Interesno: Makedonci vo Samoilovoto Carstvo...
Interesno: Makedonci vo Samoilovoto Carstvo...
Misirkov The poet Ioannis Critiodes, also called Geometeres, who was a metropolitan of Melitena in the 10th century, calls the subjects of Samuels’ Kingdom in his descriprions of the events in that period: "...Moesians, Bulgarians, Schytians, and Macedonians..."[;)] (d-r Stjepan Antoljak, "Medieval Macedonia," Misla, Skopje, 1985, p. 242).
Divider http://www.vreme.com.mk/novost.action?id=17288&broj=270 Мијаците, гардејци на Александар Македонски, Брсјаците, брзите коњаници Иван Блажевски На Балканскиот Полуостров од старо време живееле осумнаесет словенски и дванаесет несловенски племиња. Меѓу нив се и Македонците, односно Мијаците, потоа Брсјаците, Шопите, Мариовците, Јеновците и другите, но и несловенските Тоски, Арнаути, Грци, Ерменци, Арапи, Курди, Куцо-Власи и уште некои други. Ова го наведува познатиот македонски преродбеник Ѓорѓија Пулевски во неговата книга „Славјанско - маќедонска општа историја“, издадена во 1893 година, а објавена во Македонија ова лето од МАНУ. Книгата содржи повеќе од 1.000 страници, а во себе носи досега необјавен материјал, кој според многумина историчари кај нас, може од корен да ги промени македонските историски читанки, во однос на потеклото на Македонците, на македонскиот јазик и народите кои живееле во овој дел на Балканот. Во единаесеттата глава на ова обемно дело, Ѓорѓија Пулевски, галички ѕидар, војник и самоук историчар, дава податоци за старите славјански племиња и за регионите каде тие живееле, „за да си знајат секој народност кога и от коде је дојден во Полостроф“. Според него античките Македонци се Славјани, чии потомци се денешните Македонци, односно Мијаци! Во „Историјата“ тој најнапред ги наведува словенските „соеви“ на Балканот: Јеновците, Торлаците, Брсјаците, Мијаците, Бондарците, Мариовците, Кардалинците, Ајраните, Врбаците, Пчинците, Улуфите, Свеневците, Чолаците, Челјанците, Задгорците, Шумадинците, Црните Шопи и Белите Шопи. Пулевски ги наведува и несловенските племиња: Арнаутите, Тоските, Куцо-Власите, Грците, Јуруците, Ерменците, Арапите, Курдите, Евреите, Еѓупците, Татарите и Гагаузите. Тој се задржува детално кај сите нив. Пулевски е убеден дека Мијаците се старите македонски Словени, народот на Александар Македонски и негова гарда и оти Мијак е кратка форма за - Македонец. „Мијаци - кусо речено, Македонци - продолжено речено. Мијак значит бистар ум, хора бистроумни, оште Македонци“, пишува тој. Мијаците, додава Пулевски, живеат во регионот на Долна и Горна Река, горни Дебарски округ и Кичевски округ, а иселени Мијаци има и во Смилево, Битолско, Крушевско, Папрадишта, Орашје и во Бабунската околија. Галичанецот Пулевски смета дека Брсјаците се викале така зашто биле брзата коњаница на Александар Велики. „За брсјачко место им је Кичева, Порече, Деборца Охридска, Издеглавска околина, Белички реки...“. Црните Шопи се викале така зашто црни одежди носеле, а еднакви биле со Белите Шопи. Првите живееле во околината на Ќустендил, Струма, Саса, Банско, Кресна, Дупничката околина и Горна Џумаја. Белите Шопи живееле во околината на Софија, Банско, Ниш, Морава, Самоков и Ихтиман. Денешните Албанци Пулевски ги дели на две групи: Арнаути и Тоски. Според него, Арнаутите се потомци на Траките, а Тоските на Фокитите. Арнаутите меѓу себе со Тоските се нарекувале Шкиптари. Првите живееле најнапред во Тракија (просторот меѓу денешна Грција, Бугарија и Турција), за подоцна римскиот император Трајан да ги премести кон Јонско Море. „Кесар Трајан римски като царувал, тики, заради дружението им со Уните Траките ги кренал от Тракија и ги заселил во Музекија, близу до Тоскине. Арнаутското старо име им било Траки“, напишал Пулевски. Тоските, според галичкиот историчар, живееле во околината на Корча, Старова, Јанина, Берат, Епир, Елбасан, Музекиското поле, а ги имало во атинскиот округ. За Грците, Ѓорѓија ни предава дека така се викаат по името Горци (гора - шума), а и Турците ги нарекувале Кара Качанлар (шумски бегалци). „Ама Грци народно име немајет, токо сами меѓу них си се велет Уруми (Римјани), ама по историја Грцине ги познаваме за Еѓупци (Египќани), а не за Јевропејци“, напишал Пулевски, кој нив ги лоцира во Елада и во Пелопонез. Ѓорѓија Пулевски починал во крајна сиромаштија во 1893 година во Софија, неколку месеци откако го завршил ракописот на ова значајно дело.
bojan81 eve vi nesto gratis od seuste ne objaveni internet dokumetni. slikite se od rakopisnoto izdanie od knigata na Pulevski [;)] [img]http://www.macedonia-info.org/history/Pulevski-1.jpg [/img]
bitushanec No, i vojskata na makedonskiot car Samuil, kojasto, spored vizantiskiot istoricar Lav Gakon, glavno bila sostavena od "cheti na Makedoncite", kako glavno oruzje, isto taka, gi imala dolgite kopja na Makedonskata falanga (Leonis Diaconis Historiae. J.P. Migne, PG 117, Paris, 1964, 727). Osven toa, se znae deka carot Samuil, no i negoviot naslednik Petar Deljan (kojsto, po propasta na Samuilovoto carstvo, vo XI vek, krenal vostanie protiv Vizantija), bile izbrani za carevi od narodot na ist na~in kako shto svoevremeno bile birani i antichkomakedonskite carevi. (Gornoto prezemeno od Makedonsko Sonce) Born c. 950 at Kaloe, Tmolos, in Asia Minor, Leo was educated in Constantinople and became a palace deacon. He is the author of a highly classicizing history, employing much Homeric langugage and borrowing from earlier classicizing authors, for example Agathias (on siege warfare, in one of the excerpts here) and Procopius. Leo’s history covers the years 959-76, hence the reigns of Romanos II, and ­ in greater detail ­ Nikephoros II Phokas and John I Tzimiskes. He also provides eye-witness testimony of some episodes from early in the reign of Basil II, for example that emperor’s disastrous campaign against Samuel Kometopoulos of Bulgaria in 986. Bugarija? A Leo Gjakonot opishuva kako Vasil II pochnal ofanziva protiv Samuil, i opishuva: Leo the Deacon: "...since they (Army of Basil II) robbed the region of the Macedoniansmercilessly, destroying all adults." Leonis Diaconi Historiae, Paris 1864 ... ZNACHI VASIL OTISHOL KAJ MAKEDONCITE, A NE VOJNICITE NA SAMUIL KAJ VASIL T.E. SAMUIL NE NAPAGAL VO VIZANTIJA KAKO TATARIVE KAZHUVAAT;-) ZNACHI VOJNICITE NA SAMUIL I TOJ BILE MAKEDONCI!
noname
quote:
Originally posted by bitushanec
No, i vojskata na makedonskiot car Samuil, kojasto, spored vizantiskiot istoricar Lav Gakon, glavno bila sostavena od "cheti na Makedoncite", kako glavno oruzje, isto taka, gi imala dolgite kopja na Makedonskata falanga (Leonis Diaconis Historiae. J.P. Migne, PG 117, Paris, 1964, 727). Osven toa, se znae deka carot Samuil, no i negoviot naslednik Petar Deljan (kojsto, po propasta na Samuilovoto carstvo, vo XI vek, krenal vostanie protiv Vizantija), bile izbrani za carevi od narodot na ist na~in kako shto svoevremeno bile birani i antichkomakedonskite carevi. (Gornoto prezemeno od Makedonsko Sonce) Born c. 950 at Kaloe, Tmolos, in Asia Minor, Leo was educated in Constantinople and became a palace deacon. He is the author of a highly classicizing history, employing much Homeric langugage and borrowing from earlier classicizing authors, for example Agathias (on siege warfare, in one of the excerpts here) and Procopius. Leo’s history covers the years 959-76, hence the reigns of Romanos II, and ­ in greater detail ­ Nikephoros II Phokas and John I Tzimiskes. He also provides eye-witness testimony of some episodes from early in the reign of Basil II, for example that emperor’s disastrous campaign against Samuel Kometopoulos of Bulgaria in 986. Bugarija? A Leo Gjakonot opishuva kako Vasil II pochnal ofanziva protiv Samuil, i opishuva: Leo the Deacon: "...since they (Army of Basil II) robbed the region of the Macedoniansmercilessly, destroying all adults." Leonis Diaconi Historiae, Paris 1864 ... ZNACHI VASIL OTISHOL KAJ MAKEDONCITE, A NE VOJNICITE NA SAMUIL KAJ VASIL T.E. SAMUIL NE NAPAGAL VO VIZANTIJA KAKO TATARIVE KAZHUVAAT;-) ZNACHI VOJNICITE NA SAMUIL I TOJ BILE MAKEDONCI!
O, da: "...император Василий [51] собрал войско и выступил против МИСЯН. Это дикое, жестокое племя помышляло только об убийствах; оно наносило вред ромейскому государству, немилосердно опустошая Македонию и уничтожая всех людей цветущего возраста..." i koi laze?
Misirkov Bitushanec: dvete dinastii -- na Samoil i Vasil II -- se makedonski. Za vakov sudir ima presedan preku neverojatno slicniot sudir medju drugi dve makedonski dinasti -- taa na Seleukidite i na Ptolomeite. Inaku Vasil II Makedonski za vreme i otkako go porazil Samoilovoto Carstvo, se odnesuval relativno fer srema makedonskoto naselenie -- im ja ostaval zemjata vo posed, ne gi palel gradovite i tvrdinite sto se predavale, im daval blagorodnicki tituli (i na tie sto se borele protiv nego), ja ostavil Ohridskata Arhiepiskopija, duri i eden Makedonec od Debar, Jovan, stanal arhiepiskop, itn. Kolku za sporedba, Samoil isto taka udaral po Vasil II, zosto se borel da gi prosiri granicite na svoeto carstvo. Vo 986 se odvivala bitkata na Trajanovata porta kade sto vizantijskata konjica e unistena, a Vasil II edvaj spasil ziva glava. Samoil potoa se svrtel na sever i go porazil mladiot kral Vladimir vo Dalmacija i go ispratil na zatocenie vo Prespa, a gi zapalil Kotor i Dubrovnik. Vospostaven e mir togas koga Samoil e porazen vo bitkata na rekata Spercheos (kade sto bil ranet). Duri i otkako pismeno mu vetil poslusnost ba Vasila II -- Samoil prodolzil da se r'cka i preku Papata stanuva Kral, pa Vasil II e prinuden pak da prati vojska protiv nego se dodeka ne go porazil. Vo sustina se raboti za dvajca individualni neprijateli. Ima mnogu da se zboruva, no edno mi od tebe mi padna vo oci - a toa e deka Petar Deljan, po site peripetii, ubista itn. okolu toa koj da bide naslednik na krunata, go nasledil Samoila na SEARMISKO SOBRANIE isto kako sto pravele anticko makedonskite kralevi. Vprocem taka bl izbran i Samoil. I po elementite na vladeenje i po vojskata (samiolovata imala falanga) i po nadvoresnite belezi -- frapantno slicno so anticka Makedonija.
Bicho
quote:
Originally posted by Divider da priznaat deka ne se vo pravo i da priznaat deka se ili tatarlaana kleta ili Makedonci zaludeni. Pozdrav
Divider se slozhuvam so tebem, a osobeno mi e milo koga gledam deka i ti se slozhuvash (donekade) so mene, barem jas taka zakluchiv od gorecitiranoto. Jas samo sakav da vi predocham tebe i na Krsteta (Misirkov, de :))) deka ako gi banirate pobugarenite so toa samo pokazhuvate slabost i priznavate poraz. So baniranje ne se postignuva nishto, ta duri ne go ni zamolchuvate pobugareniot, bidejki nekade ne nekoj drug sajt kje prodolzhi da gi shiri svoite zabludi. A voopshto ne mora da bide taka. So pobugarenite ima samo eden nachin, a toa e sekogash i na sekoe mesto da se potsetuvaat deka se izmelezeni Makedonci, pobugareni! I isto taka imam mnogu golema zamerka do drugive brakja svesni Makedonci na forumov koi uporno gi imenuvaat pobugarenite so tatari i sl. Zapamtete ednash konechno, vekje pena mi fati ustata, ne stanuva zbor za nikakvi tatari. Tie se nashi brakja Makedonci koi se pobugarile, se izmelezile so edna banda tatari i redno e posle 1400 godishna zabluda da gi osvestime nacionalno i da, da im ponudime raka na pomiruvanje i da gi primime nazad vo pripadnosta na velikiot Makedonski rod! Sedete mi so zdravje.
Divider Zarem ima somnenie okoliu nasite geni i poteklo od antikata i antickite Makedonci?!! Se razbira, tatarlaanata ke se obide da iznegira sve ukazano i dokazano, no toa e veke videno i neinteresno. Treba da prestanat. Elem nejse, edna ispravka, dobil carska kruna od papata, ne kralska, i toa otkako gi srozal tatarskite ordi vo istocnoto makedonsko carstvo (sega denes gresno narekuvana kako Bugarija), nemajki svoja i otkako Carigradskiot patrijarh odbil da go vostolici kako car, ja prezel bugarskata kruna. zatoa, onie smesniune tatarcinja ja izvitoperuvaat istorijata, ja iskrivokolcuvaat vistinata i se obiduvaat da ja ukradat nasata i da ja prikazat kako nivna tradicijata, kulturata i istorijata. Blagodaram!
Kiril i Metodi The poet Ioannis Critiodes, also called Geometeres, who was a metropolitan of Melitena in the 10th century, calls the subjects of Samuels’ Kingdom in his descriprions of the events in that period: "...Moesians, Bulgarians, Schytians, and Macedonians..." (d-r Stjepan Antoljak, "Medieval Macedonia," Misla, Skopje, 1985, p. 242). ---------------------------------------------------------------------- William Gladstone: "Macedonia to the Macedonians, Bulgaria to the Bulgars, Serbia to the Serbs!" OK, what about poor "Moesians", guys? Moesia to Moesians? Dodrudja to Dobrudjans? Thrace to Thracians? And, of course, Macedonia to "Macedonians". It's somewhat du "deja vu", ref.: Reshenija Kominterna, 1934.
