ОПШТИНА ПУСТЕЦ
ОПШТИНА ПУСТЕЦ
f9 27 декември 2004 година, Пустец, Мала Преспа, Албанија - Во согласност со надлежностите утврдени со Закон, Советот на општина Пустец во областа Мала Преспа, Република Албанија, однеодамна за официјален симбол на општината Пустец го утврди шеснаесет-зрачното златно-жолто сонце на црвена основа. Грбот на општината претставува кружен штит во чијашто средина се наоѓа шеснаесет-зрачно златно-жолто сонце на црвена основа. Околу сонцето на македонски и албански пишува “Општина Пустец” со лисја од даб и желад како симбол на националниот парк “Преспа”. [url]http://www.smk.org.mk/./index.asp?content=vest&id=701&vlang=mk[/url]
dejan interesno:) fala f9.