������ �����
������ �����
���������
quote:
���������: ����������� �� �� � ���� � ��������� ����� ��������� �� �������� ��� 15.12.2004 ����� ��������� ������ ���������� �� ������� �� ��������� ��� ������ �� ����� ���������� �� �������� �� ����������� �� ���� � �� ��, ������������� �� ����������� �����, ������� �� ������������ ������, ����� ������ �������������� �������� � ���������� � �������� ������������ �� ���������� �������, ������� ���������� ����� ��������� �� �������������� �� ���������� � �������� �� ������ ������ �������. ������� ��� �� ���������, ������� ���������, ���� ����� ������� �� �������� �� ������ � �� �������� �����, �� � ������ �� ���������� �� ��� �� ������� ��������� ��������� � ���� ���� �������. ����� ����� ������ ���� �� ��� ������, �� 2006-���� ������, ��������� �� ����� ������ �� �������� �� ����. ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ������ ������� - ��������, �������, ����������, �� ����� �������� �� �������� �� ���������� ����, ��� �� �� �������� �� ������� ��������� ����� �����. ���� ����� ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ��������� �� ����� ������ �� ���� �������� �� �������� �� � ���� �� �� ����� ����������� �� ����������� �������� �� �������, ���� ���������. �� ������� �� �������� �� ������ �����, ��� �� �� ������� �� �������� ������������� ������ ��������� �� ����� � ������ �� �������� �� ������. ����� ����� ������ ���� �� �� �������� ���������������� ������� �� ������������ ������, �� ��� �� �� ����� ���������� � �� ��� ����������� �� �� �������� �������� ��������� �� ���������� ��� �������������, ��� � ������ �� ������� �� ������ ���������, ������� ���������� ���������. �� ���� ���� ������� ��� �� �� ���� �� ���� �������� �� ������ �� ���������������� � ������� ������, �� ����������, �� ���������� � �� ���� ��� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� ������������� �������� �� ����� ����� �� �����������. ������ ������ ��� ���� ����� �� ��������� ����������� �����������, �� �� ������ �������� � �� �� ��������� ������ ����. ����� ���������� �� ������������ ������� � �������������, �� ������ ��������� ����� �� �������� ����� ����� ����� � ������� ��� �� ������ �� �� ��������� �� �������� �� �������� �������� ��� �� ���������� �������. ����� ������ � ��������� �� �� ����������� �������. ��� ���� �� ��������. ���� � ����� �� ��� �������, �� ���� ���� � �� ���� ����� �� ���������. ���� � ����� �� ���������� ���� ������ � ����� � �������. ���� � ����� �� �� ��������� ����������� ����, �������, �� � �����, ������� ���������� ����� ��������� �� ������ ������� ���� ����������� �� ������������ ��������. ��������� ���� ���� ������� �������� �� �� ����� � �������� ���������� ��� ��� � �������� ��������� ��������� ���� ��������� � �������� ������, � �������� �� �� ������ ��� ������������ �� ������������, ��������� �� �������, ���������� �� ���������� ����� � �������. ����������� ����� �� ���� ���� �� ������������ �� ��������� �� ������ ����� � �� ��� ��� ���� ��� ����� ���������� ����� ��������� �� ��������� ���� �����������, �� ����� ���������� ����� �� ����������� �� ��������������, ���� � ��������� �� ����� �� ������� ������������� ������� �� ������������� ������. ���� ���, ������� ���������, ����� �� ����� �� ����������� �� ��������� �������� � �� ���� ����� �� ������������� ������. ������� �� ������ ����� �� ���� ������������ �� ��������� ����� ��� �� �� ���� ������ �� ���� ���� �������� �� �� �������� ���� ������� ����� � �� �� ������������ �������� ����������. ��� �� � �� ����� ����� ������, �� ������� � �������� �� �� ������� ���� ����. ���� ���� ������ �� �� ����������� �����������, ����������� � ��������� ����� �� ��������� ����������, ������� ���������. �� ��������� ���� �������, �� ��������� ������ �� ������� ������� �������� �� ������� �� �������������, �� ��� �� ������ �� ��������� ������ �� ��������� 100 ������� ������ ����� �� ��������, �� ������� ������ �� ����������� ��� ������������ ������ � �� ������������ �� ������������� ����������� ���������. ��� �� �� ������ �� ����������� �� �������� �� ������� �������, �� �����������, �� ����������� �� ��������������, �������������� � ������������� �� ������ ���� ���� ����� �� �����������, �������� ������������ �� �������� �� ����������� ������. ��������� �� ��������� ����� �������� � �� ���������������� �� ������ � ������ ����������� �� ��� �� �� ��������� ����������� � ������������ ������������� �� ������������� �������. ������� �� �� �������� ��������� ����������� �� ��� � ��������� ����� �� ��� ������ ����, ���� ����������, �� �� ����� �� ��������. ��� �� �������� �� ��� ��������� �������� � �� ������������ �� ������������ ������� - ��� �� �����, �� � ���������. ��� ������� �� �� ������������ ����� ��� �� �� �������� ���, � �� �� ��� � �� ��������� ������, ������� ����� ��������� �� ��������� ���� �����������. �� ����� ���� ������ ����� ���� �� ����� ���������� ������ �� ���� ��������� � ��� ��� �� �� ����� ������ ������� � �������� ����������� �� ������������ �����, ���� � �� ��������� �� ������������ ��������. ���/��/12:27/���/�����/ ����� �� �� ������ ���������������� �� ���������� �������, ������� ���������� �� ����������� ���� ����� ����� ��������� �� ��������� ���� ����������� �� �����������. ����� ����� ������ ���� �� �� ������ ���������������� �� ���������� �������, ��� �� ��������� � ���������� ������� � �������� ��� �� ������ ������ ������, ���� ���������. �� ���������� ������� �� ����� �������� �� ������ ������ �� ��������� �� ������ �� ��������, ���������� ������ �� ����������� �������, � ���, ���� ��� ������� ���������, � ������������ ����� �� �� �������� ���������� �� ��������� � �� �� ����������� ��� ������ �� ���� � �� ���������� ����. ���������� ���������, �����, ���������� ���� ������������ �� ��������� ������� ������ �� �� ������� ���������, �������༝� �� ������� �� �������. ����� ����� ���� ������ �� ������� �� ���� �� �� ������������� ������������� ������� �� ��������� ���������. �� ���� �������� �������� �� �� �������� ���������� � ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ����������, ������� ���������. �� ���� ���� ������ ����� �� ���� ����� ������������� �� ������ ������ � �������� �� ��������� �� ���������. ��������� ������ �� ������ ��������� �� ����� ��������� �������� �� �������� �� �������. ���� ����� �� �� �������, �� ����� ��������� ���, �� ����� ������������ �� ���� ������ ���������, �� ���� ��������� �� ����� ������� �� ������������ � �� �� ����������� �� �������� �� ��������, ���� ���������� ����� ��������� �� ��������� ���� ����������� �� ������������ ���������. ��/��/12:26/���/�����/ ������ ������ ������� ����� �� �� ���������� 19 �����. ���������� ����� ��������� �� �������� �� ������� �� �������� ����� �����������, �� ��������� ������ ������� ����������, �� ������ ���� �����������-���������� � �� ���������� ������ ������ �������. �� �������� �� �� �������� �� ���������� ��������� � ������ ��������, �� �������� ������ ������, �� �����������, ��������� � �������������� ������ ������, �� ��������� �������� ����� � �� ����������� � ����� ���� ��������. ���� �������� �� ���� � �������� �������� ��������� � ������ ����������, �� ������� ���������� ������ ��������, �� ������� ����� ����������� � �� ������� ������� � ��������� ��������� ����� ������. ������ ������ � ��������� �� �������� �� ��������� � �����. ��������� �� �������� ��� ����� �� �������� ������� ���������, ���� ������, ����� �������� � ����� ��������. ������� �� �� ����� �� ������� ��� �� ��� ����� ���������� �� �������� ��� ���������.
��� �� ������� ����� ���������, �� ���� ���� �� ���� ���� ����, � �� ������ �� ���� �����. � �� ���� ������� ����� ��������� ���� ����� ���� �����. ��� ������� �� ������ ���� �� 2004 ���� ������ �� ��������� ���. ������� � ����� ������� �� �� ���� ������ ������������ �� �������. ����� ��� �� ����� �� ��������������, � ������� �� ���� ���� ������ �������������� ��������.
���������
������� ������ ����� �� ��������� ���������
��� 17.12.2004 ������������ �������� ������� �� 71 ���� ���� � 25 �������, �� ����� ������ ����� �� ��������� ���������, ��� �� �� �������� ����� ���������. ������ ������ �������, ����� ��������� ���������, �� ���������� ���� 18 ��������. ������� ��������� � ���� ������, ���� � �� ����������� ������ ������, �� ����� �������� �� ������������� �� �������, � ��� ������� �� �� �������� � ����� ��������, ��������� ����������� �� ������� ��������� �� �� �������� - �����. ��� �������� �� ������� � ����� �����������, �� �� ����������� ������ ������ �� ������ ������� ���� � �������� ��������. �������� �� ��������� ������ � ������� ����������, ��������� �������� �� ���������� ������, � ������ ������� �������� ��� �� ������������. ���� �����������-����������, ��������� ��������� �������� �� ������� � ��������� ������� �������� �� ������ �� �� ���� �������������� �� ������, ������ �������� �������� �� ������� �������, � �������������� �� �������� �� �� �������� ������ ������, �� �� ������ ������� ����� �� ������� ������������ �� ������� ����� �� ���������. ������ ������, ��������� ���� ����� �� ���������� ������, � ��� �������� �� �����������, ��������� � ��������������, �������� ����� �� �� ���� ������� ���������, ���� ����� �� ������� ������� �������� �� ���������� ������ �� �����, � �������� �� ����������� � ����� � �� ������ ������ ������� � ���� ��������. ����������� �������� �� �������� ������ ���������� �� ������� ������� ���� � �������� ��������, � ������ �������� �� ������� ������� �������� �� ������� �� ������� �������������� �� ������� ����������. ����� ����������� � �� ������ ����� �� ������ ������� �������, � �� �������� �� ������� ������� � ��������� ��������� � �������� ����� ������, ��������� �������� �� �����������. ������ ������, ��������� ������� �������� �� �������������� �� ������� � ��� �������� �� ��������� � �����. ����� �������� � �� ������ ����� � �������� ��� �����. ������ �� �������, ��������� �� ������ ����� ����� ������� ��������, � �� ��������� � ������� � �������� ������������� �������. ��������� ����� ��������� �� ��������� � ���������� �� ��������� �� ������� ������������ ���� ����������� �� ����������, ������� ���� ������ ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �� ����� ���������� �� �������� �� ����������� �� ���� � �� ��, ������������� �� ����������� �����, ������� �� ������������ ������, ����� ������ �������������� �������� � ���������� � �������� ������������ �� ���������� �������. ��������� ���� ���� �� �������� �� ���� �����, ��������� �� ����� ������ �� �������� �� ���� � ������ �� ���� �������� �� ���� �� ��, � ��� �� ���� ������ ����������� ����� ����� �� ������������ �������. ���� �����, ����� ���������, �� �� �������� � ��������� �� ������������ ������ � �� ���� �������� �� ������ �� ���������� � �� ����������������. ��������� ��������� ���� ����������� ���� ���� ������� �������� �� �� ����� � �������� ���������� ��� ��� � �������� ��������� ��������� ���� ��������� � �������� ������, � �������� �� �� ������ ��� ������������ �� ������������, ��������� �� �������, ���������� �� ���������� ����� � �������. ����� ��������� �� ������������ ������� �� ��������� ���� ������, �� �� 15 ������� ������� �������. ��������� � ����� ���������� ������� �� ��������������� �� ��������� ���������. ���� ���� ��� ������� �� ��������� ������ ʚ����, ������ �����������, ����� ����������� � ���� ������.