bitushanec Fact that Moesians exsist as a separate nation is a proof that THERE WAS NOTHING AS CREATING BULGARIAN NATION! No blending of Slavs and Tatars in Bulgaria. Real Bulgars are present turks in Bulgaria e.g. 25% of the population in the 1950`s. Opposite of the claims of present Bulgarian History, the medieval history sources say that Ante (Bulgarian Slavs) were in slavery and subordinate relations with Bulgars Tatars, who were Masters of the seven Antae tribes and sole Rulers of Bulgaria. Constantinopole (Byzantine) Patriarch Nikifor writes that Bulgarians subjugated the Slavs. Byzantine Author Theofanus says that subjugated 7 Antae tribes were forced to pay tax to the Bulgarians. [See. GIBU, Т.III. С., 1960, с. 297 и 264]. In 767 AD by request of Byzant, the Bulgarians had arrested and have handed over to the Byzantens the Prince Slavun, Leader of Bulgarian Antes –Slavs. IOAN EXARCH was one of the most important writers in the first decades of X Cent, who was describing the situation at the territories ruled by Bulgarians. The present Bulgarian Historians named it IOAN EXARCH BULGARIAN, but writing about the Bulharian Khan Simeon I (893-927 A.D.) he describes the Bulgarians, Bulgarian Boylars (Tatar Aristocracy) and Managers as bullies of the Slavs (Йоан Екзарх нарича българските боляри и управляващи "насилници славянски”). IOAN EXARCH was writing in Glagoloc and consequently it was a Slav, but as we can see from his writing, it was anti-Bulgarian. So, despite the Claims of Modern Bulgarian History that Slavs merged and mixed with Bu7lgarians (Tatars) in the middle of IX Cent, we can see that even the chroniclers from X Cent. still describe the Slavs in Bulgaria as people under Bulgarian Slavery. Not to forget the fact that Bulgarian Slavs were not called Sclaveni or Slavs in that time, but after receipt of the Slavonic Language they were named as “Slavjani” – Slavs. Each nation that receipt the Slavonic Alphabet and Slavonic Language started to be named “Slav” informs Pasii Hilendarski, Author of the first History of Bulgaria “Slavianoblgarska istorija” in 1765.(Source: История салвеноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом... ). “Slavianoblgarska istorija” is based on Legends and written by Pasii Hilendarski and Dervish Husametdin Muslimi who distributed among the Volga, Kavkaz and Danube Bulgarian-Tatars. This “History” is actually typical national-romantic “Legend” about the great Bulgaria and pretending all people from Belgrade to Salonica and from Black up to Adriatic Sea that are pure Bulgarians. But its interesting that the whole modern Bulgarian History is based on the “Legends” of Pasii Hilendarski and Dervish Husametdin Muslimi who equalized the Tatars with Slavs, that is entirely untruth. Mediveal Kiev Author from Kiev Russia describes the Bulgarians as Tatars who were Slavic slayers and lived along Danube (Source: Киевски летописец също пише: “...рекоми Българе и седоша по Дунаеви, и насильницы словеном быша” <Державин, Н.С. История на България. Том І, с.213>, Derzhavin, N.S. Bulgarian History. Volume I, page 213). Furthremore, there are NO records that Slavs took positions in the Bulgar (Tatar) Country Administration and Army; Turko-Tatarian Bulgars were absolute rulers of Bulgaria. All positions in the Bulgarian State were assigned to real Tatars-Bulgars and to the people from Tatar stock like Kumans, Pechenegs etc. Even the Bulgarian Rulers up to the XIV Cent. were all of Tatarian Stock, not only from small Bulgaria (territory between Danube and Stara Planina), but also from the Tatarstan. [Виж. И. (Source: Snegarov. Christianity in Bulgaria before baptizing og Khan Boris, “Yearbook of the spiritual Academy”, 1956, p. 218 - Снегаров. Християнството в България преди покръстването на княза Бориса. С., Годишник на Духовната академия, 1956, с.218]. Furthremore, there are NO records that Slavs took positions in the Bulgar (Tatar) Country Administration and Army; Turko-Tatarian Bulgars were absolute rulers of Bulgaria. All positions in the Bulgarian State were assigned to real Tatars-Bulgars and to the people from Tatar stock like Kumans, Pechenegs etc. Even the Bulgarian Rulers up to the XIV Cent. were all of Tatarian Stock, not only from small Bulgaria (territory between Danube and Stara Planina), but also from the Tatarstan. [Виж. И. (Source: Snegarov. Christianity in Bulgaria before baptizing og Khan Boris, “Yearbook of the spiritual Academy”, 1956, p. 218 - Снегаров. Християнството в България преди покръстването на княза Бориса. С., Годишник на Духовната академия, 1956, с.218]. So, the theory of the official Bulgarian State that present Bulgarian nation represent a blend of Tatars and Slavs (Antes) is totally absurd, not confirmed with written or spoken historical sources. As we can see from the mediveal historical sources, the Slavs in present Bulgaria were occupied nation and the blending could occur only in real Bulgaria, at the territory between Danube and Stara Planina where the real Bulgars-Tatars settled in the middle of 7 Cent., but not in the other regions of present Bulgaria. Another prove that Bulgarians never blended with the Slavs gives Bacon, Roger, DOCTOR MIRABILIS (LATIN: "WONDERFUL TEACHER"), English Franciscan philosopher and educational reformer who was a major medieval proponent of experimental science. Roger Bacon who were among Bulgarians (Tatars) in his "Opus majus" written 1267/68 states: ..Small Bolgaria is in Europe and there they speak in the language of the Bolgars who live in Great Bolgaria, which is in Asia...". So the language of Bulgarians in 13 Cent. wasn’t Slav, but actually Turko-Tatar. Turkish Ottomans occupied Bulgaria in 1396 and left it 1878. As the real Bulgarians were of Turko-Tatar Stock same as the Ottomans and both shared common Language and Culture, after arriving of Ottomans in present Bulgaria, the real Bulgarians converted into Islam and started declaring themselves as Turks. Bulgarian official History claims that the ruling layer of Bulgarian Society in 14 Cent. voluntary converted into Islam in order to keep the privileges; as we know the ruling layer of Bulgarian Society were Boyars- original Turko-Tatar Bulgars. Source: 1. Д-р Божидар Петрановиh. Богомили, цръква Босоньска и кръстяни. У Задру, 1867. 2. Д-р Franjo Racki. Bogomili i Patareni. Zagreb, 1870. Тоже "Rad" jugoslovenske akademije, VII, VIII и Х кн. 3. Н. А. Осокин. История Альбигойцев и их времени, т. 1, Казань, 1869. 4. Р. Каролев. За богомилството. Период. списание, 1871 г., кн. З, с. 53. 5. Вл. Ал. Левитский. Богомильско-болгарская ерес Х-XIV. "Христианское Чтение", Спб., 1870. 6. а) Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 14. б) "Български преглед", г. III, кн. 1-2 в) "Български преглед", г. I, кн. 11 -12. г) Сборник за народни умотворения, кн. 19. 7. Д. Маринев. Чипровци или Кипровец. Сборник за народни умотворения, кн, 11, с. 135. 8. Д. Е. Такела. Някогашните павликяни и сегашните католици в Пловдивско, Сборник за народни умотворения, кн. 11, с. 103. 9. Fr. Е. Fcrmendi'n. Ada Bulgariae ecclesiastica ab anno 1565 usgue ad annum 1799. Zagrabiae, 1887 г. (Monum Spect histor. Slavon. meridionalium). Also, a small numbers of Slavs in present Bulgaria converted into Islam, now known as “Pomaks”; but its specifically that the “Pomaks” even though Islamized have retained their slavic Its quite selfunderstandable that original Turko-Tatarian Bulgarians after converting into Islam merged with Ottomans, mostly due to their common Turko-Tatar origin as well as language. Another prove that confirms this fact is that in the Census carried out in year 1880 the majority of people in small Bulgaria (the territory between Danube and Stara Planina) was majority inhabited with Turks and there were even place without any slavophones. For example the Census 1880 says that the Turkish presence in this region was: in Shumen Municipality 70%; Eski Dzhumaia Municipality – 76%; Osman Pazarska Municipality (Trgovishte) – 87; Al. Kandarska Municipality – 90; Kurt Bunarska – 94%; Novi Pazar – 71%; Novo Selo– 75%; Preslav – 59%; Tutrakan – 66%; Dobritsch – 64%; Provadii – 75%; Popov – 70%; Razgrad – 69%; Силистренска – 57% etc. Not to forget that the Census was carried out in 1880, while previously, during the Turko-Russian Wars 1877-78 majority of Turkish people from Bulgaria as refugees escaped in Asia Minor. In XVI Cenrt. P. Djurich who lived 9 years in Provadia tells that Bulgarian Turks are actually the successors of Asparukh Bulgarians. The pioneer of Bulgarian Archeology Shkorpil, has collected the Legends among Bulgarian people that settled along Danube that the “Turks” in their region came from Russia, from the other side of Danube, which confirms the fact that real Bulgarians now we can find among the numerous Turkish minority in Bulgaria. Source: (Виж. Страшимир Димитров. Някои проблеми на етническите и ислямизационно-асимилаторските процеси в българските земи през ХV-ХVІІІ в. Тази статия е включена в издаден от БАН труд “Проблеми на развитието на българската народност и нация, София, издателство на БАН, 1988). During the Turkish Rule many historians like Dr Chomakov, G. Krstevich, I. Kasabov and the great Turkish Reformer Mithad Pasha inform that Turks in Bulgaria are succesors of true Bulgarians-Tatars; Afterwards, this fact share the pioneers of Bulgarian Archeology brothers Shkorpil L. Miletich, G. Zanaetov, N. Nachoev etc In the Bulgarian Census 1880 as Turks were not included Gagauz people of Bulgarian Stock (Turko-Tatars), who live in present north Bulgaria, actually real small Bolgaria (between Stara Planian and Danube). Gagauz people preserved their Orthodox faith, so its believed that this people are sole remains of Asparukh Bulgars who were not islamized. As during the Ottoman Rule in Bulgaria the converting from Islam into Christianity was punished with death penalty, its quite certain that Gagauz people are the only remains of Asparukh Bulgars who were not islamized. I just would like to stress that after the Russian-Turkish wars 1878, majority of Gaguzians fled into Besarabia - Moldova, Uzbekistan, Ukraine etc. In this time period, the people in Bulgaria were majority Turks according to the carried out Censuses (Source: Grapcev V. P. AN. SSSR "Balkanskie Vladenija Osmanskoj imperii na rubeze 18-19 veka". M., Nauka, 1990, str. 9) The people in Bulgaria in XVIII and XIX Cent were declaring themselves as Serbs and Greeks, but not as Bulgarians. Bulgarian history sources say that people of Bulgaria hated the Bulgarians and Bulgarian name (Source: Slavianob`lgarska Istoriya - [Славянобългарска история][Паисий Хилендарски] / Georgiev Kosta, “Filetizm ili proklyatie”, Sofia 1995 - Георгиев Коста, "Филетизъм или проклятие" София, 1995.) Russia had a big role in creation of Bulgaria and Bulgarian nation. Due to the goals of Russia to expand politically and territory at the Balkan it starts war with the Ottoman Impery. Russo-Turkish War started in 1768 and ended in 1774 with victory of Russian over Ottomans. The Ottomans were forced to permit opening an Office of Russian State in Istanbul, throw which the Russia started it influence among the Slavic people at the Balkan. The main goal of Russia was creation of “Great Bulgaria”, a Country that will rule over Serbia, Macedonia, parts of Greece and Albania. Through Great Bulgaria, the Russian Administration could control the whole Balkan Penincyla, as Bulgaria is the neighbor Country of Russia, with Bulgarian Capital near to the Russian States and very easy to control it. For that reason Russian Administration got the task to create a big bulgarian nation, composed of all Slavic people at the Balkan. Due to the fact that even the Slavic people in Bulgaria did not feel like Bulgarians, Russia started a Propaganda among Slavic people for creation of a big Bulgarian nation, immediately after opening it office in Istanbul. Young and Intelligent Slavic people from present Bulgaria were given Scholarships by Russian Administration and educated in Russia, who were afterwards sent back home for “bulgarisation” of the slavic people. Among the Russian Propagators in Bulgaria we have to mention the Creators of the Bulgarian State in 19 Cent: Georgi Sava Rakovski /1821 – 1867/. A major part in the liberation movement was played by Vasil Levski /1837- 1873/ - a strategist and ideologist of the movement, a national hero; Liuben Karavelov /1834 – 1879/ - a writer and publicist, leader and ideologist of the movement; Hristo Botev /1848 – 1876/ - a poet and publicist, revolutionary, democrat, a national hero; as well as many other Bulgarians who were educated in Russia. The propaganda consisted of introducing among the common Slavic people the world “Bolgar”, as a synonym for “Slavonic Christian”; As this propaganda was so strong, really the word “Bolgar” became a synonym for “Christian that speak Slavonic” in the 19 Cent., but not and nationality. When bulgarian peasant used to say "we are Bulgars", he meant "we are Christians", i.e. Orthodox. The Russian Tsar was a "Bulgarian Tsar" for him not by nationality, but by Orthodox Christianity. (Source: A. Teodorov-Balan, Edna makedonska teorija - Periodichesko spisanie (Sofia), LXV (1904), p.818).
Kiril i Metodi Некои вистини за историjaта [img][/img]http://www.angelfire.com/ak/762mm/images/chitan2.gif
bitushanec Ej Tatar, nemoj da se narekuvash Sv Kiril i Metodi. Bugarite ne se SLoveni, tie se Tatari. I preku glava mi e od falsifikatite koi gi pravi MAKEDONSKIOT INSTITUT VO SOFIA, organiziran vo 1923 za FALSIFIKUVANJE NA ISTORISKI DOKUMENTI. USHTE VO 19 VEK BUGARITE POCHNALE SO FALSIFIKACIJA NA MAKEDONSKATA ISTORIJA: 1896 Paul Argyriades (A French socialist born in Macedonia): ...Present day Macedonia is one of the European provinces of the Turkish Empire. It borders on the south with Epirus, Thessaly and the Mediterranean, on the east with Thrace and the Mediterranean, on the north with Mount Hemus, Bulgaria and Serbia and with Albania on the west....Macedonia, as the homeland of the two greatest personalities of the Ancient World - Aristotle and Alexander the Great, who conquered the world. should it anew conquer its independence and its autonomy?...And if an autonomous Macedonian administration were to be introduced in this land in ten years only, it would be the earthly paradise of the world...The small states - the Greek, Bulgaria and Serbian ones -argue for the acquisition of Macedonia, using all kinds of proofs - chauvinist and historical - invented in support of their interests, while no one seems to realize that if the historical truth were to be respected, Macedonia should rather have the right to possess all those countries, which would like to devour it, since once it governed and ruled them itself....The Macedonians do not want the kind of caresses which may strangle them. They want to remain Macedonians without any other epithet, guarding for themselves their beautiful Macedonia... Almanach de la Question Sociale. Illustre'. (Paris), Pour 1896, pp. 240-244. Jas go znam slednovo: "In the villages of Macedonia, one meets peasants of a single nationality speaking a Slavic language and belonging to the Eastern Orthodox faith. Nine out of ten of these people, despite their being the subject of dispue between three adjoining countries, would reply in response to the question as go their nationality, that they were Macedonian." Georgi Bakalov, "The Pretenders on Macednia", Varna 1890, p. 22 Simeon Radev, a prominent Bulgarophile Macedonian who sold his ass and became a Bulgarian diplomat, gave away the secret to the british diplomat, Waterlow: "...THE MACEDONIAN SENSE OF NATINALITY WAS NOT A SENSE OF BULGARIAN NATIONALITY. IT TOOK THE SHAPE, ESPECIALLY WITH THE YOUNGER GENERATION, OF AN ASPIRATION FOR AUTHONOMY." Furthermore, as Radev had also argued, a driving force behind the Macedonian movement at this time was the fundamental belief that anything, however improbable, might occur in a world of flux. And central to this belief was "A DESIRE FOR A UNION OF ALL MACEDONIANS IN AN AUTHONOMOUS STATE." Source: Foreign Office document 371/16651, London, United Kingdom. Vo grckiot vesnik "Emboriki" od 1928 godina po povod nastojuvanjeto na Makedoncite vo egejskiot del na Makedonija da zboruvaat makedonski namesto grcki jazik se vel islednovo: "Vo pogranicnite regioni Lerin, Kostur, Sorovikj, Karadzova, Voden, Enidze-Vardar, spored tajnite naredbi na Makedonskiot komitet, bugarskoto naselenie od gornite oblasti na sekoj nacin odbegnuva da govori na grcki jazik vo svojata komunikacija so novodojdenite begalci od Mala Azija pod izgovor deka ne go znaat grckiot jazik i za da ja odbegnat odgovornosta (kaznata), toa naselenie veli deka zboruva makedonski jazik i so toa ja pravi prvata stapka kon avtonomija na Makedonija." v. "Emboriki", 25 dekemvri, 1928 godina. Profesor Petar Draganov, ruski filolog, rodum besarabiski Bugarin, za potekloto na "slovenskiot" jazik, pisuva vo 1888 godina za stavovite na ruskiot filoloski bard Vostokov: "Samiot Vostokov po prasanjeto za potekloto na starocrkovnoslovenskiot jazik se zastapuvase za makedonizmot, negovata tatkovina ja postavuvase vo Makedonija i zatoa toj, velese Vostokov, moze da se narece i makedonski. NO Vostokov nikako ne se zastapuvase za bugarizmot na taa znacajna naucna postavka vo tesnoto znacenje na toj zbor, kako sto tvrdea nekoi negovi protivnici; naprotiv, sto se odnesuva do sopstvenoto bugarsko narecje, toa spored Vostokov mozelo od staro vreme da se razlikuva od prvoto (makedonskoto) po mnogu vazni priznaci i, kje zabelezime od svoja strana, kako sto i sega toa se razlikuva od nego. Bi trebalo da se ocekuva deka porano ili podocna ubeduvanjeto na Vostokov kje se potvrdi so istrazuvanja ne samo po istoriskite spomenici na jazikot ami i na sovremeniot stroj na slovenskite narecja i osobeno na slovenskite govori vo pretpolaganata tatkovina na kirilo-metodievskiot slovenski jazik." P.D. Draganov, Nosovie glasnie zvuki v sovremenih makeodnsko-slavjanskih i bolgarskih govorah, Ruskii filologiceskii vestnik, t. XIX, g. 10, Varsava 1888, str. 2 (separat). "Slavjanskiot jazik zasnovan vrz Makedonskiot, ostanal crkoven i pishan jazik na Balkanot i severoistochna Evropa." "ATLAS OF WORLD HISTORY", Beginning of the Eve of the French revolution, Hermann Kinder and Werner Hilgemann. 1821 Macedonians pertecipate in the Romanian uprising ...At that time there was a man they called Sludzar Todor who urged all the foreigners (mostly Macedonians) to rebel against the boyar... Marko K. Cepenkov, Makedonsko narodno tvoreshtvo, Kn. X, Skopje 1972, p.308 1846 ...I learnt the Slav alphabet from my father Makedonski, who calls himself so because we are Macedonians, and not Greeks.... Georgija Makedonski, Bogosluzhbena kniga "Opshti minej" - vo crkvata vo s. Radibush, Kriva Palanka, posledna nepagirana stranica. January 28, 1867 To the Editor of "Makedonija" newspaper: ...The Greeks and the greacomans have met the newspaper with sorrow, since they always tried to hellenize the Macedonians, destroying also the Archibishopric of Ohrid -The Spark of Our Future. Yet, however hard they have tried to stop us from making progress, they could not entirely uproot the feelings of the Macedonians that they are Macedonians. T.I. Kusev, Makedonija, Istanbul, Nbr. I (1/28/1867) 1878 The rules of the Macedonian Rebel Commitee of the Kresna Uprising It is well known to all of us that this ill-fated country of ours, Macedonia, owing to the egoistic aims of the Great Powers, was gain left to Turkey after the Congress of Berlin. As a result of that, in certain regions of our fatherland many scenes full full of blood, known to all of us, took place....We rebelled as advocates of freedom. With the blood we shed all over Macedonian fields and forests, we serve freedom, as the Macedonian army of Alexander of Macedon did, with our slogan "Freedom or Death!" The aim of the Uprising in Macedonia 1.The uprising in Macedonia...should be extended all over Macedonia. 2. Those people from Macedonia who feel themselves to be Macedonians and love the freedom of their fatherland are taking part in the uprising. From the private archives of Cyril, Patriarch of Bulgaria, Arch. of Act 2341, AE 50, pp. 30-61. The Residence of the monastery of Dragolevci, Sofia, P.R. Bulgaria. March 23, 1881 Manifesto of the Provisional Government of Macedonia: ...our dear Macedonia, our dear homeland is calling upon you: you who are my faithful children, you who are descendants of Aristotle and Alexandar the Great, you in whose veins Macedonian blood flows, do not let me die, but help me!... President Vasil Chomo, Secretary Nikola Trajkov in Kjustendil Centralnii Gosudartsvenii Arhiv Okjabarskii revoljucii i socialtieskoga stroitelstva SSSR, Moskva - Fond Gr.Ignatieva No.730 - opis No. 1, ed.hr.79; Lj. lape, Odbrani tekstovi za istorijata na makedonskio narod, II del, Skopje 1976, p.256-258.
