sveshtenicite. Marko 2:25-26. No On im reche:Zarem ne ste slushnale shto napravi David koga imashe maka i ogladne sam toj i onie shto bea so nego?26. Kako vleze vo domot Bozji,pri prvosveshtenikot Avijatar,gi izede lebopvite od zrtvenikot,shtone trebashe da gi jade nikoj drugosven sveshtenicite,pa im dade i na omie shto bea so nego? I sega,ako se vratime na ovaa prikazna vo stariot zavet(1.kn.Carstva ili1.kn.Samoelova 21:1)ke vidime deka David beshe sam,nemashe nikoj sonego. 1.kn.Carstva 21:1 David dojde vo Nomva pri sveshtenikot Avijatar,i Avijatar se zbuni,koga se sretna so Davida,i mu reche:Zoshto si sam?I zoshto nema nikoj so tebe? ________________________________________________________________ Matej 10:9-10 Ne nosete vo pojasite vashi ni zlato,ni srebro,nitu bakar, 10. ni torba za pat ni dvojni alishta,nitu obuvki,nitu stap;zoshto rabotnikot ja zasluzuva svojata nagrada! Marko 6:8 Pa im zapoveda da ne zemaat nishto za po pat,osven po eden stap;ni torba,ni leb,ni pari vo pojasot,… Eden od ovie ja imat negde zgresheno…ili mozda i dvajcata. ________________________________________________________________ Matej 5:9 Blazeni se mirotvorcite,zashto ke se narechat sinovi Bozji! Matej 10:34 Nemojte da mislite deka dojdov da donesam mir na zemjata; nedojdov da donesam mir,tuku sabja(mach). ??? _________________________________________________________________ Rodoslovijata koi se dadeni vo Evangelijata spored Matej (1:1-16) i Luka(3:23-38), pokraj mnogute razliki pomegju sebe a i spored Stariot zavet, sodrzat i edna fundamentalna greshka, dvajcata pishuvachi tvrdat deka Isus vodi poteklo od Josif, ma`ot na Marija. Za potsetuvanje: Isus e zachnat na chudotvoren nachin, po Bozija volja vo Marija, koja ne bila doprena od maz. Kako e togash vozmozno toj da e sin Josifov? E sega da ne dolzam mnogu...dosega imam sretnato tolku mnogu kontradiktornosti vo Biblijata, shto sigurno ke me zabolat racete od pishenje.0stanuva faktot deka istite postojat.Dali se edna ili iljada,mislam deka i ne e vazno,zato shto i edna kontradiktornost e dovolna za da smetam deka ova shto go imame denes,sigurno ne e Evangelieto shto go propovedashe Isus. P.S. Ako sakav da se sheguvam,ke kazev vic.[;)]
-falanga
quote:
Originally posted by cash

bravo bre cash na originalen mojsiev jazik go napisa ovaa 200-300 Makedonski denari kosta biblijata na makedonski ili prevedi. zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik
Celta ne mi beshe da ja prepishuvam ili preveduvam Biblijata,tuku da posocham kade vo istata moze da se prochita shto postoeshe i shto beshe sozdadeno od Boga.
quote:
pa si mozel da prevedes toa e eden del, a i gledam podolu si ja imas kupeno za 800 MD, pa si mozel da prepisas od na Makedonski, neli?
Bashka,turcizmite se premnogu udomak'eni vo nashiot jazik,i jas nemozm i nesakam da gi isfrlam od upotreba zoshto nemozam da najdam soodvetna zamena za niv.
quote:
ima ,ima samo ako gi pronajdes, za bashka e posebno, koe veke go znaese
P.S. Biblijata(izdanie 2001 od MPC)ja kupiv 800 denari. [/quote]
quote:
pa zosto si napisalpogore na srpski[?][/quote
Homer MakeDonski го разбирам Евангелието како радосна вест за спасение и дека Исус е првиот што го исполнува предусловот за тоа Мислам дека Исус е тој што самиот за себе вели дека е оној што откако се разрушува храмот ќе го гради за три дена ....воскресението од мртвите и победата над смртта е она што подразбирам под радосната вест Затоа и мислењето ми дека постои едно Евангелие кое доаѓа со Исус , а кое едно и единствено Евангелие ,понатаму го проповедаат и неговите духовни пулени кои се наречени Евангелисти и бидејки само четири се земени за во новиот завет ,официјално се четворица евангелисти ,кои проповгедаат едно исто Евангелие ,секој преку својата способност за проповед .... Затоа и го дадов мислењето за од вас напишаното ------------------- Vo noviot zavet na nekolku mesta stoi deka Isus go propovbedashe evangelieto...Koe? po Matej,Marko,Luka,Jovan,pismata sho nekoj nekomu gi prak'al...??? -------------------- може не сме се разбрале најарно А за контрадикторностите ,сигурно дека се многу ,она како објаснувате за лозата на родените до Јосифа преку кого се повикуват како за предци на Христа ,јас од позицијата на еден теолошки аматер го ценам за многу логички За тоа можеби некој од нас тука на форумов би можел да се произнесе и многу постручно и да даде подруго објаснение
cash [quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ pa si mozel da prevedes toa e eden del, a i gledam podolu si ja imas kupeno za 800 MD, pa si mozel da prepisas od na Makedonski, neli Neznam dali prochita,ama jas na krajot se izvinav sho go pastirav tekstot na srpski[:)]____________________________________________________________________ ima ,ima samo ako gi pronajdes, za bashka e posebno, koe veke go znaese "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
-falanga
quote:
Originally posted by cash
[quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
fildzan=caska, charsija= trgovski; baklava ne e turski[:)],dolnomalec isto, sprotivno gornomalec, baksuz=nesreknik[8D]
cash
quote:
Originally posted by -falanga
quote:
Originally posted by cash
[quote]Originally posted by -falanga
____________________________________________________________________ "Bashka"-mi se svigjat... prevedi:gjezve,fildzan,charshija,baklava,baksuz,meraklija,dolnomalec.. ______________________________________________________________________
fildzan=caska, charsija= trgovski; baklava ne e turski[:)],dolnomalec isto, sprotivno gornomalec, baksuz=nesreknik[8D]
_______________________________________________________________ hahahahahahahahahahahahaha demek,kafe k'e pieme vo chashka...fala,jas ne[;)] trgovski-charshija=dva razlichni poimi... baklava ne e turski??? dolnomalec-maalo-od turski "mahale" i...trebiT da si stvarno baksuz za da probash da ja zamenish edna cela kultura sho bila na ovie prostori pojk'e od pet veka. EW,me iznasmea.