_____________________________________________ ������ ���� �� � �� �����. _____________________________________________
Divider Tokmu taka i jas velam: _____________________________________________ ������ ���� �� � �� �����. _____________________________________________
zmba
quote:
Originally posted by ���������
������� ������ ����� �� ��������� ���������
��� 17.12.2004 ������������ �������� ������� �� 71 ���� ���� � 25 �������, �� ����� ������ ����� �� ��������� ���������, ��� �� �� �������� ����� ���������. ������ ������ �������, ����� ��������� ���������, �� ���������� ���� 18 ��������. ������� ��������� � ���� ������, ���� � �� ����������� ������ ������, �� ����� �������� �� ������������� �� �������, � ��� ������� �� �� �������� � ����� ��������, ��������� ����������� �� ������� ��������� �� �� �������� - �����. ��� �������� �� ������� � ����� �����������, �� �� ����������� ������ ������ �� ������ ������� ���� � �������� ��������. �������� �� ��������� ������ � ������� ����������, ��������� �������� �� ���������� ������, � ������ ������� �������� ��� �� ������������. ���� �����������-����������, ��������� ��������� �������� �� ������� � ��������� ������� �������� �� ������ �� �� ���� �������������� �� ������, ������ �������� �������� �� ������� �������, � �������������� �� �������� �� �� �������� ������ ������, �� �� ������ ������� ����� �� ������� ������������ �� ������� ����� �� ���������. ������ ������, ��������� ���� ����� �� ���������� ������, � ��� �������� �� �����������, ��������� � ��������������, �������� ����� �� �� ���� ������� ���������, ���� ����� �� ������� ������� �������� �� ���������� ������ �� �����, � �������� �� ����������� � ����� � �� ������ ������ ������� � ���� ��������. ����������� �������� �� �������� ������ ���������� �� ������� ������� ���� � �������� ��������, � ������ �������� �� ������� ������� �������� �� ������� �� ������� �������������� �� ������� ����������. ����� ����������� � �� ������ ����� �� ������ ������� �������, � �� �������� �� ������� ������� � ��������� ��������� � �������� ����� ������, ��������� �������� �� �����������. ������ ������, ��������� ������� �������� �� �������������� �� ������� � ��� �������� �� ��������� � �����. ����� �������� � �� ������ ����� � �������� ��� �����. ������ �� �������, ��������� �� ������ ����� ����� ������� ��������, � �� ��������� � ������� � �������� ������������� �������. ��������� ����� ��������� �� ��������� � ���������� �� ��������� �� ������� ������������ ���� ����������� �� ����������, ������� ���� ������ ������ ���������� �� ��������� ��� ������ �� ����� ���������� �� �������� �� ����������� �� ���� � �� ��, ������������� �� ����������� �����, ������� �� ������������ ������, ����� ������ �������������� �������� � ���������� � �������� ������������ �� ���������� �������. ��������� ���� ���� �� �������� �� ���� �����, ��������� �� ����� ������ �� �������� �� ���� � ������ �� ���� �������� �� ���� �� ��, � ��� �� ���� ������ ����������� ����� ����� �� ������������ �������. ���� �����, ����� ���������, �� �� �������� � ��������� �� ������������ ������ � �� ���� �������� �� ������ �� ���������� � �� ����������������. ��������� ��������� ���� ����������� ���� ���� ������� �������� �� �� ����� � �������� ���������� ��� ��� � �������� ��������� ��������� ���� ��������� � �������� ������, � �������� �� �� ������ ��� ������������ �� ������������, ��������� �� �������, ���������� �� ���������� ����� � �������. ����� ��������� �� ������������ ������� �� ��������� ���� ������, �� �� 15 ������� ������� �������. ��������� � ����� ���������� ������� �� ��������������� �� ��������� ���������. ���� ���� ��� ������� �� ��������� ������ ʚ����, ������ �����������, ����� ����������� � ���� ������.
_____________________________________________ ������ ���� �� � �� �����. _____________________________________________

����� ����� � ���� ��� � ��������� �� ��������� ���������� ����������� �������� ? ����� ������ ���� ����� �� ���������� (�����) ��� �� ������� �� ����� �� ������� �� ������ �� ��������.
gisot ���� ���� ��������� ����� �� ����������� ������������ �� ��������� �� �������� ����� ������ �� ���������� ������� �� [url="http://vest.com.mk/default.asp?id=88467&idg=5&idb=1343&rubrika=Revija"]����[/url]
Bicho Vace Buchkata na vremeto pred studentite se faleshe deka nikoj ne uspeal da mu prepishe na ispit. Ebati intelektualnoto dostignuvanje! Ama ednash ne da go sliznaa pustiot, samo ne e za kazhuvanje, malku e morbidno :) Kolku e glup sigurno i sea nekoj go mesti.
zmba
quote:
Originally posted by Pina
A shto mislish koj e "kuklarot".
�� ���� � ������ ������������ ������� �� ���� , ���� ���� ������������ ���� ��� �� ��������� , ��� ������� �� �������� ���-������.
concrete
quote:
Originally posted by zmba
quote:
Originally posted by Pina
A shto mislish koj e "kuklarot".
�� ���� � ������ ������������ ������� �� ���� , ���� ���� ������������ ���� ��� �� ��������� , ��� ������� �� �������� ���-������.