Kiril i Metodi [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/shapkarev2.jpg[/img]
Kiril i Metodi Кузман Шапкарев. Нема шо да се додадье кон овоj jасен став. [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/shapkarev1.jpg[/img] [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/shapkarev3.jpg[/img]
Kiril i Metodi И уште малце од К. Шапкарева. [img]http://www.angelfire.com/ak/762mm/images/chitan1.gif[/img]
bitushanec O PROST TATARU. VO BUGARIJA VO 19 VEK LUGETO NE SE CHUVSTVUVALE BUGARI, TUKU SRBI I GRCI! NEMALO BUGARI VO BUGARIJA! SLAVYANITE BILE ILI SRBI ILI GRCI. CHITARJ MALCE Славянобългарска история OD Паисий Хилендарски. PRVITE BUGARI BILE ZABELEZHANI VO 1880 KAKO TERITORIJALNI BUGARI, A NE NACIJA BUGARI-TATARI! VO BUGARIJA BILO NEPOZNATO BUGARSKOTO IME ISTO I VO MAKEDONIJA.! The people in Bulgaria in XVIII and XIX Cent were declaring themselves as Serbs and Greeks, but not as Bulgarians. Bulgarian history sources say that people of Bulgaria hated the Bulgarians and Bulgarian name (Source: Slavianob`lgarska Istoriya - [Славянобългарска история][Паисий Хилендарски] / Georgiev Kosta, “Filetizm ili proklyatie”, Sofia 1995 - Георгиев Коста, "Филетизъм или проклятие" София, 1995.) турците в цяла днешна България са си българи. На базата на тези “доказателства”, беше организиран “възродителен процес” и възвърнати българските имена на турците в България. Съпостъвете кое да е определение за нация, със ситуацията България, български народ и татарите край Волга, като език, обичаи, физически облик, обща територия и т.н. и нормалният човек едва ли ще намери много общи белези, формиращи нацията. Това не пречи на бившия български президент Ж. Желев да защитава пред руските власти българите край Волга и да се ядосва, че руските власти ги считат за татари [Желев, Ж. В голямата политика, 1998]. Разбира се ние се отнасяме с уважение към националните чувства на татарите към Волга и щом те се чувстват българи нека бъдат такива. Но не е само това. “Славизирайки” тюрко-българите българските историци ще представят завоеванията на тюркските ханове като стремеж за обединяване на българското племе(?!), макар че фактите говорят друго. Хан Крум победил византийския император Никифор през 811 г. и завоювал земи на юг от Стара планина. Същата година “хан Крум опустошил Северна Македония и отвел много славяни и гърци в робство” [Энциклопедический словарь Брокгауз - Ефрон. Т.ХVIII. С. Петербург, 1896, с.416. Цит. по К. Георгиев, Филетизъм или проклятие, София, 1995].
Kiril i Metodi O, pre-mnogo kompliciran bitushanec, avaro-sr'bski promit mozak, kakto i da se chuvstvuvale "lugeto vo Bugarija" prez 19 vek, edno e jasno i Kuzman Shapkarev go kazva bez somnenie: i v Iztochna B'lgarija, i v Makedonia naselenieto prez 18 i 19 v. se e chuvstvalo edinnoi e vjarvalo, che govori edin ezik, i e narichalo ezika si b'lgarski. I vav vseki sluchaj po onova vreme nikoj ne e smjatal, che "makedonec" e neshto drugo osven "zapaden b'lgarin". Eto ti sega, bezprosvetni renegate, malko chetivo ot Iordan Hadji Konstantinov - Jinot: "Ако ме пита някой школски человек, си ли ти болгарин? Аз полно ответам: болгарин сам. Че не е честно на моето славяно-болгарство да творам зло и лукавство. Прави болгарин не лажи, не завидуйе, не денгубуе, не лицемерствуе, не блудуе, за печена кокошка верата не разменуе. Болгарин е производан от Бог Болг-а ря река Богата или Ри, а прилагателно неправилно степенно: Болий, Болший, виший, вели-чайший. Поистине, нема по-величествено от болгарин. Болгарин чрезмерно ради, оре, сее, торгуе, во-инствуе, верност има, гостолюбие, страх Божий, почитание своего Царя..." [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/Djinot.jpg[/img]
bitushanec ej Kiril i Metodi, te lazhat tebe vo Balgarija. Balgarite se Tatari. Chatai tuka: SPORED BUGARSKIOT PRERODBENIK RAKOVSKI VO "Българска старина” od 1865 г., BUGARITE SI SE BARAAT MEDJU TATARSKIOT ROD I POKOLENIE, DODEKA "SLAVJANITE" I GERMANITE NE BILE OD TATARSKI ROD I POKOLENIE" ...10. Разбор върху мненията, които са имали досегашни многи писатели: а) Че българите били уж татарскаго рода и поколения; б) А други някои си, че славяните и германците били уж потомци на скитите, които (скити) не били уж татарскаго рода..." http://members.tripod.com/~Groznijat/fadlan/rorlich2.html#34. EVE EDEN SAJT ZA MALKU DA SE OBRAZUVAS ZA SVOJATA BUGARSKA NACIONALNOST KOJA SO NASATA MAKEDONSKA AMA BAS NIKAKVA VRSKA NEMA: http://www.kcn.ru/tat_en/politics/dfa/f_media/malik.htm --->>"Bulgars, the ancestors of Tatars, were the Turkic people who settled in the middle Volga and lower Kama region during the first half of the 8th century."<<----
Kiril i Metodi Eto kak BUGARSKATA NACIONALNOST ... SO NASATA MAKEDONSKA AMA BAS NIKAKVA VRSKA NEMA: "Господин Председателю, Известно е, че няма българин, който да не се интересува от положението и съдбата на тази част от отечеството, която и днес още пъшка под ярема на тирана. Съзнаващи нашия патриотичен дълг, и морален, ние, една група студенти и студентки, решихме на 15 ноември 1900 г. да основем тук, в Петербург, един кръжок, което удоставеряваме чрез нашите автентични подписи и псевдоними. Главната цел на кръжока ще бъде същата, която е пред-видена в Устава на Македоно-Одринската организация от 1900 година. Надявайки се, че върховния Македоно-Одрински Комитет ще ни удостои със своето доверие, ние Ви молим да ни поместите в числото на Македоно-Одринските дружества, които Ви са подведомствени. Сан-Петербург, 28 ноември 1900 г. А. Теодорова; А. Бойкикева (Беркова); Р. Стоянова (Ягод-кина); А. Кръстева (Спаса); Кръсте П. Мисирков, студент трета година във факултета за история и филология (Секъл); Ив. Сапунаров (С.Гурилов); Д......(Юс); Д. Кусев (Гроздов); Ст, Илиев (Зографов); .......Караджов (Вълков)." Pa i toa e ushte neshto: [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/Miladinovi.jpg[/img] Taka che tebe, brate, te lazhat srbo-skopcite za istinskoto minalo na makedonskite slavjani, ot koito si i ti, osven ako ne si srbin-preselnik sled 1945 ili "jugoslovenec".
Chernorizec
quote:
SPORED BUGARSKIOT PRERODBENIK RAKOVSKI VO "Българска старина” od 1865 г., BUGARITE SI SE BARAAT MEDJU TATARSKIOT ROD
Ти можеш да четеш? А си чел Раковски? Раковски никъде не вели дека НИЕ българите се бараме между татарскиот род. Вели дека ДРУГИ ни барат между татарите. Такива като сърбите, кои сакали сичкото СЛАВЯНСТВО да го изкарат сръбско. Ай доста с твоите лаги. Ти зборот "УЖ" знаеш що значи? А вашите преродбеници се сметали за БЪЛГАРИ, а езикот си за БЪЛГАРСКИ. А ти умри от яд ако щеш. Ама заради тебе историята нема да се промени. [:D]
Kiril i Metodi BUGARSKATA NACIONALNOST ... SO NASATA MAKEDONSKA AMA BAS NIKAKVA VRSKA NEMA Malce od Krste Misrkov. Кръстьо Петковъ Мисирковъ Из "Бележки по южнославянската филология и история. Към въпроса за пограничната линия между българския и сърбохърватския език и народи" (1907 - 1911 г.) "Наричаме ли се ние българи или македонци, ние винаги съзнаваме себе си като отделна, единна, съвършено отлична от сърбите и с българско съзнание народност" Кръстьо Мисирковъ "Като се наричали българи, нашите деди не са мислели, че ние ще правимe капитал от това име, за да се наядемe, напиемe и облечемe с него". "Ние македонците доброволно си избрахме един общ с българите литературен език още преди освобождението на България, когато тя не беше по-културна от нас и не можеше културно, нито политически да ни се наложи. С други думи, ние си имаме литературен език, който си е наша домашна работа и резултат на свободен избор. Забраняването на сърбите да употребяваме този наш литературен език, което е едничката връзка между нас и българите, е едно от въпиющите нарушения на нашите човешки права... когато ни се забранява да се наричаме българи, да изучаваме българската история и ни се предлага да се срамуваме от всичко това, което би било общо между нас и българите, стига да изучимe родната си македонска култура и история, за да се убедимe, че ние сме различен от сърбите народ". "Ако въпросът за племенното сходство и различие между българи и македонци би трябвало да се разрешава въз основа на националното име, език и история, то нeма съмнение, че и ние би трябвало да го разререшимe така, както го е разрешил оня гръцки свещеник, автор на четириезичния речник на гръцки, български, румънски и албански, напечатан в 1804г., който за българския език взема македонското западно наречие. Значи тогава, когато в Македония и в България още не е имало помен от българска екзархия, гърците очевидно добре запознати с балканските народности, не правят никакво различие между българин и македонски словенин. Ние, македонците, не можемe и нeма защо да игнорираме този и нему подобни факти, които могат да се цитират със стотици. Ние не можемe да ги игнорираме, защото да правимe това, значи да изопачаваме нашата история, да кривимe истината, да лъжемe себе си". "Охридската архиепископия на целокупна България е наша архиепископия, тя е наше историческо наследство и наш идеал за църковно освобождение от ненавистното сръбско Свети Савско робство. Против българското име като наше национално име, с което сме кръстени от гърците още преди влизането ни за пръв път в състава на българската държава в началото на ІХв., ние македонците нямаме нищо против и това наше национално име за нас е не по-малко почтено, отколкото за българите в България". "Началото на ХІХ в. завари в Македония гръцко духовенство и българско национално съзнание между по-събудените македонци, които ръка за ръка с българите от България и Тракия поведоха борбата за национална просвета и национална църква. Това духовно и национално единство на мизийци, македонци и тракийци предшествува и последва създаването на българската екзархия и освобождението на България. Но ето че се раздават викове на самите македонци: Ние сме българи, повече българи и от самите българи в България...Вий сте могли да победите България, да наложите каквито си щете договори, но с това не се изменя нашето убеждение, нашето съзнание, че ние не сме сърби, че ние засега сме се казвали българи, тъй да се казваме и днес и такива искаме да се казваме и в бъдеще. Ние ще бъдем повече македонци, отколкото българи, но македонци със свое различно от вашето сръбско самосъзнание, със свое историческо минало, със свой литературен език, общ с българския, със свое македонско-българско национално училище, със своя национална църква. Наричаме ли се ние българи или македонци, ние винаги съзнаваме себе си като отделна, единна, съвършено отлична от сърбите и с българско съзнание народност". "Македонците, наричат ли се те македонски българи или предпочитат да се наричат просто македонци, те винаги са били добри и лоялни български граждани, които, като нямат своя национална държава и постоянно се ползват с пълни и равни права на старото местно българско население, обичат българската държава като своя. Избягали от родината, дето царуваше и още царува чужда власт, ние обичаме българската национална държава като своя".
bitushanec Emi mene ne me lazhat....TI SI TATAR! BUGAR = TATAR! TEBE TE LAZHAT! Prezemeno od post na Misirkov: Vo vesnikot "Ilinden" od 7mi oktomvri 1922 godina, Vancho Mihajlov veli: "Macedonians uphold their own system -- free and self-governing Macedonia, most of all because of the interest in Macedonian independence, NATIONAL DISTINCTIVENESS, and cultural ability." Slicno e i vo intervjuto dadeno za "Chicago Daily News" od april 1928 godina, Mihajlov povtorno ja apostrofira nacionalnata samobitnost na Makedoncite. NIKOLA KAREV: NIE SME MAKEDONCI I NASHATA REPUBLIKA E MAKEDONSKA In May 1903, a Greek reporter interviewed the president of the Krushevo republic, Nikola Karev. He asked him the following question: "What are you? - A Macedonian, replied Karev. Then, why are you in favour of Bulgaria? - Bulgaria is aiding us in our struggle against the Turks. If you Greeks offer yourselves to help us, we will favour you as well," said Karev. The interview was published in the Athenian "Akropolis" newspaper. Should you wish to read it, I can send you the Macedonian translation or the original copy of the newspaper written in Greek. When will the Greeks wake up to the fact that the Macedonians in Aegean Macedonia do exist. Even though the Greek government has been denying their existence ever since 1913. he interview was published in the Athenian “Akropolis” newspaper. MAKEDONCITE VO RUSIJA VO 18 VEK SE DEKLARIRALE KAKO PRIPADNICI NA MAKEDONSKA NACIJA: http://www.macedonia-info.org/history/Makedonski_polk_vo_Ukraina.jpg Makedonskata nacija vo dokumentite od 18. vek! Kako Makedonci (i toa jasno izdvoeni od Bugarite i od Srbite) se deklarirale i pripadnicite na Makedonskiot polk vo Ukraina, koi vo po~etokot i sredinata na 18. vek se naselile vo Rusija. Spored za~uvanite dokumenti, najgolemiot broj od niv se deklarirale sebesi kako pripadnici na (citiram): makedonskata nacija. Najpoznat od niv bil generalot Ivan Horvat (roden Makedonec), koj vo vrska so preseluvaweto na begalcite hristijani od Turcija vo Rusija, vo po~etokot na 18. vek, upatil molba do ruskite guberniski vlasti, za priem na ovie begalci vo slu`ba na ruskata vojska, vo koja molba, pome|u drugoto, pi{uva: Pravoslavnite narodi: srpski, makedonski, bugarski i vla{ki so svojata krv i oru`je sakaat da i slu`at na nejzinoto imperatorsko viso~estvo, na majkata pokrovitelka. Vo po~etokot na 18. vek izve{taj do ruskata carica Katarina II vrska so molbata izbeganite hristijani od Turcija da bidat primeni vo Rusija upatil i Bestu`ev-Rjumin, koj vo izve{tajot napi{al: Pravoslavnite narodi: Srbi, Makedonci, Bugari i Vlasi sakaat da i slu`at na nejzinoto imperatorsko viso~estvo so krv i so oru`je... Vo mirno vreme, toj korpus sostaven od Srbi, Makedonci i Bugari - pravoslavni narodi, ednorodni so nas i poznati po svojata hrabrost vo celiot svet, od den vo den }e se razmno`uvaat i vo slu~aj na potreba }e bidat od korist bez nekoi posebni rashodi od strana na Va{eto imperatorsko viso~estvo. I vo ovie dokumenti gledame deka Makedoncite se jasno izdvoeni kako zaseben etnikum vo odnos na Srbite, Bugarite i Vlasite. Postojat i drugi brojni dokumenti od ova vreme vo Rusija vo koi Makedoncite se pretstaveni kako zaseben etnikum (narod, pa duri i nacija), no prostorot ne ni ovozmo`uva da gi prika`eme site niv. Na krajot samo }e preneseme del od evidencijata na pripadnicite na Makedonskiot polk vo Ukraina. Evidencijata se sostoi od popolnet pra{alnik, vo koj se sodr`ani slednive pra{awa (}e gi predademe zaedno so odgovorite na eden od ~lenovite na Makedonskiot polk): IME: \OR\I PETROV; VOZRAST: 39 GODINI; GODINA NA DOA\AWE VO RUSIJA: 1752; MESEC: 24 OKTOMVRI; NA KOJA NACIJA PRIPA\A: NA MAKEDONSKATA NACIJA; BRA^NA SOSTOJBA: @ENET SO TRI SINA; DALI E PISMEN: DA; DALI BIL OSUDUVAN: NE. Vo gorespomenatiot dokument (za prvpat kaj nas prezentiran od strana na D-r. Aleksandar Matkovski), na istite pra{awa imaat odgovoreno vkupno 74 lica. Site tie jasno se deklarirale kako pripadnici na makedonskata nacija. Nekoi od nivnite imiwa se: Ante Dobrinov, Todor Vasilev, Ivan Angelov, Stefan Andreev, Ivan
bitushanec KAKO MAKEDONCITE STANUVAA BUGARI: Ето какво пише по този проблем руснакът П. Риттих в книгата си “По Балканам”, С. Петербург, 1909 г., с.199: “В средата на деветдесетте години българо-сръбската пропаганда достигна своя апогей и българите решиха да употребят всички средства за побългаряването на Тетовската кааза. Първата цел беше, разбира се, Лесновския манастир и тук дойдоха български агитатори, за да склонят игумена отец Иезикил да признае себе си и паството си за българи. Нито увещанията, нито съблазнителните парични предложения, нито заплахите не помагали. Отец Иезикил оставал непреклонен, отказал се от каквито и да било преговори и гръмко разобличавал агитаторите. Изчерпвайки цялото си красноречие, агитаторите се оттеглили с проклятия и подучили едного от своите членове да ликвидира Иезикил. Последният наскоро бил зверски убит, а българите, за да отклонят от себе си подозренията, устроили разкошно погребение и направили великолепна гробница със собствен български надпис. След неговата смърт за настоятел бил поставен българофила отец Иеротей”. Така, че не ни ги тикайте пред очите тези надписи. Както виждате някои от тях миришат на смърт, предизвикана от българска шовинистична ръка. I TAKA SIROT MISIRKOV, STAREC, MORAL DA NAPISHE NEKOJA STATIJA ZA DA NE BIDE UBIEN OD STRANA NA TATARSKITE HORDI VO SOFIJA
Chernorizec Баш Ванчо Михайлов ли реши да направиш македонист. хе хе хе [:D] В Михайлов: "Македония без българи - огън да я гори" А преродбениците ви - П.Зографски, Миладинови, Шапкарев, Джинот, Р.Жинзифов, Пърличев и т.н. са все с БЪЛГАРСКО самосъзнание. И татарите не могат да ти помогнат за ова. [8D]
Bicho Zashto be gi brishete porakite na pobugareniov. Kolku shto sakav da mu odgovoram, a vie ste gi odstranile porakite. Gospoda moderatori, ako ne se slozhuvate so toa shto se pishuva po vashiot forum, voopshto ne go otvorajte. Teeej a bash imav ubavo pisanie...
