Dosega neobjaveni svedoshtva za Ilindenskoto vosta
Dosega neobjaveni svedoshtva za Ilindenskoto vosta
bojan81 Po~ituvani, Neodamna vo arhivite niz Bugarija, od strana na makedonski aktivisti od pirinskiot del na Makedonija, e otkrien vreden i dosega nepoznat istoriski materijal za Makedonija i za Makedoncite. Se raboti za dosega nikade neobjaveni stari rakopisi so spomeni od u~esnici vo Ilindenskoto vostanie i vo drugi sudbonosni nastani od istorijata na Makedonija od krajot na 19 i po~etokot na 20 vek. Ovie rakopisi vo momentov go ~ekaat svoeto objavuvawe vo kniga pod raboten naslov "Vistiniti prikazni od Ilindenskoto vostanie" i podnaslov "Dosega neobjaveni svedo{tva za Ilindenskoto vostanie". Ovaa kniga (koja }e ima okolu 80 stranici) nesomneno }e predizvika ogromen interes vo Republika Makedonija, no i srede Makedoncite vo dijasporata. Za nejzinoto izleguvawe }e javat i mediumite vo RM (imaj}i ja predvid atraktivnosta na materijalot za objavuvawe). Spomenite nudat novi i dosega nepoznati svedo{tva za Ilindenskoto vostanie, za aferata Mis Ston, za kongresite na makedonskite revolucioneri, kako i dosega neobjaveni izjavi od Goce Del~ev, od Mis Ston, od Dame Gruev, Hristo ^ernopeev i drugi. Dadeni se i vredni svedo{tva od sekojdnevniot `ivot na na{ite revolucioneri (na primer, koja trebalo da bide nesudenata nevesta na Dame Gruev, opisi na toga{nite veselbi i sl). Zaradi tro{ocite okolu adaptiraweto i pe~ateweto na ovoj materijal, go pokanuvame sekoj {to saka da se vklu~i vo ovoj proekt. Dokolku u~estvuvate so odredena suma, vo knigata }e bide objaveno Va{eto ime so kakva sakate eventualna reklama na Va{ata firma (so kakvi sakate podatoci, fotografii od Vas ili firmata i sl.). No, toa ne e s#. Po zavr{uvaweto na pe~ateweto }e dobiete i izvesen broj primeroci od knigata, koi, dokolku gi prodadete, }e Vi gi vratat vlo¬`enite pari. Prakti~no Vi nudime predvremen otkup na knigata i toa po 4,oo USD, za primerok. Ova zna~i deka ako, na primer, sakate da u~estvuvate so 40,oo (~etirieset) USD, }e dobiete 10 (deset) primeroci od knigata; za 100 (sto) USD }e dobiete 25 primeroci od knigata i t.n. Za pogolemo koli~estvo otkupeni knigi, sleduva i pogolema reklama, iako sumata {to }e ja opredelite, ja ostavame na Vas. Potencirame deka vo ovaa suma e vklu~ena i po{tarinata (transportot) na knigite od Makedonija do koja bilo dr`ava vo svetot! Smetame deka ova e ubava mo`nost da go ovekove~ite Va{eto ime, ne samo zatoa {to se raboti za objavuvawe na isklu~itelno vreden materijal za na{ata istorija, tuku i zatoa {to knigata nikoga{ ne staree, pa vo nea Va{eto ime trajno }e ostane. Dokolku re{ite pozitivno da odgovorite, molime prvo da go kontaktirate dolupotpi{aniot zaradi natamo{en dogovor. Aleksandar Donski "Kole Nedelkovski" 23 2000 [tip, tel. ...(0)32 393 175; e-mail: [email protected]