Eden e i ne raboti time-share , tuku samo menuva kukli, pa po malku ve zbunuva!!!
zmba ��� �� ���� ���� ������� ������ �� ���������� �� ������� , ������� ����� � �������� ���������� ���� �� ��������� ?. ����� �� �������� � �������� �� ������� ��� ��������� ����������� ��� �� �������?. ��� ������ ���� ���� �� �� ������� �������� �� 100 ���� , ����� ��� � ���������� �� ������ !.
bojan81 Ke si vladeat se dodeka ne se doizgradat "obedinetite albanski drzavi" Posle ke mora da izlezat kako tehnoloski visok.
concrete E, zmba, tesko prasanjnje. Za bojanovite81 Obedinetite albanski drzavi i da odi kako vo nivnite najludi fantazii treba edno 2-3 godini, a se nadevam deka po sila na zakon ovaa vlada nema tolku dolgo da trae.
zmba
quote:
Originally posted by bojan81
Ke si vladeat se dodeka ne se doizgradat "obedinetite albanski drzavi" Posle ke mora da izlezat kako tehnoloski visok.
������ �������� ���� ������� � ����� 82 ������ �� �������� ������������� �������� ������� ���������� � ������������� , ���� � ���������� ����������� �� ����� ������� �� ����� ������ � ��������� �� ������ , �� �������� �� �������� ���� � �� �.�. "obedinetite albanski drzavi" �� ����� ��� �� ������� ���� ��� ��� ������ �����. �� , �� �� �� ��� ������� � �������� �� ����� ������� ...?
bojan81
quote:
Originally posted by concrete
E, zmba, tesko prasanjnje. Za bojanovite81 Obedinetite albanski drzavi i da odi kako vo nivnite najludi fantazii treba edno 2-3 godini, a se nadevam deka po sila na zakon ovaa vlada nema tolku dolgo da trae.
Ti bese vo Makedonija za referendumot? Ako si bil togas bi znael za sto ti zboruvam, odnosno kakvi li ne se masinerii za perenje mozok polni so jas bi rekol miljadri evra. Se spremni kulturno da ugnetat sekakov mozen zdrav razum. Citaj go Milcin on e eden od "ugnetuvanite slobodomislivi" igraci. Znaci oni raspolagaat so ogromni sretstva a makedonskata strana uslovno bi ja narekol, so nikakvi. Pa sega vidi kakvi se sansite nesto da se promeni.
zmba
quote:
Originally posted by bojan81
quote:
Originally posted by concrete
E, zmba, tesko prasanjnje. Za bojanovite81 Obedinetite albanski drzavi i da odi kako vo nivnite najludi fantazii treba edno 2-3 godini, a se nadevam deka po sila na zakon ovaa vlada nema tolku dolgo da trae.
Ti bese vo Makedonija za referendumot? Ako si bil togas bi znael za sto ti zboruvam, odnosno kakvi li ne se masinerii za perenje mozok polni so jas bi rekol miljadri evra. Se spremni kulturno da ugnetat sekakov mozen zdrav razum. Citaj go Milcin on e eden od "ugnetuvanite slobodomislivi" igraci. Znaci oni raspolagaat so ogromni sretstva a makedonskata strana uslovno bi ja narekol, so nikakvi. Pa sega vidi kakvi se sansite nesto da se promeni.
����� ����������� ���������� ��� �������� �� ���� ��� , �� ��� ��� ������� ���� �� ���� ��� � ������ ��� (�� ����� ���� ��� ��� �� ����� �� �����) ����� � ���������� ���������� ����� ...�������� �� ������� ��� �� �����������. ������ , �� ������� �� ������ ������ ��� �����. �� �� �� ������ ������� �� ���� ���������� , � ��� (����� , � �� � ������� - �� �� ����� ������ �����) ������ �� �� �.�. �������� ������� ������ �� ����������� ���� ���� ���� �� ��������� �� �� ���� �������� �� ������������ ������� ������ , ��� ��� �� �� ������ �� �� � ���� - ���� ����� ����� ��� � ���� ������� �� ��������� ����� ��� �� �� ������ �� ����� �������� ������.
bojan81 a zosto mislis deka vo drugi drzavi narodot taka ne razmisluva?
zmba
quote:
Originally posted by bojan81
a zosto mislis deka vo drugi drzavi narodot taka ne razmisluva?
��� ��� ��� ���� ��������� , ��������� �� � ������ �������������� (�� ����� � ��������� ��������) �� ����������. ������� �� ������ ���� ���� ������ ���������� �� ������ (�����������) � ���� ���� ���� �� �� �� �������� �������� ���������� �� �������� �� ������������ � ����� ��������� � ��������� ��� �� ���� ����������� ����� � ������ ������ ��������� ����� (��� ���� �� ����� �� ������ �� �� ������ ������� �� ���������) , � �� � ����������� �������� , ����� ��� � �� ��� ������� � ��� ��� 14 ������ ������� ��� ��� �� ��������� ���� ���������.