bitushanec Eve sto napisal Petko Racev Slaveikov do bugarskiot Egzarh vo januari 1871-va godina vo vesnik "Makedonija", Carigrad, fevruari 1874 godina pod naslov "Makedonskiat vopros". Tekstot e preveden na angliski bidejkji makedonskiot jazik ocigledno te iritira (sto e sramota): first met Father Averkij Zografski, and the following day Father Petar Dimitrov as well, the local president of the community. I may inform you, Your Grace, that the wind from here, from Salonika, blows and scatters to all sides. These two clergyman, to my mind, are the LEADERS OF THE MOVEMENT FOR THE RESTORATION OF THE ARCHBISHPHORIC OF OHRID, although one should not neglect Ohrid and to certain extent Bitola, Veles and Skopje either. The Uniate movement here is not without roots, as they think in Constantinople, especially His Grace, Count Ignatiev. During the time I have been in Macedonia I have ascertained the same we had formerly known and written three years ago. Now, as then or twenty years ago, we are dealing with the Macedonian question. In talks with few Macedonian "patriots" I have understood that THIS MOVEMENT, which had been only bare words till a few years ago, IS NOW CLEAR AND PRECISE THOUGHT -- "THE MACEDONIANS ARE NOT BULGARIANS" AND THEY PERSISTENTLY STRIVE, REGARDLESS OF THE PRICE, TO OBTAIN A SEPARATE SCHURCH OF THEIR OWN. They also have the support in their separatism of some high clergyman in Constantinople, especially His Grace Nathaniel Ohridski, Panariot Plovdivski, and Archimandrite Hariton Karpuzov. I have understood this month from reliable sources that there are letters which arrive every day from Constantinople to the Salonika community, and are then sent to the other communities in the provinces. The letters are written in this spirit. ONE SUCH LETTER, which the Salonika community sent to the community of Voden, CALLS UPON THE INHABITANTS OF VODEN TO BREAK OFF ALL RELATIONS WITH THE EXARCHATE UNTIL THE MACEDONIAN CHURCH QUESTIN IS SETTLED, because "now is the moment". Mr. Kuzman Shapkarev from Ohrid, who is well known to us, has done a great deal to spread the idea of the restoration of the Archbishopric of Ohrid; he consatnly travels between Kukish and Ohrid and v.v., but at whose expanse, I do not know. Mr. Dimitar Makedonski, "the Macedonian textbook writer", is no less active, reciving salary as a teacher from the Exarchate and from local Lazarists. Owing to such unreasonable sermons by the Macedonian patriots that THE CHURCH QUESTION HAS BEEN SETTLED ONLY IN FAVOR OF THE BULGARIANS, there is discontent among the people towrds the eparchies of the Danube and Adrianople vilayets as well as envy because of the earlier awakening of the Bulgarians. One can especially feel a great resistance against the East Bulgarian variant in literature. A GENERAL IMPRESSION IS THAT THE LOCAL PEOPLE THINK THAT THE MACEDONIANS HAVE BEEN DONE A GREAT HARM WITH THE SETTLEMENT OF THE CHURCH QUESTION IN FAVOR OF DANUBIAN AND THRACIAN BULGARIANS. This discontent has already grown into distrust of the Exarchate and its higher echalons and there is an attitude formed that THE LOCAL MACEDONIAN DIALECT SHOULD BE DECLARED A LITARARY LANGUAGE AND A MACEDONIAN HIERARCHY ESTABLISHED. Great attention, Your Grace, should be paid to His Grace Nathaniel, who promised the local people taht as soon as he comes to his eparchy he will take steps for the restoration of the Archbishopric of Ohrid. He seems to be connected with the Macedonian craftsman in Constantinople, among whom he spreads the news about the agreement with the Patriarchate. For their own part, they inform their own people in Macedonia about this. It causes great discontent here. Consequently, separatism has its roots in the secret circle of Constantinople. If you press them there, the commotion will calm down here. Silence the trumpet, there won't be any echo! The question of Father Nil is a highly delicate one, because he has barricaded himself in Kukush and does not want to return. His ambition seems to have made him to this. He stuffed his head with the thought of becoming the Archbishop of Ohrid ar at least Metropolitan of Salonika. As an Exarchate delegate he spreads the news about the agreement with the Patriarchate as the "most informed person". He decribes the Exarchate to the people as indifferent and passive in saving the Macedonian population from Greek spiritual slavery. Father Nil, who proved to be completely immature, seems to be a hireling of the highest Turkish vilayet authorities. However, his disobidiance to his headquarters began at the moment when he was summoned to return to Constantinople. Instead of obeying orders, he remained waiting there. His disobidiance also comes as a result of the suggestions that have been arriving from Constatinople. He maintains constant relations with Bishop Panaret and Nathaniel especially with the latter, who has suggested he stay in Macedonia until he gets an appointment for Ohrid and arrives in Macedonia. I think that Father Nil should be cast out of Macedonia at any cost and sent to Constatinople, because he is dangerous here. He already acts under the protection of the local Lazarists and the French consul. Thoughts of the restoration of the Archbishop of Ohrid at the moment are most prevalent here, in Salonika. Here the schemes are being devised and here the hotheads are gathering. These thoughts of course are not based upon mature foundation, especially since Midhat-Pasha has been dismissed from Salonika. But they are gradually spreading to northern Macedonia, although they are not very clear. Some say one thing to the people and others say another. There is danger, if steps are not taken from spme authoritative place, of creating a genral ideal. Then the consequences would be much more serious. The best thing would be if His Grace, Count Ignatiev, were to visit Macedonia, because the population feels a secret hope thet only Russia could help them.
Chernorizec
quote:
I TAKA SIROT MISIRKOV, STAREC, MORAL DA NAPISHE NEKOJA STATIJA ZA DA NE BIDE UBIEN OD STRANA NA TATARSKITE HORDI VO SOFIJA
И ова е ХЕРОЙ - македонец #1 за 20 век. ха ха ха Да ви имам националните херои. [:D] А какво чинил в София като било толку страшно за него таму? Що не избегал? А може би е писал "За МАкедонцките" поради стрес от сърбите и понеже е бил ученик на Новакович? И кога се махнал от сръбското влияние взел, че поразмислил. [:D]
Misirkov Temata bese Samoilovoto Carstvo, a Tatarive pak se isposraa na ocigled na site cccc. Interesno kako koga kje se otkrie nekoj istoriski dokument, istiot e dijametralno razlicen od prezentiranite "primarni dokumenti" na Tatarite. Primer e Petar Danilovic Draganov (1857-1928), sestrano obrazovan slavist od bugarsko poteklo. Napisal povekje trudovi od oblasta na makedonistikata. Vo svojot prilog "ANALIZA NA TRUDOT NA OFEJKOV", Draganov kje napise: "Vo 1884 godina se pojavi prviot del od siroko zamisleniot zbornik sto mu pripadja na ohridjanecot Kuzman Sapkarev, kade sto se vneseni odlicno zapisani obrasci od malku poznatata makedonska proza za prucuvanje na makedonskite dijalekti... Makedonskiot zbornik, makar sto se izdava od strana na Bugarskata egzarhija pod redakcija na g. Ofejkov so cisto propagandisticka cel, t.e. da se odbrani golemobugarskata ideja vo Makedonija od pretenziite na isto takvata srpska ideja, ednovremeno so toa kje dade se cini cenet pridones i vo riznicata na makedonistikata, zosto vo ovoj zbornik, sudejkji spored podatocite sto mu prethodat, kje izlezat 1500 obrasci zapisani od samite Makedonci i ispreteni vo Bugarskata egzarhija od nejzinite dejci i uciteli vo Makedonija." "Zurnal Ministerstva narodnogo prosvestenija", S. Petersburg, Delo, april 1888. Znaci, prezentiranite napori na Bugaro-Tatarskata propaganda se naj-povrsni zosto tie manipuliraat so vesto vmetnat termin "Bugari" - koj retko koga e etnonim. No koga kje se vleze podlaboko vo prikaznoto, se zbiruva za Makdodnski govor, makedonsko narecje t.e. jazik so svoi dijalekti, se zboruva za Makedonci, za makedonistika (kako disciplina za izucuvanje na makedonski jazik, literatura i folklor), za golemobugarskata i golemosrpskata ideja vo Makedonija, itn.
Misirkov A kako se ostvaruva, sem so egzarhisko-ucitelska propaganda, golemobugarskata ideja? Primer daden od Britanskiot konzul vo Solun, E. Berter, vo 1878 godina za vreme na tnr. "Istocna kriza" i pregovorite okolu San-Stefanskiot miroven dogovor. Toj mu ispratil izvestaj na britanskiot ambasador vo Istambul Austin Henri Lajar, vo koj se veli: "Za da se prikaze San-Stafenska Bugarija kako drzava spored zelbata na makedonskiot narod, ruskite agenti vo Makedonija se angaziraat da go pottiknat narodot so peticii da se opredeluva za priklucuvanje na Makedonija kon Velika Bugarija,a od druga strana pak na ist nacin, potpisi sobiraat Grcite i Turcite protiv Bugarija..." Initeresno e sto bi rekle tataroljupcite za ovoj izvestaj na oficijalna Britanija, koja preku uvidot na svoite diplomati zboruva za "makedonski narod" vo ist kos so Grcite i Turcite, koj bi mozel da bide manipuliran za prisoedinuvanje kon Bugarija?
Chernorizec
quote:
Eve sto napisal Petko Racev Slaveikov do bugarskiot Egzarh vo januari 1871-va godina vo vesnik "Makedonija", Carigrad, fevruari 1874 godina pod naslov "Makedonskiat vopros":.... This discontent has already grown into distrust of the Exarchate and its higher echalons and there is an attitude formed that THE LOCAL MACEDONIAN DIALECT SHOULD BE DECLARED A LITARARY LANGUAGE AND A MACEDONIAN HIERARCHY ESTABLISHED.
And WHY don’t you post some of the replies of the Macedonians to Slavejkov’s accusations? Because you wouldn’t like what MACEDONIANS say to these unjustified accusations!!! Read this carefully: “но немаещ намерение да се отдалеча съвсем от Въсточно българското наречие и да мисля за особено Македонско нарчие (както некои от нашите Въсточни братя съвсем НЕПРАВИЛНО се боят), защото такова нещо би било пагубно за нашийт язик” [img]http://img.photobucket.com/albums/v461/MilenX/shapkarev1.jpg[/img] [:D][:D]
Chernorizec P.Slavejkov, P. Deaganov and you never quote YOUR OWN enlighteners like Miladinovs, Shapkarev, Parlichev, Zhinzifov, Dzinot … because they contradict with Slavejkov and Draganov. [:D] I believe people themselves know better what they are, what their work and goals are than some outside “observers”. Don’t you think? [:D]
Misirkov
quote:
Originally posted by Chernorizec
Баш Ванчо Михайлов ли реши да направиш македонист.
Da ti povtoram, "makedonist" e strucnjak za makedonski jazik i literatura. Znaci Mihajlov ne e makedonist. Pred Vacno Mihajlov da si go prodade gazot na golemobugarskite interesi i nivniot dvor, eve sto veli vo intervjuto vo "Ilinden" na 7mi oktomvri 1922 g. (citatot e preveden na angliski): "Macedonians uphold their own system -- free and self-governing MAcedonia, most of all because of the interest in Macedonian independence, national distnctiveness., and cultural ability." Znaci se gledaat razliki kaj eden makedonec (vo slucajov so malo "m") koga kje se prodade i kje se pravi deka e turko-mongol.
Misirkov Those are not Slavejkov's "accusations", but statements that he, as the highest-level Bulgarian propagator in Macedonia, reports. That is a documet of who the Macedonains are and what they want: to create their own literary language and a written standard, separate chusrch and other elements of distinct nationhood based on their ancient past. It is reported of Dimitar Miladinov's conversation with a Greek a bout Macedonian roots: "Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар..." If Philip and Alexander were turko-mongol Bulgarians, perhaps you may have been able to make the case that Macdeonians are Bugarians. But since they were not, you are swimming the wrong channel. The fact that the enlightenes were trying to create a joint language with the "Bulgarians" comes from the then prevalent fear of becoming Greeks.
Bicho Chernorizec dusho! Se slagam so tebe deka sme edno, samo vo nashata zaednichka povest kletata sudniba izvrshila edna mala, no ne i nebitna intervencija, a toa e naezdata na prabugarskata konjica na Balkanot i nivnoto naseluvanje vo okolinata na Sofija. Tochno e, se slozhuvam so tebe koga velish Makedoncite i segashnite takanarecheni B'lgari bile edno te isto, no samo do toj moment. Megjutoa shto se sluchuva ponatamu. Protob'lgarite, kako shto gi vikate vie, a koi ne broele povekje od 30-40.000 konjanici (ochigledno pretezhno mazhi) gi isklale site Makedonski mazhi vo gorespomnatite kraishta i se zameshale so nivnite zheni. Ottuka i prvapat vleguva vo upotreba izrekata "se pobugari", a ja vovele chistokrvnite Makedonci za nivnite izmelezeni brakja! Sekako protob'lgarite bile premalku za da mozhat sushtestveno da vlijaat na etnogenezata na istochnite Makedonci, tuku se sluchilo sosema obratnoto. Samite go primile nivniot jazik i kultura i gi izgubile svoite azijatski rasni karakteristiki (bidejkji meshanjeto so Makedoncite prodolzhilo i ponatamu), a za zhal samo go nametnale svoeto ime shto e i normalno bidejkji se vospostavile sebe si kako vladeachki stalezh. Vakov slichen primer vprochem imame i vo Francija (Frankreich) kade shto germanskoto pleme Franki zavladealo so masata romanizirani Gali, se nametnale sebe si kako vladeachki stalezh, drazhavata go dobila imeto po niv, megjutoa jazikot ostanal romaniziraniot Galski dijalekt! Zatoa neka ne ve chudi zashto francuskata burzhoaska revolucija bila tolku krvava i zashto bile ubieni tolku aristokrati (Franki-Germani po poteklo). Zatoa shto do odreden stepen toa bilo i etnichko chistenje na neGalskiot soj vo Francija. Ta zatoa moj pobugaren bratuchedu svesti se malku i pogledni i na vistinata vo ochi. Odpochetok mozhebi malku kje boli, ama kje vidish deka posle poarno kje ti bide. I ushte neshto. Protob'lgarite imale eden khan shto se narekuval Omurtag! Pa dobro be potursko ime ima li od toa?! Sramota e brakja pobugareni Makedonci da go osposuvate sopstveniot identitet zaradi nekoe tursko-tatarsko pleme. Tuku elajte pri nas kje vi prostime za zastranuvanjeto. Sepak samo mal promil tatarska krv teche vo vas. Sedete mi so zdravje!
noname
quote:
Originally posted by Misirkov [ "Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар..." If Philip and Alexander were turko-mongol Bulgarians, perhaps you may have been able to make the case that Macdeonians are Bugarians. But since they were not, you are swimming the wrong channel. The fact that the enlightenes were trying to create a joint language with the "Bulgarians" comes from the then prevalent fear of becoming Greeks.