-falanga
quote:
Originally posted by cash hahahahahahahahahahahahaha demek,kafe k'e pieme vo chashka...fala,jas ne[;)] trgovski-charshija=dva razlichni poimi... baklava ne e turski??? dolnomalec-maalo-od turski "mahale" i...trebiT da si stvarno baksuz za da probash da ja zamenish edna cela kultura sho bila na ovie prostori pojk'e od pet veka. EW,me iznasmea.
sega se pie kafe vo pogolemi fildzani[:D],(ti ne ama tvoite vnuci sekako ke pijat kafe vo sholji[;)]) caska e inace i na ruski, pa kako i drugite Hrvatite na pr idr evropski zemji gi zamenuvat zborovite od mracnoto doba koga lugeto gledale samo da preziveat, mozit da se vratat starite zaboraveni zborovi, koga se upotrebuvale pred ovaa kultura koja ni patista ne gradese, ami samo konjski pateki[;)][:)] ovaa kultura crkvite gi zameni vo dzamii, neli, zatoj ke kasnit vo Evropa sos godini[V], baklava e arapski ili persiski[?] zborot bese dolno-koj e po poteklo od dol/e/u, dolina znaci nisko ili od nizina itn, maala=ulica lingvistite ke go recat svoeto, a za stranski zborovi ima sekade i vo site jazici, a kulturata se mesa sekade, pa sega imame aplikacija=aplication( molba, baranje) so poteklo[^] ti smejse kolku sto sakas, kako sto znam turskiot ne e vo upotreba so godini, da ne sakas da bide svetski jazik[?] P.S. ovaa ne e mesto za pojasnuvanje na zborovite, ako nekoj prevod go zgresis ima edit replay, pa popraj[8D].
cash
quote:
Originally posted by -falanga [P.S. ovaa ne e mesto za pojasnuvanje na zborovite, ako nekoj prevod go zgresis ima edit replay, pa popraj[8D].
Ako se sek'ash,ti pochna da pojasnuvash zborovi (zborot Bashka e turcizam vo makedonskiot jazik),i redno e,ako imash nesho da kazish na temava,kazi,a ako nesho drugo ti smetat,nechitaj [;)]
-falanga
quote:
Originally posted by cash i redno e,ako imash nesho da kazish na temava,kazi,a ako nesho drugo ti smetat,nechitaj [;)]
pa ti napisav za tvojata kultura od poveke od 500 god Na temava neka se ispolni Gospodovata molitva ....neka dojde carstvoto tvoe...., da nema dzamii[8D]
AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
ако не сум згрешил Исус нема напишано ниту еден ред во Библијата
Си згрешил, Библијата е пишувана за Исус.
RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
ако не сум згрешил Исус нема напишано ниту еден ред во Библијата
Си згрешил, Библијата е пишувана за Исус.
e da....bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle im gi otfrlile zapisite....
AntrAx
quote:
Originally posted by RaGeAnGeL
quote:
Originally posted by AntrAx
quote:
Originally posted by Homer MakeDonski
ако не сум згрешил Исус нема напишано ниту еден ред во Библијата
Си згрешил, Библијата е пишувана за Исус.
e da....bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle im gi otfrlile zapisite....
Види вака, некои имаат очи ама цел живот се слепи. И да видат нема да веруваат, не дека тоа изгледа неверојатно, туку не го разбираат тоа што го гледаат. Од друга страна коментарот ти е контрадикторен: bashka od luge so nikogash ne go videle Isus ...a tie so napisale i sho go videle...