dejan vlado rece za dve godini saka da postigne clenstvo vo NATO i vo EU mislam, i ekonomski razvoj...... (nesto drugo) ���� ������ �� ������ �� ������� �������������. ��弝� �� ���������� ���� ������ �� ������� ������������� �� ����������� �������� �� ������ �� ������������� �� ����������� ������ �� ������������, ������, �������, ��������� � ������ ���� � �� ������� ������� ���� �� ��� ����� �� ��������� ������. ���������� � �� ������� �� �� ������� ������� ���� �� �� ����� ��������� ������������ �� ����� � ������������ �� ��������� ��������. ������� ������� ������ ������ ������ �� ������������ ��� �� ��� �� ���������� ��� ��������� ������ ������� �� ������������� �� ������� ��������� �� ����� ������� �������� �� �������������. �������� �� �1 ����� ���� ���������� ���� ���������� �� �������� ��������. �� ������� ��� ����� ��� �� ���� �������� �� ���� ���, �� ������ ������������� �� �������� ������� �������� ������� ����� ���� ��������������� �������� ������������ �� ���������� ��������. �� ������� �� ���������� - �� ���������� ��� ���� �� �������� ���� �� ��������� ������ ��������. ����������� ����� �� �� �������� ��������� �� ������. ���� ���� ���������� �������� �� ����������� ������ �� �������� ������ �� �� �� �� ������� ���� ���� �� ������ �� ������� �� ������� �������������, ���������� ������� �������� ������ ���� ������������ �� �� ������ ������������ ����������. �� ����-����� ��������� ����� ����� �� ��������� �����, ����� �� ����������������� ���������������� �� ������ ������ ���������� ��� ������ �� �����. ���� ���������� ���� �� �� ������ ����������� �� �������������� �� ���� �� ����� �� ����� �� �������, ����� �� ����-�����. �� ����������� ������� �� �������, ����������� �������� �� ��������� �������� �� ����������, ���������� �����, �� ���������� ����� �� ���������� ���� 12 ���� ����� ��� ���� ���������, ������� ���� ������ ���� �� ������� ����. ������ � ���������� �������� 500 ����� �������� ����� �� ��� ��� ������������� ������ �� ����� ������. �����, ���������� ������ �� ��� ���� �������� ����� �� ������������� �� ��� �����������. ��� �� ����� �� �� ������� ����� ��������� �� ���� ���� ����� ��������� �� ���������������� ������. �� ������ ������� ��������� ������. ��� �� �� ���� ����������� ����� �� ������ ��� ������� �������������. �� ��������� ������ ������ � ���������� �������� �� ���������� ���������� �� ������������� ��������.
Misirkov Kakvo neverojatno rasulo! Drzavata tone, a Buckovski i kompanija EDNA edinstvena rabota ne mozat da napravat. Ovo stvarno nema ni u Beogradu![;)] Inaku kuklarite se Branko Crvenkovski i Ali Ahmeti. Ama i da ne se, istata klika vladee, time-sharing sto rece nekoj.
Divider U beograd ne umiraat. A nas ne rabotat kako bavcicki i zeleni gradini.
��������� ��� �� ��������� ��������� �� ���������� ���������, ��������� � ���� ���� ������� �� ������ ������������� �������� �� ��� ������ �� �������� �� 15 ��������� 2002. ���� ����������� �� ���� �� ��������, ���� �������� ������, ���� ������������� �� ���������. ����� ���� �� ���������������� ����� ������ ����������. ��� �� ������� ��� ��������� �� ��������� �� ���� �� 2005 ������, ����� � ���� ������� �� ��������� ������ ���������� ��������. �� ������� � � ���� �� �� ���� ��������� �� ������� ������������� �� ������������ �� ��������������, ������� ���� ����������� �� ���������� ��������� �����������. ����� �� ������ ���� �������� �� �� ��������� ��������� �� �� ����� �������� �� ������� ��� �� �� ������� �������� ��� ��������� � ������ ���������. ���� ��� �� ����� �� ��� �� �� ������ ����� �� ��������� ��� �� �� ���������� �������������� ���� ����� ����������� ��� ��������� � �����������? �� ������ ������� ���������� �� �� ������ ����������� �� ��������� ��������, ������� ���� ���� ������ �� ��� �������� �� ������� ��� ������� �� ������ �����. �� �� ������ ���� �������� ����� ���������� ��������� ���� ������� �� ��� ����� �� �� �����, ���� ���������� ������ �� ��� �� ������� ������� ���������� �������, ���� ����� �� ��������� ��������� ���. ����� �� �� �������� ���� ��� �� ��� �� �������� ������. ��� �� �������� �� �������, ���� ����� � ���� ���� �� ������� ���, ����� ��� �������� �� � ���� ���������ȣ��� � �������� �������.
zmba
quote:
Originally posted by Pana
Epa aj neka e so sreka.[:D][:D]
���� �� ������ ���� ���� , ����ō� ����������
bojan81 Ti z'mba mali si ili z'nba golem. Ili pak nemas vrska so Ancevski[:D]
zmba
quote:
Originally posted by bojan81
Ti z'mba mali si ili z'nba golem. Ili pak nemas vrska so Ancevski[:D]
������
bojan81 go goristis nadimakot na eden moj drugar, zatoa te prasav.
zmba
quote:
Originally posted by bojan81
go goristis nadimakot na eden moj drugar, zatoa te prasav.
�� ���� �� ���� �� �����.
Pina A shto mislish koj e "kuklarot".
concrete Mnogu e daleku, zatoa ovie kukli i ne se na konec,se koristi posofisticirana tehnologija za upravuvanje.
concrete
quote:
Originally posted by ���������
������ ������� �� ���������. �� � ������� ���� ���� ���, �� �������� �� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������. ���� ��� � �������� �� ����� 2006 ������. ����� �� ����� ��� �� ��������� �������� ���� �� ��� ������ �� ��������� 1 (����) ����������. �� �������� ��� ���� �����. ��� �� �� ������� ��� �� �� ����� �������.Rokovite se obvrslka, a bucko ic ne saka obvrski,poveke mu lezi lezernosta��� ���� �� 100 ������� ������ ��� 1,6 ������� ���� ��������� ������� ���� ������������ ������ � �� ������������ �� ������������� ����������� ���������.Od kade zakluci deka ocekuva???�� �������� �� ����� �� �� ������ �� �����, ���� �� ������� �����.Ej dobar vic...He....He!!!�� ������� �� ��������� ���� ���� �� �� ������ ���������� �������. �� �� �� ���������� � ��� �� �������, �� ����� �� ���������. �� ������ �� ���� �������� �� �������. ����� ����� ���� ������ �� ������� �� ���� �� �� ������������� ������������� ������� �� ��������� ���������. �� ���� �������� �������� �� �� �������� ���������� � ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ����������, ������� ���������. ���� �� ��������� ��������� ����� ���� �������� �� ������� ������� ����� ��������� ������������ �� ������� �� ��� ������������� �� ������� ��� �� ����������� (������� �� ������) ��� ���� �� �� �������. ���� �� �� ������� ���� ������� �� ���� �������� �� ��������� � �� �� ���� ���� ����������, ���� �� ������� �� ���� �� ������ ������ ������� ��� �� ��������� ����������. Pa i ne mu veruvame , mu veruva li nekoj ???? ��������: ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������� �� �������� ��������� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��� ���� (������) ������� �� �����������. �� ������� �� ����������� �� ������. ���������� ��� � ������ �� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ���� �� ����������� ���������.