So what for God's sake has Alexandros to do with the slavic Bulgarians?
bojan81 Interesen e zivotot bugaski a uste pointeresna e utopijata vo koja ziveat nekoi ludje deneska. Sepak da se vratime na temata, Koga veke gi spomnuvate miladinovci bi bilo fino da vidime sto oni zapisale a i odtamu da naucime za makedonskata istorija. Prvite stihovi na ovaa pesna glasat: Stara planina, Koj shte v tebe vojska vodi Kato njama cara gordij, Cara Karana. Iako pesnata ovde e zapisana na bugarski jazik, poveke od jasno e deka po sodrzinata toa e makedonska pesna. Vo prodolzenie sleduvale uste 28 stihovi. Vo Zbornikot na brakata Miladinovci vo poglavieto Predanija kako prvo po red stoi zapi{ano predanieto za Aleksandar Makedonski. Istoto e nasloveno Car Aleksandar i glasi: Car Aleksandar sakase da hodit da zemit besmrtna voda. No koj odese, nikoj ne se vrakjase nazad; zasco duri da stignit nekoj do nea, trebase da patuvat tri dni se vo nokjna temnina, vo koja qugeto se zaskitveha i ne mozeha da se vratat na bel den. Car Aleksandar zede so sebe si kobili i zdrebina. Vo temninata vrza kobila; i v rastojawe sco mozit da se cuet glasot, vrza zdrebe; potamo kobila, posle zdrebe, i taka podaleku duri stigna do besmrtnata voda, koja stoese megju dve planini, koi se otvoraha i zatvoraha. Toj so golema brzina nacrpi edno sise i po glasovite od kobilite i zdrebinata, koi rzeha, nahodvase patot i taka se vrati na bel den. Siseto ostavi na prozorecot za da se napie utrinata vo nedelja; i naraca na sestra mu da vardit, da ne nekako isturit besmrtnata voda. Sestra mu meteescem ne dogleda i skrsi siseto. Car Aleksandar koga cu tova, strasno se naquti, a sestra mu, izbegveescem qutinata negova, se frli v more i se prestori delfin, koj, koga cuet Aleksandrovoto ime, se kriet vo morskite globini. Otkako ke se pogledne koi se bugarite vo recisi site internet strani od kade tie poteknuvaat http://kazan.ws/cgi-bin/eng/view.pl?idr=29&mr=11 http://tatar-xalik.narod.ru http://www.peoples.org.ru/tatar/eng_168.html http://www.mtss.ru/?page=bulgars www.ainurin.net/tatarstan.htm http://www.turan.org/kitap/98.HTM http://www.elemte.ru/en-us/docs/tatcard/tatcard00.htm I na kraj videme na edna bugarska anketa kako se smetaat bugarite http://www.bgns.net/Bg/anketi.php?poll_id=4 Какво мислите за българите във Волжка България? - Те са наши кръвни братя, независимо от религията им 68.09 % (303) - Не знам много за тях, но бих искал да науча повече 19.10 % (85) - Въобще не ми пука, защото аз съм православен славянин и само сърбите и руснаците са ми братя 6.74 % (30) - Те са гадни мюсюлмани и не ядат свинско! 6.07 % (27) - Общо гласували: 445 http://www.bgns.net/inde_bg.php Interesna statistika: 70% mislat deka Bugarite vo "Voloska" Bugarija vi se brakja! 7% mislat deka ste slavjani i ste brakja so Srbite i Rusite! Stuacijata e jasna. Momci vo vasata istoriografija nesto ne e kako sto treba.
Chernorizec
quote:
Stara planina, Koj shte v tebe vojska vodi Kato njama cara gordij, Cara Karana. Iako pesnata ovde e Stara planina, Koj shte v tebe vojska vodi Kato njama cara gordij, Cara Karana. Iako pesnata ovde e zapisana na bugarski jazik, poveke od jasno e deka po sodrzinata toa e makedonska pesna. Vo prodolzenie sleduvale uste 28 stihovi.
ха ха ха [:D] Това ми е едно от любимите! Къде е Стара Планина? "e zapisana na bugarski jazik" ???? Знаеш кой е Крум-КАРАН и какво направила неговата войска в Стара Планина през 811г? И ова "македонска" песен. Как точно? [8D]
bojan81 Do deneska ne znaev deka nekoj nikogas nasol pesni za Tatarite, a toa vidis imalo [:D] Momce, citaj go Crnodzemski, Paisij, Miladinovci, Stefan Verkovic itn. Nikade nigdeka nemas pesni za tatari. Osvem toa sto mozes ti da si gi vrtis iminjata i sluckite drugo i ne ti preostanuva. [:(][:(]
Chernorizec
quote:
Those are not Slavejkov's "accusations", but statements that he, as the highest-level Bulgarian propagator in Macedonia, reports. That is a documet of who the Macedonains are and what they want: to create their own literary language and a written standard, separate chusrch and other elements of distinct nationhood based on their ancient past.
And I SKED: What are the replies of the Macedonians to such statements? Shapkarev himself says: “но НЕМАЩ НАМЕРЕНИЕ да се отдалеча съвсем от Въсточно българското наречие и да мисля за особено Македонско нарчие (както некои от нашите Въсточни братя съвсем НЕПРАВИЛНО се боят), защото такова нещо би било пагубно за нашийт язик” So Slavejkov states Macedonians are trying to create separate language (or something like that) and Shapkarev denies!
quote:
"Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар..."
And what EXACTLY did Miladinov say about today Macedonians and ancient Macedonians? That both are Bulgarians? That both are Greeks? That today Macedonians are Bulgarians and ancient are Greeks? [:D]
Chernorizec
quote:
Do deneska ne znaev deka nekoj nikogas nasol pesni za Tatarite, a toa vidis imal
За татарите няма. Има за български владетели. И тая песен за Крум-КАРАН победил Никофор в СТАРА ПЛАНИНА през 811 е такава песен. Както пък в сборника на братя Миладинови има песен за цар Иван Шишман. [:D]
bojan81 Ti se kosis so seta svetska nauka :))) vidi tuka http://www.peoples.org.ru/tatar/eng_168.html A isto i so tvojte bugarski sonarodnici koi smetaat deka se tatari Те са наши кръвни братя, независимо от религията им 68.09 % (303) A pesnata e Stara planina, Koj shte v tebe vojska vodi Kato njama cara gordij, Cara Karana. i se misli na Makedonskiot kral Karan, nikakov tatar nikakov mongol so prefiks ni sufiks HAN I nemoj da gi vrtis rabotite kako ti odgovaraat zosto ke pomislam deka si edna nacionalnost za koja mislm deka si[:D][:D]
Chernorizec
quote:
A isto i so tvojte bugarski sonarodnici koi smetaat deka se tatari Те са наши кръвни братя, независимо от религията им 68.09 % (303)
Никъде не пише, че смятат, че са татари! Сметата, че имат кръвна връзка с Волжките българи. Норамално е кога старите българи са създали две царства - едно край Дунав, друго край Волга.
quote:
i se misli na Makedonskiot kral Karan, nikakov tatar nikakov mongol so prefiks ni sufiks HAN
Както кажеш. [:D] А песента била на "български език" [:D] И кое ИСТОРИЧЕСКО сабитие визира песента? Какво правил македонският цар Каран в Стара Планина? П.С. Между другото, името на македонският цар е Caranus, не Каран. [:D]
Chernorizec Ето още нещо за Каран: Никифора жив го уловиха и както са самси той закани, тъй имало със него да стане - сам Каран му главата отряза, високо я на вила набоди, широко я низ войска разходи.[:D]
bojan81 Kral Karan e eden, vladetel Makedonski od 814 godina pred Hristos. Site svetski nauki znaat edinstveno za nego. Makedonska narodna pesna za carot Karan spomenuva i makedonskiot prerodbenik Isaija Mazhovski vo svoite "Spomeni" (Sofija, 1922). Toj raskazuva kako, na den 23.02.1867 godina, prestojuval vo seloto Sosalija (Enidze-Vardarsko) kaj svoite vujkovci, brakata Hadzi Sekovi, koi zaedno so eden gostin Evrein, peele stari pesni za makedonskiot car Karan i Soluna devojka: "Slusajki gi pesnite, Evreinot zacudeno gi prasa kako mozele da se zacuvaat ovie pesni od tolku staro vreme. Starcite Hadzi Sekovi mu odgovorija deka ovie pesni se ostanati uste od staro vreme i istite bile prenesuvani od tatko na sin. "Tie bile peeni od nasite tatkovci i dedovci, ta i nie sme gi naucile od niv da gi peeme." (cit. spored Gane Todorovski: "Veda Slovena", Skopje, 1979, str. 30). A za teorijata tvoja Karan>kan>han>tatar>mongol moze samo da ti kazam deka e mnogu interesna, no za zal smesna. I pak ti napomenuvam, ne go srami nickot koj go nsois, zosto i vo nieden zapis na Crnorizec nemas ni troska za tatarite [;)]
Misirkov Bojane, mene me inteesira do kade kje se spustat "Bugrive" vo ocajnite obidi da ne se samootkrijat. Tatarot veli sega ne bil Car Karan tuku Caranus - odnosno se rabotelo za nekakov Han Krum-Karan!? Da place covek ili da se smee[?] Vo 1872 godina, Makedonecot Venjamin Machukovski sostavil gramatika na makedonskoto narecje. Potoa se javil preku bugarskite vesnici vo Carigrad barajkji pomos od nekogo za pecatenje na gramatikata. No vo bugarskiot vesnik "Pravo" od 30 oktomvri 1872 godina, Bugaro-Tatarite razbirlivo se uplasile i pak mu ja izrecitirale fantasticnata teorija kojsto se krsi pred realnosta: "...Dokolku gospodin Macukovski saka da sostavi sosema nova gramatika za Makedoncite, toj se laze. Jas rekov deka makedonskoto narecje e rasipan bugarski padnal pod tudjo vlijanie na jazicite sto go obikoluvaat, a za da se popravi ne treba da se sostavuva nova gramatika, tuku da se svede na pravilata na segasnata gramatika."(P. Ivanov)." Ako se apstrahirame od toa dali Bugaro-Tatarot "Ivanov" imal ili nemal pravo (zivotot sepak go demantira deka nemal pravo) makedonskoto narecje da go smeta za "rasipan bugarski jazik", mnogu e povazno deka terminite "Makedonci", "makedonsko narecje" itn. se upotrebuvaat samostojno bez nikakvo dopolnitelno objasnuvanje duri i od samite "Bugari".
Chernorizec
quote:
A za teorijata tvoja Karan>kan>han>tatar>mongol moze samo da ti kazam deka e mnogu interesna, no za zal smesna.
хе хе хе [:D] А аз питах какво правил Каран (Caranus) в СТАРА ПЛАНИНА и кой е този НИКИФОР на който отрязал главата? Немаш отовор нали? Но аз знам какво е правил Крум-КАРАН в Стара планина. И кой е Никофор. Пък нека ти бъде смешно. [8D]
quote:
ne go srami nickot koj go nsois, zosto i vo nieden zapis na Crnorizec nemas ni troska za tatarite
Черноризец нема трошка ни за татарите, ни за македонците. [:D]
Misirkov --------------------------------------------------------------------- "...That today Macedonians are Bulgarians and ancient are Greeks?..." --------------------------------------------------------------------- Ova e klucot: za da tvrdat deka Makedoncite se nekakvi turko-mongolski Bugari, moraat da ja prifatat grckata teza deka antickite Makedonci se Grci. Zato sto osnovata e bitna i sto podaleku zavlezeme vo istorijata tocno se gleda kaj ni se korenite - vo anticka Makedonija, ne vo Centralna Azija ili vo Etiopija: http://www.historyofmacedonia.org/AncientMacedonia/gandeto.html (Differences Between Ancient Macedonians and Ancient Greeks by d-r J.S. Gandeto)
Chernorizec
quote:
Ako se apstrahirame od toa dali Bugaro-Tatarot "Ivanov" imal ili nemal pravo (zivotot sepak go demantira deka nemal pravo) makedonskoto narecje da go smeta za "rasipan bugarski jazik", mnogu e povazno deka terminite "Makedonci", "makedonsko narecje" itn. se upotrebuvaat samostojno bez nikakvo dopolnitelno objasnuvanje duri i od samite "Bugari"
Е как самостойно наречие, кога е "разсипан бугарски език"?!?! Значи НАРЕЧИЕ е НАРЕЧИЕ (македонско), а ЕЗИК е ЕЗИК (български). И днес някой може да му се струва, че шопското наречие е "разсипан бугарски език" и какво от това??? [:D]
Chernorizec
quote:
Ova e klucot: za da tvrdat deka Makedoncite se nekakvi turko-mongolski Bugari, moraat da ja prifatat grckata teza deka antickite Makedonci se Grci.
Що е ова? Аз питах: What are Miladinov#180;s EXACT words about ancient and today Macedonians? Не можеш ми каза, нали? [:D] Аз обаче знам какво смятал за днешните Македонци, а то е че биле БЪЛГАРИ. — На 20 август 1852 г. Димитър Миладинов изпраща в Цариград писмо на Александър Екзарх (1810—1891). В писмото четем: "В почти шест осми от Македония, населени от едноезични българи..."
bojan81 Miladinov znae sto pisuva "Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар" Stara planina, Koj shte v tebe vojska vodi Kato njama cara gordij, Cara Karana. Car Aleksandar sakase da hodit da zemit besmrtna voda. No koj odese, nikoj ne se vrakjase nazad; zasco duri...... Isaija Mazhovski vo svoite "Spomeni" (Sofija, 1922). Toj raskazuva kako, na den 23.02.1867 godina, prestojuval vo seloto Sosalija (Enixe-Vardarsko) kaj svoite vujkovci, brakata Hadzi Sekovi, koi zaedno so eden gostin Evrein, peele stari pesni za makedonskiot car Karan i Soluna devojka: [:(][:(][:(]
Chernorizec
quote:
Miladinov znae sto pisuva "Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар"
И що доказва ова???? [:D] I asked SEVERAL times: What EXACTLY did Miladinov say about today Macedonians and ancient Macedonians? That both are Bulgarians? That both are Greeks? That today Macedonians are Bulgarians and ancient are Greeks? [:D]
bojan81
quote:
What EXACTLY did Miladinov say about today Macedonians and ancient Macedonians? That both are Bulgarians? That both are Greeks? That today Macedonians are Bulgarians and ancient are Greeks? [:D]
ti izgleda pocna da se gubis, vo sopstvenite tvdrenja. Ajde pak na osnova. 11. At last, if Bulgars spoke a Chuvash type language, they would have a self-name Palkhar, which would be also preserved in historical sources. But in the history there is no such a phenomenon. In fact propagated an ethnonim Bulgar (Bolgar), specific for the common Turkic type languages. http://www.peoples.org.ru/tatar/eng_168.html Citas li ti momce toa sto ti se pisuva ili si kako rasipan bugarski gramofon [:D]
Chernorizec А аз питах какво правил Каран (Caranus) в СТАРА ПЛАНИНА и кой е този НИКИФОР на който отрязал главата? Немаш отовор нали? Но аз знам какво е правил Крум-КАРАН в Стара планина. И кой е Никофор. [:D]
Chernorizec
quote:
ti izgleda pocna da se gubis, vo sopstvenite tvdrenja.
Аз нищо не твърдя. Аз питам каквоо ТОЧНО казал Миладинов на този грък за античните и днешните македонци? Е да ами НИКОЙ от вас не ми казва. [:D] Но пък има ДОКУМЕНТИ и ПИСМА от Миладинови в кои те наричат своя народ БЪЛГАРИ. Пък ако на теб не ти харесва, не мога да ти помогна.
bojan81 Consequently, Bulgars were not Chuvash-lingual, and spoke a Turkic language of Kipchak type. Moreover, Bulgar people belonged to the Kipchak’s fold. It is proved by the Arabian and Persian sources of the 9-11 cc., which associate Bulgars with the larger Turkic alliance of Kipchaks (in Russian: Polovets, in Arabic: Sakaliba Jas no i ti sme napolno ubedeni deka ne go mislel ova Miladinov a ona za koe jas a i siter drugi pred mene vklucuvajki go i Crnorizec.
Chernorizec
quote:
Consequently, Bulgars were not Chuvash-lingual, and spoke a Turkic language of Kipchak type. Moreover, Bulgar people belonged to the Kipchak’s fold. It is proved by the Arabian and Persian sources of the 9-11 cc., which associate Bulgars with the larger Turkic alliance of Kipchaks (in Russian: Polovets, in Arabic: Sakaliba
Typical Macedonian reaction, when a Macedonian cant answer a simple question. This has nothing to do with WHAT Mildinovs thought of themselves and their fellow countrymen. [:D]
bojan81 Tocno, konecno razbra Miladinovci za svoi sledbenici, gi smeta Karan, Filip, Aleksandar, Kiril i Metodija, Samoil, itn a bugarite Tatarite vidi anketa. Razlikata e ogromna neli?