RaGeAnGeL aj aj ne se praj deka ne znjas....mnogu ubo svati so sakav da kazam i voopshto ne e kontradiktorno to so go napisav...ama zavisi kolku si cital i so si cital.. razrabotaj ti malce mozocnite viugi i ke vidis so sakav da kazam...a ako ne ti e i togash jasno slobodno kazi jas eptem opshirno ke ti objasnam za da se razberime normalno[;)]
SpaceLily Site ste nevernici!
Enigma Bogomilstvoto povtorno se shiri niz Makedonija! Negovi se izmislicite za nekoi "prvi" apostoli, chie pisanie bilo otfrleno. Vprochem, toa uchenje poteknuva od pavlikanstvoto, chij osnovach bil Pavle od Samasata (Ermenec) i zhiveel nekade vo tre- tiot vek na nashata era. Toj postavil novi dvanaeset apostoli, na- vodno, na koi im se javil Hristos i im ja raskazhal "vistinata". Poklonicite na pavlikanstvoto bile izgoneti od Ermenija, a mnogu od niv se naselile vo Makedoniija i niz balkanot, kade go donele i svoeto uchenje, vrz koe podocna bilo zasnovano bogomilstvoto. Nekade vo X - XI vek bila napishana bogomilskata "Tajna Kniga" - tajno "evangelie", koe e eres, kako i seto bogomilsko uchenje. Povekjeto bogomili bile goneti od Vizantinskata vlast, a tie shto ostanale, potoa dobrovolno go primile islamot (makedonskite muslimani i boshnjacite - Srbi). Seto toa e edna golema laga, koja bila mnogupati unishtuvana, ed- nostavno, zashto NA LAGATA I SE KRATKI NOZETE! Od dve vistini, ednata sekogash e laga, a od mnogu vistini, seko- gash, samo edna e vistinska. Vistinata e NEIZMISLENA POSTOJANOST! Znachi: vistina beshe od pochetok, vistina e sega, i vistina kje bide sekogash. Pritoa, NE ZAVISI OD CHOVECHKATA MISLA. Ako temelno gi izuchime trite najstari monoteistichki religii: judaizmot, hristijanstvoto i islamot, kje dojdeme do zakluchok deka uchenjeto na religiite se menuvalo, so iskluchok na pravo- slavieto, koe e najstara hristijanska vera. Budizmot namerno go izostaviv, bidejki ne e religija, a filosofija. Na pochetokot na novata era, postoela edna hristijanska vera, od koja najnapred otpadnale gregorijancite - Ermeni i drugi monofizi- ti, patem vo X vek otpadnala Rimokatolichkata crkva, vrz chij eres se zasnovani drugi eretichki crkvi (protestantizam). So tekot na vekovite, pravoslavnata Crkva porasnala, no sushtinata na nejzinata vera ni najmalku ne e izmeneta - celosno i potpolno zasnovana na SVETOTO PISMO I PREDANIE. Koj ne saka da veruva, ne mora, no sekoj shto ja bara Vistinata, kje ja najde vo Hrista i Negovata Chista Nevesta - Sveta Crkva PRAVOSLAVNA! Noviot (duhoven) Israel, t.e. BOZHJI IZBRAN NAROD (NACIJA) se si- te pravoslavni narodi i poedinci, soedineti vo Crkvata Hristova. Faktot, shto sushtinata na pravoslavnata Crkva ostanala NEIZMENETA od nejziniot pochetok do denes - povekje od dve iljadi godini, za razlika od drugite hristijanski crkvi i inoverni religii, ja potvrduva nejzinata vistinitost.
-falanga
quote:
Originally posted by Enigma
Bogomilstvoto povtorno se shiri niz Makedonija! Negovi se izmislicite za nekoi "prvi" apostoli, chie pisanie bilo otfrleno. Vprochem, toa uchenje poteknuva od pavlikanstvoto, chij osnovach bil Pavle od Samasata (Ermenec) i zhiveel nekade vo tre- tiot vek na nashata era. Toj postavil novi dvanaeset apostoli, na- vodno, na koi im se javil Hristos i im ja raskazhal "vistinata". Poklonicite na pavlikanstvoto bile izgoneti od Ermenija, a mnogu od niv se naselile vo Makedoniija i niz balkanot, kade go donele i svoeto uchenje, vrz koe podocna bilo zasnovano bogomilstvoto. Nekade vo X - XI vek bila napishana bogomilskata "Tajna Kniga" - tajno "evangelie", koe e eres, kako i seto bogomilsko uchenje. Povekjeto bogomili bile goneti od Vizantinskata vlast, a tie shto ostanale, potoa dobrovolno go primile islamot (makedonskite muslimani i boshnjacite - Srbi). [quote]Bosnjacite - Hrvati
Seto toa e edna golema laga, koja bila mnogupati unishtuvana, ed- nostavno, zashto NA LAGATA I SE KRATKI NOZETE! Od dve vistini, ednata sekogash e laga, a od mnogu vistini, seko- gash, samo edna e vistinska. Vistinata e NEIZMISLENA POSTOJANOST! Znachi: vistina beshe od pochetok, vistina e sega, i vistina kje bide sekogash. Pritoa, NE ZAVISI OD CHOVECHKATA MISLA.