Interesno e sto i ispranite mozoci veke gi nema bas mnogu na niedna strana, ljubopiten sum sto ke izmisli MZ sega???
Pana Epa aj neka e so sreka.[:D][:D]
lav ������ ����� ���� �� � �������� ...� �� ���������....�� ���� ���� ����� , ������� �� ��� ��������.
��������� ���� �� � �� ����. �� ������� �� ���������� � �� �� ����� ���������� ����� �� ����� �������� ��� �� ����� �� ����� ������� �� ������� ��������, ����� ��� ������� �� �������, �� �� ������� ������ ���� ��� � ��� � �� ������������� �� �� ������ ����������, ������� ������ �� ��������� � ������� ������ �� ������ �� �������� �� ������� �������. �� �����. ��� �� ����� �����������, �� ��� ����������� ����� �� ���������� �� ��. ���� �� ����� ����������� � �� ����, � ��������� �� ������������ �� ���� ����� ���� �� ������������ �������� ��������� �� ���������� �� ������, �� �� � ����� �� � �� �������� ����, ���� ���� �� ��� ������ �.
��������� ������ ������� �� ���������. �� � ������� ���� ���� ���, �� �������� �� ����� �� �������� �� ��� ������������� ������. ���� ��� � �������� �� ����� 2006 ������. ����� �� ����� ��� �� ��������� �������� ���� �� ��� ������ �� ��������� 1 (����) ����������. �� �������� ��� ���� �����. ��� �� �� ������� ��� �� �� ����� �������. ��� ���� �� 100 ������� ������ ��� 1,6 ������� ���� ��������� ������� ���� ������������ ������ � �� ������������ �� ������������� ����������� ���������. �� �������� �� ����� �� �� ������ �� �����, ���� �� ������� �����. �� ������� �� ��������� ���� ���� �� �� ������ ���������� �������. �� �� �� ���������� � ��� �� �������, �� ����� �� ���������. �� ������ �� ���� �������� �� �������. ����� ����� ���� ������ �� ������� �� ���� �� �� ������������� ������������� ������� �� ��������� ���������. �� ���� �������� �������� �� �� �������� ���������� � ���� ���� �� �� ������ ���� ����� ����������, ������� ���������. ���� �� ��������� ��������� ����� ���� �������� �� ������� ������� ����� ��������� ������������ �� ������� �� ��� ������������� �� ������� ��� �� ����������� (������� �� ������) ��� ���� �� �� �������. ���� �� �� ������� ���� ������� �� ���� �������� �� ��������� � �� �� ���� ���� ����������, ���� �� ������� �� ���� �� ������ ������ ������� ��� �� ��������� ����������. ��������: ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������� �� �������� ��������� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��� ���� (������) ������� �� �����������. �� ������� �� ����������� �� ������. ���������� ��� � ������ �� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ���� �� ����������� ���������.
lav
quote:
Originally posted by ���������
���� �� � �� ����. �� ������� �� ���������� � �� �� ����� ���������� ����� �� ����� �������� ��� �� ����� �� ����� ������� �� ������� ��������, ����� ��� ������� �� �������, �� �� ������� ������ ���� ��� � ��� � �� ������������� �� �� ������ ����������, ������� ������ �� ��������� � ������� ������ �� ������ �� �������� �� ������� �������. �� �����. ��� �� ����� �����������, �� ��� ����������� ����� �� ���������� �� ��. ���� �� ����� ����������� � �� ����, � ��������� �� ������������ �� ���� ����� ���� �� ������������ �������� ��������� �� ���������� �� ������, �� �� � ����� �� � �� �������� ����, ���� ���� �� ��� ������ �.
� �� ���� �������� ...����� � � ���� ���� �� ������� �� ����� ��������� ���� �� 2001 ������ , �������� �� ������������ ������ ���� ...������ ����༝� �� �� ��� ������� ��������� �� ��� �� �� ���� �� ������� �� ���� ��� �������� �� ������� ������� , ��� �������� ������ �������������. ���� ����� �������� , ������� �� � ������� �� ��� ������ ��������� �� ����������� , ���� � � ��������� �� ���� � ��� � ��� ��� �� 3 ����� ������ �� ����� ����� �� �������� ...������� �� ������ ��������. ��� � � ������ ���� � �(�)������� , ������� � �� ���� ���� �� ������� , ������� �� �� ������ �� ��� ���������.