Chernorizec
quote:
Tocno, konecno razbra Miladinovci za svoi sledbenici, gi smeta Karan, Filip, Aleksandar, Kiril i Metodija, Samoil, itn a bugarite Tatarite vidi anketa. Razlikata e ogromna neli?
хе хе хе [:D] Каран? Кой Каран? КРУМ - Каран? [:D] И таа песна за цар каран НЕ Е от сборника на Миладинови. Ама ти от де да знаеш? [8D] Но во сборника има песен за Иван Шишман. Па значи и Иван Шишман е техен sledbeniк. А знаеш що още има в "БЪЛГАРСКИ народни песни"? Нема песен ни за Филип, ни за Александър. Има ЕДНО ЕДИНСТВЕНО предание за цар Александър. Но дори не е наречен "македонски". Но има още много предания, къде се гоеори за БЪЛГАРИ. [:D] Значи ги сметат тия за свои sledbenici. [:D] И Гърците имат предания за Алексанър. И целият свет има предания за Александър. Дали това прави целият свят македонци?[:D] А Кирил и Методий, и Самуил ги сметаме и за наши, български. И какво сега? и най-важното е че Миладинови са се смятали за БЪЛГАРИ, а ти НЕ! Razlikata e ogromna neli? [:D]
bojan81 Ti znaes za mnogu karanovci, sekako koga ke ti zatreba vednas go sozdavas. Jas a i celata nauka za Kral Karan e eden, vladetel Makedonski od 814 godina pred Hristos. Drug izvini no nema[:(][:(] Aleksanar povtorno eden, makedonski e narecen zosto e makedonec, no ti pak moze da si sozdades drug tatarski [:(][:(] filip pak makedonski kral, Miladinov go smetal za svoj Пред доказите на Миладинов, Гркот замолча. Тој му зборуваше на Гркот не само за денешните Македонци, туку и за древните Македонци на Филип и Александар Tatari nema [:(][:(][:(] Zalam. A poimite za sanstefanska bugarija odi kazuvaj im gi na rusite, pa mozebi i ke im e interesno da te slusaat, a znaes li kolku makedonci se smetaat za jugosloveni, pa ne gi smetaa za svoi srpskite hrvatskite a najmalku slovenskite kralevi, Tuku pak makedonskite
Kiril i Metodi Kan Krum Karan - vistinski makedonec, chedo na Aleksandra! Kan Krum Karan (796-814). In the year 805 he annexed the Avar state and the kindred Avar people and in this way Bulgaria acquired a common border with the then mighty state of the Franks. During that period he also annexed all Slavs. In the year 809 Kan Krum conquered the fortress of Serdika (today’s Sofia), which became one of the strongholds of the Bulgarian state. In the year 811 he destroyed the army of the Byzantine Emperor Nikiforus in the tradition of the best Hunor victories. In the year 812 he defeated the Byzantine Emperor Michail at Odrin and captured the city. Kan Yuvigi Krum took his due place in history with the first for Bulgaria written legislation before which all were equal. In those laws, for the first time in Europe, there was special concern for the poor: “and to each beggar to give not just anything, he shall be satisfied (by local authorities) with a piece of land so that he never again stretches out his hand for begging”.
Kiril i Metodi Malko istoriografija za avaro-srbskite renegati v ostatachna (vardarska)Makedonia. JOHN SKYLITZES, SYNOPSIS HISTORION The Battle of Kleidion, 29 July 1014 Reigns of Basil and Constantine, c. 35 (ed. Thurn, pp. 348-9) The emperor [Basil] did not relent, but every year he marched into Bulgaria and laid waste and ravaged all before him. [The Bulgarian ruler] Samuel was not able to resist openly, nor to face the emperor in open warfare, so, weakened from all sides, he came down from his lofty lair to fortify the entrance to Bulgaria with ditches and fences. Knowing that the emperor always made his incursions through so-called “Kiava Longon” 1 and [the pass known as] “Kleidion,” he undertook to fortify the difficult terrain to deny the emperor access. A very wide fence ( phragmon ) was built and worthy defenders were committed to it to stand against the emperor. When he arrived and made an attempt to enter [Bulgaria], the guards defended the wall manfully and bombarded and wounded the attackers from above. When the emperor had thus despaired of gaining passage, Nikephoros Xiphias, the strategos of Philippopolis, met with the emperor and urged him to stay put and continue to assault the wall, while, as he explained, he turned back with his men and, heading round to the south of Kleidion through rough and trackless country, crossed the very high mountain known as Belasica. On 29 July, in the twelfth indiction [1014, Xiphias and his men] descended suddenly on the Bulgarians, from behind and screaming battle cries. Panic stricken by the sudden assault [the Bulgarians] turned to flee, while the emperor broke through the abandoned wall. Many [Bulgarians] fell and many more were captured; Samuel barely escaped from danger with the aid of his son, who fought nobly against his attackers, placed him on a horse, and made for the fortress known as Prilep. The emperor blinded the Bulgarian captives -- around 15,000 they say -- and he ordered every hundred to be led back to Samuel by a one-eyed man. And when [Samuel] saw the equal and ordered detachments returning he could not bear it manfully nor with courage, but was himself struck blind and fell in a faint to the ground. His companions revived him for a short time with water and smelling salts, and somewhat recovered he asked for a sip of cold water. Taking a gulp he had a heart attack and died two days later on 6 October . 2
Kiril i Metodi Another authentic medieval source - Was Petar Deljan a "Macedonian"? "39. The people of Bulgaria, after many vicissitudes of fortune and after frequent battles in the past, had become subjects of the Roman Empire . That prince of emperors, the famous Basil, had deliberately attacked their country and destroyed their power. For some time the Bulgarians, being completely exhausted after pitting their strength against the might of the Romans, resigned themselves to defeat, but later they reverted to the old arrogance. There were no immediate signs of open revolt, however, until the appearance among them of a political agitator, when their policy at once became hostile to the Empire.**54 40. The man who moved them to this folly was, in their opinion, a marvel. He was of their own race, member of a family unworthy of mention, but cunning, and capable of practising any deceit on his compatriots, a fellow called Dolianus. I do not know whether he inherited such a name from his father, or if he gave himself the name for an omen.**55 He knew that the whole nation was set on rebellion against the Romans; indeed, the revolt was merely a project only because no leader had hitherto risen up among them able to carry out their plans. In the first place, therefore, he made himself conspicuous, proved his ability in council, demonstrated his skill in the conduct of war. Then, having won their approval by these qualities, it only remained for him to prove his own noble descent, in order to become the acknowledged leader of the Bulgarians. (It was their custom to recognize as leaders of the nation only men of royal blood.) Knowing this to be the national custom, he proceeded to trace his descent from the famous Samuel and his brother Aaron, who had ruled the whole nation as kings a short time before. He did not claim to be the legitimate heir of these kings, but he either invented or proved that he was a collateral relation. He readily convinced the people with his story, and they raised him on the shield. He was proclaimed king. From that moment Bulgarian designs became manifest, for they seceded openly. The yoke of Roman domination was hurled from their necks and they made a declaration of independence, emphasizing the fact that they took this course of their own free will. Whereupon they engaged in attacks and plundering expeditions on Roman territory".* Michael Psellus: Chronographia BOOK FOUR [ 57] MICHAEL IV 1034 -- 1041
Misirkov Skilica go citiral cccc. Abre jasno li ti e deka Skilica ja opisuva pobunata protiv centralnata bugarska vlast i odmetnuvanjeto na komitopulite?!?[:D] Znaci se taka copy-paste bez nikakva sustina, samo terminot "Bugari" da se fura -- a toj e ili termin-navreda ili imenuvanje na tema t.e. vojno-administrativna edinica nadvor or granicite na Bugarija. Од "Историјата" на Јован Скилица[1] А Петар, царот на Бугарите, наскоро по смртта на својата жена (Марија Лакапин, која наследила огромно богатство во Цариград), за да го обнови мирот, склучи сојуз со царевите и ги даде како заложници сопствените два сина Борис и Роман. Малку потоа умре, а неговите синови беа испратени во Бугарија за да го зачуваат татковото царство и да ги спречат комитопулите понатаму да напредуваат. Имено Давид, Мојсеј, Арон и Самуил, синови на еден од оние комити кои во Бугарија можеа многу да сторат, сонуваа за востание и ја вознемируваа државата на Бугарите). И вака тоа се случи. IZVOR: Georgii Cedreni Compendium historiarum, cui subjistiur excerpta ex breviario Joannis Scylitzae Curopalatae, - Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Ed. J. P. Migne. T. 122. Paris 1899, p.81. [1] Јован Скилица во своето историско дело „Историјата“ претставува главен извор за историјата на Самуиловата држава. Скилица живеел во втората половина на XI век, а неговата хроника е напишана кон крајот на XI век и го опфаќа периодот од 811 до 1057 или 1078/79 година. Од оригиналниот текст на хрониката се зачувани повеќе ракописа, но хрониката до денес (1981) не е публикувана. Од Скилицовата хроника може да се види, меѓу другото, како се развивале двете востанија на комитопулите (во 969 и 976 година). KIRIL i METODI: PREDUPREDUVANJE PRED DA BIDES BANIRAN ZARADI NAVREDA NA NACIONALNA OSNOVA (VO POSTOT ZA SKILICA)!
Divider Pa baniraj go veke ednas, i ne samo nego tuku site onie koi navreduvaat na nacionalna osnova. Do koga ke izigruvame kulturni decki, a ke dozvoluvame sekomu da ne pluka i navreduva. Kiril i Metodi: dzabe e tatarce se sto pisuvas, osven ako ne ti e preporacano od doktor-psihijatar za lecenja na psihozata, paranojata, maijata na gonenje i shizofrenijata, no pravi go toa na nekoj drug (imeno, tatarski) forum. OK. Aj sega napij se eden prozak, litium i legni da pospies bidejki veke podolgo vreme (od ragjanje) bladas!!
Bicho Poleka Divider zashto baniranje? Od eden pobugaren se potrese tolku? Ha, ha! Ednostavno samo treba na pobugarenite da im gi otvorime ochite koi se i shto se. Izmelezeni so tatari Makedonci! I tochka nema shto ponatamu da se zbori. Vrz toj del od Makedoncite se nametnala tatarska konjica kako vladeachki stalezh se zameshale so masata lokalno MAKEDONSKO naselenie i kraj. Jasno ko bel den! Treba da se raboti na nivno nacionalno osvestuvanje. Kako shto rekov sepak samo mal promil tatarska krv teche vo nivnite veni!
Divider Bicho, bre Bicho, kaj si bil dosega, odi na Makedonska istorija forumot i vidi sto sve pisuvale Batbayan, Noname, Kiril i metodi i slicnite tatari. Dzabe ke im se objasnuva. Im se objasnuva veke opdolgo vreme, ama kako mozes na magare da mu objasnis deka ne e strasno da se mine mostot ili na vol deka kupusot ne cini da go gnete, taka i na tatarive. Dusa isplakaa (pomalku i jas) Misirkov, Angomako, Concrete (se izvinuvam na site sto ne gi spomenuvam tie se vo & Co), & Co, objasnuvajki im na tatarlaanata deka se vo dlaboka zabluda, deka se kori pri oci, deka se nevrozni i psihodelicni konjoljupci koi gledaat na vistinata so krivi oci i vrtat fakti, lazat i ne sakaat da priznaat deka ne se vo pravo i da priznaat deka se ili tatarlaana kleta ili Makedonci zaludeni. Pozdrav
Gjoko [/quote] Typical Macedonian reaction, when a Macedonian cant answer a simple question. [/quote] Za eden bugaro-tatar za pocetok e dobro da pravish razlika deka ima tipicna Makedonska reakcija duri i koga mislish ili se zanesuvash deka Makedoncite nemaat odgovor za tvoi gluposti.
noname
quote:
Originally posted by Bicho
quote:
Originally posted by Divider da priznaat deka ne se vo pravo i da priznaat deka se ili tatarlaana kleta ili Makedonci zaludeni. Pozdrav
Divider se slozhuvam so tebem, a osobeno mi e milo koga gledam deka i ti se slozhuvash (donekade) so mene, barem jas taka zakluchiv od gorecitiranoto. Jas samo sakav da vi predocham tebe i na Krsteta (Misirkov, de :))) deka ako gi banirate pobugarenite so toa samo pokazhuvate slabost i priznavate poraz. So baniranje ne se postignuva nishto, ta duri ne go ni zamolchuvate pobugareniot, bidejki nekade ne nekoj drug sajt kje prodolzhi da gi shiri svoite zabludi. A voopshto ne mora da bide taka. So pobugarenite ima samo eden nachin, a toa e sekogash i na sekoe mesto da se potsetuvaat deka se izmelezeni Makedonci, pobugareni! I isto taka imam mnogu golema zamerka do drugive brakja svesni Makedonci na forumov koi uporno gi imenuvaat pobugarenite so tatari i sl. Zapamtete ednash konechno, vekje pena mi fati ustata, ne stanuva zbor za nikakvi tatari. Tie se nashi brakja Makedonci koi se pobugarile, se izmelezile so edna banda tatari i redno e posle 1400 godishna zabluda da gi osvestime nacionalno i da, da im ponudime raka na pomiruvanje i da gi primime nazad vo pripadnosta na velikiot Makedonski rod! Sedete mi so zdravje.
Bricho - a be kako ke ni ubedish deka sme makedonci, ako ne mozete da odgovorite na elementarno prasanje - sto prail "makedonecot" Karan so imperator Nikifor vo Stara Planina?? Chestno da ti kazam - SITE znaeme kakvo tochno napravil, ama chekame vasheto objasnuvanje?
Bicho
quote:
Originally posted by noname [Bricho - a be kako ke ni ubedish deka sme makedonci, ako ne mozete da odgovorite na elementarno prasanje - sto prail "makedonecot" Karan so imperator Nikifor vo Stara Planina?? Chestno da ti kazam - SITE znaeme kakvo tochno napravil, ama chekame vasheto objasnuvanje?
Brate pobugaren, jas nemam namera da te ubedam vo neshto, jas imam namera da te RAZUBEDAM!!! Da te razbudam od zabludata deka ste nekakvi tatari, b'lgari. Se nadevam deka me razbra, vprochem ti govorish samo na eden Makedonski dijalekt. Epizodata so Karan inaku ne mi e poznata, no eve i da e nekakov tatarski han, ne razbiram zashto ti bi bil tolku srekjen vo odnos na toj fakt! Ne sakam da se povtoruvam sega tuka, megjutoa me raduva faktot shto pokazhuvash interes za svoe nacionalno osvestuvanje i zatoa povtorno, ovojpat samo za tebe kje se osvrnam na problemot na pobugaruvanjeto na Makedoncite vo segashna taka narechena B'lgarija. (Jas miluvam da si ja narekuvam Istochna Makedonija)! Znachi drzhi se za stolot odime! Vo nashata zaednichka povest, drag pobugaren brate Makedonski kletata sudniba izvrshila edna mala, no ne i nebitna intervencija, a toa e naezdata na prabugarskata konjica na Balkanot i nivnoto naseluvanje vo okolinata na Sofija. Se do toj moment Makedoncite i segashnite takanarecheni B'lgari bile edno te isto, megjutoa shto se sluchuva ponatamu. Protob'lgarite, kako shto gi vikate vie, a koi ne broele povekje od 30-40.000 konjanici (ochigledno pretezhno mazhi) gi isklale povekjeto, ako ne site Makedonski mazhi (ej, takvo bilo vremeto) vo gorespomnatite kraishta i se zameshale so nivnite zheni. Ottuka i prvapat vleguva vo upotreba izrekata "se pobugari", a ja vovele chistokrvnite Makedonci za nivnite izmelezeni brakja! Sekako protob'lgarite bile premalku za da mozhat sushtestveno da vlijaat na etnogenezata na istochnite Makedonci, tuku se sluchilo sosema obratnoto. Samite go primile nivniot jazik i kultura i gi izgubile svoite azijatski rasni karakteristiki (bidejkji meshanjeto so Makedoncite prodolzhilo i ponatamu), a za zhal samo go nametnale svoeto ime shto e i normalno bidejkji se vospostavile sebe si kako vladeachki stalezh. Vakov slichen primer vprochem imame i vo Francija (Frankreich) kade shto germanskoto pleme Franki zavladealo so masata romanizirani Gali, se nametnale sebe si kako vladeachki stalezh, drazhavata go dobila imeto po niv, megjutoa jazikot ostanal romaniziraniot Galski dijalekt! Zatoa neka ne te chudi zashto francuskata burzhoaska revolucija bila tolku krvava i zashto bile ubieni tolku aristokrati (Franki-Germani po poteklo). Zatoa shto do odreden stepen toa bilo i etnichko chistenje na neGalskiot soj vo Francija. E toa beshe shto imav da kazham vo vrska so ova, pobugaren bratu moj! Bidi mi zdrav i zhiv!
noname
quote:
Originally posted by Bicho
quote:
Originally posted by noname [Bricho - a be kako ke ni ubedish deka sme makedonci, ako ne mozete da odgovorite na elementarno prasanje - sto prail "makedonecot" Karan so imperator Nikifor vo Stara Planina?? Chestno da ti kazam - SITE znaeme kakvo tochno napravil, ama chekame vasheto objasnuvanje?
Brate pobugaren, jas nemam namera da te ubedam vo neshto, jas imam namera da te RAZUBEDAM!!! Da te razbudam od zabludata deka ste nekakvi tatari, b'lgari. Se nadevam deka me razbra, vprochem ti govorish samo na eden Makedonski dijalekt. Epizodata so Karan inaku ne mi e poznata, no eve i da e nekakov tatarski han, ne razbiram zashto ti bi bil tolku srekjen vo odnos na toj fakt! Ne sakam da se povtoruvam sega tuka, megjutoa me raduva faktot shto pokazhuvash interes za svoe nacionalno osvestuvanje i zatoa povtorno, ovojpat samo za tebe kje se osvrnam na problemot na pobugaruvanjeto na Makedoncite vo segashna taka narechena B'lgarija. (Jas miluvam da si ja narekuvam Istochna Makedonija)! Znachi drzhi se za stolot odime! Vo nashata zaednichka povest, drag pobugaren brate Makedonski kletata sudniba izvrshila edna mala, no ne i nebitna intervencija, a toa e naezdata na prabugarskata konjica na Balkanot i nivnoto naseluvanje vo okolinata na Sofija. Se do toj moment Makedoncite i segashnite takanarecheni B'lgari bile edno te isto, megjutoa shto se sluchuva ponatamu. Protob'lgarite, kako shto gi vikate vie, a koi ne broele povekje od 30-40.000 konjanici (ochigledno pretezhno mazhi) gi isklale povekjeto, ako ne site Makedonski mazhi (ej, takvo bilo vremeto) vo gorespomnatite kraishta i se zameshale so nivnite zheni. Ottuka i prvapat vleguva vo upotreba izrekata "se pobugari", a ja vovele chistokrvnite Makedonci za nivnite izmelezeni brakja! Sekako protob'lgarite bile premalku za da mozhat sushtestveno da vlijaat na etnogenezata na istochnite Makedonci, tuku se sluchilo sosema obratnoto. Samite go primile nivniot jazik i kultura i gi izgubile svoite azijatski rasni karakteristiki (bidejkji meshanjeto so Makedoncite prodolzhilo i ponatamu), a za zhal samo go nametnale svoeto ime shto e i normalno bidejkji se vospostavile sebe si kako vladeachki stalezh. Vakov slichen primer vprochem imame i vo Francija (Frankreich) kade shto germanskoto pleme Franki zavladealo so masata romanizirani Gali, se nametnale sebe si kako vladeachki stalezh, drazhavata go dobila imeto po niv, megjutoa jazikot ostanal romaniziraniot Galski dijalekt! Zatoa neka ne te chudi zashto francuskata burzhoaska revolucija bila tolku krvava i zashto bile ubieni tolku aristokrati (Franki-Germani po poteklo). Zatoa shto do odreden stepen toa bilo i etnichko chistenje na neGalskiot soj vo Francija. E toa beshe shto imav da kazham vo vrska so ova, pobugaren bratu moj! Bidi mi zdrav i zhiv!
Bricho, ne znam sto da komentiram tuka, a i nemam moznost i vreme, ama brato, chestno - so takvi argumenti li ke ni ubeduvash? Si bil na uchilishte? Na kolko si godini bratle? Ai bidi seriozen te molam! Stvarno - bez navreda! I bash ne razbrav - ZASHTO dagoeba francuzite ostanali francuzi i sled frenskata revolucija?
Bicho Brakja pobugareni, prvo ne sum Bricho :))), tuku Bicho. Za argumentite me prashuvash Bezimen. Pa so samoto toa shto nemash komentar priznavash deka si zatechen so ova moe tvrdenje. Na shkolo odev, chat pat, koga nemav popametna rabota, sluchajno zavrshiv eden fakultet, ama rabotite koi gi iznesuvam tuka ne gi predavaat kaj nas na shkolo, taka shto ne se trevozhi, do tvrdenjava stignav so trezven um i malku poinakvo rasuduvanje od klisheto, a normalno niz diskusii so mnogu drugi Makedonci i izmelezeni Makedonci koi go delat vo potpolnost, ili barem ne go ponishtuvaat sosema tvrdenjevo. Nemam namera da citiram nikogo, bidejki citiraat glupi lugje koi nemaat sopstveno mislenje, a da citirash izvori od pred 1400 godini e vo najmala raka neseriozno. Kje me prashash zashto brate pobugaren! Prvo pristapot do informacii na hronicharite vo toa vreme bil povekje od ogranichen, a tie vo svoite pisania prenesuvale sogleduvanja od najmalku treta raka! Da ne recham rasipan telefon bila rabotava. No eve da pogledneme samo eden fakt koga vekje insistirash. Zboruvate li vie na Makedonski dijalekt? Zboruvate. Nemoj samo da mi kazhesh deka tatarskata banda shto ve izmelezi, jazikot kojshto e sega vo upotreba vo Istochna Makedonija (aka B'lgariya) go govorela i vo nivnata pratatkovina odkaj shto doshle od pichke si mater'ne! Normalno deka ne. Tatarskata banda shto ve izmelezi govorela na nekakov turski jazik, ili vo najdobar sluchaj za vas, govorela na eden od Uz narechjata, shto mu doagja edno te isto bidejki i moderniot turski jazik pripagja na Uz grupata. Sedi mi so zdravje brate pobugaren i ako imash ushte nekoe prashanje shto kje ti pomogne za tvoeto nacionalno osvestuvanje slobodno prashaj, kje ti odgovoram.
bojan81
quote:
Originally posted by Bicho Izmelezeni so tatari Makedonci! I tochka nema shto ponatamu da se zbori. Vrz toj del od Makedoncite se nametnala tatarska konjica kako vladeachki stalezh se zameshale so masata lokalno MAKEDONSKO naselenie i kraj.
Bugarite na ovie prostori se dojdeni no nikogas ne se slucilo nikakvo mesanje, tuku se zestoko porazeni. Inaku za svesta koja ja imaat tatarite denesni nasi komsii dobro e da se pogledne edna makedonska teorija. ODAMNA LI BESE DO OSLOBODUVANJETO NA BUGARITE KOGA I PO CELA BUGARIJA SE SLUSAA ODGOVORI NA BUGARITE NA PRASANJETO "STO SE" (PO NARODNOST), DEKA SE "HRISTIJANI" ILI "RAJA"? PA NE E GOLEM RETKOST I SEGA USTE DA SE CUE BUGARIN KAKO ODGOVARA VO SUDOT NA PRASANJETO ZA SVOJATA NARODNOST DEKA E "HRISTIJANIN". NEMU POIMOT ZA NARODNOSTA USTE NEMU STANAL NOVA PRIDOBIVKA NA RAZUMOT. VO TURSKO VREME BUGARSKIOT SELANEC GI OZNACUVASE BUGARITE OD GRADOVITE KAKO "GRK", GRADJANSKATA NOSIJA ZA NEGO BESE "GRCKA NOSIJA." A BIDEJKJI GRCITE GO TITULITRAA TOJ SELANEC SO "DEBELOGLAV BUGARIN," NEGOVIOT BRAT OD GRADOT LJUBESE DA SE NAREKUVA "ELIN," ZA DA NE TRPI PREZIR POD SVOETO VISTINSKO NACIONALNO IME. NE LI E TOA SOSEM ISTO SO ONA STO GO RASPRAVA g. MISIRKOV ZA NAZIVITE NA MAKEDONSKIOT SLOVEN? IMETO "BUGARIN" BESE PADNALO I VO BUGARIJA DO STEPEN STO GO DOPIRASE SAMO TUDJ PREZIR. VO USTATA N SAMIOT BUGARIN TOA IME TOLKU SE ISPRAZNI OD NACIONALNATA SODRZINA, STO STANA SINONIM ZA "HRISTIJANIN," KOE IME JA BESE OPFATILO CELATA ETNICKA SODRZINA NA BUGARSKATA INDIVIDUALNA I OPSTESTVENA SVEST. NASIOT SELANEC KOGA KJE RECESE "NIE SME BUGARI" MISLESE "NIE SME HRISTIJANI" T.E. PRAVOSLAVNI. RUSKIOT CAR BESE ZA NEGO "BUGARSKI CAR" NE PO NARODNOST, AMI PO PRAVOSLAVNOTO RISTIJANSTVO." A.T. Balan, Edna Makedonska teorija, Periodicesko spisanie LXV, 1904, str. 818.
bojan81 Opst i bes nikakovi polemiki se site nauki (sekako osvem bugarskata delumno zost grev e da se kaze deka site se tataromani koga ne se) deka tatarite se dojdeni no i porazeni na ovie prostori. Еве уште од книгата на Микулчиќ- tiku omilen na tataromanite. Бугарите освен во Северна тракија, областа на север од источна Румелија, НИКОГАШ НЕ ПРЕТСТАВУВАЛЕ МНОЗИНСТВО ПОМЕЃУ ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ! НИВНИОТ БРОЈ БИЛ ТОЛКУ МАЛ ДА Е ЗАНЕМАРЛИВ ВО ЕТНОГЕНЕЗАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Како Бугарија и дене денес може само да се нарече областа северно од истона Румелија. Во Тракија т.е. источна Румелија, и ден денес HE живее етничка бугарска популација, туку само асимилирани Траки и "Славјани" на кои им е натурено азиското татаромонголско име "Бугари" со кое тоа население нема никаква или само мала етногенетска поврзаност. Во Македонија малиот број на Бугари, кои биле всушост поробувачи над македонското население едноставно исчезнале, се претопиле и асимиларале, а тоа азиско име е отфрлемо од населението како нешто страно, kako окупатарско и неприродно име. И пропагандата и асимилацијата преку Eгзархијата и испратените асимилатори (бугарски учители, попови и разни пропагатори) во 19 век и почетокот на 20 век не успеваат да го бугаризираат населението т.е. Македонците.
f9 Што значи дека ние треба да објаснеме кој,зошто и кога ја исфорсирал идентификацијата со името Бугари и за кој цели тоа е направено и се прави денес.Ако немаме ние одговор,а верувам дека и Србите тој одговор го немаат зашто ако го имаа не ке војуваа,има еден народ на југ кој го има...Би било интересно тие господа од југ да им објаснат на овие муви зошто се муви.
bojan81 Spored mene teorijata za tatarite, e vnesena od Germancite i od Gebelovata skola, so sto sakale da gi napravat "avtohoni" razlicni od ostanatite slavjasnki narodi, so sto bi bile po lesni za manipulacija i pridobivanje na svoja strana. Toa se gleda i po germanskite avtori od toa vreme do 2 svetska vojna.
bojan81
quote:
Originally posted by Bicho Zapamtete ednash konechno, vekje pena mi fati ustata, ne stanuva zbor za nikakvi tatari. Tie se nashi brakja Makedonci koi se pobugarile, se izmelezile so edna banda tatari i redno e posle 1400 godishna zabluda da gi osvestime nacionalno i da, da im ponudime raka na pomiruvanje i da gi primime nazad vo pripadnosta na velikiot Makedonski rod! Sedete mi so zdravje.
Ti izgleda ne si razbral zosto gi vikame tatari, potocno tataromani. Tatari pisuvame vo ironija zosto sekako oni deka ne se nikakvi tatari, po posteno e da se narecat tataromani, odnosno ludje koj se privrzanici na edna tatarska ideogija, jas ne mislam nikogo da ubeduvam sto da e. Ako sakaat da se tatari neka se, covekovo pravo e da se smetaat kako sto sakaat. Ne mislam deka e dobar metodot na zabranuvanje na samoopredeluvanjeto kako sto pravat tataromanite vo Pirinska Makedonija. Moi braka se makedoncite i site slavjanski narodi. Tatarite ne se toa se nasi nepriateli, ako sakaat oni da se tatari i da ne me smetaat mene za svoj brat togas jas ne mozam nisto da napravam.
Bicho
quote:
Originally posted by bojan81
Bugarite na ovie prostori se dojdeni no nikogas ne se slucilo nikakvo mesanje, tuku se zestoko porazeni. Inaku za svesta koja ja imaat tatarite denesni nasi komsii dobro e da se pogledne edna makedonska teorija. ODAMNA LI BESE DO OSLOBODUVANJETO NA BUGARITE KOGA I PO CELA BUGARIJA SE SLUSAA ODGOVORI NA BUGARITE NA PRASANJETO "STO SE" (PO NARODNOST), DEKA SE "HRISTIJANI" ILI "RAJA"? PA NE E GOLEM RETKOST I SEGA USTE DA SE CUE BUGARIN KAKO ODGOVARA VO SUDOT NA PRASANJETO ZA SVOJATA NARODNOST DEKA E "HRISTIJANIN". NEMU POIMOT ZA NARODNOSTA USTE NEMU STANAL NOVA PRIDOBIVKA NA RAZUMOT. VO TURSKO VREME BUGARSKIOT SELANEC GI OZNACUVASE BUGARITE OD GRADOVITE KAKO "GRK", GRADJANSKATA NOSIJA ZA NEGO BESE "GRCKA NOSIJA." A BIDEJKJI GRCITE GO TITULITRAA TOJ SELANEC SO "DEBELOGLAV BUGARIN," NEGOVIOT BRAT OD GRADOT LJUBESE DA SE NAREKUVA "ELIN," ZA DA NE TRPI PREZIR POD SVOETO VISTINSKO NACIONALNO IME. NE LI E TOA SOSEM ISTO SO ONA STO GO RASPRAVA g. MISIRKOV ZA NAZIVITE NA MAKEDONSKIOT SLOVEN? IMETO "BUGARIN" BESE PADNALO I VO BUGARIJA DO STEPEN STO GO DOPIRASE SAMO TUDJ PREZIR. VO USTATA N SAMIOT BUGARIN TOA IME TOLKU SE ISPRAZNI OD NACIONALNATA SODRZINA, STO STANA SINONIM ZA "HRISTIJANIN," KOE IME JA BESE OPFATILO CELATA ETNICKA SODRZINA NA BUGARSKATA INDIVIDUALNA I OPSTESTVENA SVEST. NASIOT SELANEC KOGA KJE RECESE "NIE SME BUGARI" MISLESE "NIE SME HRISTIJANI" T.E. PRAVOSLAVNI. RUSKIOT CAR BESE ZA NEGO "BUGARSKI CAR" NE PO NARODNOST, AMI PO PRAVOSLAVNOTO RISTIJANSTVO." A.T. Balan, Edna Makedonska teorija, Periodicesko spisanie LXV, 1904, str. 818. [/quote] Bojan vekje ti rekov deka na citiranje ne se palam, a osobeno vakvi nekoi maloumni avtori i smeshno glupi tvrdenja (za zhal povekjeeto nashi istorichari go chinat tokmu istoto) koi se pravdaat zashto Makedoncite i pobugarenite se narekuvale bugari. Jas poagjam od eden aksiom, a toa e deka nie i pobugarenite sme eden narod, samo shto tie se izmelezile so tatarskata banda koja gi pokorila. Inaku ne se sekjavam deka tatarskata banda bila porazena, t.e. barem ne vo narednite tri veka po nivnoto meshanje so Makedoncite vo Istochna Makedonija, pa i togash ne bile navistina porazeni se do Samiul koga za prvpat posle antichka Makedonija so cela Makedonija i site Makedonci zavladuva Makedonska dinastija.
Bicho
quote:
Originally posted by bojan81
Opst i bes nikakovi polemiki se site nauki (sekako osvem bugarskata delumno zost grev e da se kaze deka site se tataromani koga ne se) deka tatarite se dojdeni no i porazeni na ovie prostori. Еве уште од книгата на Микулчиќ- tiku omilen na tataromanite. Бугарите освен во Северна тракија, областа на север од источна Румелија, НИКОГАШ НЕ ПРЕТСТАВУВАЛЕ МНОЗИНСТВО ПОМЕЃУ ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ! НИВНИОТ БРОЈ БИЛ ТОЛКУ МАЛ ДА Е ЗАНЕМАРЛИВ ВО ЕТНОГЕНЕЗАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Како Бугарија и дене денес може само да се нарече областа северно од истона Румелија. Во Тракија т.е. источна Румелија, и ден денес HE живее етничка бугарска популација, туку само асимилирани Траки и "Славјани" на кои им е натурено азиското татаромонголско име "Бугари" со кое тоа население нема никаква или само мала етногенетска поврзаност. Во Македонија малиот број на Бугари, кои биле всушост поробувачи над македонското население едноставно исчезнале, се претопиле и асимиларале, а тоа азиско име е отфрлемо од населението како нешто страно, kako окупатарско и неприродно име. И пропагандата и асимилацијата преку Eгзархијата и испратените асимилатори (бугарски учители, попови и разни пропагатори) во 19 век и почетокот на 20 век не успеваат да го бугаризираат населението т.е. Македонците.