����� ����� ����� ������� (����), ��� ������ �� ������ ������ �� ���� � ������ �� �������� �� �� �� ��� �� ��������, ��� �� ���� �����. �� ���� ��� �������� �� �� �������� ���, ���� ����� �� ���� ���� �� ����� ��� �� ���� � ��. ������������ �� ����� ������ �� ���� ���� �� ��� �� ������ �� ������� �� ��� ���� �� �������� ������ ��������������� �� �������������� ����������. �� �� � ��������� �������� � �� ������ ���� ���������� ������ ����� ����������� ��������. ������������ ���������, ������������ ����������, ������������, ����� ��� ���.. � ���� �����, �� ������ � ��� � �������� ���������� �� ��������� �� �� ����� �� �� ����� ���������� �������, �� ����� �������� ����� ���� ����� � ����� ������� � ������� � �� ���� ������������ ��������� ���� (����� ��� ����� �� ���� � ������ �� ������). ����� �� �������� ������ �� �������� �� ��������� �������� �� �������� � ����� ���������. � ���� ����� ������� �� �������� ��� �� � �����, ��� ���� ����� :)
intel
quote:
Originally posted by ���������
������ ������� �� ���������. ��������: ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������� �� �������� ��������� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��� ���� (������) ������� �� �����������. �� ������� �� ����������� �� ������. ���������� ��� � ������ �� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ���� �� ����������� ���������.
��� �� �� ����� �����,����� ����� ������ ���� ��� ���� ����� �� �������:� ����� ����������. ��� ������� �� ���� ���: ����� ����� ������ ���� �� ��� ������, �� 2006-���� ������, ��������� �� ����� ������ �� �������� �� ����. ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ������ ������� - ��������, �������, ����������, �� ����� �������� �� �������� �� ���������� ����, ��� �� �� �������� �� ������� ��������� ����� �����. ���� ����� ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ��������� �� ����� ������ �� ���� �������� �� �������� �� � ���� �� �� ����� ����������� �� ����������� �������� �� �������, ���� ���������. �� ������� �� �������� �� ������ �����, ��� �� �� ������� �� �������� ������������� ������ ��������� �� ����� � ������ �� �������� �� ������. ����� ����� ������ ���� �� �� �������� ���������������� ������� �� ������������ ������, �� ��� �� �� ����� ���������� � �� ��� ����������� �� �� �������� �������� ��������� �� ���������� ��� �������������, ��� � ������ �� ������� �� ������ ���������, ������� ���������� ��������� � ���� �� ����� �����,����� �� ������� ���� �� � ����� �� ����� ������
StormAngel Na zdravje bricenje.[:p]
Pina
quote:
Originally posted by StormAngel
Na zdravje bricenje.[:p]
... i kratko potshishuvanje.
SLaCk intel mene me boli toa kakvi ke vlezeme vo EU i NATO(ako voopsto nekogas vlezeme) verojatno kako federacija,a deka bUCKovski ni e "viza" za vo Evropa toa moze samo vie da veruvate kolku ostanavte ? ne poveke od 1000 luge.Samo na partiski vojnik kako tebe moze da ne mu bide jasno deka vlez vo EU i NATO zavisi isklucivo od nivna volja a ne od "branitelot" buckovski.A nivnata volja ke zavisi od mnogu nasi otstapki i ponizuvanja sto najdobro moze da gi ostvari bUCKovski kako dokazan podlizurko.
���������
quote:
Originally posted by intel
quote:
Originally posted by ���������
������ ������� �� ���������. ��������: ��������� ���� ���� ������ �� ����� �������� �� �������� ��������� ������ ��� �� ������� ��� �� ����� ���� ������� ��� ���� (������) ������� �� �����������. �� ������� �� ����������� �� ������. ���������� ��� � ������ �� ����� ��� ����� �� ������ ��� ����� ������� � ����� ���� �� ����������� ���������.
��� �� �� ����� �����,����� ����� ������ ���� ��� ���� ����� �� �������:� ����� ����������. ��� ������� �� ���� ���: ����� ����� ������ ���� �� ��� ������, �� 2006-���� ������, ��������� �� ����� ������ �� �������� �� ����. ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ������ ������� - ��������, �������, ����������, �� ����� �������� �� �������� �� ���������� ����, ��� �� �� �������� �� ������� ��������� ����� �����. ���� ����� ������ ���� �� ����� �� �������� ������, ��������� �� ����� ������ �� ���� �������� �� �������� �� � ���� �� �� ����� ����������� �� ����������� �������� �� �������, ���� ���������. �� ������� �� �������� �� ������ �����, ��� �� �� ������� �� �������� ������������� ������ ��������� �� ����� � ������ �� �������� �� ������. ����� ����� ������ ���� �� �� �������� ���������������� ������� �� ������������ ������, �� ��� �� �� ����� ���������� � �� ��� ����������� �� �� �������� �������� ��������� �� ���������� ��� �������������, ��� � ������ �� ������� �� ������ ���������, ������� ���������� ��������� � ���� �� ����� �����,����� �� ������� ���� �� � ����� �� ����� ������
�� ������ ��� �� ���� �������� �� ��� ������, ���� ���� � ����� ��������� �� ������� ���� ���� ����. ��� �� �� �����, ���� ������ ���������� �� ������ � ������ �� ���� �������� ����� ��� (intel) �� ������� ���� ���� � �� ������� �� �� ������� ��� ��� ���� �� ������ ���������. ����� � �� ���� �����. � ��� ���� �����, �� �� ���� ������. �� ������� ���� ������� �� �� �������, ���� �� �� ������ �� ����������� ������ � ���� �� ������ �� �� ���� ���� ��� ���� �����, ��� ������� �� ��� ������ ��� ������ � ���������. �� ��� ������� �� �������� (�� ���������� ���� ���� �� ������ �� ������� ���� ����) ���� � ������ ������� �� 2002 ������ ���� ���� �������� ���� �� �����. ���� ��� � ���� �� ��������� ����, �� ���� �� ��������� � ������ �������� � ��� �� ������� �� ���������. ���� �� ������� �� ���������, ��� ��� �� ����� ����� ������, ���� ���� ������� ������ �� ���������� �� ���� � ���� ���� �������� �� �������. �� ��� �� ������ ��� ����� �� ���������. �� ���� ������ �� �� ���� �����. �� ���� �� �� �� ����� � �� �� ������� ���������� ��� �� ��� ��� �� �������� ������. �� ��� �� �� ���� ������ �������� ���� � ����������� (�� ���� ������� �� �� �� �������) � ����������� � ������ (�� ��� �� ��������). ��� �� ����� �� ���������� �� ���������. ���� ���� ��� �� �� ����� �������. ��� ����� �� �� ������� ����� ��� ������ ���� ��� �������� ������ �� ����. ����, �� ������, ���� �� ����� �� ������� �� �������� ���� �� ��������, � ������� ������ �����, ������� ��� �� ��������� �� �������. � �� ���������� �� ������ ���� ����� �� �� ����� (������� �� �� ����� ��������� �� �������), ���� ����� �� ����������� �����. � ������ ����� �������� � �������� ������ �� � ����� ���� ��� �. ����� �� �� �������� ���� � ����� ������� ���� �� ���� ����� �������. ��������� ���� ���� ����������. ��� �� ��������� �������� ���������� �� ����� �� ����������� �� ���� � ��������� ������� �������, ������������ � ������ ���������.