E taka de! Shto vleguvash vo polemika koga si mi citiral izvor koj e gore dolu istoto shto go zboram i jas. I ne samo toa tuku ako si bil nekogash vo Istochna Makedonija (aka B'lgariya) kje vidish deka megju samite pobugareni postoi podelba na severni i juzhni i nashite brakja na jug (koi se mnogu pomalku izmelezeni so tatarite) so neviden prezir govorat za nivnite sobrakja od sever! Potochno gi imenuvaat so: "Abe tie se shopya mrsni"!
noname
quote:
Originally posted by Bicho
Brakja pobugareni, prvo ne sum Bricho :))), tuku Bicho. Za argumentite me prashuvash Bezimen. Pa so samoto toa shto nemash komentar priznavash deka si zatechen so ova moe tvrdenje.
Priznavam sekako. Pa nemam ni komentar koga nekoi ke me ubeduva deka Sancta Claus postoi.
noname
quote:
Originally posted by bojan81
Opst i bes nikakovi polemiki se site nauki (sekako osvem bugarskata delumno zost grev e da se kaze deka site se tataromani koga ne se) deka tatarite se dojdeni no i porazeni na ovie prostori. Еве уште од книгата на Микулчиќ- tiku omilen na tataromanite. Бугарите освен во Северна тракија, областа на север од источна Румелија, НИКОГАШ НЕ ПРЕТСТАВУВАЛЕ МНОЗИНСТВО ПОМЕЃУ ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ! НИВНИОТ БРОЈ БИЛ ТОЛКУ МАЛ ДА Е ЗАНЕМАРЛИВ ВО ЕТНОГЕНЕЗАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Како Бугарија и дене денес може само да се нарече областа северно од истона Румелија. Во Тракија т.е. источна Румелија, и ден денес HE живее етничка бугарска популација, туку само асимилирани Траки и "Славјани" на кои им е натурено азиското татаромонголско име "Бугари" со кое тоа население нема никаква или само мала етногенетска поврзаност. Во Македонија малиот број на Бугари, кои биле всушост поробувачи над македонското население едноставно исчезнале, се претопиле и асимиларале, а тоа азиско име е отфрлемо од населението како нешто страно, kako окупатарско и неприродно име. И пропагандата и асимилацијата преку Eгзархијата и испратените асимилатори (бугарски учители, попови и разни пропагатори) во 19 век и почетокот на 20 век не успеваат да го бугаризираат населението т.е. Македонците.
Ot Mikulcik ova, a? Vervai si! Inaku - posebno e veselo deka Severna Trakija bila na sever ot Iztochna Rumelija... Komedija.
Bicho Chekaj malku pobugaren! Sega jas sum zbunet. Dali ti sega negirash deka sme edno?! Pa daj reshete se ednash majku mu!
Divider Bratka Makedonci od okupiranata istocna teritorija! Da, vie, koi ste vo zabluda, vie koi ve lazele i ocite vi gi zatvorile pred vistinata, vie koi ziveete vo mrak! Da, vam vi se obrakam, Makedonci! Makedonci koisto ne se svesni za svoeto poteklo i se narekuvaat gresno bugari!! Do koga ke treba da ve ucime za vasite koreni, do koga ke treba ocite da vi gi otvorame, do koga ke treba mrakot da vi go zamenuvame so svetlina? Do koga ke molcite ili lazete pred vistinata pred vas prezentirana?? Ustite penja ni fatija, racete i prstite od cukanje po tastaturite ni se zdrvija. Dali ste vie lugje, so um i razum ili slepci koi kako magarinja samo so kotek mozat da se naucat? Velat deka na nekoi polesno im vleguva znaenjeto niz zadnikot otkolku preku glavata (umot i razumot)!! Koi ste vie? Vie ste Makedonci zabludeni i zaludeni, a ziveete zaedno so tatarskite okupatori, dojdeni na vremeto od bespakata Kazanski!! Osvestete se, ne gresete, pregrnete ja vistinata za toa koi ste i sto ste i zaedno da rabotime na obedinuvanje na Makedonija vo edna drzava kako navremeto pod Samoilo!! Drzava na Makedoncite, otfrlete gi doktrinite na tatarite i jaremot intelektualen. da se tvrdi deka ste bugari e grev i pred coveka i boga!! Makedonija na Makedoncite!!
noname
quote:
Originally posted by angomako
noname,mala korekcija koga vekje sakas da ni ugoduvas po naski da si zborime,zasto najverojatno si od tie nasite osvesteni i nezabludeni dejci na vistinata. elem, "nekoi" i "nekoj" e razlicno... "nekoi" se koristi za mnozina,a "nekoj" za ednina. ima i drugi greski,ama aj da ne sitnicaram. zboris makedonski ko makedonec srpski:)
Благодаря, но знам български не по-лошо от тебе. Когато използвам латиница не си правя труда да спазвам правила, защото е излишно и не е възможно.
noname
quote:
Originally posted by Bicho
Chekaj malku pobugaren! Sega jas sum zbunet. Dali ti sega negirash deka sme edno?! Pa daj reshete se ednash majku mu!
Има ли значение? Ти си над необходимостта от знания и мисли. Твоето ниво е друго.
Misirkov
quote:
Ot Mikulcik ova, a? Vervai si!
Микулчик: "...Кутригурите ce протобугарско племе, koe под водство на Кубер, а како потчинето на аварскиот каган во Панониjа, околу 680 г. се одметнало од Аварите и тргнало кон Солун. Кубер ги повел со себе и Сермесиjаните, (околу 70.000 на броj), во нивната стара татковина. Сермесиjаните биле Ромеи, жители на балканските провинции што Аварите ги заробиле еден век порано и ги населиле во Западна Панониjа, да работат за нив. На Кубер му била доверена управата врз нив. По неколку победоносни судири со Аварите кои ги прогониле, Кубер со своjот мешан народ успеал да доjде во Македониjа. Од властите во Солун измолил дозвола тие да се населат во Прилепското Поле (Campus Kerameensis; Керамеиаи е античкото име за Прилеп). Властите од Солун им наложиле на Драговичите, како на наjблиски соседи, во прво време да ги помагаат Сермесиjаните во снабдувањето. 21. Овоj настан го дискутирале повеќе европски учени откако големиот византолог П. Лемерл уверливо ги интерпретирал сите историски настани, опишани во Чудата на св. Димитриjа Солунски, надминуваjќи ги сите досегашни делумни обиди (I, II, 1980). Доселувањето на Сермесиjанiте под водство на Кутригурот Кубер во Пелагониjа наjцелосно е прикажано во книгата на J. Вернер 1986, 1-71, Т.1-32, поврзано со пребогатите златни предмети во депоата каj Врап и Ерзеке, во jугoucточнa Албаниjа, како дел од касата на аварскиот каган што Кубер успеал да му го земе со себе во Македониjа. Со населување на Сермесиjаните-христиjани и гркофони во опустените северномакедонски простори, Византиjа планирала да ja заjакне одбраната. Со нив се поврзува и обновата на Стобската епископиjа во доцниот 7. век, макар што градот Стоби цел еден век пред тоа бил целосно разурнат и оставен без жители. Меѓутоа, Кубер го прака своjот шпион Маврос во Солун, да планира напад. Ова е откриено и Кутригурите биле протерани од овие краишта. За натамошната судбина на Сермесиjаните изворите молчат. Археолошките наоди укажуваат дека Кубер тргнал кон граничниот северноепирски регион за да се насели таму. Во Ерзеке близу Корча и во Врап каj Елбасан наjдени се делови од неговата благаjна, заробена во борбите против аварскиот каган. Два дела од ова фамозно богатство се откопани уште на почетокот од нашиот век, а по третиот дел сe уште се трага..." ************ ********* ****** **** *** ** * КУБЕР И НЕГОВИТЕ 15.000 ТУРКО-БУГАРИ ДОШОЛ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕ НАСЕЛИЛ ВО ПРИЛЕПСКО тнр. Керамисиско ПОЛЕ, НО ПОТОА БИЛ ПРОТЕРАН ОД МАКЕДОНИЈА И СЕ НАЛЕСЛИЛ ВО ЕПИР! Тоа е историски факт, што дури и таков политикант како Микулчик мора да го признае! Ако се уште се живи, татаро-монголиe се во ЕПИР, денешна ГРЦИЈА и во делови од денешна АЛБАНИЈА. ОД МАКЕДОНИЈА ТОА ПЛЕМЕ Е ПРОТЕРАНО УШТЕ ПРИ САМОТО ДОАЃАЊЕ.
Bicho
quote:
Originally posted by noname
quote:
Originally posted by Bicho
Chekaj malku pobugaren! Sega jas sum zbunet. Dali ti sega negirash deka sme edno?! Pa daj reshete se ednash majku mu!
Има ли значение? Ти си над необходимостта от знания и мисли. Твоето ниво е друго.
Sekako deka ima znachenje. Ti i tvoite pobugareni sobrakja celo vreme zapnuvate od petni zhili da dokazhete nekakov bugarski "prozihod" na Makedoncite. Shto kje reche tvrdite deka sme edno, taka? Megjutoa, dali od nekakov kompleks, od shto li, bidejki ste svesni za vashata izmelezenost sakate da gi pobugarite i ostanatite neizmelezeni Makedonci. Samo ne odi toa taka pobugaren! Prvo i osnovno ne odi zatoa shto i kaj vas izmelezenite Makedonci, pobugarenite, tatarskata krv e prisutna vo mnogu mal promil. Vo vashite zhili teche, iako troa izmelezena, sepak Blagorodna Makedonska krv! Svesen za toa jas sakam da go predocham toj fakt ne samo na vas pobugarenite, izmelezeni Makedonci, tuku i na brakjata chistokrvni Makedonci. Shto mislish ti lesno e da ubedish eden chistokrven Makedonec da go prifati faktot deka vie izmelezenite ste ni rodeni brakja? Mnogu e teshko pobugaren brate. Mnogu! Inaku blagodaram za priznanieto za nedostizhnosta na moeto nivo. Kako i da e jas kje se potrudam da se spushtam malku na ponisko, za da mozhesh da me razberesh i da go prifatish iznesenoto. Sepak si ti izmelezen!
Divider E Bricho, bricho, ovoj aj sto te prekrsti tuku i sega po tatarski obicaj kenka deka ete ne moze da rabere bidejki e na mnogu ponisko nivo od naseto. Talk about a tatar! Stom mu pokazes fakti se buni deka ne razbira bidejki e tap i na nisko nivo. Sto da pravis, toa tatarskata krv ke da e dominantna, onaa sto ja supresira inteligentnata razmisla, rasuduvanjeto, a ostava samo da rabotat primarnite instinkti: gladen-da ja de; zeden-da se napie; sex-da go najde prviot konj!! Pozdrav! Senkjo!
noname
quote:
Originally posted by Misirkov
quote:
Ot Mikulcik ova, a? Vervai si!
Микулчик: "...Кутригурите ce протобугарско племе, koe под водство на Кубер, а како потчинето на аварскиот каган во Панониjа, околу 680 г. се одметнало од Аварите и тргнало кон Солун. Кубер ги повел со себе и Сермесиjаните, (околу 70.000 на броj), во нивната стара татковина. Сермесиjаните биле Ромеи, жители на балканските провинции што Аварите ги заробиле еден век порано и ги населиле во Западна Панониjа, да работат за нив. На Кубер му била доверена управата врз нив. По неколку победоносни судири со Аварите кои ги прогониле, Кубер со своjот мешан народ успеал да доjде во Македониjа. Од властите во Солун измолил дозвола тие да се населат во Прилепското Поле (Campus Kerameensis; Керамеиаи е античкото име за Прилеп). Властите од Солун им наложиле на Драговичите, како на наjблиски соседи, во прво време да ги помагаат Сермесиjаните во снабдувањето. 21. Овоj настан го дискутирале повеќе европски учени откако големиот византолог П. Лемерл уверливо ги интерпретирал сите историски настани, опишани во Чудата на св. Димитриjа Солунски, надминуваjќи ги сите досегашни делумни обиди (I, II, 1980). Доселувањето на Сермесиjанiте под водство на Кутригурот Кубер во Пелагониjа наjцелосно е прикажано во книгата на J. Вернер 1986, 1-71, Т.1-32, поврзано со пребогатите златни предмети во депоата каj Врап и Ерзеке, во jугoucточнa Албаниjа, како дел од касата на аварскиот каган што Кубер успеал да му го земе со себе во Македониjа. Со населување на Сермесиjаните-христиjани и гркофони во опустените северномакедонски простори, Византиjа планирала да ja заjакне одбраната. Со нив се поврзува и обновата на Стобската епископиjа во доцниот 7. век, макар што градот Стоби цел еден век пред тоа бил целосно разурнат и оставен без жители. Меѓутоа, Кубер го прака своjот шпион Маврос во Солун, да планира напад. Ова е откриено и Кутригурите биле протерани од овие краишта. За натамошната судбина на Сермесиjаните изворите молчат. Археолошките наоди укажуваат дека Кубер тргнал кон граничниот северноепирски регион за да се насели таму. Во Ерзеке близу Корча и во Врап каj Елбасан наjдени се делови од неговата благаjна, заробена во борбите против аварскиот каган. Два дела од ова фамозно богатство се откопани уште на почетокот од нашиот век, а по третиот дел сe уште се трага..." ************ ********* ****** **** *** ** * КУБЕР И НЕГОВИТЕ 15.000 ТУРКО-БУГАРИ ДОШОЛ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕ НАСЕЛИЛ ВО ПРИЛЕПСКО тнр. Керамисиско ПОЛЕ, НО ПОТОА БИЛ ПРОТЕРАН ОД МАКЕДОНИЈА И СЕ НАЛЕСЛИЛ ВО ЕПИР! Тоа е историски факт, што дури и таков политикант како Микулчик мора да го признае! Ако се уште се живи, татаро-монголиe се во ЕПИР, денешна ГРЦИЈА и во делови од денешна АЛБАНИЈА. ОД МАКЕДОНИЈА ТОА ПЛЕМЕ Е ПРОТЕРАНО УШТЕ ПРИ САМОТО ДОАЃАЊЕ.
А друго нещо пишува ли Микулчик или ти само тоа прочита?[:)] Само да те потсетам дека никакви кутригури никогаш ни идвали ни били протерувани во София, Пловдив или Враца[:)]
Misirkov
quote:
А друго нещо пишува ли Микулчик или ти само тоа прочита?[:)] Само да те потсетам дека никакви кутригури никогаш ни идвали ни били протерувани во София, Пловдив или Враца[:)]
Еве уште од книгата на Микулчиќ: "...Балканските Словени, населени на широкиот простор од Црното до Jадранското Море и од Дунав на север до Коринт на jуг, создаваат сега единствена материална култура коjа ги обединува во една голема балканска заедница. На целиот тоj простор, во маса метални производи (делови од воената опрема, облека и накит), меѓу стандардните форми користени од словенското население, одвреме-навреме се поjавуваат специфични предмети врзани за бугарско бoлjapcтвo како носители на новата државна управа (сп. сл. 6). [25] ...Сломот на Аварите овозможил повторно воспоставуване на врските со словенскиот север. Трговците од Византиjа можеле да патуваат безбедно до Морава на север, а по нив и Константин (Кирил) и Методиj, таму да ja извршат своjата мисиjа. Учениците на Методиj, избркани од Моравиjа по неговата смрт, доаѓаат на Балканот за да го шират христиjанството на словенски jазик. Откако биле освоени граничните византиски земjи, од времето на Симеон е изменета и воената концепциjа. Извршена е симбиоза помеѓу малуброjните азиски Пра-Бугари и броjните словенски племиња кои на широкиот простор од Дунав на север, до Ereja на jуг и од Jадран на запад, до Црното Море на исток го прифатиле заедничкиот етникон "Бугари". Словенскиот jазик станал заеднички за сите жители на тоj простор. Прото-Бугарите се претопиле и исчезнале во словенските маси..." ************* ********* ****** **** *** ** * Znaci, kako sto potencirase Bojan81: Бугарите освен во Северна тракија, областа на север од источна Румелија, НИКОГАШ НЕ ПРЕТСТАВУВАЛЕ МНОЗИНСТВО ПОМЕЃУ ЛОКАЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ! НИВНИОТ БРОЈ БИЛ ТОЛКУ МАЛ ДА Е ЗАНЕМАРЛИВ ВО ЕТНОГЕНЕЗАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. Како Бугарија и дене денес може само да се нарече областа северно од истона Румелија. Во Тракија т.е. источна Румелија, и ден денес HE живее етничка бугарска популација, туку само асимилирани Траки и "Славјани" на кои им е натурено азиското татаромонголско име "Бугари" со кое тоа население нема никаква или само мала етногенетска поврзаност. Во Македонија малиот број на Бугари, кои биле всушост поробувачи над македонското население едноставно исчезнале, се претопиле и асимиларале, а тоа азиско име е отфрлемо од населението како нешто страно, kako окупатарско и неприродно име. И пропагандата и асимилацијата преку Eгзархијата и испратените асимилатори (бугарски учители, попови и разни пропагатори) во 19 век и почетокот на 20 век не успеваат да го бугаризираат населението т.е. Македонците. Со тоа завршува приказната за Бугарите во Македонија! Prijatno sebe-otkrivanje!
angomako eh.... quote: Благодаря, но знам български не по-лошо от тебе. ------------------------------------------------------------ me podnasmevas tuka i tamu,toa od dedo ti makedonecot ti ostanalo,a? tuku,eve,jas priznavam deka mojot bugariceski e polos od tvojot makedonski. pozdravlenia do tatarskoe nacalstvoe,