quote:
���������������� �� ���� (�� ����� �� ���������), �������༝� �� �������, ������ ���� ���� ������ �� ��������� ���� ���������� ��� ����� ����������� � ����� ������. http://www.utrinskivesnik.com.mk/default.asp?pBroj=895&stID=13031
���� ���� ��������� �� ������ ��� ���������� ���� (�������), �� ���� �� �� ���� �� ������ �� ��������� ������ �������� �� ������� �� ��������. �� ���, ������ ������� ��� ������� ���� ���������� �� WEB �������� �� ������ ������������ �������, �� ����� �� ������ �� ������� �� ����������, �� �� ������� ���� ���� ������� ��� ��������� �� ������������ �� ������� �� ������� �� 2001 ������ ���� ��������� �� ����, � ��� ������� ���� ����� �������� �� �������. �� �� ���� ������ � ���������� �� ���� �������� �� ���� ��� ���� �� ���������� �����.
Justinijan ������ ���������� �� ������� �� ��������� ��� ������ �� ����� ... ������� ��������, �� ��������-�����������-��������������� ����: ��������������� �� ����� �� �� ��������� ��� �� ��������, ���� ������ ������ ���������� ������, ������ �������� ����, �����������. ����������� ���� �� ������ ������� ��������� �� �����, �������� � ������������� ��������� ���������. ��� ����� �� ��� ��� �� ����� ������ �� ������, �������� ��������� �� ������ ������� �� ��������� ���� ���� �� �����������������, ����������� � ������������� �� ������ �� ������ �������. �� ������������ ����������� �� ������������ ����� �� 2001, �� �� �� ������, ���� �� ���� ������ ���� � ���������� �������� �� �� �������� ���� � ���� �� �� ������� ������ �� ��� �� ����, ����� �� ������ ������ �� ������ ���� ��������� ������� �� ��������, �� ��� ������ � � ��� �� �� ����������, � ��� ������������. ��������� ���������� ������� �� �� �������� ������� ����� ���� �������, ����������� �� ���� ��������� ����������� ������ �� �������� ������ �������. �� ������� �� ��� (�����������, ����� �� �����), ���� �� ��������� ��� �� �������� �� ������ ������� �� �������. ������� �� �������� ������ ��� �� ����� �������� ������ ���� ����, �� ��� ������� �� ������� � ����������� ����������� �� ��������� �� � ��� �� �������������� ���������. �� ���� ����� ��������� �� �� ������� ���� ��������� �� ���� �� ����� �� �� ������������ �� �������������� ��������� �� �������� �� ����. �� �� ��� �� � ����� �� ������ �� �����������, ���� ����� ��� �� ���� ���� � �� ���� ���� � � �������� �� �������� ���� �� �������� ���� - SHQIPERIA E MADHI. �� � ����� �� ����� ��� ��������� �� ��� ������. ���� �� ��� � �� �������� ���� ��� �����, ���� ������� � ��������� ��, �� ��� �� � ������ ����� ������ � ���. ���� �� � �������� �� ����!
Divider Ovie politicarive, barem neka ne grickaat za uvce i lizat za gradi koga ne podebavaat, belkim poarno ke ni bide. Vaka na suvo ne biva??!!!
jamajka Kolku i da se pere mozokot, ne se pere na gladen choek. Narodot be beshe buden, no e u faza koga poleka lugjeto se svestuvaat. Kako i da e imame pochetok na eden pozitiven proces kaj narodot. Da se nadevame deka ke se rasoni pred da bide kasno za sve.
f9 "����������� �������� , ����� ��� � �� ��� ������� � ��� ��� 14 ������ ������� ��� ��� �� ��������� ���� ���������." -PREDLAGAM OVA DA SE PROGLASI ZA IZJAVA NA DECENIJATA.Tolku iskren i koncizen odgovor na ona shto e vistina.
��������� �� 1 ������� 2005 ������� �� ���� ������� ���� ������ ��������. ������ ����� ��� ������� ������ �� �� �� ��� �� ��������� ������ ���. ���� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ������ ������ ��������� �� ���� �������� �� �����. � ����, ������ ���������� �������� �� ����� ������� �� ��������������� (������ ���, �� ����� �������� ��������� � ��������, ������� �� ����� �����). �� �� ������ ��� ����������. ����������� ���� � ����� ������� �� � �������� �� ����� � ����� (���������) ��������. ����� ������� �� ��� � ������������ ����������� ��������� �� ������� ����� �� ���� �������� �� ������� �������� �� ���� ��������� � ���������, � �� �����, �� ������ ������ �� ��������. �� ��� ��� ����� �������. ���� �� �������� ������ �� ������� �� �������� �� ���������. ����� ��������� ���� �� ����������� �� ������, � �������� � �� ����� �������� ������, � ������� � ��������.